De Gennep.nu Cartoon - pagina

Uruzgan "veroorzaakt" val van de Nederlandse regering en maakt daarmede ook een einde aan de herindelingsplannen in Noord Limburg.

Niersdalbrug (6 jan 2012). Gemeente heeft al (meer dan?) 3 ton uitgegeven aan de Niersdalbrug

De discussie en de stemming in de Provincie afgelopen week (13-2-09) heeft gezorgd voor uitbreiding van onze cartoon-pagina. (waarvoor mijn dank)

En zie ook dit filmpje op L1

Het "sterke" Bergen moet meedoen in de herindeling om het zwakke Gennep en Mook overeind te houden.......

Actiegroep voor beter onderdak Norbertushof:

Deze kop las ik vandaag in de Gelderlander (1 juli 2008, pagina 16).

De afbeelding rechts is misschien beter om te laten zien wat er aan de hand is. En dan hebben we het verder maar niet over de lift die het telkens begeeft zodat de bewoners feitelijk opgesloten zitten op hun verdieping.

Medewerkers Pantein en Maasland zitten in kantoren met airco, evenals de bestuurders in Gennep.

En de bejaarden worden in barakken gestopt, met gammele zonwering en zonder klimaat-voorziening en dat terwijl ze er in tegenstelling tot die anderen 24uur per dag (moeten) doorbrengen.

En over de kwetsbaren in de samenleving gesproken.....

Waar kan ik me aanmelden voor deze actiegroep? En andere inwoners van Gennep willen misschien ook wel mee doen of steunend lid worden.

Krakers op het terrein van dichterbij. De rechter staat het niet toe. Johan Vogelzangs stuurde deze cartoon.
 

Het kan u niet ontgaan zijn , dat Vitesse"08 dit jaar haar 100jr jubileum viert (evenals bv een clubje als Feijenoord).

Er wordt een jubileumboek uitgegeven (ik zag op de kaft zelfs een foto afkomstig van gennep.nu), er is een tentoonstelling in het Petershuis, een feestweekend, sport-activiteiten enz enz. Teveel om op te noemen.

Vitesse heeft een speciale website ingericht voor de jubileum-activiteiten, waar u alles kunt lezen.

website jubileum Vitesse"08

En u heeft vast die oranje koe gezien bij Aarnoutse op de stoep. Gennep.nu heeft middels intensief speurwerk met de verborgen camera kunnen achterhalen wat het doel en de betekenis van die koe is. Mis het niet. Druk op de button Vitesse"08 viert 100jr jubileum links.

De gemeentes in Noord Limburg kondigen discussie-bijeenkomsten aan over de door hen geplande fusie van de gemeenten Bergen, Mook en Gennep.

"Gaan wij samen? Discussiebijeenkomsten voor alle inwoners:

De gemeentebesturen van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar willen graag uw mening weten voordat zij besluiten over een mogelijke fusie van onze drie gemeenten. Wij onderzoeken of samengaan in één gemeente voordelen kan hebben. En wij willen ook graag weten hoe u hierover denkt. Wat verwacht u van de dienstverlening van de gemeente? Wat zijn uw wensen en behoeften? Wat moeten we als gemeente bieden om daar aan tegemoet te komen? Is dat te realiseren als onze drie gemeenten samengaan of moeten we daarvoor apart blijven?

Onder het motto Gaan wij samen? organiseren wij de komende tijd een reeks discussiebijeenkomsten in (bijna) alle kernen van de drie gemeenten. Wij willen met zoveel mogelijk inwoners praten, jong en oud. U bent dus van harte welkom!

Data discussiebijeenkomsten in gemeente Gennep:
28 februari        Milsbeek                                   't Trefpunt
11 maart           Gennep                                    Pica Mare
19 maart           Heijen                                      Schuttershof

27 maart           Ottersum/Ven-Zelderheide         De Pub

CEL lost verkeersproblematiek Gennep op!

Het grote probleem volgens wethouder Arnold Jansen is het doorgaande verkeer dat volgens hem wel zo'n 60% van al het verkeer bedraagt. Dit zijn dus de mensen, die niet in de gemeente Gennep wonen, werken of winkelen. Dat doorgaand verkeer (naar Nijmegen, Venlo, Kleef, Cuijk enz. ????) gaat over de Niersbrug en slingert zich door Gennep.

