De lintjes van 2018

Vanochtend reikte burgemeester De Koning vijf Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de Lintjesregen in de KennisKeuken.
Eric Corstjens, Koos Jaspers, Johan Smedema en Michiel Ponjee werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Marian Leideritz werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Proficiat dames en heren.

De Spyker C4 weer terug.

Aanstaande zaterdag 28 april 2018 zullen tientallen historische automobielen Gennep aandoen tijdens de rally Parijs-Amsterdam. De Parijs-Amsterdam-Parijs wegrace was in 1898 de eerste grensoverschrijdende race die in Europa gehouden werd. Al 6 jaar waren autopioniers bezig om door middel van races en rally's te laten zien dat de “Auto” een sterk, betrouwbaar en snel alternatief was voor de “ouderwetse” paard en koets. Toen in de volgende eeuw de auto's sneller en gevaarlijker werden, werden deze evenementen snel verboden in heel Europa. De editie van 1898 kende 1 slachtoffer op een traject waar de maximum snelheid van 8 km/h niet gold; een hond. De Franse snelheidsduivels doorkruisten ons land met duizelingwekkende snelheden van 50, soms wel 60 km/h en daar was men in Nederland toen nog lang niet aan gewend. Die "race" van 120jr geleden wordt dit jaar "over gedaan" en de karavaan komt ook door Gennep, mede door toedoen van Dick Jetten, nazaat van de bekende Gennepse "auto-familie" Jetten. Rond 11 uur worden de auto's verwacht en rond het middaguur is er een feestelijk onthaal van alle deelnemers voor het stadhuis op de Markt. Het doet terugdenken aan die gebeurtenis 100jr geleden toen de Spyker C4 zijn (geslaagde) recordpoging deed en daarbij telkens Gennep aan deed. Van het onthaal op 2 januari 1921 bestaat filmmateriaal. We zien de Spyker C4 aankomen in Gennep en met de harmonie voorop begeleid wordt naar dezelfde Markt, waar het as zaterdag te gebeuren staat. Want dan komt ook eenzelfde Spyker C4 weer aan in Gennep.

 

krantebericht van de hulde die de Spyker C4 in Gennep ten deel viel
1 van de passages van de Spyker van de Markt in Gennep
de harmonie onthaalt de Spyker bij zijn laatste doorkomst op zondag 2 jan 1921
en na de huldiging op de Markt vervolgt de Spyker zijn weg.
het team dat de tussenstop en ontvangst in Gennep regelt. vlnr Dick Jetten Dries Jetten-Andre Jetten-Marit Oosting-Timo Rietbergen-Ben Stoutjesdijk-Ton von der Haar
Finale

Pastoor van Alphen is dood. Gennep loopt uit. Wiel vervolgt zijn verhaal over de roemruchte Gennepse pastoor van Alphen

Medio 1860 begint pastoor Van Alphen krachten te verliezen. Na bijna 82 jaar intensief werken wordt de energie zienderogen minder. De herfstkleuren in de tuin achter de pastorie gaan het hier en dar winnen van het zomerse groen. De dagelijkse H. Mis put hem uit. De koster moet hem de trappen van het altaar op en af helpen.
Voor het eerst moet hij de zondagse Hoogmis aan zijn nieuwe kapelaan Beckers overlaten. De preekstoel kan hij niet meer opklimmen. De preek houdt hij in een leunstoel op het priesterkoor. Na de 150 meter lopen van de pastorie naar de kerk moet hij in de sacristie even bijkomen. De parochianen zeggen tegen elkaar: “Van Alpen is aan het verslijten. Het gaat hard.”

Bediend
Begin september blijft Theodoor van Alphen te bed. Dokter Bodenstaff zegt het in de keuken: “Hij is op, dit duurt niet meer lang.” De tweede week van september zetten ze zijn bed voor het raam. Met twee kussens achter de rug kan hij de Kerkstraat in kijken. Hij ziet de kerk en zijn toekomstige plek, het kerkhof. Kinderen lopen naar school bij het kerkhof. De school waar hij zelf vroeger naar toe ging vanuit de Zandstraat.
Het nieuws gaat als een vuurtje door Gennep; het loopt af met de pastoor. En dan vrijdag de 14 de gaat het van mond tot mond: Van Alpen is bediend. Er vormt zich langzaam een groepje mensen in de Kerkstraat voor de pastorie. Ze zien een hoofd in de kussens achter het opzij geschoven gordijn. Als het donker wordt, staat er nog een aantal biddende mensen. De kapelaan komt naar buiten vertellen dat de pastoor hen zegent.

