Dekenaat Gennep

In 2007, of misschien officieel in 2008 houdt het dekenaat Gennep op te bestaan. Deken Huisman is in september 2007 25 jaar deken van Gennep. Omdat hij inmiddels 83jr is, gaan de jaren tellen. Verwacht werd dat een nieuwe deken benoemd zou worden en dat deken Huisman afscheid zou nemen.

In de mis van zaterdag 26 mei brengt deken Huisman het onverwachte nieuws naar buiten dat er géén nieuwe deken van Gennep komt, maar dat het dekenaat Gennep samengevoegd wordt met het dekenaat Venray en dat de huidige deken van Venray, deken Smeets, de deken wordt van het gecombineerde dekenaat. Deken Huisman wordt parochiepriester of pastoor van zowel de St Martinusparochie als de St Norbertusparochie.

Aangezien het dekenaat Gennep officieel in 1862 werd opgericht komt daarmee een einde aan een 145jr oude historie.

.Rond het jaar 1000 behoorde Gennep tot het aartsbisdom Keulen. Landdekenaten werden ingericht door aartsbisschop Anno van Keulen die aartsbisschop was van 1056-1075. Het woord dekenaat is afgeleid van het Griekse woord deka dat 10 betekent. Het zou een verzameling zijn van 10 kerken of parochies. Gennep met oa ook Bergen, Goch, Well, Straelen enz werd toen ingedeeld bij het dekenaat Gelder.

De Gelderse parochies die in politiek opzicht uitmaakten van de 17 verenigde Nederlanden werden in 1559 gevoegd bij het bisdom Roermond. Dit betrof de Gelderse enclave Middelaar, en verder oa Afferden, Bergen en Well. De parochies Mook, Gennep, Ottersum, Heijen en Oeffelt behoorden echter bij het land van Kleef en kwamen dus niet bij dit nieuwe bisdom. Deze parochies kwamen vanaf ca 1571 bij het dekenaat Xanten.

In de Franse tijd, in 1802 kwam een einde aan de verbinding met Xanten. De parochies van Gennep, Ottersum, Mook en Middelaar kwamen onder de "kanton-parochie" van Kranenburg, terwijl Heijen, Afferden, Bergen en Well gingen ressorteren onder de "kantonparochie" Goch. Ook was Keulen geen bisschopszetel meer, maar was deze verschoven naar Aken. Napoleon koos Aken, omdat het de stad van Karel de Grote geweest was.

Na de nederlaag van de Fransen en de nieuwe indeling van Europa via het verdrag van Wenen, waardoor Noord Limburg ineens deel uit ging maken van het Koninkrijk der Nederlanden, veranderde er in 1e instantie weinig en bleef Gennep en omliggende parochies deel uitmaken van het bisdom Aken.

In 1823 echter werden Gennep, Ottersum, Middelaar en Mook bij het dekenaat Nijmegen gevoegd en Heijen, Afferden en Bergen bij het dekenaat Cuijk.

In 1830 werd Limbug Belgisch toen de Belgen in opstand kwamen tegen de Hollanders. In 1839 werd de vrede getekend en splitste België zich af van het Koninkrijk. Limburg werd opgedeeld in een Nederlands en in een Belgisch deel. Omdat de bisschopszetel van Limburg in Luik was, verwachtte men dat Roermond weer bisschopszetel zou worden. Dit was echter niet het geval. De nederlandse provincie Limburg werd een apostolisch vicariaat. Het bisdom werd overgegeven aan Den Bosch. Roermond was een soort onderdeel van het Bisdom Den Bosch.

Het hele gebied van Noord Limburg, van Bergen tot Mook werd ondergebracht in het landdekenaat Venray. In 1853 werd Roermond weer bisdom. In 1862, om precies te zijn op 4 april 1862, toen de deken van Venray overleed (deken Verheggen), werd dit dekenaat opgesplitst in 2 dekenaten, namelijk dat van Gennep en dat van Horst. Gennep is dus dekenaat sinds 1862, hetgeen in 1962 uitgebreid gevierd is en waar toen een boekwerkje gepubliceerd is met historische aantekeningen van de hand van Th Driessen, pastoor van Well.

In 2007 wordt het dekenaat Gennep dan weer opgeheven en komt er opnieuw een gecombineerd dekenaat. Deken Huisman viert niet alleen zilveren jubileum als deken, neemt niet alleen afscheid als deken, maar is met zijn 25 jaar ook de langstdienende deken van het dekenaat Gennep en zal dit, zo het zich laat aanzien, ook tot in lengte van jaren blijven.

De dekens van Gennep:

 1. Deken Joannes Bernardussen, 1862 - 1875
 2. Deken Gerardus Beckers, 1875-1887
 3. Deken Joannes Janssen, 1987-1988
 4. Deken Andreas van Soest, 1988-1891
 5. Deken Christianus Creemers, 1891-1900
 6. Deken Henricus Joosten, 1900-1906
 7. Deken J Wouters, 1906-1910
 8. Deken Andreas Joosten, 1911-1926
 9. Deken Herman Kreyelmans, 1926-1945
 10. Deken Winandus Janssen, 1945-1968
 11. Deken J Akkers, 1968-1978
 12. Deken M Gelissen, 1978-1982
 13. Deken E Huisman, 1982-2007

.Bron: 100 jaar Dekenaat Gennep, gedenkboek 1862-1962, door Th Driessen, pastoor te Well

.