van Alphen RIP; en de harmonie?

Pastoor van Alphen is overleden in 1860, maar wat gebeurde er met de door hem opgerichte harmonie Unitas et Fidelitas? Wiel van Dinter vervolgt het verhaal van de Gennepse harmonie, die dit jaar 2018, haar 200 jarig bestaan viert met een feestweekend van 8-10 juni.

Kerkelijke Harmonie “Unitas et Fidelitas” Gennep
Het korps vóór 1900

Deel 1,

In den beginne

Eeuwenlang spraken de katholieken van een 'stille' en een ‘gezongen' Mis. De priester stond tijdens de dienst met zijn rug naar de gelovigen in de kerk. De misgebeden werden in het latijn uitgesproken/gezongen. De beminde gelovigen konden aan specifieke gebaren en handelingen zien hoe ver de Mis gevorderd was. Werd er tijdens het opdragen van de Mis alleen maar zacht of hardop gesproken -en dus niet gezongen- dan noemde het kerkvolk dat een stille Mis.

‘Zíngende' Mis
Bij een gezongen Mis had het kerkelijk zangkoor, al dan niet ondersteund door een orgel, een functie. Deze groep mannen - meestal staand op de orgelgalerij - gaf een gezongen antwoord op de gezongen frase van de priester aan het altaar. Daarnaast had het koor een aantal eigen gezangen. Deze wisselden met het karakter van de Mis (hoogmis, huwelijkssmis, rouwmis) of met het tijdstip in het kerkelijk jaar. Dit alles in het latijn.

Uitbreiding
Zo als boven beschreven vond de Eucharistieviering plaats in de tijd van pastoor Van Alphen (1802-1860). De Gennepse St.-Martinuskerk bij de noordelijke stadsmuur was kleiner dan die uit de 20 ste eeuw (tot 1944). De kerk is tijdens de opvolger van pastoor Van Alphen in westelijke richting uitgebreid, waarbij de eeuwenoude toren met vierkante spits werd afgebroken (1865/69).
Het kerkschip werd naar het westen toe uitgebouwd en daarvóór een nieuwe toren geplaatst (1869). De orgelgalerij achter in de kerk verschoof dus mee. Pastoor Van Alphen heeft bijna 50 jaar in het kerkgebouw uit de Middeleeuwen de vieringen geleid.

Joseph Mohr
Met het bij de kerkelijke plechtigheden betrekken van blaasmuzikanten (1818) was de Gennepse pastoor een pionier in Nederland. Toevallig eveneens in 1818 schreef Joseph Mohr zijn ”Stille Nacht, heilige Nacht” . Het werd in de kerk van Oberndorf uitgevoerd met begeleiding door… een gitaar!

Vermaard

De Gennepse muzikanten kregen naam en faam door als eerste blaasgroep kerkelijke plechtigheden op te luisteren. In de wijde omtrek werden ze daarvoor gevraagd.

Met de (derde) directeur Jan Arnold Michels, oomzegger van pastoor-oprichter Van Alphen, moet het gezelschap onder de naam ‘Unitas et Fidelitas' op uitnodiging begonnen zijn buiten Gennep kerkelijke plechtigheden met hun muziek luister bij te zetten.

de pastoor van Oeffelt wordt ingehaald door de Gennepse harmonie

Geschenk
Bij zulk optreden buiten Gennep is de behoefte aan een zichtbare naamsvermelding voelbaar geworden. Deze behoefte kan Jan A. Michels, welgesteld wijnhandelaar in het stadje, op het idee gebracht hebben om een vaandel te schenken. Waar zijn opdracht dan uitgevoerd werd, weten we niet. In een klooster? Bij een atelier in het bedevaartoord Kevelaer? Na 150 jaar zullen bijzonderheden hieromtrent wel niet meer te achterhalen zijn.

Optreden

Uit kroniekgegevens weten we wel, dat de Harmonie musiceerde bij kerkwijdingen in de regio. Ook bij niet-kerkelijke evenementen toonden de Gennepse Harmonieleden hun muzikaal kunnen. Daarover in latere bijdragen.

inwijding nieuwe kerk Mill mmv de Gennepse harmonie

Wiel van Dinter

Hoofstad Operette, Johan Kaart

Een filmzaal (meerdere zelfs), Olga Lawina, Jan Musch, Johan Boskamp. "Das war einmal", zullen we maar zeggen. Toen Gennep nog een concertzaal annex filmzaal had en nationaal en internationaal vermaarde artiesten naar Gennep trokken en het publiek van heinde en verre naar Gennep kwam om dat mee te maken.

