30 films

Op de nieuwe filmpagina. Met daarin alle films die in museum het Petershuis te zien waren over 200jr harmonie van Gennep. De films bestrijken de laatste 100jr in Gennep met daarin unieke beelden. De nieuwe pagina is toegankelijk via de nieuwe knop hierboven (naast de knop ooievaars) en is ook toegankelijk vanaf de aparte pagina voor de Gennepse harmonie (in Gennepse albums). Daar volgen binnenkort ook nog alle foto's die op de tentoonstelling hingen en nog veeeeel meer, want het Petershuis is natuurlijk niet oneindig groot. Veel plezier. HARMONIEFILMS

We hebben inmiddels ook foto's achterhaald van Nannie Kaufman en Selly Andriesse. De voorbereidingen voor de steenlegging op 21 april, de lezingen op 20 april, het boek en het lesmateriaal voor de Gennepse schoolkinderen verlopen voorspoedig. De Ratel en vooral Maria Goretti hebben enthousiast ingehaakt op het projekt en willen mee sponsoren. Maria Goretti is wel heel actief, wil zelfs de kinderen van de huidige groepen 7 en 8 betrekken en naar verluid met de schoolkinderen een actie opzetten voor de sponsoring van 1 of misschien zelfs 2 stenen. Heel toepasselijk, want zowel Nannie als Selly waren nog gewone Gennepse schoolkinderen toen ze gedeporteerd werden in 1943, nu 75jr geleden. Zodra ik meer weet, hoort u het. In de tussentijd zijn wij nog altijd op zoek naar meer informatie en zo mogelijk beeldmateriaal om die Gennepse mensen ook echt een "gezicht" te geven. Als u wilt/kunt helpen, heel graag. Onze dank ook voor de steun tot zover en voor de vele enthousiaste reactie.

De pastoor met muziekplannen

Wiel vervolgt zijn verhaal (voor het gehele verhaal, zie de knop boven)

In de eerstvolgende vergadering van het kerkbestuur na zijn bedevaart naar Kevelaer ontvouwt pastoor Van Alphen vol vuur zijn plan voor blaasmuziek bij de kerkelijke feesten en processies. De drie kerkmeesters kijken wat gereserveerd. Nergens in de hele omtrek bestaat zo iets. De penningmeester ziet het al vóór zich: de rekeningen voor instrumenten, muziek, salaris voor de dirigent. “De helft van de aanschafkosten zijn voor mijn rekening”, verzekert de pastoor.

Adviseur
En wie gaat de instrumenten bespelen, wie is de instructeur, wie leert hun muziek lezen? Via een confrater in Kleef komt de pastoor in contact met de heer Voss, een musicus aldaar. Die kan adviseren voor de aanschaf van de eerste instrumenten en een leverancier aanraden. Hij is bereid een keer per week naar Gennep te komen om praktijkles te geven.

Opleiding
De 18jarige muzikale organist Hendrik Rudolph Berns zal de pastoor aanzoeken om het theoretisch gedeelte van de opleiding tot muzikant voor zijn rekening te nemen. Hij zal dan tevens de muzikale leiding op zich nemen wanneer de eerste eenvoudige melodietjes samen gerepeteerd gaan worden. De plannen zijn rond, maar het moeilijkste komt nog. Wie durft zich als leerling-muzikant aanmelden?

Zoektocht
Bij de zoektocht naar kandidaten telt één probleem zwaar: de leerling dient over genoeg vrije tijd te beschikken om te kunnen oefenen. En de meeste Gennepenaren moeten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat werken om in leven te blijven. De gegadigden zullen dus uit de middenstand moeten komen. Daar kan men de werktijd eniger mate indelen. Pastoor Van Alphen in de Kerkstraat kijkt om zich heen in de buurt naar jongemannen van middenstanders. Hij komt uit bij de bakker, de brouwer, de pottenbakker. Hij gebruikt zijn status als pastoor en chartert tenslotte vijf mannen tussen 20 en 30 jaar, die de gok willen wagen. Het zijn Arnold en Coenraad van Bergen, Giesbert Meurs, Reinier Geenen, en Jan Willem Nadler als eerste leerlingen.

Experiment
Pastoor Van Alphen is in zijn nopjes. De eerste horde is genomen.. De vijf adspirant-muzikanten wonen allen in het centrum van het stadje en kennen elkaar goed. De Klevenaar Voss vindt het een uitdaging: de oprichting van een blaasensemble in een plaats van amper duizend inwoners. Die enthousiaste Gennepse pastoor wil hij graag helpen bij dit uniek experiment.

