Gennep op de kaart: verzameling van vooral kadastrale kaarten van Gennep in de loop van de eeuwen (vanaf de "Kleefse kaarten" van 1732

Kaft van "Gennep aan de ketting": Boek dat de kadastrale inmeting door de Pruisische landmeters beschrijft. We zien hier de oude kern van Gennep in 1732.
1732: Overzichtskaart. Deze inmeting was 1 van de eerste die is gebeurd van het huidige Nl grondgebied.
1794: Franse kaart van de "Camp du Gennep" rond 1794. (De Franse tijd totdat Napoleon zijn Waterloo vond....)
1805: Kadasterkaart die nog door de Pruisen is gemaakt.
1821: zgn "de Ville' kaarten, hier met het centrum van Gennep. Goed zichtbaar is hier nog de plaats van de windmolen aan de huidige ZO Wal op een van de torens van het voormalige slot Lonenstein.
1821: "de Ville"overzichtskaart
Keizerlijke kaart uit 1809. Toen waren de Fransen dus al de baas
Gennep komt niet voor. Vanaf het zuiden buigt de postroute om Gennep heen richting Reichswald en Nijmegen
Kaart uit 1833, met daarop tevens beschreven de voornaamste steden en geschiedkundige gebeurtenissen
1841: Plantekening voor de aanleg van de "grote weg". Nadat de Belgen zich definitief afgescheiden hadden in 1839 en Limburg weer bij Nederland hoorde was de aanleg van deze weg van de methoden om de provincie samen (en aan NL) te binden.
ca 1870. Kaart uit de zgn Kuipersatlas. (atlas met alle gemeenten van Nederland)
1867. De "Grote"weg is goed te zien. De spoorlijn ontbreekt nog.

1890.

De spoorlijn van de NBDS verschijnt dan op deze kaart uit 1890

1890
1893

1914

1925: Opvallend is verschijning van de bebouwing van het Voorhoevepark en het Genapium.
1935

1938

 

1944: door Amerikanen gemaakte kaart op basis van NL materiaal. Kaarten werden gebruikt voor operatie Veritable waarbij doorgestoren werd door het Rijkswald en ook Gennep werd bevrijd in feb 1945
1957 Er is hier "ineens" wegverkeer over de Maasbrug mogelijk. Verkeer ging nog door Burg Woltersstraat
1967. Hier is de Brugstraat in gebruik als voorname ontsluitingsweg van Gennep. De Paesplas en het zwembad "verschijnen"
1970
1978
1998 Kaart van de Maaswerken om Gennep te beveiligen voor overstromingen

kadastergegevens 1810-1831