Het kermisboekje van hotel van Bergen van 1952 (afkomstig van "de Romein") geeft een klein inkijkje in het Gennep van toen.

Maandag 7 mei 2018 en filmpje dodenherdenking

 

Hierboven een korte (5 min) impressie van de indrukwekkende dodenherdenking bij de Barmhartige Samaritaan.

En wat een schitterend weer! En ook de komende dagen blijft het uitstekend. Helaas lijkt het as donderdag (Hemelvaart en Flamingo's tournooi) ietsjes minder te worden. Wie weet valt het mee, en zo niet, vandaag hebben ze in ieder geval de tent al op gezet. Bij AH waren ze druk bezig met de voorbereidingen voor het zelf scannen. Ben benieuwd. Bij Smedema voor de deur is een boom gerooid vandaag en verder leek iedereen wel goede zin te hebben. Misschien de mensen van GeBra watt minder, want die waren alweer bezig met de zebra's in de shared space. Misschien voortaan toch maar de traditionele zebra's aanleggen. Zijn nog beter herkenbaar ook.

Massale opkomst dodenherdenking Gennep

Zoals elk jaar op 4 mei was er een dodenherdenking bij het oorlogsmonument de Barmhartige Samaritaan bij de Niersbrug. Er was een massale opkomst en gelukkig was het verkeer stil gelegd. Zelfs de kraaien waren blijkbaar onder de indruk, want ik heb nog nooit zo weinig gekraai van die vogels gehoord tijdens de 2 minuten stilte dan dit jaar. Een paar plaatjes van Gennepnu.

Voorafgegaan door het gilde trok de stoet vanaf het stadhuis naar het Vredesplein en de Barmhartige Samaritaan, het beeld dat in 1953 door Gennepse mensen bijeengebracht is om de slachtoffers te gedenken. Er waren gedichten, een vendelgroet en last post werd gespeeld, waarna 2 minuten stilte volgde. Het Vocaal zong het Wilhelmus en later het Genneps Volkslied. Er werden kransen gelegd en de aanwezigen legden allemaal een roos (afkomstig van de bekende gulle gever) bij 1 van beide monumenten.

Hieronder nog een paar plaatjes. 1 opmerking: kunnen we aub regelen dat op de lijst van burger-slachtoffers Max Bock met zijn juiste naam wordt vernoemd? (dus geen Max Boch)

Struikelstenen en harmonie

21 april werden struikelstenen gelegd. En daarbij was de harmonie, zoals zo vaak in nu al 200 jaar van de partij. Begin juni wordt dat jubileum groots gevierd met oa een concert van de luchtmachtkapel. Een echte aanrader voor wie van muziek en show houdt. Daarom nu een kort filmpje van de steenlegging bij Kaufman (3 minuten) en de poster van dit concert van de luchtmachtkapel, waarvoor u kaartjes kunt kopen op de site van de harmonie, ofwel rechtstreeks bij voorzitter Mat Rutten.

suspenders van boven (door Frank)
suspenders

Mijn opa had ze altijd aan, mijn vader ook. De loc heeft ze nu ook. Voor de wat jongere mensen: suspenders zijn "galgen" of bretels.

de loc in de galgen tbv de vervanging van rails, bielzen en grindbed
na gister was er ook vandaag staking in het streekvervoer
Na zijn dood....

Wiel beëindigt zijn beschrijving van het leven van pastoor van Alphen, oprichter van de Gennepse harmonie

De overleden pastoor Theodoor van Alphen werd op dinsdag 18 september 1860 onder massale belangstelling, begeleid door de kerkelijke harmonie “Unitas et Fidelitas”, ter aarde besteld. De door hem opgerichte Harmonie bracht de pastoor met treurmuziek naar zijn laatste rustplaats. Op zijn wens lag zijn graf dicht bij de muur van de kerk, waar hij in 1778 gedoopt was, de communie had gedaan, zijn eerste H. Mis had opgedragen en gedurende 48 jaar de diensten had geleid.