Doodstijding
Zaterdag de 15 de september zegt de kapelaan in de vroegmis dat de pastoor die nacht om 5 uur vredig ingeslapen is. Algemene verslagenheid. Gennep rouwt om een geliefde priester. In de herberg van Jan Noij op de Zandstraat is er die zondag maar één onderwerp. Een grote Gennepenaar is niet meer. Jan A. Michels, directeur van de Harmonie, roept alle leden voor zondag 15.00 uur bijeen om de treurmuziek te repeteren.

Aangifte
Die zelfde zaterdag gaan wethouder M. Noy, neef van de overledene, en A. van Dyck als buurtgenoot naar het stadhuis om het overlijden van pastoor Theodorus van Alphen officieel te laten vastleggen. Burgemeester Lod. Muskens, ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stelt daar de sterfakte op. Na voorlezing tekenen ambtenaar en de twee declaranten de akte.

Rondtocht
's Maandags om 16.00 uur gebeurt er iets unieks. Een stoet, schoolkinderen en harmonie voorop, trekt door de straten van het stadje Gennep met het stoffelijk overschot van de pastoor. Achter de door twee met zwarte doeken bedekte paarden getrokken lijkwagen een lange rij mensen van alle rang en stand door elkaar. Zoals ze voor pastoor Van Alphen altijd waren geweest. De smid met zijn voorschoot, de schoenmaker met zijn leren riem, de timmerman met zijn zaag, allen zo weggelopen uit zijn werk. Naargelang men verder trok, werd de stoet steeds langer. Bij zijn geboortehuis op de Zandstraat stond de stoet even stil. Daarna trok men verder naar ten slotte de pastorie. Pastoor Van Alphen had zijn laatste gang door zijn vertrouwd Gennep gemaakt.

Teraardebestelling
Dinsdag 18 september neemt een overvolle kerk met zelfs mensen buiten vóór de kerktoren, en meer dan twintig geestelijken aan het altaar, afscheid van de markante, strijdbare zielzorger. Pastoor G. Bernst uit Heijen houdt een indrukwekkende afscheidspreek. Op het kerkhof bij de groeve speelt de harmonie “Unitas et Fidelitas” de laatste treurhymne voor zijn oprichter. Hoofd der school J. Langenhoff spreekt een roerende grafrede uit, waarin hij de gevoelens van de Gennepse gemeenschap vertolkt.


Na een laatste zegening zakt de kist in het graf. Naast dat van zijn vader Gerhard van Alphen. Diens zoon Theodoor, een Gennepse jongen, die in de 19 de eeuw geschiedenis heeft geschreven.

rondtocht door Gennep
ter aardebestelling naast de Martinustoren
en nòg een album van de lezingen

nu met foto's van Mirso en Tom van Oosthout. Klik op 1 van de foto's voor dit album.

 

Lezingen struikelstenen

Afgelopen vrijdag 20 april waren de 1e twee lezingen over de vervolging en deportatie van de Joden in WOII en dan natuurlijk vooral van de Gennepse Joden. Een album met impressies van die lezingen, gegeven in de "kenniskeuken" (sousterrain onder de bieb). Klik op 1 van de foto's voor het album.

het was druk
met geanimeerde gesprekken
en zeer aandachtige toehoorders
en ook de mensen die het zelf nog hadden meegemaakt vertelden hun wedervaren
Een reis van 85 jaar in de tijd

van 1933 naar 2018. In 1933 woont Nannie Kaufman in de (nu) Burgemeester Woltersstraat. Zij speelt regelmatig in de tuin van Mooren met de kinderen van Mooren en andere kinderen uit de buurt. Pa Mooren fotografeert de spelende kinderen in zijn tuin. We zien Marietje van Arensbergen (van een paar deuren verder), Mies Mooren, Nannie Kaufman, Dien Timmermans (van de overkant van de Spoorstraat) en Jan Mooren. 85 jaar later worden in Gennep struikelstenen gelegd, voor de vermoorde Gennepse joden, waaronder Nannie Kaufman. 's Avonds tevoren worden lezingen over dat onderwerp gehouden, waarbij ook Marietje en Mies, 85jr na de eerste foto, aanwezig zijn.

1933 in de tuin van de familie Mooren op de hoek van de Spoorstraat en de Burg Woltersstraat. De bijschriften zijn van Mies Mooren vermoedelijk
Vrijdagavond 20 april 2018 worden in de "kenniskeuken", onder de bibliotheek lezingen georganiseerd over de vermoorde Gennepse joden en dus ook over Nannie Kaufman. Haar speelmaatjes van 85 jaar geleden, Mies en Marietje zijn erbij.
1858: De pastoor wordt 80

Wiel van Dinter vervolgt zijn verhaal over pastoor van Alphen, oprichter van de Gennepse harmonie. We zijn in 1858 aanbeland en pastoor van Alphen wordt 80jr

Op zijn uitdrukkelijke wens werd de 80 ste verjaardag van pastor Van Alphen in ‘huiselijke kring' gevierd (1858). Zijn tanende gezondheid liet grote drukte niet toe. Die maandag 30 november 1858 kreeg hij toch bezoek. Burgemeester Louis Muskens, vergezeld van Theodoor Hermsen en Jan Peters, schepenen, kwam de jarige alsnog feliciteren. Ook notaris August Bloemarts liep even binnen om de hand te drukken.

