Burgemeester van Gennep: een stoelendans

De eerste burgemeester overlijdt "na 8 dagen van vreselijk lijden", de 2e is slechts 61 dagen in functie, wordt onwel en overlijdt en de 3e, die al wethouder in Gennep is, maar daarnaast ook burgemeester van Ottersum, èn gemeentesecretaris van Ottersum is èn plaatsvervangend kantonrechter in Gennep èn lid van Provinciale Staten in Maastricht èn daarnaast ook nog eens een leerlooierij heeft, wordt weer 1,5 maand later geïnstalleerd als burgemeester van Gennep (naast al die andere baantjes).

NBDS: We schrijven het jaar 1876 en Gennep begint net een beetje tot bloei te komen vanwege de oprichting en vestiging van de Noord-Brabant-Duitse-Spoorwegmaatschappij en vanuit een beetje sukkelig bestaan als klein stadje in het noorden van het Hertogdom Limburg mee lijkt te gaan in de vaart van de volkeren. Alle 3 bovengenoemde burgemeesters hebben trouwens een belangrijke rol gespeeld bij die oprichting van en de vestiging in Gennep als hoofdzetel van de NBDS.

Burgemeester Muskens: De eerste was burgemeester lodewijk Muskens, die in 1849 burgemeester Gilta opvolgde, die zijn hand had overspeeld bij de aanleg van de nieuwe rijksweg op de oostelijke Maasoever door Gennep. In die tijd was er nog geen algemeen kiesrecht maar het zogenaamde "censuskiesrecht", waarbij alleen diegenen, die ook daadwerkelijk (aanzienlijk) bijdroegen aan de bekostiging van de overheid/gemeente, mochten stemmen. Het algemene kiesrecht (voor mannen) werd pas ingevoerd in 1917. In Gennep betekende dat, dat er minder dan 100 kiezers waren, want Gennep was een arm stadje. Het bestuur was ook geen voltijds-baan maar een bijbaantje. De rol van wethouder, burgemeester enzovoorts werd uitgevoerd naast de eigenlijke baan. Lodewijk Muskens was dus graanhandelaar.

Gemeentebestuur: Eind 1875 was er burgemeester Lodewijk Muskens en daarnaast 2 wethouders, de 1e, Johannes van den Boogaard, eigenaar van de water-/stoom meelmolen, die in 1884 afbrandde en waar nu het Gennepermolen-gebouw staat. Johannes was ook een van de oprichters, aandeelhouders en directeuren van de NBDS. De 2e wethouder was leerlooier Frans Esser, die daarnaast in 1870 burgemeester van Ottersum (later ook nog gemeentesecretaris) werd maar gewoon wethouder in Gennep bleef en ook in Gennep bleef wonen. Dit illustere 3-tal stond dus aan het hoofd van de gemeente toen eind 1875 het noodlot toesloeg.

Vreselijk lijden: Lodewijk Muskens wilde de duiven van zijn graanzolder verjagen en viel daarbij van de ladder. Het Venloosch weekblad berichtter op 8 januari, dat Lodewijk "na 8 dagen van vreselijk lijden" was overleden. Gennep was in rouw en de harmonie moest uitrukken voor de treurmarsen bij de begrafenis. Wethouder Johannes van den Boogaard wordt dan voorgedragen als nieuwe burgemeester en ook daadwerkelijk ingehuldigd op 29 februari 1876. Hij werd ontvangen aan het station, een driewerf hoera, de harmonie speelde "liefelijke tonen" en de wethouder (Karel Esser dus) overhandigde hem de sleutels van stadhuis en de ambtsketen.

Onwel: 61 dagen later is Gennep weer in rouw. Burgemeester Johannes van den Boogaard is onwel geworden en overlijdt op 30 april en op woensdag 3 mei moet de harmonie weer opdraven voor het spelen van de treurmuziek welke bij een teraardebestelling van Genneps eerste burger past.

Gennep èn Ottersum: Op 13 juni 1876 wordt Karel Esser dan als volgende nieuwe burgemeester geïnstalleerd, nadat hij te paard vanuit Heijen is opgehaald. De broer van de eerdere burgemeester Johannes van den Boogaard was inmiddels tot wethouder benoemd en is degene die weer aan Karel Esser de sleutels van het stadhuis overhandigt en de ambtketting omhangt. En weer speelt de Gennepse harmonie en is er nu weer feest in Gennep en is Gennep, zoals de krant schrijft, "geïllumineerd" en wordt het feest afgesloten met een vuurwerk.

Museum: Gelukkig blijft Karel Esser wat langer in functie als burgemeester van Gennep (èn Ottersum) en wel tot 1891. Daarna wordt hij opgevolgd door Theodorus Peters, de vader van de professor Peters, die het museum het Petershuis aan de Gennepse bevolking schonk (de broer van die professor was overigens ook weer wethouder in Gennep).

Lodewijk Muskens
verkoop van de eigendommen van Johannes vd Boogaard
Karel Esser
Overlijden van Lodewijk Muskens
Installatie van Johannes van den Boogaard
Overlijden van Johannes van den Boogaard
Installatie van Karel Esser
graf van Karel Esser, direkt naast het graf van deken Huisman