Ontruimen
De pastorie stond thans leeg, wachtte op een nieuwe bewoner. De naaste familie van de overledene, de familie Jan A. Michels, had nu gelegenheid de persoonlijke eigendommen van de pastoor zaliger mee te nemen. Voor zo ver aan huisraad geen emotionele waarde kleefde, kon het een nieuwe eigenaar krijgen. De nieuwe pastoor kwam met zijn eigen huisraad in een ontruimde pastorie. De familie Michels koos voor een publieke verkoop van de overbodige inboedel. Dus staat in De Kantonbode, Gennepsche Courant van zaterdag 22 september 1860 een advertentie met de volgende inhoud:


OPENBAAR VERKOOP

van eenen aanzienlijken

INBOEDEL

De Notaris BLOEMARTS zal ten verzoeke der Erfgenamen van wijlen ZWEerw. den Heer Pastoor van ALPHEN, op Maandag den 1 October 1860, ten 9 ure vóórmiddag in het Pastorale huis te Gennep, overgaan tot openbare veiling van eenen aanzienlijken inboedel, houdende in:
Beddegoed, Linnen, Pellen, Kabinetten, Kasten, Secretair, ……… (enz., enz.) ..….en wat verder ten berde zal worden gebragt.

ZEGT HET VOORT

Notaris
A.M.G.H. Bloemarts kwam in 1843 als notaris in Gennep wonen op nu Zandstraat 2. Hij was de eerste notaris in het Nederlandse Gennep, nadat notaris J.H. Goossens in 1815 bij de overgang van Gennep naar Nederland het stadje had verlaten voor Kranenburg. Bloemarts bleef tot zijn dood (1891) in functie. Hij kende Theod. van Alphen derhalve 17 jaar als pastoor. Hij was een oudoom van notaris A. Bloemarts, die in de tweede helft van de 20 ste eeuw in Gennep resideerde.

Nieuwe pastoor
Eind 1860 benoemde Mgr J. Paredis een opvolger voor pastoor Van Alphen in Gennep. Het werd de 53jarige te Escharen geboren Jan Bernardussen, tot dan pastoor te Helden. In 1862 werd deze de eerste pastoor-deken van het toen opgerichte dekenaat Gennep (1862-2008).

krantenkop De Kantonbode
de advertentie van de inboedel
Dries en een doorkijkje van stadhuis naar de Zandpoort

levert het korte (3 minuten) filmpje dat een goede impressie geeft van de doortocht van de antieke auto's op zaterdag 28 april. Met een zoomlens kreeg ik een heel mooi doorkijkje vanuit het stadhuis tot aan de Zandpoort thv het geveltje. Diezelfde doortocht 120 jaar geleden was volgens zeggen ook de trigger voor Dries Jetten om auto's te willen gaan verkopen. Als 18 jarige stond hij in 1898 voor de kruidenierswinkel van zijn vader in de Niersstraat naar de voorbij rijdende auto's te kijken, wat bij hem het zaadje legde. Eerst fietsen, in eerste instantie vanuit de winkel van zijn vader en later in de Zandstraat, toen motorfietsen en vervolgens had hij de eerst auto in Gennep en ging hij ze later ook verkopen. De basis voor het bedrijf Jetten was daarmee gelegd. In 1919 landde hij vervolgens ook nog eens als passagier van een 2-zits vliegtuig in de Maaskemp in Gennep. Een vlieg(tuig) carriere is er nooit van gekomen. 2 plaatjes van die Gennepse pionier.

Dries Jetten (4e van links) met zijn Minerva motorfiets rond 1910
In 1919 stapt hij hier in Ede als passagier in de 2-zitter om later te landen in de Maaskemp in Gennep. Daar konden andere Gennepenaren mee op een vliegtocht. Burgemeester Wolters schijnt de eerst geweest te zijn.