Schilderij
Neef Jan A. Michels en zijn vrouw Henrica van de Loo van de Roepaen bleven een kopje koffie drinken. De huishoudster van kapelaan Lamb. Boudewijns hielp die van de pastoor een handje in de keuken. Het vierkoppig kerkbestuur liet zijn gelukwensen vergezeld gaan van een geschilderd portret van de pastoor. Deze dankte geroerd, maar vond het eigenlijk te veel eer.

Muziekfeest
Dirigent Michels bracht nadrukkelijk de gelukwensen over van de leden van harmonie “Unitas et Fidelitas”. Het korps had zijn oprichter graag een serenade gebracht, maar het eerbiedigde de wens van de pastoor, tevens oprichter van het muziekgezelschap, dit jaar precies 40 jaar geleden. Het 40jr bestaansfeest was enkele maanden daarvoor gevierd met een plechtige H. Mis, tijdens welke het gezelschap de dienst muzikaal had omlijst. Diezelfde zondagmiddag was er een openlucht concert geweest in een kiosk op de Markt en 's avonds een feestdiner in logement Van Lith.

Versje
Het hoofd der school J. Langenhoff kwam die 30 ste november 's middags met twee kinderen een bloemenhulde brengen. Het meisje en de jongen zegden samen voor de jarige in de armstoel een ingestudeerd versje op. Wat de 80jarige zichtbaar ontroerde.

Vlag
De huizen in de Kerkstraat hadden ter ere van de pastoor de Gennepse vlag uitgestoken. De jarige pastoor was immers een Gennepenaar van geboorte en sinds 1812 weer in Gennep woonachtig.

Jaar later
Het jaar daarop verliest pastoor Van Alphen zijn trouwe helper, kapelaan Boudewijns (1859). Deze neemt na meer dan 20 jaar de kapelanie bediend te hebben wegens ouderdom ontslag en gaat als rustend priester in Heijen wonen. De parochie krijgt een nieuwe kapelaan Gerardus Beckers, die een aantal taken van de bejaarde pastoor overneemt.

Klok
Theodoor van Alphen denkt niet aan stoppen zoals zijn kapelaan verwacht. Hij wil in het harnas sterven en nog zo lang mogelijk voor zijn parochianen met wie hij vergroeid is, aanwezig zijn. Een gevleugelde uitspraak van hem: “Zo lang ik de klok hoor luiden ben ik er nog voor iedereen.”


blik vanaf de Markt richting Zandstraat
blik vanaf de Zandpoort richting stadhuis
Struikelsteen voor oprichter Vitesse "08

Aanstaande zaterdag 21 april worden zoals u weet struikelstenen gelegd en ondermeer voor de vader van Nannie Kaufman, Jakob ofwel Jöbke Kaufman. 5 Gennepse jongemannen, Thij van Bergen (1889), Fren Roosenboom (1890), Thij Timmermans (1888), Jöb Kaufman (1890) en Antoon van den Donk (1890) richtten op 15 februari 1908 in hotel van Bergen Vitesse op. Daags erna werd het eerste bestuur gekozen en werd Jöbke Kaufman de 1e vice-voorzitter van Vitesse.

Jöbke speelde zelf ook in (het eerst) van Vitesse. Grad van Dijck vertelde daar nog over in de Maas & Niersbode in 1966, met een leuke anekdote hoe dat toen ging en hoe Jöbke scoorde. Later speelde Jöbke (als linksbinnen) met zijn broer Elie (keeper) in het 2e van Vitesse. Elie staat helemaal links (in kostuum) op de kampioensfoto van Vitesse uit 1913. Het veld lag toen aan de Kellerberg en de heren staan met de rug naar de Heijenseweg.

Ook Arthur van Leeuwen was overigens nauw betrokken bij Vitesse. Daarom ook 2 foto's van Arthur. 1 foto van Arthur als (jonge speler) op dezelfde Kellerberg en 1 foto van de veteranen van Vitesse in 1966. Op diezelfde foto zien we ook Jakob van Tankeren (als scheidsrechter), Harrie van Arensbergen en Jan Jetten. Jacob sjouwde met de fiets van Voss de spullen van Andriesse naar het station, Harrie stak de synagoge in brand na het in veiligheid stellen van de rollen en Jan filmde het vertrek van de joden op 9 april 1943.

