Ondertussen ben ik eens onderwerpen gaan verzamelen waar de politieke partijen zich van elkaar onderscheiden. Als U tegen herindeling, Genneps geld naar de Floriade en een hele serie andere zaken bent, dan kunt u beter niet gaan stemmen ofwel een blanco stem uitbrengen. Want wat dat betreft is er niets te kiezen en een stem zou dan zelfs nog gepresenteerd kunnen worden als een vóór-stem. Ikzelf ga dus niet stemmen. Ook als u vindt dat het KBO en het GON schandelijk bejegend wordt omdat beloftes voor betere huisvesting al 15-20 jaar niet worden nagekomen, dan heeft u geen keuze. Alle partijen zeggen herhuisvesting belangrijk te vinden. Tav dit onderwerp is de VVD wellicht nog het minst te verwijten, want zij hebben in die periode niet deelgenomen aan het college. Alle andere partijen, met als laatste een PvdA portefeuillehouder hebben er op dit punt niets van gebakken. Wellicht weet u nog meer onderwerpen waar de standpunten van de partijen verschillen of kunt u behulpzaam zijn bij het invullen van de nog openstaande vraagtekens. Wilt u persé geen horeca in het oude stadhuis, dan moet u niet op het CDA of de PvdA stemmen. Bent u tegen een rotonde thv de Kanonskamp in Milsbeek, dan in ieder geval niet op D66. Draagt u de plaatselijke muziekkorpsen een warm hart toe, dan beter niet op de PvdA of D66. Voor permanente bewoning van recreatiewoningen lijkt de VVD de beste keus. Tav eventuele bezuinigingen geeft het CDA de meeste duidelijkheid. Tav de Niersdalbrug hebben het CDA en de VVD indertijd tegen gestemd tegen de verdubbeling van het budget. Het CDA noemt de brug als bezuinigingsoptie en ook de VVD ziet besparingsmogelijheden. Als het gaat over vertegenwoordiging van de diverse kernen dan is de verdeling van het aantal kandidaten redelijk goed. Zelfs als alleen gekeken wordt naar de 1e 5 van elke lijst en deze ook nog een wegingsfactor krijgen teruglopend van 5 (lijsttrekker) tot 1 (nr 5 van de lijst), dan is de verdeling over de kernen nog vrij goed. (stukje hieronder toon ik de resultaten). De individuele partijen vertonen overigens een compleet ander beeld. De PvdA is vooral gennep. D66 Gennep en Ottersum, Kern vooral Milsbeek en Heijen, VVD zie zelf. CDA lijkt nog meest gespreid. Ze missen wel Milsbeek en 't Ven.

Onderwerpen waar de politieke partijen in Gennep (wellicht) van mening verschillen.
D66
CDA
PvdA
VVD
Kern (CEL)
Voor/ tegen recentelijk opgelegde halvering subsidie muziekkorpsen en koren (initiatief van PvdA) (CDA heeft ingestemd maar wilde met steun CEL en VVD extraatje voor fanfares vanwege maatschappelijk belang en hoge kosten) (voor betekent dus zo'n 50% verlaging!)
voor
half(xtra-tje)
voor
half(xtra-tje)
half(xtra-tje)
Voor of tegen horeca in het historische stadhuis (initiatief CDA en PvdA) (maar is inmiddels bevoegdheid college)
tegen
voor
voor
tegen
tegen
Voor of tegen 2e rotonde in N271 in Milsbeek thv Kanonskamp
voor
twijfelt
tegen
tegen
tegen
Voor of tegen Niersdalbrug als dure uitvoering (ca 800k)
voor
tegen
voor
tegen
tegen
voor of tegen de Brem
voor
voor
voor
voor
voor (maar) heroverweging
voor of tegen permanente bewoning van complexen zoals Diekendaal (stemming op 1 mrt 2010: PvdA stemde verdeeld, CDA en CEL tegen, VVD voor en D66 verdeeld)
50/50
tegen
50/50
voor
tegen
op welke onderdelen wordt bezuinigd als bijdrage uit gemeentefonds wordt verlaagd ?
?

Meander, versnipperde bijdragen, meer efficiency, eigen bijdrages, temporiseren investeringen, handhaving

?
?
verlaging kosten (verder geen duidelijkheid)
kandidaten op de kieslijsten uit de verschillende kernen
1e 5 kandidaten van alle kieslijsten met wegingsfactor, verdeeld over de kernen
kandidaten bevolkingsaantallen verhouding kandidaten/bevolking
Gennep 47 47,5% 9097 53,0% 89,5%
Heijen 14 14,1% 2040 11,9% 118,9%
Milsbeek 15 15,2% 2767 16,1% 93,9%
Ottersum 14 14,1% 2452 14,3% 98,9%
Ven 7 7,1% 800 4,7% 151,6%
Nijmegen 1 1,0%
Den Haag 1 1,0%
totaal 99 17156 100,0%
Onzinverhalen

Rondom het al dan niet herindelen worden diverse indianenverhalen opgedist, en nog wel door verschillende professoren. Dit betreft dan met name dat gesteld wordt dat er in Noord Limburg sprake zal zijn van krimp van de bevolking. De waarheid is echter compleet anders. Dit geldt zowel voor het aantal inwoners, maar voor Gennep bv ook voor de ontwikkeling van het aantal leerlingen:

officiële bevolkings-ontwikkeling prognose 2010-2040 van het CBS (website)

Heumen 99,8%
Boxmeer 99,0%
Cuijk 101,7%
Gennep 109,5%
Mook en Middelaar 107,4%
Wychen 103,6%

officiële prognose van het SBO leerlingtallen 2010-2025 (website)

Heumen 62,93%
Boxmeer 90,58%
Cuijk 85,61%
Gennep 100,95%
Mook 90,04%
Wijchen 79,70%

Voor € 400.000 vertelt professor Riek Bakker dat we een strategische regiovisie nodig hebben omdat er krimp dreigt. Nu is een strategische visie op zichzelf nooit verkeerd, maar kom niet met bangmakerij en onzinverhalen. Vervolgens komt professor Frans Boekema die de tegenstanders van herindeling in Mook van stal gehaald hebben met het net zo grote kulverhaal dat "vanwege de dreigende krimp Mook het rusthuis van Noord Limburg dreigt te worden". Kijkt nou helemaal niemand naar de feiten en loopt iedereen, politici voorop, als kippen zonder kop achter dergelijke uitspraken aan?? Wat een wereld. Ik kom zo niet eens meer toe aan foto's!