Het lijkt erop dat CEL dè oplossing heeft: de afsluiting van de Niersbrug door daar een grote "luisterkei" op te plaatsen. De CEL heeft inmiddels het initiatief-voorstel gedaan voor de plaatsing van "luisterkeien" (oa bij de Niersbrug)

In 1e instantie dacht ik: maar de mensen uit 't Ven en Ottersum dan? Maar die (en zelfs de mensen uit Milsbeek) rijden volgens dhr van Dinther van de CEL over de Oordsebrug naar Gennep.(zie onderstaand interview op Magic)

In Gennep zelf kun je je dan weer vrijelijk bewegen en circuleren, zonder die overlast van het "doorgaande" verkeer. En we hebben er meteen een toeristische attractie bij.

Bovendien is het stukken goedkoper dan "Gennep Centraal"

:-)

19-01-"08: Cartoon van: naar aanleiding van de discussie over de mogelijkheid van "sluipverkeer over de Martinushof. Wethouder A.J. ziet geen problemen, omdat maatregelen getroffen worden om dat "sluipverkeer" te ontmoedigen
In navolging van R1ek heeft ook Ton Peters een op de Fabeltjeskrant geïnspireerde bijdrage over het wegjagen van de (beschermde) ransuilen gemaakt.

16-1-'08: En alweer een nieuwe cartoon. Een bijdrage van R1ek, waarvan ikzelf bijna in een deuk lag.

U kent het verhaal inmiddels. De gemeente wilde de Martinusschool slopen, want Nebuvast wil daar een winkel voor Jan Linders bouwen met flats daarboven. Vlak naast de school zaten ransuiltjes en dat zijn beschermde vogels. Ze staan op de rode lijst en mogen niet verstoord worden.

De gemeente liet een "flora- en fauna-onderzoek" uitvoeren, waarin gesteld werd dat er geen bezwaren tegen sloop waren. Er werd door diverse Gennepenaren bezwaar gemaakt tegen de sloop en wel om verschillende redenen, maar ook vanwege ernstige twijfels over de kwaliteit van dat zogenaamde flora- en fauna-onderzoek.

De gemeente deed vervolgens alsof haar neus bloedde en verwees naar het "deskundigen-rapport"

En de ransuiltjes? Die zijn verdwenen.

En de gemeenteraad? Die stond erbij en keek er naar...

Dus: burgers van Gennep: "oogjes dicht en snaveltjes toe"

   
Bij de sloop van de Martinusschool zijn de ransuilen in de naastgelegen tuin verjaagd. De ransuil is een beschermde vogel. Er dient altijd ontheffing aangevraagd te worden (denk aan vergelijkbare voorvallen elders in Nederland die complete industrieterreinen en andere bouwplannen tegenhielden). Het was in Gennep een publiek geheim dat die uilen er zaten. De gemeente heeft weer eens een deskundige van stal gehaald, die constateert dat er geen belemmeringen voor sloop zijn. Alle bezwaren van burgers wimpelt de gemeente af met verwijzing naar het "deskundigen"-rapport.... Snapt u nu waarom dat de Martinusschool zo vliegsvlug gesloopt moest worden en de gebruikers (zoals Zowiezo) uitgezet moesten worden?

Dinsdag 18 december 2007 was er in PicaMare de 1e van 2 kerstshows van Jan Linders. Blijkbaar heeft ook JL gehoord dat Gennep een "grote" zaal heeft. Klanten van JL konden sparen voor een gratis wervelende Jan Linders Kerstshow met René Shuman en Angel-Eye. En na afloop een gratis kerstpakket. Er schijnen dinsdagavond zo'n 1000 man geweest te zijn. Ze hingen in ieder geval met armen en benen buiten. Om u een idee te geven: de drukte is ongeveer even groot als dat er 100 mensen in uw woonkamer staan (de zaal van PicaMare is maar 370m2 groot en dat is ongeveer gelijk aan 10 woonkamers). Mij is verteld dat bij de pauze zo'n 200-300 mensen het maar voor gezien hielden. Het hele plein, de Picardie, de Kruisstraat en alle andere straten in de omgeving stonden vol. De JL vrachtauto met kerstpakketten kon niet eens tot voor PicaMare komen. Ik vraag me overigens ook af of de brandweer wel zo gelukkig is met dergelijk grote aantallen mensen in PicaMare. Tja: wie plant ook zo'n zaaltje midden in een woonwijk. En zou de zaal trouwens niet 600m2 groot zijn???