Maar nu eerst het korte filmpje (3,5 minuut) als impressie van de rally tocht van 2018

 

Wat een weer trouwens afgelopen nacht. Onweer, bliksem en heel veel neerslag. In 12 uur schijnt evenveel gevallen te zijn als normaal in de hele maand april. Mijn sering had er moeite mee, evenals het dak van de Lidl in aanbouw, want daar waren ze rond 12:00h nog steeds water van het dak aan het vegen om het dak verder af te kunnen maken.
de helft van mijn sering is op het dak van het schuurtje gevallen. Het is een oud beestje en met al die regen was ie topzwaar geworden
terwijl de voegers ijverig de achtergevel aan het voegen zijn wordt het dak nog eens van water ontdaan.
Prachtige automobielen op de Markt in Gennep

Gennep was 28 april 2018 halteplaats van de revival van de autorally Parijs-Amsterdam van 1898. Zo'n 80, weliswaar olie lekkende en stinkende (sommige zeggen "lekker" ruikende), maar verder FANTASTISCHE automobielen kwamen in Gennep en waren daar van alle kanten te bewonderen, wat velen ook delen. Ik heb volgens mij nog nooit zoveel foto's zien maken als vandaag. En natuurlijk was daar ook gennepnu bij. Daarom een album met 69 foto's van deze happening. Zet later nog meer foto's (van oa Jan) online. Klik op onderstaande foto van Mirso, die een foto maakt van Ab, die een film maakt van een interview van een blijde burgemeester. (een foto van een foto van een filmopname dus :-) )

27 april, een drukke dag, met

de huldiging van de gedecoreerden en een serenade door de Gennepse harmonie Unitas et Fidelitas, Koningsfeest op het plein bij het Geveltje en kinderspelen op de Heijkuul. En o ja, er is ook nog een nieuw college gevormd. En morgen is er weer de aankomst en halte van de Parijs-Amsterdam rally met antieke auto's op de Markt. (en het is ook nog eens mooi weer!)

kinder-spelen op de Heijkuul
Koningsfeest bij 't Geveltje
de harmonie brengt een serenade aan de gedecoreerden
het was zó druk bij het Geveltje dat Stefan al om half 5 glazen moest bijhalen bij de (con)-collega's

2 filmpjes: de serenade door de harmonie in de ochtend en een korte impressie van het feest bij 't Geveltje in de middag

 

27 apr 2018: coalitie van CDA, SP en VVD is rond

en dat moet natuurlijk beklonken worden met een rondje op het terras van de Kroon op de Markt. De 3 partijen, de burgemeester en de formateur CDA-er Ronnes worden bediend door Toon, terwijl op de achtergrond de muziek van "Wijn op het plein" (vooral bier trouwens) te klinken is op het werkelijk uitpuilende plein. Ze hangen met de benen buiten en de bus kan nauwelijks passeren. Maar enfin: we hebben weer een college voor de komende 4 jaar.

De lintjes van 2018

Vanochtend reikte burgemeester De Koning vijf Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de Lintjesregen in de KennisKeuken.
Eric Corstjens, Koos Jaspers, Johan Smedema en Michiel Ponjee werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Marian Leideritz werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Proficiat dames en heren.

De Spyker C4 weer terug.

Aanstaande zaterdag 28 april 2018 zullen tientallen historische automobielen Gennep aandoen tijdens de rally Parijs-Amsterdam. De Parijs-Amsterdam-Parijs wegrace was in 1898 de eerste grensoverschrijdende race die in Europa gehouden werd. Al 6 jaar waren autopioniers bezig om door middel van races en rally's te laten zien dat de “Auto” een sterk, betrouwbaar en snel alternatief was voor de “ouderwetse” paard en koets. Toen in de volgende eeuw de auto's sneller en gevaarlijker werden, werden deze evenementen snel verboden in heel Europa. De editie van 1898 kende 1 slachtoffer op een traject waar de maximum snelheid van 8 km/h niet gold; een hond. De Franse snelheidsduivels doorkruisten ons land met duizelingwekkende snelheden van 50, soms wel 60 km/h en daar was men in Nederland toen nog lang niet aan gewend. Die "race" van 120jr geleden wordt dit jaar "over gedaan" en de karavaan komt ook door Gennep, mede door toedoen van Dick Jetten, nazaat van de bekende Gennepse "auto-familie" Jetten. Rond 11 uur worden de auto's verwacht en rond het middaguur is er een feestelijk onthaal van alle deelnemers voor het stadhuis op de Markt. Het doet terugdenken aan die gebeurtenis 100jr geleden toen de Spyker C4 zijn (geslaagde) recordpoging deed en daarbij telkens Gennep aan deed. Van het onthaal op 2 januari 1921 bestaat filmmateriaal. We zien de Spyker C4 aankomen in Gennep en met de harmonie voorop begeleid wordt naar dezelfde Markt, waar het as zaterdag te gebeuren staat. Want dan komt ook eenzelfde Spyker C4 weer aan in Gennep.

