Kent u deken Janssen nog? Ik herinner me hem eerlijk gezegd nog goed, omdat ik rond 1965 misdienaar was en nogal geïmponeerd wasdoor dat glazen oog van deken Janssen. Je wist nooit wanneer hij naar je keek. Zeker voor een misdienaar (in die tijd) kon dat best weleens angstige momenten opleveren...... In 1952 vierde de toenmalige deken Janssen zijn 25 jarig jubileum als priester. En, zoals toen gebruikelijk, moest dat natuurlijk groots gevierd worden. Dit gebeurde (afgezien van de plechtige hoogmis natuurlijk) in de zaal van hotel van Bergen (Piet van Nöl). Er was een uitgebreid programma met optredens van de harmonie, het knapenkoor, Harrie Denissen en anderen. Ook werd een jubileumgeschenk overhandigd in de vorm van een aantal kazuifsels. Ga mee 54 jaar terug in de tijd naar dit jubileum. Onder aan deze pagina overigens enige afbeeldingen van de priesterwijding van Verhees in 1955. Hoe hij werd afgehaald (ik geloof in de B Woltersstraat) en via de Zandstraat en de ZO Wal naar de kerk werd gebracht in een plechtige optocht. Veel plezier.

Het feestprogramma in de zaal van hotel van Bergen
De harmonie haalt de feesteling natuurlijk op
De feestzaal
Notabelen feliciteren de jubilaris
De harmonie treedt op
Evenals het knapenkoor (de voorloper van het Vocaal Ensemble)

Ook carnaval was vertegenwoordigd.

 

Bovenstaande foto's van de feestavond op 28 april 1952 tgv het zilveren priester-jubileum van deken Janssen met het optreden van oa de harmonie zijn afkomstig van Tonny Wilbers. Tonny stuurde later nog meer foto's zodat de feestavond langzamerhand steeds meer compleet wordt. (een paar zijn dubbel)
       

Hieronder gaan we verder in 1955, waarin Verhees tot priester wordt gewijd

In 1955 werd Verhees tot priester gewijd. Hij werd natuurlijk thuis opgehaald door "bruidjes"
En in feestelijke optocht ging het naar de kerk. Hier in de Zandstraat thv sigarenfabriek van Sambeek. (thv schoenenhandel Rutten)
De deken en kapelaans liepen voor de a.s. priester
En over de ZO Wal naar de Martinuskerk, die inmiddels gereed was. Ook de toren staat er.