2


Maas met daarachter Hendrix-UTD aan Paesplas. Maasoever kalft af.

Click for full size image