 

krantebericht van de hulde die de Spyker C4 in Gennep ten deel viel
1 van de passages van de Spyker van de Markt in Gennep
de harmonie onthaalt de Spyker bij zijn laatste doorkomst op zondag 2 jan 1921
en na de huldiging op de Markt vervolgt de Spyker zijn weg.
het team dat de tussenstop en ontvangst in Gennep regelt. vlnr Dick Jetten Dries Jetten-Andre Jetten-Marit Oosting-Timo Rietbergen-Ben Stoutjesdijk-Ton von der Haar
Finale

Pastoor van Alphen is dood. Gennep loopt uit. Wiel vervolgt zijn verhaal over de roemruchte Gennepse pastoor van Alphen

Medio 1860 begint pastoor Van Alphen krachten te verliezen. Na bijna 82 jaar intensief werken wordt de energie zienderogen minder. De herfstkleuren in de tuin achter de pastorie gaan het hier en dar winnen van het zomerse groen. De dagelijkse H. Mis put hem uit. De koster moet hem de trappen van het altaar op en af helpen.
Voor het eerst moet hij de zondagse Hoogmis aan zijn nieuwe kapelaan Beckers overlaten. De preekstoel kan hij niet meer opklimmen. De preek houdt hij in een leunstoel op het priesterkoor. Na de 150 meter lopen van de pastorie naar de kerk moet hij in de sacristie even bijkomen. De parochianen zeggen tegen elkaar: “Van Alpen is aan het verslijten. Het gaat hard.”

Bediend
Begin september blijft Theodoor van Alphen te bed. Dokter Bodenstaff zegt het in de keuken: “Hij is op, dit duurt niet meer lang.” De tweede week van september zetten ze zijn bed voor het raam. Met twee kussens achter de rug kan hij de Kerkstraat in kijken. Hij ziet de kerk en zijn toekomstige plek, het kerkhof. Kinderen lopen naar school bij het kerkhof. De school waar hij zelf vroeger naar toe ging vanuit de Zandstraat.
Het nieuws gaat als een vuurtje door Gennep; het loopt af met de pastoor. En dan vrijdag de 14 de gaat het van mond tot mond: Van Alpen is bediend. Er vormt zich langzaam een groepje mensen in de Kerkstraat voor de pastorie. Ze zien een hoofd in de kussens achter het opzij geschoven gordijn. Als het donker wordt, staat er nog een aantal biddende mensen. De kapelaan komt naar buiten vertellen dat de pastoor hen zegent.

Doodstijding
Zaterdag de 15 de september zegt de kapelaan in de vroegmis dat de pastoor die nacht om 5 uur vredig ingeslapen is. Algemene verslagenheid. Gennep rouwt om een geliefde priester. In de herberg van Jan Noij op de Zandstraat is er die zondag maar één onderwerp. Een grote Gennepenaar is niet meer. Jan A. Michels, directeur van de Harmonie, roept alle leden voor zondag 15.00 uur bijeen om de treurmuziek te repeteren.

Aangifte
Die zelfde zaterdag gaan wethouder M. Noy, neef van de overledene, en A. van Dyck als buurtgenoot naar het stadhuis om het overlijden van pastoor Theodorus van Alphen officieel te laten vastleggen. Burgemeester Lod. Muskens, ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stelt daar de sterfakte op. Na voorlezing tekenen ambtenaar en de twee declaranten de akte.

Rondtocht
's Maandags om 16.00 uur gebeurt er iets unieks. Een stoet, schoolkinderen en harmonie voorop, trekt door de straten van het stadje Gennep met het stoffelijk overschot van de pastoor. Achter de door twee met zwarte doeken bedekte paarden getrokken lijkwagen een lange rij mensen van alle rang en stand door elkaar. Zoals ze voor pastoor Van Alphen altijd waren geweest. De smid met zijn voorschoot, de schoenmaker met zijn leren riem, de timmerman met zijn zaag, allen zo weggelopen uit zijn werk. Naargelang men verder trok, werd de stoet steeds langer. Bij zijn geboortehuis op de Zandstraat stond de stoet even stil. Daarna trok men verder naar ten slotte de pastorie. Pastoor Van Alphen had zijn laatste gang door zijn vertrouwd Gennep gemaakt.