Navrant detail zijn de maatregelen die tijdens de bezetting geleidelijk en steeds verder gaand door de nazi's aan de joden werden opgelegd en die de Nederlandse overheid moest uitvoeren. 1 van de maatregelen was het ontzeggen van toegang tot sportgelegenheden, zodat Jöbke en Arthur (en de andere joden) niet eens meer naar hun eigen clubje mochten.

kampioenselftal Vitesse in 1913

1913 Vitesse in Venlo

Arthur van Leeuwen is (staande) 4e van rechts

Vitesse-veteranen in 1966

Heeroom en neef in Gennep

Wiel vervolgt zijn verhaal over pastoor van Alphen, oprichter van de Gennepse harmonie, die in 1852 inmiddels 50jr priester is.

In het begin van de 50er jaren van de 19 de eeuw kondigt zich een heuglijke gebeurtenis aan: op 11 juni 1852 is pastoor Van Alphen 50 jaar priester. De Gennepse katholieke gemeenschap wil dit gouden jubileum niet zonder meer laten passeren. Er wordt een jubileumcomité in het leven geroepen met notaris Aug. Bloemarts als voorzitter. Het zal een stadsfeest worden.
Op de dag van het feest, zondag 10 juni, is heel Gennep één vlaggenzee. De pastorie is versierd met slingers en geelwitte vlaggetjes. En boven de voordeur een met groen omrand bord waarop ‘50' in gouden cijfers. De route van de pastorie naar de kerk is omzoomd door berkenboompjes, getooid met witte en gele papieren roosjes.

Serenade
De harmonie begeleidt de 73jarige jubilaris naar en van de kerk. Het korps onder leiding van Jan A. Michels, de neef van de jubilaris, brengt de gouden priester een gloedvolle serenade, waarbij de dirigent zijn heeroom het korps presenteert als pastoors eigen muzikaal kind. Pastoor Van Alphen op zijn beurt dankt ‘Unitas et Fidelitas' voor bijna 35 jaar trouwe inzet voor kerk en gemeenschap. Speciaal richt hij zich tot de vier muzikanten van het eerste uur, die nog steeds in het korps actief zijn.

Bisdom
Het jaar na het gouden priesterfeest wacht de Sint Martinusparochie opnieuw een verandering. Pastoor Van Alphen krijgt bericht dat de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland is hersteld (1853). Het was een gevolg van de wettelijke scheiding tussen kerk en staat, die in de grondwet van 1848 was vastgelegd. De apostolisch vicarius van Limburg Johannes Paredis is nu bisschop van het bisdom Roermond geworden. Hij is de man die de pastoor destijds (1841) voor de keus had gesteld: op audiëntie gaan bij koning Willem II òf geschorst worden als pastoor.

Dominee
De nu 74jarige pastoor had teveel veranderingen meegemaakt in zijn leven om zich hierover nog druk te maken. Hij stond dicht bij de mensen, al stelde hij zich zeer formeel op tegenover ds Ruttinck en de kerkenraad. "Zij hadden hem en zijn kapelaan Lambertus Boudewijns in de uitoefening van hun heilig ambt gedwarsboomd door de gouverneur onjuist in te lichten over de Gennepse processies".

Zorgverlener
Desondanks keek hij met voldoening terug op zijn meer dan veertig jaar zielzorg in Gennep. Wie 's avonds in het donker bij de pastorie in de Kerkstraat aanklopte, werd door de huishoudster Christina Hasselmans in de spreekkamer gelaten. De pastoor had immer tijd. Hij was raadsman, trooster, scheidsrechter en soms ook hard in zijn oordeel. Maar altijd ging het bezoek verlicht naar huis.

Neef Jan
Zijn oomzegger Jan Arnold Michels, succesvol wijnhandelaar op de Zandstraat (nu nr. 28), bestuurde en dirigeerde vol enthousiasme ‘zijn' muziekkorps “Unitas et Fidelitas”, dat steeds meer leden telde. Op bedevaart in Kevelaer waren de Gennepse muzikanten niet altijd welkom, omdat "zij de Kevelaerse musici in het begeleiden van pelgrimsgroepen het brood uit de mond stieten"! Van Alphen stelde hen met een douceurtje tevreden.

Jan A. Michels
Heeroom en neef zetten beiden hun beste krachten in voor de katholieke kerk in Gennep. Ze streefden ernaar de kerkelijke diensten zo luisterrijk mogelijk te vieren. Neef Jan Arnold was tevens organist. Hij schonk de Martinusparochie een nieuw kerkorgel, dat hij zelf met verve inspeelde. Het zangkoor bereikte onder zijn bezielende leiding een hoog niveau. Heeroom, pastoor Theodoor Van Alphen, kon zich op zijn oude dag geen betere promotor wensen. Hij dankte God.


