De verlengde Schoolstraat

was de plaats, die in 1938 was uitgezocht voor de Mariakapel. Op grond van de kerk, achter het pas aangelegde sportpark de Groes en langs de nieuwe weg, die was ontstaan door het doorstrekken van de Schoolstraat (in 2018 Brugstraat) richting Maas. Anno 2018 heeft deze verlengde Schoolstraat Touwslagersgroes en staan er ook huizen, maar loopt die straat niet meer door tot aan de Maas. Het jaar 1938 was niet toevallig, want het was het jaar van de grootschalig gevierde Maria-toewijding van het gehele dekenaat Gennep op zondag 15 mei 1938, een paar dagen nadat de nieuwe burgemeester van Gennep, van Banning, was ingehuldigd.

Het was een groot feest, zoals de kranteberichten uit die tijd ons vertellen en zoals de paar foto's ons laten zien. Er was zelfs een krant met een volledige fotopagina van het gebeuren, waar ruim 10.000 mensen op af kwamen. Er woonden toen zo'n 3600 mensen in Gennep, zodat dit aantal het 3-voud van de totale bevolking van Gennep vertegenwoordigde. Maria-verering was in die tijd "hot" en monseigneur Lemmens, de toenmalige bisschop van Roermond, stimuleerde dat het ene na het andere dekenaat in zijn Bisdom aan Maria werd toegewijd.

voor die tijd behoorlijk uniek: een gehele fotopagina gewijd aan het gebeuren in Gennep
het verhaal in een andere krant
Geestelijkheid en notabelen op het podium, dat op de Markt in Gennep opgebouwd was
en waar de stoet aan voorbij trok
Ongetwijfeld waren de feestelijkheden van mei 1938 de aanleiding om een Mariakapel te willen bouwen.
het publiek stond rijen dik, zoals hier voor hotel de Kroon en rechts daarnaast de manufacturenzaak van Bertha Andriesse. Alle huizen en zaken vlagden
daarna trok men naar het sportterrein van Vitesse op de Groes, waar een menigte van zo'n 10000 mensen de verdere plechtigheden bijwoonden. Alle muziekkorpsen van het gehele bisdom waren aanwezig

En zo gebeurde dan ook. Op 21 augustus 1938 werd de "eerste steen" gelegd en werd een oorkonde ingemetseld en minder dan een maand later, op zondag 18 september 1938 werd het Mariabeeld door de jonge wachters naar de kapel gedragen en werd de nieuwe Mariakapel ingewijd. Technisch gezien zou men kunnen stellen, dat de viering van 80jr Mariakapel dus ook op 18 september 2018 gevierd zou moeten worden. ;-)

bericht van de 1e steenlegging op zo 21 aug 1938
bericht van de inzegening van de Mariakapel op 18 sept 1938
en zo zag het er toen uit

en op zondag 19 augustus 2018 werd aan de Touwslagersgroes herdacht dat de Mariakapel 80jr geleden gebouwd is. Dit werd gevierd met een buitenmis voor de kapel, zoals sinds deken Huisman altijd wordt gedaan op/rond Maria Hemelvaart (voor de jongeren, die dat misschien niet weten: dat is 15 augustus. Vroeger was er toen zelfs een vrije dag, zoals nu nog steeds in landen als Ierland en Spanje. Hieronder een paar plaatjes van die buitenmis.

pastoor Kessels in conclaaf met misdienaar Johan Vogelzangs (wellicht over de mis-intenties die in de pastorie achter gebleven waren)
de collecte-opbrengst was bedoeld als bijdrage voor de broodnodige herstelwerkzaamheden aan de Mariakapel
Mèster Jan Heijs en de Teekenschool