Teraardebestelling
Dinsdag 18 september neemt een overvolle kerk met zelfs mensen buiten vóór de kerktoren, en meer dan twintig geestelijken aan het altaar, afscheid van de markante, strijdbare zielzorger. Pastoor G. Bernst uit Heijen houdt een indrukwekkende afscheidspreek. Op het kerkhof bij de groeve speelt de harmonie “Unitas et Fidelitas” de laatste treurhymne voor zijn oprichter. Hoofd der school J. Langenhoff spreekt een roerende grafrede uit, waarin hij de gevoelens van de Gennepse gemeenschap vertolkt.


Na een laatste zegening zakt de kist in het graf. Naast dat van zijn vader Gerhard van Alphen. Diens zoon Theodoor, een Gennepse jongen, die in de 19 de eeuw geschiedenis heeft geschreven.

rondtocht door Gennep
ter aardebestelling naast de Martinustoren
en nòg een album van de lezingen

nu met foto's van Mirso en Tom van Oosthout. Klik op 1 van de foto's voor dit album.

 

Lezingen struikelstenen

Afgelopen vrijdag 20 april waren de 1e twee lezingen over de vervolging en deportatie van de Joden in WOII en dan natuurlijk vooral van de Gennepse Joden. Een album met impressies van die lezingen, gegeven in de "kenniskeuken" (sousterrain onder de bieb). Klik op 1 van de foto's voor het album.

het was druk
met geanimeerde gesprekken
en zeer aandachtige toehoorders
en ook de mensen die het zelf nog hadden meegemaakt vertelden hun wedervaren
Een reis van 85 jaar in de tijd

van 1933 naar 2018. In 1933 woont Nannie Kaufman in de (nu) Burgemeester Woltersstraat. Zij speelt regelmatig in de tuin van Mooren met de kinderen van Mooren en andere kinderen uit de buurt. Pa Mooren fotografeert de spelende kinderen in zijn tuin. We zien Marietje van Arensbergen (van een paar deuren verder), Mies Mooren, Nannie Kaufman, Dien Timmermans (van de overkant van de Spoorstraat) en Jan Mooren. 85 jaar later worden in Gennep struikelstenen gelegd, voor de vermoorde Gennepse joden, waaronder Nannie Kaufman. 's Avonds tevoren worden lezingen over dat onderwerp gehouden, waarbij ook Marietje en Mies, 85jr na de eerste foto, aanwezig zijn.

1933 in de tuin van de familie Mooren op de hoek van de Spoorstraat en de Burg Woltersstraat. De bijschriften zijn van Mies Mooren vermoedelijk
Vrijdagavond 20 april 2018 worden in de "kenniskeuken", onder de bibliotheek lezingen georganiseerd over de vermoorde Gennepse joden en dus ook over Nannie Kaufman. Haar speelmaatjes van 85 jaar geleden, Mies en Marietje zijn erbij.
1858: De pastoor wordt 80

Wiel van Dinter vervolgt zijn verhaal over pastoor van Alphen, oprichter van de Gennepse harmonie. We zijn in 1858 aanbeland en pastoor van Alphen wordt 80jr

Op zijn uitdrukkelijke wens werd de 80 ste verjaardag van pastor Van Alphen in ‘huiselijke kring' gevierd (1858). Zijn tanende gezondheid liet grote drukte niet toe. Die maandag 30 november 1858 kreeg hij toch bezoek. Burgemeester Louis Muskens, vergezeld van Theodoor Hermsen en Jan Peters, schepenen, kwam de jarige alsnog feliciteren. Ook notaris August Bloemarts liep even binnen om de hand te drukken.

Schilderij
Neef Jan A. Michels en zijn vrouw Henrica van de Loo van de Roepaen bleven een kopje koffie drinken. De huishoudster van kapelaan Lamb. Boudewijns hielp die van de pastoor een handje in de keuken. Het vierkoppig kerkbestuur liet zijn gelukwensen vergezeld gaan van een geschilderd portret van de pastoor. Deze dankte geroerd, maar vond het eigenlijk te veel eer.