De Martinuskerk beschikte reeds vroeg over een orgel (voor 1648); in 1871 plaatste Rütter (Kevelaar D) een nieuw orgel; dit ging in in de oorlog in1944 verloren. In 1955 werd in de Sacramentskapel van de nieuwe Martinuskerk een rond 1780 gebouwd positief werd geplaatst, welk laatstelijk dienst had gedaan in de St.Lebuiniskerk te Deventer. Ook voor de nieuwe kerk bouwde Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) in 1958 het huidige driemanuaals orgel, dat boven bij het koor staat.

Van het orgel in het verhaal van Wiel hebben we helaas geen afbeeldingen. De foto hierboven is van het kabinetsorgel in de Sacramentskapel van de huidige Martinuskerk

de genadekapel in Kevelaer op een ansichtkaart uit 1902

FOTO -kabinetsorgel Martinuskerk/-Genadekapel Kevelaer in 1902

Feest van een 50 jarige

Na de mis van 10:00h was er een bijeenkomst in de pastorietuin, waar de leden van het jubilerende dameskoor van de St Martinusparochie konden worden gefeliciteerd. Pastoor Kessels sprak de dames toen en kerkbestuurslid Dory Murray spelde de dames het erespeldje 50jr dameskoor Martinus, waarna de aanwezigen de dames konden feliciteren. Foto's van Dory en mezelf.

14 mei 2005: viering 60jr Jong Nederland

Ik maakte recent een foutje door het jubileum van JN in 1995 het 40jr jubileum te noemen. Het was natuurlijk het 50jr jubileum. Dan nu het 60jr jubileum dat in 2005 gevierd werd met een hele serie foto's van toen. Klik op een van de foto's hieronder voor het album.

2 Koningen in Gennep

Zojuist (vrijdagmiddag 13 april 2018, 16:30h) is de Koning in Gennep gearriveerd bij de CNC. In het ontvangstcommittee natuurlijk onze eigen (burgemeester de) Koning. De Koning komt de nieuwe fabriek van de CNC openen. De foto is van onze razende reporter Goof

Struikelstenen website online

Vandaag is de struikelstenen-website online gegaan: www.struikelstenen-gennep.nl

We zijn toch wel erg trots dat het zo'n mooie website geworden is, met dank aan Mirso. Maar kijk zelf. U kunt ook op een van onderstaande afbeeldingen klikken voor deze website. Alle informatie over het project, maar vooral over de Joodse Gennepenaren die gedwongen werden Gennep te verlaten en de dood vonden, zonder dat ze iets gedaan hadden, maar om wie ze waren. We hopen hen een plek terug in Gennep te geven en tegelijk te waarschuwen dat zoiets niet nogmaals mag gebeuren. Volgende week zaterdag, 21 april, worden de struikelstenen gelegd.

Vandaag precies 75jr geleden

vertrok de laatste en grootste groep Gennepenaren, hun noodlot tegemoet. Arthur van Leeuwen en zijn vrouw Ellen van Leeuwen-Hoffmann gaven hun dochtertje Anneke weg naar een onderduikadres, zijzelf vluchtten. Simon van Leeuwen dook onder op de Gennepse Heij.

14 Gennepenaren gingen naar het station. Toen de trein het Gennepse station verliet, zongen ze naar verluidt, het Genneps volkslied. Ze gingen naar kamp Vught, vanwaar ze later via Sobibor werden gedeporteerd. Geen van hen keerde terug, evenals geen van de 6 die al in augustus 1942 vertrokken en evenmin als Ellen van Leeuwen-Hoffmann, die in Berlijn opgepakt werd en evenmin als Hedwig Kölling-Hirschberg, die in Gennep gearresteerd werd. 22 Gennepenaren, die op 21 april in de vorm van struikelstenen in Gennep terug keren.

Het programma van de steenlegging staat op het overzicht links. U bent van harte welkom. Er is een officiëel moment gepland om 10:00h op de plaats waar het huis van Kaufman stond.

1e communie in de St Martinuskerk

 

Opnieuw aangeklaagd

Wiel van Dinter vervolgt zijn verhaal. We zitten inmiddels in de jaren 40 van de 19e eeuw en de situatie tussen pastoor van Alphen en de NH predikant is nog niet opgeklaard:

Voor Henr. Ruttinck, dominee van de Gennepse protestantse gemeente, bleven processies een doorn in het oog. In 1848 wendt hij zich opnieuw tot de gouverneur: pastoor Van Alphen lapt de richtlijn van 1842 aan zijn laars. De predikant heeft maar liefst 35 processiën geteld! In niet mis te verstane bewoordingen klaagt hij pastoor Van Alphen als de veroorzaker van alle ellende aan.