Een bekende Gennepenaar in de 1e helft van de 20e eeuw is Jan Heijs. Jan Heijs was op jonge leeftijd begonnen, als krullenjongen, bij de NBDS (spoor) in 1893. Zijn vader was 2 jaar tevoren overleden en als oudste zoon moest hij natuurlijk in de kost bijdragen, ook al was ie nog maar 14jr. Maar hij heeft zich opgewerkt en werd uiteindelijk werkplaatsmeester bij het MaasBuurtSpoor (MBS) (tram), alhoewel hij in 1943 zijn gouden jubileum bij het NS vierde. En dat was het spoor. Misschien wordt nog eens duidelijk hoe dat mogelijk was. Jan Heijs was ook diegene die de eerste diesel-electrische tramstellen bouwde die vanaf 1934 de stoomtram ging vervangen en welk principe tot op de dag van vandaag in de treinwereld wordt gebruikt. Jan Heijs was ook de vader van Karel Heijs die het later schopte tot technisch direkteur van de Page.

Jan Heijs (links) bij 1 van de 5 door hem gebouwde diesel-electrische stuurstandwagens. (1 van de 5 is nu nog in gebruik in het museum in Ouddorp: zie een eerdere bijdrage)
Maiden-rit van de diesel-electrische tram in Venlo
Jan Heijs met echtgenote Augustina Gerarda Hermens

Maar Jan Heijs speelde ook op een andere manier een rol van betekenis. Hij gaf namelijk leiding aan de Teekenschool Gennep. En of hij nu daarom mèster Heijs genoemd werd, of omdat ie werkplaatsmeester was, dat weet ik niet. Via de romein heb ik uit de nalatenschap van zoon Karel Heijs (die van de Page) het logboek met de leerlinglijsten van die Teekenschool mogen scannen. Jan Heijs heeft hierin vanaf 1925 de namen van de Gennepse jongens (overigens ook van buiten Gennep) opgetekend, met geboortedatum en adres, die op die Gennepse Teekenschool zaten. We komen heel veel bekende namen tegen, waaronder die van zoon Karel, mijn eigen vader Frans, maar ook bv Arthur van Leeuwen, Fons van Sambeek, Hein Achterberg, en nog veel en veel meer. Hieronder staan de 13 pagina's met namen die ongeveer de periode 1925-1940 beslaan. Later nog meer over de familie Heijs, en de Gennepse Teekenschool.

Overigens en voor de duidelijkheid: die "Teekenschool" was niet bedoeld om creativiteit te ontwikkelen maar omvatte lessen in natuurkunde, werktuigbouw, technisch tekenen en dergelijk en omvatte alle technische zaken die een jongeman nodig had om zich in de techniek verder te ontwikkelen en te bekwamen. En aan die jongens hadden bedrijven als de NBDS, de MBS, later de Page en aanverwante bedrijven natuurlijk grote behoefte. Het was ook het startpunt van de opleiding van Karel Heijs tot technisch direkteur van de Page en van de opleiding van mijn vader die uiteindelijk direkteur openbare werken van de gemeente Gennep werd.
Genneperhuis

maar dan anders

ook dit is het Genneperhuis, maar als gezegd anders. De 4 plaatjes hieronder trouwens ook.

vlierbessen
konijnen zitten er zat
Dergelijke blokken zijn ruim 100jr geleden uit de ruine weggehaald om als bemestig cq grondverbetering te dienen
Bruiloften

Het was afgelopen vrijdag 10 augustus druk bij het stadhuis, 2 bruiloften achter elkaar. Het carillon liep bijna warm van het telkens spelen van de bruiloftsmars (zeker 2 of 3 keer per bruiloft). De voertuigen van de bruidsparen waren ook erg mooi. Tonny Wilbers maakte foto's van het 1e vervoersmiddel, een witte koets met witte paarden. De koets komt blijkbaar uit Breda. Het volgende bruidspaar had een oldtimer gecharterd (blijkbaar dezelfde waar Hay van Arensbergen in 1987 (in andere kleur) in getrouwd was, volgens zijn eigen zeggen op FB). Od Hermens heeft van die auto een foto gemaakt voor de Martinuskerk, want het 2e bruidspaar ging na het stadhuis naar de Martinuskerk om daar het eea helemaal officieel te maken. Op een andere plek op FB zien we vervolgens een fimpje van de bruidegom (MJ), die in de kerk, met begeleiding van een dameskoor, zijn bruid toezingt en nog zeer verdienstelijk ook. Een buitengewoon optreden en prestatie. Om u ook hiervan te laten genieten voeg ik onderaan de link naar het FB filmpje bij.