FOTO -Afbeelding van een bugel / - idem klarinet

Een Gennepse held
was ie. Want op 22 juli redde Walther met gevaar voor eigen leven een leeftijdsgenoot van de verdrinkingsdood in de Maas. Walther een 18 jarige Gennepse jongen uit de Middelweg. Zijn heldhaftig optreden bleef niet onopgemerkt want in januari kreeg hij de Carnegie helden medaille met inscriptie uitgereikt door de burgemeester van Gennep, met bijbehorend getuigschift van zijn heldendaad. Heel bijzonder. De Carnegie helden medaille wordt tot op de dag van vandaag uitgereikt voor bijzondere heldendaden en wordt slechts weinig uitgereikt.

Links een kranten-uitsnede, die over die uitreiking van de Carnegie helden-medaille bericht en rechts het toenmalige woonhuis van Walther. Anno 2018 is het verbouwd en opgeknapt maar in wezen is het nog steeds hetzelfde huis.

We spreken over de Gennepse held Walther Andriesse, die in de zomer van 1934, want toen vond de reddingsactie plaats, 18 jaar was. 6 jaar na de uitreiking van de Carnegie medaille op het stadhuis moest hij zich op datzelfde stadhuis verplicht laten registreren als Jood. Vanaf diezelfde januari 1941 mocht hij ook niet meer naar een bioscoop. Eind mei 1941 werd de toegang tot zwembaden verboden en weer iets later de toegang tot bibliotheken. En eind 1941 werd ook de toegang tot het Vitesse-terrein en horeca-gelegenheden verboden.

Op 25 augustus 1942 moest hij zich met 5 andere Gennepenaren melden in Maastricht, om vandaar naar Westerbork gebracht te worden. Op 28 augustus moest men met de trein naar het oosten, wat Auschwitz bleek te betekenen. 3 Gennepse mannen, waaronder onze Gennepse Carnegie-held Walther en 3 Gennepse vrouwen (waaronder zijn jongere zusje). De mannen werden op een stationnetje voor Auschwitz uit de trein gehaald. De vrouwen gingen linea recta naar Auschwitz-Birkenau om vergast te worden. De mannen kwamen in allerlei kampen en hebben het geen van allen overleefd. Walther moet in april 1943 op een onbekende plek in Silezië zijn omgebracht.

Walther is 1 van de 22 Gennepenaren voor wie op 21 april een struikelsteen wordt aangebracht. Om hem, een Gennepse held te gedenken, en in Gennep terug te brengen, maar ook om het onrecht en de idiotie van wat er toen gebeurd is duidelijk te maken. Een Gennepse jongen die wordt gedeporteerd en wordt omgebracht, niet omdat ie wat gedaan heeft, maar vanwege zijn afkomst.

Heel jammer is dat we geen foto hebben van Walther, zodat we hem ook echt een gezicht kunnen geven. Wellicht kunt u helpen en weet u van een foto waar Walther opstaat, alleen of in een groep(je). Dat zou zeer op op prijs worden gesteld.

korte film-impressie van de kinder-optocht op 13 feb 2018

 

De kinderoptocht van 2018

klik op onderstaande foto voor het album. (om evt foto's te downloaden, klik door tot het grootste formaat)

Jeugdboerenbruiloft 1999

Evenzo was er vroeger een jeugd-boerenbruiloft op de carnavals-dinsdag. In 1999 werden zo Carlijn en Yannick door Jakob van Tankeren in de on-echt verbonden. En daarna was het receptie en feest in de zaal van hotel de Kroon.

 

Beddenrace 1999

Het invullen van de maandag met een carnavals-programma is altijd wat lastig geweest in het Gennepse. Heel vroeger waren er tenten en zalen en kon je vanaf 11-12 's ochtends daar terecht. En er waren heel veel kroegen. Maar "das war einmal". Er zijn al verschillende progingen geweest om een carnavalesk dagprogramma te maken op de maandag en dinsdag. In de 90-er jaren waren er bv beddenraces, zoals de beddenrace van 1999. Bart Akkersdijk was toen de heersende prins van Bombakkes. Een filmpje van 19jr geleden: veel plezier.

 

Het beloofde 2e album

Fotoalbum 1 van de optocht van 2018

Er komen 2 albums van de optocht van 2018. Nu het eerste album met zo'n 253 foto's. Klik op onderstaande foto voor dit album. U krijgt dan een overzicht met foto-buttons. Als u daar op klikt krijgt u een tussenformaat foto, waar u kunt bladeren. Wilt u een foto graag zelf hebben, klik dan op de link onder dat tussenformaat foto voor het grote formaat om te downloaden.

veel plezier. Het 2e album volgt morgen.