Rapport
De (nieuwe) gouverneur in Maastricht leest deze klacht uit het verre Gennep. Een ambtenaar legt het dossier ‘Processies te Gennep' uit 1842 op zijn bureau. Na bestudering vraagt de bewindsman om bericht en raad aan de districtscommissaris (d.c.) te Roermond. Deze wijst in zijn rapportage op de krasse toon van de klacht: de dominee blies wel erg hoog van de toren. Mede gelet op het feit dat de Gennepse bevolking bestaat uit 1000 katholieken, 60 protestanten en 20 joden.
Het overgrote deel van de door Ruttinck als processie bestempelde processiën waren bedevaartstoeten die door Gennep trokken naar en van Kevelaer. Er bestond verschil tussen in de wet genoemde processies en bedevaarttochten. Deze traditionele stoeten, aldus de d.c., bestonden in Gennep van oudsher. En in de Franse en Belgische tijd waren er nooit klachten gerezen.

Advies
De bedoelde geluidsoverlast moest in juiste proporties worden gezien. Een tiental zangers en muzikanten passeerden het protestants kerkgebouw in korte tijd op afstand. Zijn advies: arrangeer een overleg met de kerkvoogd bisschop Paredis in Roermond. Uit toon en inhoud van de klachten maakte de d.c. op, dat de dominee de pastoor niet benaderd had voor overleg.

Prudent
De gouverneur achtte het toch raadzaam deze ‘'tere kwestie' naar de hoge regering in Den Haag te sturen. Hij wist dat er onder koning Willem I een streng regiem geheerst had tegenover de katholieken. Nu onder Willem II was dat milder geworden. De regering diende zich over die zaak in het overwegend katholiek Gennep, gelegen in dat oer katholieke Limburg, ietwat prudent op te stellen. Mede gezien de onrust die in dat gewest heerste sinds de terugkeer onder de Nederlandse vlag.
Een overleg tussen de kerkelijke en staatkundige overheid zou de oplossing brengen.
De d.c. vindt dat ds Ruttinck wel erg ‘hoog te paard' zit. Bij een getal van 60 protestanten in Gennep tegenover 1000 katholieken zou een gematigde opstelling eerder positief effect sorteren..

Populariteit
Deze opstelling van Ruttinck zal de verstandhouding tussen het katholiek en protestant volksdeel niet ten goede zijn gekomen. De populariteit van pastoor Van Alphen lijdt niet onder deze commotie. De ondertussen 70jarige geestelijke trekt zijn eigen plan. Hij geeft elke week godsdienstles op de lagere school, bezoekt de zieken en ondersteunt de armen. Hij leest zijn brevier in de tuin achter de pastorie. Bij grote nood steekt hij de helpende hand toe en hij schuwt niet welgestelden op hun plicht tot naastenliefde te wijzen. Zijn parochianen dragen hem op handen.

Verkiezing
In mei 1848 moeten de stemgerechtigden van de gemeente Gennep uit hun midden twee burgers kiezen. Deze kiezen op hun beurt de afgevaardigden die Limburg vertegenwoordigen in de Duitse Bond. (Limburg werd vanaf 1839 bestuurd door Nederland én de Duitse Bond.) De populariteit van de pastoor zien we terug in de verkiezingsuitslag: 1. Th. van Alphen (150 stemmen); 2. Burgemeester A.J. Gilta (113 st.).

Hertogdom Limburg/Duitse Bond
de oude Maasstraat
FOTO -Kaart Hertogdom Limburg /-de oude Maasstraat
50 jarige in de bloemen

dit jaar viert het kerkelijk dameskoor van de St Martinusparochie haar 50jr jubileum. Het koor is indertijd begonnen als "rouw- en trouwkoor" om naast de "gewone" kerkelijke vieringen vooral begrafenissen en huwelijken op te luisteren, en met groot succes. Ik hoorde de dames afgelopen zaterdagavond in de Paaswake weer eens zingen en ik moet eerlijk zeggen dat ze wel heel erg goed zingen. Een aanrader om te gaan beluisteren. De dames repeteren elke woensdagochtend in de Goede Herder en zouden uitbreiding en verjonging erg leuk vinden. Momenteel is Steven Gerrits dirigent van het dameskoor. Het gouden jubileum wordt gevierd op zondag 15 april met een plechtige mis met daarna een receptie in de pastorietuin. U wordt van harte uitgenodigd. Zouden ze leuk vinden.

