Elders op deze website (zie onder specials) ziet u het resultaat van de oorlogshandelingen die leidden tot de verwoesting van de eeuwenoude Martinuskerk bij de begraafplaats. Op dit nieuwe webalbum toon ik enige afbeeldingen van de bouw van deze kerk. Sommige van de afbeeldingen staan al elders op de site, zoals in de verzameling van Karel Heijs en de verzameling van mevr de Jong. Er zijn echter ook nieuwe afbeeldingen.

De kerk werd gebouwd op een braakliggend terrein aan de Zuid Oostwal achter de bongerd van Bouman. Het terrein was vrij laag gelegen, zodat men mooi ook een onderkerk kon bouwen. De bouw werd uitgevoerd door een groep Gennepse aannemers (de CAGO) die middels die combinatie de concurrentie aangingen met de aannemers uit het westen die als vliegen op de stroop afgekomen waren op Limburg vanwege alle noodzakelijke wederopbouwplannen. Bij het uitgraven werd een romeins grafveld blootgelegd, dat zich waarschijnlijk uitstrekt tot onder het parkeerterrein richting sporthal. De kerk werd ingewijd eind 1954. Veel plezier.

Het bouwterrein. In 2006 kijkt u ongeveer vanaf de plek van het standbeeld van St Martinus in de richting van de nieuwbouw op de plaats van de oude RABO-bank. Ten tijde van de foto (rond 1952) stond daar het pand van Trienekens. Links ziet u de bongerd achter Bouwman.
De uitgraving. U kijkt nu vanaf het kerkplein richting kerk (Niers met de kerk van Ottersum erachter)
Enige van de vondsten in het Romeinse grafveld dat werd blootgelegd bij het graven van de fundering.
Voordat met de bouw kon worden begonnen, moest het bouwterrein natuurlijk feestelijk worden ingewijd
Daarvan ziet u hier de beelden
Die we hebben dank zij de hobby van Karel Heijs om te fotograferen
Foto in westelijke richting. Linksachter ziet u het pand van Bouwman (nu de kolos met de nieuwe Rabobank en de Hema met de appartementen erboven)
Kerkelijke viering.
Uitgraving
De fundamenten
De bouwvakkers van de CAGO bestuderen nauwgezet de bouwtekeningen
We zien hier de fundering van de ronde uitbouw tpv het altaar.
Het begint al een beetje op een gebouw te lijken
Foto van de kerk in aanbouw vanaf de Molenstraat
Natuurlijk moet een "eerste" steen gelegd worden. We zien hier deken Janssen. Links op de achtergrond het pand van Trienekens
Beide foto's links van de 1e steen legging komen van Tonny Wilbers. " Deken Janssen en kapelaan Sampers - v.d Heyden sr. loodgieter Zandstraat Steinmann Genneper Molen  en Hermens ( kerkmeester uit de Kerkstraat toen ) en de harmonie etc "
deken Janssen
deken Janssen met oa kapelaan Sampers
Kerk in de steigers
kapelaan met misdienaars bij de kerk in aanbouw

Dankzij Ton Teunissen weten we zelfs de namen van alle misdienaars op de foto. De Maria Sterre der Zee viering startte vanuit de onderkerk, omdat de Martinuskerk nog niet gereed was. Zie ook spel over deze gebeurtenis:

SPECIAL Maria Sterre der Zee 1954

Eind 1954 is de kerk gereed. De foto is gemaakt vanaf waar nu de Niersdijk is. Die was er toen dus inderdaad nog niet, evenmin als een pastorie.
Luchtfoto van waarschijnlijk rond 1956-1957. De pastorie is gebouwd, de Niersdijk is aangelegd. Leuk is dat de rails te zien zijn voor de karretjes waarmee zand voor de dijk en de kerk is aangevoerd vanuit de Looi (van de plaats, waar nu de Vogelbuurt staat)

 

Tot de in gebruikname van de nieuwe kerk, werd de noodkerk gebruikt. Een oude spoorwegloods nabij de spoorovergang Spoorstraat (nu rotonde Spoorstraat-Brabantweg). Later vestigde drukkerij Janssen zich in deze loods.

Onderstaande foto's zijn van een processie begin jaren 50. Han Albers legt uit: " Deze processie was ter gelegenheid van het eerste bezoek van onze heeroom Tonny Albers aan Gennep. Hij was kort voor de oorlog als jongste bisschop van de RK Kerk benoemd tot bisschop van het Indonesische Malang (Oost Java, 1 miljoen inwoners). Hoewel geboren in Nijmegen, groeide hij op in Gennep. Hij logeerde destijds bij de nonnen en werd daar afgehaald om in processie naar de Noodkerk gebracht te worden voor een zogenaamde Pontificale Hoogmis."