Een film-impressie van de optocht van 2018

 

De Mèrtzitting van 2006

Ook toen was het al druk zoals onderstaande albums laten zien. En vanmiddag zal het wel nóg drukker worden. Vorig jaar was er sprake van meer dan 4000 bezoekers. Alleen jammer dat security nodig is. Een terugblik in 2 albums uit 2006. Toen kon ik nog gewoon rondlopen met een camera. Maar tegenwoordig heeft (bijna) iedereen een (smartphone)camera bij zich. En ook de Mèrtzitting wordt weer live uitgezonden door Gennepnews. Zal Ab weer zijn oude werkzaamheden rond carnaval oppakken. :-)

Deel 1
Deel 2
De pastoor op bedevaart

Als pastoor Van Alphen bij zijn vader op de Zandstraat komt, hebben ze het vaak over de politiek. Vader Gerhard merkt dan, op dat hij sinds 1815 weer in zijn geboorteland woont (hij komt uit het Gelderse Wamel). Zijn ‘heerzoon' zegt dan: “Ik heb al vijf nationaliteiten gehad. Waar moet ik me in thuis voelen? "Gennep is mijn vaderland en God het vaste punt waarop ik me richt.” En op die uitspraak baseert hij zijn pastoraal werk.

Godsvrucht
Gennep respecteert zijn rechtlijnigheid, rechtvaardig en strengheid in de leer. Hij schenkt aandacht aan de noodlijdende gezinnen. Een groot deel van zijn geërfd vermogen gebruikt hij om de vroomheid en godsvrucht ook buiten het kerkgebouw te doen leven. Processies zijn daarbij een middel voor jong en oud.

Missie
Hij nodigt de paters Redemptoristen uit in zijn parochie een week lang ‘Missie te geven'. Zij nemen dan een week lang het parochiewerk over, houden elke avond indringende predicaties en gaan ook op huisbezoek. Van Alphen heeft dan de tijd om bijv. een bedevaartstocht te voet (tien uur gaans v.v.) naar Kevelaer te maken.

Schildje
Zijn ervaringen in Oeffelt bij O.L. Vrouw, Toevlucht der zondaren motiveren hem tot zijn alleengang. In de basiliek in Kevelaer staat hij altijd even stil bij het herdenkingsschild “Gennep 1786”. Hij was toen zeven jaar. Zou zijn vader mee geweest zijn? Hij zou het hem vragen.

Blaasmuziek
Naar Gennep terug lopend in 1817 laat hij het hele gebeuren in Kevelaer nog eens aan zijn geestesoog voorbij gaan. Indrukwekkend vond hij de vroomheid die de pelgrimsstoet uitstraalde in de processie op weg van de verzamelplaats naar de genadekapel. Voorop een groepje blaasmuzikanten dat gewijde muziek speelde tijdens de tocht.

Plannen
Toen hij, huiswaarts gaande, in de verte de Martinustoren zag, wist de pastoor het zeker: zijn processie in Gennep zou ook een begeleidende groep muzikanten krijgen. Glimlachend liep hij uit de Looi langs ‘de Lèst'. Dan door de Picardie in alle vroegte tussen de sporen van de gesloopte Zandpoort door de Zandstraat in. Op de Markt rook hij de geur van vers brood uit de bakkerij Van Bergen. Achter het stadhuis stond de pastorie. Hij liep achterom, maakte de achterdeur open en was thuis. Hij strekt zijn moede benen en ziet: over een half uur kan hij de ochtendklok luiden.

Gedenkschildje in basiliek van de Gennepse bedevaart van 1786
Genadekapel Kevelaer

FOTO Gedenkschildje 1786 / Genadekapel Kevelaer

(zomer) Carnaval (2006)

Het is nu mooi zonnig weer, maar wel koud. In 2006 werd door Bombakkes zomercarnaval georganiseerd, op en rond de Niers. Aangename temperaturen, vrolijke stemming, maar het was (helaas) geen blijvend succes. Wel leuk om nu, 12jr later, nog eens terug te kijken in het album van 24 juni 2006. Iedereen 12 jaar jonger, sommigen niet meer bij ons, maar de stemming zat er toen in èn het was lekker warm. Klik op 1 van onderstaande foto's voor een album met meer dan 100 foto's.

10jr terug: het jaaroverzicht van 2007

 

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!