Pierre

 

Nieuwe voorzitter Jong Nederland
Op 23 maart 2018 heeft Anja Derks-Marinussen de voorzittershamer van Jong Nederland afdeling Gennep overgegeven aan Boyan van der Mooren. Anja is 15jr voorzitter geweest. Boyan werd met algemene stemmen gekozen
De pastoor trekt processies

Wiel vervolgt zijn verhaal over pastoor van Alphen. Gennep is (weer) bij (gereformeerd) Nederland

Pastoor Van Alphen merkte al snel dat de Nederlandse overheid van 1839 in hoofdzaak reformatorisch was en de katholieke eredienst vrijheden moest bevechten. In het hertogdom Limburg mochten plaatsen met een overwegend katholieke bevolking in een katholieke regio maximaal 6 processies per jaar over de openbare weg houden mits die rituele stoeten van oudsher bestonden. Gennep was zo'n plaats. Pastoor Van Alphen, afkomstig uit het Kleverland, had met die beperking grote moeite.

Klaagbrief
Dominee H. Ruttinck, sinds 1836 in Gennep, ergerde zich sedert zijn aantreden mateloos aan deze rituele stoeten. Hij richt zich op 1 april 1842, met voorbij gaan van de lokale overheid, rechtstreeks tot de hoge autoriteit, de gouverneur van Limburg. In een brief doet hij zijn beklag over het optreden van de pastoor. Dat de verstandhouding tussen beide geestelijke leiders bepaald niet hartelijk was, moge blijken uit de toonzetting, woordgebruik en inhoud van de klaagbrief.

Ruttincks klacht
De dominee beticht de pastoor er in zijn brief van opzettelijk processies met veel lawaai, luid biddend, zingend en musicerend langs zijn kerkgebouw te laten trekken. Hij hield daar dan op dat moment een godsdienstoefening.
Dominee Ruttinck schrijft letterlijk:
“… Deze pastoor is een man, die aan UHEG niet onbekend kan zijn wegens zijn twistgierig, hatelijk en onverdraagzaam gedrag.” Verderop in zijn brief heet het:
“… Wij hebben gezwegen om hem niet openlijk als een leugenaar aan te klagen, toen hij aan den Koning, bij H.D. bezoek alhier, durfde te verzekeren, dat alhier steeds vrede, verdraagzaamheid en eendragt hadden plaats gevonden.” Ook vindt de dominee het opmerkelijk dat de burgerlijke overheid (gemeentebestuur) en rijksambtenaren in de optocht meetrekken. De klager vraagt tot slot nederig dat aan de vele processies gedurende zijn godsdienst een einde moge komen.

Richtlijn
De gouverneur trad in overleg met de apostolisch vicarius. De pastoor kreeg als richtlijn het aantal processies waarbij het Allerheiligste werd mee gedragen te beperken. En die dan te houden op een zodanig tijdstip dat de gereformeerde godsdienst niet werd verstoord.
Pastoor Van Alphen diende zich volgens de vicarius aan de richtlijnen te houden. Dus trokken de Sacraments- en Mariaprocessie, de Kindheids- en de Kruisdagenprocessie door het stadje. De overige processies hield de pastoor niet op de openbare weg maar op ‘eigen' (kerk)terrein. De verstandhouding tussen dominee en pastoor daalde tot een dieptepunt.

(Bron: P.J. Margry: Teedere quaesties…Hilversum, 2000)

bijna 100jr na de tijd van van Alphen trekt hier een processie door de Zandstraat (rond 1930)
Kindheids-processie. En natuurlijk gaan de kinderen op de foto

FOTO: -processie door Gennep/ -kindsheidprocessie

Katholieken en Protestanten vechten elkaar de tent uit

in Gennep leek het wel. En zelfs zodanig dat er nog kranten-artikelen aan gewijd werden zo'n 90jaar later. Wat er aan de hand was? De nieuwe dominee van de Nederlands Hervormde kerk ergerde zich aan de luidruchtige processies van de katholieke pastoor van Alphen (met harmonie en gezang) langs op de Hervormde kerk, terwijl daar een dienst aan de gang was. Hij ergerde zich dusdanig dat hij zijn beklag deed bij de gouverneur van Limburg. Deze wist er niet goed raad mee en vroeg op zijn beurt weer raad aan de regering in Den Haag. Hoe dit ging kunnen we zelfs nu anno 2018 terug lezen. Komisch en gelukkig niet meer aan de orde.

de klacht van de dominee
de mening van de minister
Het raadsel van het MULO gebouw aan de Picardie

Op de foto in het afscheids-foto-album van Heijs als direkteur gemeentewerken in 1953 van de scholen in de Picardie zien we rechts de lagere school Maria Goretti en links de Agnes MULO. Een andere foto uit 1961 laat de harmonie zien, die in de Picardie een processie loopt en zien we op de achtergrond diezelfde Agnes MULO. In de tussentijd is er echter iets gebeurd. Het gebouw heeft plots een verdieping gekregen. Heel verassend en ook vreemd, want het moet niet zo simpel geweest zijn en zeker niet bij die dakvorm van 1953. Misschien weet iemand hier meer over te vertellen.