Hier is geen verdere toelichting nodig (15 dec 2007)
Het blijft amusant in de gemeente Gennep.

En weer een nieuwe cartoon. Nu van Rob S. De cartoon spreekt voor zich, namelijk de vreemde gang van zaken mbt de voorgestelde automatenhal.

Overigens inderdaad een vreemde zaak. Ik heb eerlijk gezegd niet echt een mening over een automatenhal, wèl of niet. Maar om nu het Heijderbos wèl toestemming te geven en de kern Gennep nìet is tweeslachtig. Want de jeugd van Gennep komt niet of nauwelijks in dergelijke hal op het Heijderbos en omgekeerd komen weinigen van het Heijderbos in Gennep. En als je het Heijderbos toestemming geeft, dan moet je een Gennepse ondernemer dat óók geven. Of zou het ermee te maken hebben dat het Heijderbos wel erg veel geld in het Gennepse gemeentelaadje brengt?????? Hoe dan ook: consequent is het niet. En dit dan nog afgezien van de draaikonterij waar Rob op doelt.

Gemeenteraad Gennep geeft geen toestemming voor vestiging automatenhal in Gennep (R1ek, 10 dec)
Samenwerking tussen LOGO en SMOG loopt spaak op bestuurders (LL, 6 dec)

"Gennep, 6-dec-2007 Aan de gemeenteraad van Gennep,

Naar aanleiding van de commissievergadering van 26 november j.l. hebben de besturen van SMOG en Omroep Gennep 2x overleg gehad aangaande het verzoek om tot samenwerking te komen. ........Beide besturen hebben echter niet tot overeenstemming kunnen komen ten aanzien van de verdeling van het aantal bestuursleden in een nieuw bestuur. Het voorstel van SMOG hierin is een gelijk aantal bestuursleden van beide stichtingen. Het voorstel van Omroep Gennep behelst het in elkaar op laten gaan van beide besturen.

Conclusie : beide aanvragen voor de zendmachtiging zullen gehandhaafd blijven."

Noot: Het probleem is blijkbaar dat Magic meer bestuurders dan de SMOG wil hebben bij een samenwerking. (zie ook verder).

College van B&W van Gennep wil klimaatbosje aanleggen van 6 (!!) walnootbomen
Politiek en bestuurders in Gennep willen huidige gemeente Gennep opheffen
Ik heb in het plaatje links aangegeven hetgeen dreigt te gebeuren. Een trieste affaire. Kafka zou het niet kunnen verbeteren. En de burgers? Even ter herinnering een krantenbericht uit 1985: LINK naar resultaat onderzoek beleving Ottersummers. Dames en heren bestuurders en raadsleden: dit is niet aan u om te beslissen, maar aan de burgers!

Vanavond (26 nov) was er de presentatie van zowel Magic als "Goed voor Gennep", die beide de uitzendrechten voor Gennep voor de komende 5 jr willen hebben. En de uitslag????

 

De cartoons (zoals link1, link2, enz) steken blijkbaar aan. Iemand stuurde de prent links die ze gemaakt heeft nav de "strijd" tussen SMOG en LOGO (wie krijgt de uitzendrechten in Gennep). Vanavond komt het aan de orde in de gecombineerde raadsvergadering (zaal Heijen: 20:00h). De prent symboliseert het vroegere Veronica-schip met daarop beide omroepbonzen, de een in het echt de ander gesymboliseerd door een prent van "Willem de Zwijger".

SMOG-LOGO
Dualisme??
Perikelen rond de opheffing van de huidige Gemeente Gennep
Perikelen rond de opheffing van de huidige Gemeente Gennep
Perikelen rond de opheffing van de huidige Gemeente Gennep
Perikelen rond de opheffing van de huidige Gemeente Gennep
Perikelen rond de opheffing van de huidige Gemeente Gennep
Perikelen rond de opheffing van de huidige Gemeente Gennep
Gemeente verhoogt OZB