20090901 luchtfotos

Kern Gennep, met stadhuis, gemeentekantoor, Petershuis,