Muziekfeest
Dirigent Michels bracht nadrukkelijk de gelukwensen over van de leden van harmonie “Unitas et Fidelitas”. Het korps had zijn oprichter graag een serenade gebracht, maar het eerbiedigde de wens van de pastoor, tevens oprichter van het muziekgezelschap, dit jaar precies 40 jaar geleden. Het 40jr bestaansfeest was enkele maanden daarvoor gevierd met een plechtige H. Mis, tijdens welke het gezelschap de dienst muzikaal had omlijst. Diezelfde zondagmiddag was er een openlucht concert geweest in een kiosk op de Markt en 's avonds een feestdiner in logement Van Lith.

Versje
Het hoofd der school J. Langenhoff kwam die 30 ste november 's middags met twee kinderen een bloemenhulde brengen. Het meisje en de jongen zegden samen voor de jarige in de armstoel een ingestudeerd versje op. Wat de 80jarige zichtbaar ontroerde.

Vlag
De huizen in de Kerkstraat hadden ter ere van de pastoor de Gennepse vlag uitgestoken. De jarige pastoor was immers een Gennepenaar van geboorte en sinds 1812 weer in Gennep woonachtig.

Jaar later
Het jaar daarop verliest pastoor Van Alphen zijn trouwe helper, kapelaan Boudewijns (1859). Deze neemt na meer dan 20 jaar de kapelanie bediend te hebben wegens ouderdom ontslag en gaat als rustend priester in Heijen wonen. De parochie krijgt een nieuwe kapelaan Gerardus Beckers, die een aantal taken van de bejaarde pastoor overneemt.

Klok
Theodoor van Alphen denkt niet aan stoppen zoals zijn kapelaan verwacht. Hij wil in het harnas sterven en nog zo lang mogelijk voor zijn parochianen met wie hij vergroeid is, aanwezig zijn. Een gevleugelde uitspraak van hem: “Zo lang ik de klok hoor luiden ben ik er nog voor iedereen.”


blik vanaf de Markt richting Zandstraat
blik vanaf de Zandpoort richting stadhuis
Struikelsteen voor oprichter Vitesse "08

Aanstaande zaterdag 21 april worden zoals u weet struikelstenen gelegd en ondermeer voor de vader van Nannie Kaufman, Jakob ofwel Jöbke Kaufman. 5 Gennepse jongemannen, Thij van Bergen (1889), Fren Roosenboom (1890), Thij Timmermans (1888), Jöb Kaufman (1890) en Antoon van den Donk (1890) richtten op 15 februari 1908 in hotel van Bergen Vitesse op. Daags erna werd het eerste bestuur gekozen en werd Jöbke Kaufman de 1e vice-voorzitter van Vitesse.

Jöbke speelde zelf ook in (het eerst) van Vitesse. Grad van Dijck vertelde daar nog over in de Maas & Niersbode in 1966, met een leuke anekdote hoe dat toen ging en hoe Jöbke scoorde. Later speelde Jöbke (als linksbinnen) met zijn broer Elie (keeper) in het 2e van Vitesse. Elie staat helemaal links (in kostuum) op de kampioensfoto van Vitesse uit 1913. Het veld lag toen aan de Kellerberg en de heren staan met de rug naar de Heijenseweg.

Ook Arthur van Leeuwen was overigens nauw betrokken bij Vitesse. Daarom ook 2 foto's van Arthur. 1 foto van Arthur als (jonge speler) op dezelfde Kellerberg en 1 foto van de veteranen van Vitesse in 1966. Op diezelfde foto zien we ook Jakob van Tankeren (als scheidsrechter), Harrie van Arensbergen en Jan Jetten. Jacob sjouwde met de fiets van Voss de spullen van Andriesse naar het station, Harrie stak de synagoge in brand na het in veiligheid stellen van de rollen en Jan filmde het vertrek van de joden op 9 april 1943.

Navrant detail zijn de maatregelen die tijdens de bezetting geleidelijk en steeds verder gaand door de nazi's aan de joden werden opgelegd en die de Nederlandse overheid moest uitvoeren. 1 van de maatregelen was het ontzeggen van toegang tot sportgelegenheden, zodat Jöbke en Arthur (en de andere joden) niet eens meer naar hun eigen clubje mochten.

kampioenselftal Vitesse in 1913

1913 Vitesse in Venlo

Arthur van Leeuwen is (staande) 4e van rechts

Vitesse-veteranen in 1966

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken! test