Gennep op ansichtkaarten (2e serie) NIEUWE SERIE

Als aparte pagina is de grote verzameling ansichtkaarten van De Romein te bekijken. Gebruik hiervoor de volgende LINK

De uitvinding van de fotocamera in de 19e eeuw maakte een heel nieuwe ontwikkeling mogelijk. Dit leidde o.a. het onstaan van ansichtkaarten met vanaf het einde van de 19e eeuw foto's van plaatsen, bezienswaardigheden e.d., vaak met als opdruk: "Groeten uit". Zo ook in Gennep. Sedert het eind van de 19e eeuw zijn honderden verschillende ansichtkaarten gemaakt en verstuurd met daarop afbeeldingen die nu, jaren later, een goed beeld geven van de situatie vroeger. Overigens hebben diverse mensen als hobby het verzamelen van deze ansichtkaarten. In het volgende een bloemlezing met verschillende kaarten uit Gennep uit de diverse jaren.

Het is bijna 2010. 1910-2010...... Peter van As stuurde de afbeelding links. Het is een scan van een ansichtkaart welke hij op een ansichtkaartenbeurs heeft bemachtigd.

Het is wel een heel speciale kaart, want het toont een voorloper van de befaamde mallemolen van Giesen. . De kaart is uitgegevendoor J.J. Essing uit Oeffelt en is afgestempeld op 12 augustus 1910 en moet dus van vóór die tijd zijn.

Er was nog niet eens een tram. Op de foto zien we de Gennepse jeugd van toen voor het stadhuis. We zien ook de uitbater van het stoom-carrousel. Dat was namelijk Herman Roels uit Bergen op Zoom.

Wat naspeurwerk op internet bracht me oa bij: link 1 en link 2. De fam Roels is blijkbaar een echte kermisfamilie. De uitbater van de carrousel op de foto, Herman Roels, leefde van 1872 tot 1945.

De oostkant van de Markt rond 1890. Het witte pand is nu hotel de Kroon. In het pand links woonde Montagne, later dhr A. Peters (waar het Petershuis naar vernoemd is)
De Niersstraat rond 1900, nog zonder veel verkeer en nog voor de tram. Geheel links staat Thij Jetten, eigenaar van de Kroon bij zijn bierkar. Bij de vlaggestok hotel Verzet.
De Veerweg (naar het veer richting Oeffelt). Links in de verte zien we nog de toren van de oude Martinuskerk.
Vanuit de overgang Zandstraat-Spoorstraat kijken we richting centrum. Het pand direkt rechts is nu "de Witte Olifant". Het hoge gebouw een stukje verderop is de sigarenfabriek van van Sambeek (nu het oude bankgebouw van de ING)
De Markt rond 1910, nog voor de aanleg van de tramlijn. We zien de waterpomp met de petroleumlamp.
Gezicht op Gennep vanuit de Henakker rond 1900. Rechts de oude Martinuskerk. Geheel links zien we het gebouw van de Gennepermolen.
De Spoorstraat rond 1900-1910 (nog voor de tramlijn). We kijken in de richting van het centrum en zien in de verte nog de bocht met het pand waar nu de Witte Olifant zit
De schoolaan de Schoolstraat (nu Brugstraat). Je moet goed kijken om het huidige gebouw (aktiviteitencentrum de Brug) te herkennen. De vleugel met de verdieping erop (waar oa nu Magic huist) is later gebouwd evenals het klaslokaal waar nu Zowiezo huist. In het huis rechts huisde de meester.
Prentbriefkaart uit 1898. De tekst maakt e.e.a. wel duidelijk.
Prentbriefkaart van rond 1900
Blik vanuit nu ongeveer het kruispunt Brugstraat-Zandstraat naar de Markt. Het moet rond 1910 zijn (wel bus, geen tram). De bus staat voor de halte (en onderhouds-plaats) van smid Beckers. Rechts zien we nog de witte pilaren die voor de Kastanjeboom stonden.
1927. Hoek Spoorstraat-Middelweg-Emmastraat. Op de aanpassing van het zuivelhuis na (nu opticien) zien de panden er nog veelal hetzelfde uit.
Rond 1900: blik vnaf de Niersbrug over de Nijmeegseweg. Molen de Reus op de achtergrond. (Oud) Buitenzicht op de hoek met de Kleineweg
Gezicht op Gennep rond 1900 vanaf de Kleineweg
Nijmeegseweg richting Niersbrug en Gennep. Rond 1900.
De Zandstraat rond 1900. 1e straatje rechts is de Molenstraat.
De loswal in 1902
De Martinuskerk op de oude begraafplaats net voor de oorlog, dus nog onbeschadigd. Blik vanuit de Kerkstraat (nu Torenstraat)
Vier-luik van Gennep van rond 1990 Vierluik van Gennep- van rond 2000 Het stadhuis en de Markt rond 1900
Maria-Oord (nu de woonwijk in Gennep NW) rond 1930
3-luik van Gennep rond 1997
Zonlichtheide aan de Heijenseweg net voor de oorlog. Was gebouwd door dr Stiemens als herstellingshuis voor de TBC-patienten van Maria-Oord. Later is in deze villa de Augustinus-stichting begonnen (villa nu verscholen in het bos ten westen van de Heijenseweg)
Prent van het kasteel Heijen
Stadhuis en Markt Gennep rond 1905.
De Spoorstraat in ca1925. thv nu het gebouw van de Paters. In de verte zien we het wachthuisje bij de spoorwegoverweg met daarachter het fabrieksgebouw van de moutfabriek
Dorpsstraat Ottersum na de oorlog
De Maasweg in de 50-er jaren
Het Nierspark in 1964. Nog een echt park voordat door alle dijkverhogingen en -verbrdedingen van een park niet veel meer over bleef.
De aansluiting Zandstraat-Nieuwstraat in 1977. Verkeer richting Nijmegen boog hier rechts af.
3-luik van Gennep Zuid met oa pastorie van pater Celie en het buurthuis.
Maria Oord in Gennep NW (zie ook eerdere ansicht). Kuuroord voor TBC-patienten onder leiding van dr Stiemens.
Het Maria-kapelletje aan de Touwslagersgroes dat in 1938 door de mensen van Gennep aan de parochie geschonken werd.
Situatie op de markt rond 1915-1920 met de MBS-tram
Molen de Reus aan de Ottersumseweg. Gebouwd in de 19e eeuw ter vervanging van de stadsmolen die oorspronkelijk thv ongeveer de Julianabank op de ZO-Wal stond (op 1 van de vroegere torens van slot Loonenstein)
Molen De Reus in kleur.
Nog eens de Niersbrug rond 1900 (voordat de brug vervangen werd rond 1912 vanwege de aanleg van de tramlijn van de MBS)
Het Nierspark in 1965.
1958: (nieuwe) Martinuskerk zonder nog veel begroeiing en nog zonder bestraat kerkplein
ca 1965: Spoorstraat thv Wilhelminaplein met rechts hotel de Tulakker
Oud drieluik van rond 1920 (Markt en Zandstraat)