Gennep heeft iets met brand. In de 16e eeuw was er de beruchte stadsbrand die niet alleen drie-kwart van de toenmalige bebouwing verwoestte, maar daarbij tevens de kerkschatten die vanuit het Brabantse in het "veilige" Gennep in bewaring waren gegeven. Ook later zijn er nog grote branden geweest. In de 20e eeuw tenslotte kennen we nog diverse grote branden, waarbij de branden in de Moutfabriek, de brand in 1945 in de Pottenhoek (onvoorzichtige geallieerde soldaten?), de Pagebrand in 1957 en de brand die winkelcentrum de Duivenakker in 1977 verwoestte misschien wel het meest tot de verbeelding spreken. Maar ook later zijn er nog veel kleine en grote branden geweest. Denk aan de brand die de discotheek Kwien verwoestte, de brand bij Maria Roepaan, maar ook de brand bij de Ridder in 2003. We zullen de brandweer nog maar niet opdoeken en een nieuwe centraal gelegen brandweerkazerne is een goed plan. Aanleiding om hier speciale aandacht aan branden en de brandweer te besteden, ook al omdat de brandweer (zie www.brandweergennep.nl) een link naar deze site op haar website gezet heeft. Overigens heb ik wel een enigszins speciale band met de Gennepse brandweer. Mijn vader was immers vele jaren commandant van die brandweer. Het was een functie die hoorde bij zijn toenmalige baan als direkteur Gemeentewerken. Hij was dus ook commandant bij de grote Pagebrand van 1957 en kreeg later een bedankbrief van dhr Rijssenbeek, direkteur van de papierfabriek. Met deze brief open ik dit speciale album. Een deel van de foto's is overigens afkomstig van Karel Goertz.

Via de volgende link gaat u naar een apart album met foto's van Karel Göertz van de brand bij de Ridder op 25 jan 2003. En ook hebben we een film van de brand bij de Tulakker in 1998 . Veel plezier.

De brand bij De Ridder in 2003
De brand bij De Tulakker in 1998
Brand bij Loong Foong, 23 sept 2006
Verhuizing brandweer

Zaterdag 30 juni 2012 rond 10:30h is de brandweer verhuisd van de oude kazerne bij de Gennepermolen, naar de nieuwe kazerne aan de Heijenseweg bij de gemeentewerf. De brandweer krijgt daarmee de beschikking over een spiksplinternieuwe en moderne brandweerkazerne. Al het materieel werd, ondersteund met sirenes maar met een rustig tempo, overgebracht naar de nieuwe kazerne.

Op de achtergrond zien we het poppenterrein in gereedheid worden gebracht.

24 april 2010:Doe-dag brandweer. Een jeugd-brandweer lijkt geen probleem

De Gennepse brandweer had op zaterdag 24 april op de Markt een Doe-Dag georganiseerd. Er kon met water gespoten worden, auto's werden open geknipt, er was vuur en de kinderen mochten in een heuse brandweerauto zitten. Ook was er een kleurwedstrijd voor de kids.

Bedoeling was om zo mogelijk nieuwe vrijwilligers te werven, omdat er dringend nieuwe aanwas nodig is om de vrijwillige brandweer op sterkte te brengen. Aanmelden kan bij de brandweerkazerne, de gemeente of de brandweer-commandant.

De brandweer had het weer mee en het was gezellig druk. En er waren heeeeeeel erg veel kinderen. Het beginnen van een jeugd-brandweer lijkt mij niet echt een probleem. In hoeverre de werving van volwassenen gelukt is, dat weet ik niet. Misschien vernemen we dat nog een keer in de nabije toekomst.

Gennep.nu heeft een paar plaatjes geschoten op de zon-overgoten Markt.

20 sept 2008: Vanmiddag werd de nieuwe brandweer-auto van de Gennepse brandweer overgedragen aan het korps. De overdracht vond op de Markt plaats, 1 uur later dan oorspronkelijk gepland, omdat een bruiloft "tussendoor" kwam.

Om 5 uur kon het dan beginnen en na een speech van de burgemeester sloegen "ineens" de rookwolken uit het stadhuis, zodat de aanwezige brandweerlieden op een drafje naar de kazerne moesten. En ja hoor: na enige tijd kwam de nieuwe 4-wheel drive auto van de brandweer de markt opgereden en kwam de brandweer in actie, daarbij gade geslagen door nogal wat publiek, een mogelijk toekomstige spuitgast, een mogelijk toekomstige vrijwilliger (?) en natuurlijk de toegesnelde pers.

het album

17 sept 2008: buitenbrand Norbertushof

20 juni 2012: Brand Riessenbroek

De bedankbrief van Rijssenbeek aan mijn vader als commandant van de Gennepse brandweer
Topberaad
Het dak waar oa mijn vader en dhr Müskens (ondercommandant-vader van onze huidige apotheker Gerard Müskens) in de problemen kwamen en elkaar moesten redden
We zien hier (in de verte) de toenmalige brandweerauto van de brandweer van Gennep (de witte auto, een Dodge. Zie ook verder)
De politie, de burgemeester (Gilissen) en wethouder Peters ("de knip") kwamen een kijkje nemen
We staan hier ongeveer in de Roggestraat
Verschillende korpsen schoten te hulp, waaronder het korps van Ottersum.
1 van de problemen was het tekort aan water.
Men legde toen met hulp van de andere korpsen, een pompslang tot
aan de Niers, over een afstand van wel een 2 km
Zo zag het eruit, daags na de brand. Maar gelukkig waren de machines behouden gebleven.
Enige jaren later werd de Dodge van de brandweer Gennep
vervangen door een nieuwe, meer moderne brandweerauto
Node nam men afscheid van de Dodge, die trouwe diensten verleend had.
De dodge op het terrein van de papierfabriek
Hier zien we de Dodge in kleur, met op de achtergrond de nieuwe brandweerauto, een DAF
In 1977 was het weer raak.
Gennep haalde het landelijke nieuws.
Zondagavond, rond 20:15 brak brand uit bij de Chinees op de 1e verdieping
en brandde het gehele winkelcentrum af. Zelfs de naastgelegen boekhandel van Schafrat en de naastgelegen schoenenwinkel van Heijs legden het loodje....
Van Fons Keijsers komen bovenstaande foto's. De linker is van de carnavalsoptocht van 1977 (vanuit de flat boven Jetten aan het Wilhelminaplein) De rechter foto is vanuit dezelfde positie, maar toen later dat jaar toen het winkelcentrum in de hens stond. Op de voorgrond trouwens nog de friettent van balletrien. En we zien ook nog dat de fa Mooren en de Tulakker nog in bedrijf zijn.
Ook na 1957 waren er nog branden bij de Page, zoals deze in 1986 in de opslagloods.