De bruidegom, die zijn bruid toezingt. Heel bijzonder.

Als u op de foto klikt, gaat u naar een nieuwe pagina met dit FB filmpje.

Aanstaande bruidegommen: probeer dit maar eens te overtreffen. De norm is gesteld :-)

Burgemeester van Gennep: een stoelendans

De eerste burgemeester overlijdt "na 8 dagen van vreselijk lijden", de 2e is slechts 61 dagen in functie, wordt onwel en overlijdt en de 3e, die al wethouder in Gennep is, maar daarnaast ook burgemeester van Ottersum, èn gemeentesecretaris van Ottersum is èn plaatsvervangend kantonrechter in Gennep èn lid van Provinciale Staten in Maastricht èn daarnaast ook nog eens een leerlooierij heeft, wordt weer 1,5 maand later geïnstalleerd als burgemeester van Gennep (naast al die andere baantjes).

NBDS: We schrijven het jaar 1876 en Gennep begint net een beetje tot bloei te komen vanwege de oprichting en vestiging van de Noord-Brabant-Duitse-Spoorwegmaatschappij en vanuit een beetje sukkelig bestaan als klein stadje in het noorden van het Hertogdom Limburg mee lijkt te gaan in de vaart van de volkeren. Alle 3 bovengenoemde burgemeesters hebben trouwens een belangrijke rol gespeeld bij die oprichting van en de vestiging in Gennep als hoofdzetel van de NBDS.

Burgemeester Muskens: De eerste was burgemeester lodewijk Muskens, die in 1849 burgemeester Gilta opvolgde, die zijn hand had overspeeld bij de aanleg van de nieuwe rijksweg op de oostelijke Maasoever door Gennep. In die tijd was er nog geen algemeen kiesrecht maar het zogenaamde "censuskiesrecht", waarbij alleen diegenen, die ook daadwerkelijk (aanzienlijk) bijdroegen aan de bekostiging van de overheid/gemeente, mochten stemmen. Het algemene kiesrecht (voor mannen) werd pas ingevoerd in 1917. In Gennep betekende dat, dat er minder dan 100 kiezers waren, want Gennep was een arm stadje. Het bestuur was ook geen voltijds-baan maar een bijbaantje. De rol van wethouder, burgemeester enzovoorts werd uitgevoerd naast de eigenlijke baan. Lodewijk Muskens was dus graanhandelaar.

Gemeentebestuur: Eind 1875 was er burgemeester Lodewijk Muskens en daarnaast 2 wethouders, de 1e, Johannes van den Boogaard, eigenaar van de water-/stoom meelmolen, die in 1884 afbrandde en waar nu het Gennepermolen-gebouw staat. Johannes was ook een van de oprichters, aandeelhouders en directeuren van de NBDS. De 2e wethouder was leerlooier Frans Esser, die daarnaast in 1870 burgemeester van Ottersum (later ook nog gemeentesecretaris) werd maar gewoon wethouder in Gennep bleef en ook in Gennep bleef wonen. Dit illustere 3-tal stond dus aan het hoofd van de gemeente toen eind 1875 het noodlot toesloeg.

Vreselijk lijden: Lodewijk Muskens wilde de duiven van zijn graanzolder verjagen en viel daarbij van de ladder. Het Venloosch weekblad berichtter op 8 januari, dat Lodewijk "na 8 dagen van vreselijk lijden" was overleden. Gennep was in rouw en de harmonie moest uitrukken voor de treurmarsen bij de begrafenis. Wethouder Johannes van den Boogaard wordt dan voorgedragen als nieuwe burgemeester en ook daadwerkelijk ingehuldigd op 29 februari 1876. Hij werd ontvangen aan het station, een driewerf hoera, de harmonie speelde "liefelijke tonen" en de wethouder (Karel Esser dus) overhandigde hem de sleutels van stadhuis en de ambtsketen.

