Pastoor PA Verheijen uit Middelaar heeft een foto-album bijgehouden van de situatie in Noord-Limburg in 1945. Dit foto-album is door G. Voss uit Ven Zelderheide ter beschikking gesteld, zodat ook u van de beelden kunt genieten. De foto's geven een beeld van de kerken in geheel Noord-Limburg, maar tevens van de situatie, waarin de gewone burgers verkeerden. De foto's bestrijken het gebied van Middelaar tot Velden. Behoudens de 1e 3 (gemaakt op 11 mei 1940 in Gemert) zijn alle foto's van de periode juni-augustus 1945. De foto's van de noodwoningen in Middelaar zijn zeer treffend. Veel kijkplezier en onze dank aan G. Voss (en tevens aan Gradje Noij)

11 mei 1940- kasteel Gemert - studiezaal
11 mei 1940- kasteel Gemert -recreatiezaal
11 mei 1940- kasteel Gemert -stal
juni 1945 Middelaar- de kerktoren
juni 1945 Middelaar- in de kerk
juni 1945 Middelaar- geboortehuis pastoor Verheijen
juni 1945 Middelaar- Dorpstraat
aug 1945 Middelaar- de noodkerk in de schuur van G Theunissen
aug 1945 Middelaar- noodwoning P Lamers
aug 1945 Middelaar- noodwoning fam Laarakker
aug 1945 Middelaar- de noodwoning van G Theunissen
aug 1945 Middelaar- de noodwoning van Th Vos en H Derns
aug 1945 Middelaar- noodwoning Th Vos en H Derns -buiten
aug 1945 Middelaar- noodwoning Th Vos en H Derns -slaapvertrek
aug 1945 Middelaar- broodbakkerij-winkel-cafe Smits-vd Hoogen
aug 1945 Plasmolem -plas zonder hotel
aug 1945 Milsbeek- slaapkamer fam Bertissen
aug 1945 Ottersum-Maria Roepaan- engelse kok in keuken
aug 1945 Ottersum-Maria Roepaan- gevel
aug 1945 Ottersum-Maria Roepaan- kloostergang
aug 1945 Gennep- kerkhof -de Haspel
aug 1945 Gennep- de oude Martinuskerk op het kerkhof
aug 1945 Gennep- hoek Maasstraat- de Doelen
aug 1945 Gennep- de Haspel- op achtergrond Kerkstraat met school
aug 1945 Heijen -kerk
aug 1945 Van deze molen werd (abusievelijk) aangenomen dat het de molen in Heijen zou zijn. Het was echter een molen in Lottum (LINK)
aug 1945 Afferden -RK Kerk
aug 1945 Afferden- slapende kinderen
aug 1945 Afferden
aug 1945 Bergen -RK Kerk
aug 1945 Bergen- priesterkoor RK Kerk
aug 1945 Well- RK Kerk
aug 1945 Well- gemeentehuis
aug 1945 Well-fam Jac Krebbers in kapokfabriek
aug 1945 Wellerlooi- RK Kerk
aug 1945 Arcen -bisschop Lemmens komt troost brengen
aug 1945 Arcen- kapotte smederij
aug 1945 Arcen -RK Kerk- bezoek van bisschop Lemmens
aug 1945 Velden- gezin 1
aug 1945 Velden- gezin
2aug 1945 Aayen - kapel
aug 1945 ergens in N Limburg- puinruimers gevraagd

aug 1945 ergens in N Limburg- gevelde molen.

Ik kreeg op 26 januari 2021 een mailtje van Carlo van Kleef uit Venlo. Hij meldde dat "dit de Goofersmolen in Blerick is, die in november 1944 door de Duitsers is opgeblazen. De vrouw is mevrouw Amendt "

aug 1945 N Limburg- onbekende kerk
aug 1945 N Limburg- onbekende kerk 2e