de Kerkklokken van Ottersum

Ik wist dat de klokken in Gennep door de Duitsers in 1942 uit de torens van Martinuskerk, stadhuis en Hervormde Kerk verwijderd zijn om die om te smelten en het brons te hergebruiken voor de oorlogs-industrie. De grootste en oudste klok van de Martinuskerk werd niet meegenomen. Hiervan gaat het verhaal dat de klok te zwaar zou zijn geweest. Een ander verhaal is dat zelfs de Nazi's de klok te monumentaal vonden. De klok dateert immers uit 1432 en is het oudste voorwerp in het Gennep van 2022, dat nog steeds in gebruik is. De klok hangt met de 2 jongere klokken uit de 17e eeuw in de toren van de (nieuwe) Martinuskerk. De oudste klok is gemerkt met een grote M (van monumentaal). Ik ben in 2005 de toren op geweest en heb die klokken toen met eigen ogen mogen aanschouwen (en horen luiden boven in de toren. Dat was wel heel erg hard).

Hier sta ik dan in 2005 bij de klokkenstoel. Frank vd Broecke heeft deze foto gemaakt.
De klokkenstoel met de 3 klokken. De grote M op de middelste, grote, luidklok is goed te zien.
Er was ook enig bekijks van 3 Gennepenaren, die inmiddels alledrie zijn overleden: deken Huisman, mevrouw van Lieshout Wessels en dhr vd Wiel.

Maar terug naar 1942 en de roof van de klokken. De meeste klokken zijn blijkbaar in opslag gegaan en zijn lang niet allemaal omgesmolten. De 2 klokken van de Hervormde kerk heeft Eef Schut na een zoektocht op de fiets door Utrecht en Noord Holland (op zijn gehoor!) teruggevonden en die zijn naar Gennep teruggekeerd. Ook de 2 klokken uit de Martinuskerk zijn teruggevonden en later met de grootste behouden gebleven luidklok in de nieuwe Martinuskerk gehangen. De stadhuisklok is volgens mij nooit terug gevonden. In 1950 kreeg het stadhuis in plaats van die klok een carillon, geschonken door de Gennepse bevolking bij gelegenheid van de viering van het 1000 jr bestaan van Gennep.

Maar dan Ottersum. Daar wist ik helemaal niets vanaf. In 1931 is de huidige kerk gebouwd ter vervanging van de oude kerk die bij de begraafplaats stond. De kerk van Ottersum stond verder van de Maas en de frontlinie af en er waren niet zoals in Gennep straatgevechten, zodat de parochiekerk van Ottersum de oorlog redelijk ongeschonden overleefd heeft.

Ik wist niks tot ik afgelopen week het oude fotoalbum kreeg (via Dorien van Rens) van Kozien Ten Haaf-Weijers uit Plasmolen. Kozien is dochter van Door Elemans uit de Molenstraat (zus van Koos). En Door Elemans had een heel net foto-album met allerlei interessante foto's uit de jaren 1938-1946. En daar waren ook foto's van de klok(ken) uit de Ottersumse kerk. Het stond er zelfs opgeschreven. Deze (3) klokken zijn blijkbaar niet terug gevonden en de kerk van Ottersum heeft in 1949 4 nieuwe klokken gekregen (toen zijn ze in ieder geval ingewijd), die er nu nog hangen.

Heel korte tijd (tot de sloop van de oude kerk) stonden er dus 2 kerken in Ottersum. De foto is van 1931

Maar genoeg gepraat: hieronder de foto's uit 1942 van de verwijdering van de Ottersumse klokken door de bezettende macht.

Als u de foto opent, dan kunt u de naam Ottersum op de klok geschreven zien
een 2e foto
een klok op een platte wagen. Deze foto heb ik vaker gezien en is dus niet uniek.
de stadhuisklok van Gennep
1 van de klokken wordt uit de toren van de Martinuskerk getakeld.

Alle foto's uit het album van Kozien worden gescand door stichting Erfgoed Gennep om deze te behouden voor (de gemeente) Gennep