De pastoor en conflicten

Wiel vervolgt: we zijn inmiddels in 1841 aangeland. Gennep is (weer) bij Nederland, de koning wil op bezoek komen en de spanning tussen katholieken en protestanten loopt op.

Kort na Genneps overgang van België naar Nederland (1839) onderhield burgemeester Gilta zich met pastoor Van Alphen. Gilta had namelijk klachten ontvangen van de protestantse gemeente via dominee Ruttinck. Het betrof hier de vele keren dat de pastoor met koorzangers en het Muzijk Corps (dus de Harmonie),in processie door Genneps straten trok. Protestanten stoorden zich daaraan, volgens de dominee. Pastoor Van Alphen nam deze klachten voor kennisgeving aan. Gedurende het Belgisch bewind en daarvoor onder dominee Hermsen was er nooit geklaagd. De pastoor bleef processie trekken. Sinds dien negeerden Van Alphen en Ruttinck elkaar.

Koninklijk bezoek
Maart 1841 ontvangt burgemeester Gilta een brief van het Gouvernement, waarin hem meegedeeld wordt dat koning Willem II voornemens is komende juni een werkbezoek aan het hertogdom Limburg te brengen. Hij wil daarbij ook Gennep aandoen en op het stadhuis genodigden ontvangen. Voorts dient de burgemeester te zorgen voor zes wisselpaarden op die dag. Ten slotte moet de ‘beschadigde' doorgaande route alle noodzakelijke reparaties ondergaan! (De rijksweg is van latere datum wvd)

Uitnodiging
In mei 1841 krijgen alle vijftien leden van het Muzijk Gezelschap persoonlijk een schriftelijke uitnodiging om op 11 juni het bezoek van de koning muzikaal op te luisteren. (Bij de vijftien leden blijken 4 bakkers en 3 pottenbakkers te zijn! wvd). Dirigent is dan Jan Arnold Michels, die in 1838 zijn heerbroer, kapelaan Herman G. Michels, is opgevolgd. Laatste heeft Gennep heimelijk verlaten. (Om zijn heeroom Theodoor van Alphen niet te verdrieten.) Hij is namelijk -blijkt later- in het klooster getreden. (1838)

Weerspannig
Vanwege dit koninklijk bezoek ontstaat er een conflict tussen pastoor Van Alphen en de Apostolisch vicarius Joh. Paredis. De pastoor krijgt van de vicaris de boodschap om op die 11e juni bij de koning op audiëntie te gaan. Maar deze weigert bij koning Willem II te verschijnen. “Die protestantse vorst is mij vreemd. Ik heb de koning van Pruisen, een koning en keizer van Frankrijk, een koning van de Nederlanden,en de koning van België reeds geëerd. Ik ken mu nog slechts één Heer, God almachtige vader”.

Keuze
Het conflict liep hoog op. Bij de diplomatieke vicaris viel dit weg blijven bij de protestantse koning totaal verkeerd. Onmin bij de koning was het laatste wat de vicaris wilde. Hij speelde het toen hoog. De obstinate pastoor werd voor de keus gesteld: geschorst worden als pastoor of op audiëntie gaan. Pastoor Van Alphen wilde zijn parochianen niet in de steek laten. Hij koos voor het laatste en ging met frisse tegenzin die 11e juni naar het stadhuis…

Brief van burgemeester Gilta aan de 15 muzikanten van de harmonie om mee te doen aan het feestelijk onthaal van de koning
Het stadhuis van Gennep. In 1841 was het stadhuis nog niet gepleisterd. Dit werd 30jaar later gedaan vanwege vochtproblemen binnen. Weer later werd die pleisterlaag (gelukkig) weer verwijderd en veranderde ook het dak van de stadhuistoren van de ui-vorm van toen naar het veel elegantere dak van nu.

Noot Harm: zelfs bijna 100jr later kreeg dit conflict tussen de katholieke pastoor en de Ned Herv predikant nog aandacht in de Nl Pers. Ik zal eerdaags een krantebericht hierover online zetten.

Gennepenaren in 1941
Ik vroeg laatst uw hulp om namen te vinden bij de foto van de serenade aan de 100 jarige moetje van Leeuwen. Inmiddels weten we al een aantal namen.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken! test