20090901 luchtfotos

Kern Gennep. Zuidwal, Martinuskerk en plek van toekomstig "Bolwerk"