Onwel: 61 dagen later is Gennep weer in rouw. Burgemeester Johannes van den Boogaard is onwel geworden en overlijdt op 30 april en op woensdag 3 mei moet de harmonie weer opdraven voor het spelen van de treurmuziek welke bij een teraardebestelling van Genneps eerste burger past.

Gennep èn Ottersum: Op 13 juni 1876 wordt Karel Esser dan als volgende nieuwe burgemeester geïnstalleerd, nadat hij te paard vanuit Heijen is opgehaald. De broer van de eerdere burgemeester Johannes van den Boogaard was inmiddels tot wethouder benoemd en is degene die weer aan Karel Esser de sleutels van het stadhuis overhandigt en de ambtketting omhangt. En weer speelt de Gennepse harmonie en is er nu weer feest in Gennep en is Gennep, zoals de krant schrijft, "geïllumineerd" en wordt het feest afgesloten met een vuurwerk.

Museum: Gelukkig blijft Karel Esser wat langer in functie als burgemeester van Gennep (èn Ottersum) en wel tot 1891. Daarna wordt hij opgevolgd door Theodorus Peters, de vader van de professor Peters, die het museum het Petershuis aan de Gennepse bevolking schonk (de broer van die professor was overigens ook weer wethouder in Gennep).

Lodewijk Muskens
verkoop van de eigendommen van Johannes vd Boogaard
Karel Esser
Overlijden van Lodewijk Muskens
Installatie van Johannes van den Boogaard
Overlijden van Johannes van den Boogaard
Installatie van Karel Esser
graf van Karel Esser, direkt naast het graf van deken Huisman
Klassefoto 1961 Maria Goretti

Marian Leideritz stuurde onderstaande klassefoto met daarbij zelfs de meeste namen. De klas is van Maria Goretti van 1961 en telde maar liefst 53 (!!) meisjes. Aanvulling van namen wordt op prijs gesteld. De foto wordt natuurlijk ook toegevoegd aan het album van Maria Goretti.

De namen van de meisjes op de foto?

1e rij: 1 Annie Jansen, 2 Marian de Reus, 3 ? , 4 Herma Basten, 5 Erna Roosenboom, 6 Hennie Artz, 7 Truusje Thijssen, 8 Bets Jansen, 9 Gerda Philipse

2 e rij: 10 Thea Jansen, 11 Tonnie Reijnen, 12 Helma Groenendijk, 13 ??, 14 Mimi Kamps, 15 Wilma Thissen, 16 Annemieke Jansen, 17 ??, 18 Ria Willems, 19 Marga van Bergen

3 rij: 20 Wilmie Koster, 21 Toos Lucassen, 22 Annie Lamers, 23 José Vedder, 24 Tilly Hoesen, 25 Corrie Noij, 26 Virginie Verkade, 27 Meester Jan Thissen

4e rij: 28 juf. Willie Reintjes, 29 Maria Konings, 30 Ria Wintjes, 31 ??, 32 José Philipse, 33 Hennie Jacobs ??, 34 Ineke Simons, 35 Petra Fleuren, 36 Bernadette Verstraten

5e rij: 37 Ineke Nogarede?, 38 Greetje Wubbels, 39 Tineke Michels, 40 Marian Wilbers, 41 Thea Guelen, 42 Wilma Hartman, 43 Heleen Bartels

6e rij: 44 ? Van Dijk ??, 45 Hilda Oldenhof, 46 Gonnie Stroowinder, 47 Thea Sluiters, 48 Willy Voss

7e rij 49 ?, 50 Martha Beumeler ??, 51 Tineke Teunen, 52 Charlotte Smeets, 53 Marian Gerrits

nr 54 Rita Doors

nr 55 Ria van de Ven

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!