Wiel van Dinter over digitalisering

DIGITAAL SPEUREN IN DEZE TIJD
Wiel van Dinter

Peinzen
Ik leg de telefoon neer. Een mevrouw met een vraag over de voormalige boerderij op de Yshoevel . Ik heb haar kunnen doorverwijzen. Even zit ik te peinzen over de Franse revolutionairs, die in 1794 aan de Kendel en de Yshoevel verschenen. En aan de Schotse soldaten, die zo'n 150 jaar later daar optrokken. Jongemannen uit verre landen, die nooit gehoord hadden van Yshh oe vel en Kendel. Net zo min als Hommersumse boeren van Seine en Glenmore .

Vraagbaak
Al vele jaren gaat bij ons de telefoon om informatie over personen en zaken uit het verleden van Gennep en omliggende woonkernen in de gemeente. Het betreft dan familienamen, huizen, locaties, winkels, verenigingen, enz., enz. (U weet toch alles van Gennep.) Soms gaat het over iets honderden jaren geleden (gebouwen, straten, het Genneperhuis, bestuurlijke zaken), dan weer ligt de interesse dichterbij ( het spoor, de tram, het onderwijs, de gezondheid, bevolkingsgroepen).

Speuren
In deze eeuw is een algemeen antwoord op veel vragen te vinden via zoekmachines op internet (bijv. Google, Delpher). Vooral deze laatste, ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, brengt de vragensteller dichter bij huis door de getoonde inhoud van regionale kranten. Ikzelf vond er veel wetenswaardigs over bijvoorbeeld de Gennepse Harmonie van 1818, het Vitesse '08 van 1908, het aloude Martinusgilde, de Joodse synagoge in de Kerkstraat. Of je nu in Gennep, Groningen, Genève, Glasgow of Gibraltar woont, je kunt putten uit dezelfde bron en kijken naar dezelfde afbeeldingen.

Schatkamer
Daarom is het doodjammer dar er in het Genneps gemeentearchief een historie-schatkamer ligt, die nog steeds niet geopend is. Er liggen de jaarleggers van de echte Maas- en Niersbode vanaf 1883 compleet, die nog steeds niet gedigitaliseerd zijn. Een rijkdom aan stads- en regionale feiten en beelden ligt daar op ontsluiting te wachten. Het antwoord op veel aan mij gestelde vragen kun je dan thuis vanuit je stoel op het pc-scherm vinden.

De raad
Gemeenteraad, maak u onsterfelijk en geef opdracht tot digitaliseren van deze originele Maas- en Niersbode en opname in de delpher-collectie. Van Australië tot Groenland zullen alle geïnteresseerden in de lokale geschiedenis van het topje van Limburg hun informatie vinden. Dankzij uw initiatief.

Om het verhaal van Wiel van Dinter wat meer cachet te geven voeg ik een aantal foto's bij van krante-artikelen, die ik zelf (via via) in bezit heb. Na digitalisering van de MNBode kunnen alle jaargangen doorzocht worden op periode en op namen middels OCR technologie, die pdf files doorzoekbaar maakt. Ook de stichting Erfgoed Gennep maakt gebruik van dezelfde technologie en ook daar zou de MNBode dus voor de Gennepenaar en anderen gemakkelijk toegankelijk gemaakt kunnen worden.

1962

1965

1967

1979

2005