20090901 luchtfotos


Kern Gennep, met stadhuis, gemeentekantoor, Petershuis