10jr terug: het jaaroverzicht van 2007

 

Februari 2015: Highlanderbridge

Om de Schotse Highland brigade te eren die in februari 1945 Gennep van de nazi's heeft bevrijd, werd 70jr later de Niersbrug omgedoopt tot Highlanderbridge. Het was een initiatief van Adriaan de Winter, die inmiddels (het is nu 6 feb 2018) overleden is evenals Tom Renouf, die als 1 van de laatst overgebleven bevrijders van Gennep, aanwezig was bij de plechtigheid. Het geheel werd opgeluisterd door natuurlijk de Gennepse harmonie en samen met het Genneps Vocaal Ensemble. In het 200jr jubileumjaar van de harmonie mag dit filmpje dan ook niet ontbreken.

 

2 oktober 2010: Martinustoren wordt onthuld

Groeizaam weer
Links de wonderbaarlijke roos in onze tuin. Deze bloeit het hele jaar door en dus ook in de winter en dat nu al in het 4e jaar dat we hier wonen. Hoe koud het ook is, de roos bloeit. Wonderlijk. De hele zomer door bloeit ie trouwens uitbundig.
maar ook de sneeuwklokjes bloeien en ook de narcissen komen er aan
het is zelfs groeizaam weer voor het gras lijkt het.
De Niers levert zoals altijd mooie plaatjes. Waar vind je zoiets tegen/in een kern? Ik mis de treurwilg in het Nierspark een beetje moet ik zeggen, alhoewel die de storm van vorige week waarschijnlijk niet overleefd zou hebben, net zo min als veel andere bomen
zoals deze achter de voormalige ULO/MAVO, later 2nd hand en nu leeg staand.
Van Alphen (en alle andere Gennepenaren) worden Nederlander

Eind december 1812 kont het bericht op de pastorie binnen dat een van de twee dienstplichtig opgeroepen Gennepse jongemannen weer thuis is. Op een kar is hij als oorlogsinvalide thuis gebracht. Een buurman hielp de strompelende jonge soldaat naar zijn ouderlijk huis in de Molenstraat. De pastoor steekt zijn brevier weg en loopt naar de Molenstraat. Hij treft er jammerende vrouwen aan. De soldaat zit, zijn uniform in flarden, aan tafel.

Veldtocht
De jongen is in de compagnie Hollandse infanterie tijdens de zomer van 1812 met keizer Napoleon naar Rusland getrokken. Een maanden durende veldtocht voert hen diep Rusland in. Gevechten waren er nauwelijks geweest. De Russen trokken zich alsmaar terug, de dorpen in brand achter latend.

Krukken
De barre winter had hen overvallen. Gebrek aan voedsel en warme kleding. Nu voortdurend bestookt door Kozakkenruiters was hun regiment gedecimeerd. Door de strenge vorst waren bij deze Gennepse soldaat zeven tenen en beide oren half afgevroren. Daarom liep hij met krukken en droeg hij voortaan een muts met kleppen. Zijn vriend uit de Maasstraat had hij niet meer gezien…

Kinderen
Na de vroege dood van zijn zus Clara (1814) neemt pastoor Van Alphen zich voor zijn zwager Peter Michels en de drie jonge kinderen nauwgezet te volgen. Hij loopt regelmatig de wijnhandel binnen. De twee jongens, Herman en Jan, praten graag met hun heeroom, terwijl het meisje Maria meer naar oma Anna trekt.

Buffer
Uit schaarse berichten die tot Gennep doordringen maakt pastoor Van Alphen op, dat grote landen in Wenen nieuwe grenzen trekken in de eerder door de Fransen geannexeerde gebieden (1814/15). Zo blijkt dat men in Wenen de Maas als grenslijn tussen Pruisen en een nieuw te vormen Koninkrijk der Verenigde Nederlanden trekt in de eertijds door Frankrijk bezette en later ingelijfde gebieden. Met een bufferzone op de rechter Maasoever. Daardoor wordt de strook Mook tot Afferden definitief afgescheiden van het vroegere hertogdom Kleef. Gennep komt dan in Nederland te liggen.

Nederlander
Oktober 1815 gaat Gennep officieel tot het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden onder de protestante koning Willem I behoren. De domineeszoon Theodoor Hermsen wordt de eerste Gennepse burgermeester onder Oranje. Pastoor Van Alphen moet ervaren dat Gennep met zijn 90% katholieke bevolking een protestant als eerste burger heeft. Alle Gennepenaren krijgen opeens een nieuwe nationaliteit: Nederlander.

Limburg
Gennep ligt voortaan in het hertogdom Limburg. Pastoor Van Alphen heeft er de grootste moeite mee. Geboren als Pruisische Klevenaar, als student een Pruis, als kapelaan een Bataaf, Hollander én Fransman, als pastoor Fransoos en nu Nederlander. Hij haalt de schouders op, zucht en weet één ding zeker: wat er ook nog gebeuren zal, hij is en blijft Gennepenaar.

De slag aan de Berezina is een veldslg die plaatsvond van 26 tot 29 november 1812 aan de Berezina (een rivier in Wit-Rusland ) tijdens de terugtrekking van de veldtocht van Napoleon naar Rusland .

Afbeelding: Het Russisch drama van Napoleon

30 films staan voor u klaar

en hier volgen de 1e 6. Op 28 april doen historische auto's Gennep aan, maar ook in 1920 kwam de befaamde Spyker C4 door Gennep. Het oorlogsmonument wordt onthuld en de Maasbrug wordt geopend. 23 jaar Proms in Gennep, en nog heeeeel veel meer.

Als allerleerst natuurlijk mijn film over het ontstaan van Gennep. Vanaf de ijstijd tot nu.
Een compilatie van 200 jaar harmonie van Gennep: Unitas et Fidelitas

Deze film toont beelden uit 1917 en 1920 en laat het Gennep van toen zien. De film is gecompileerd uit onder andere filmbeelden van de Hima rondrit uit 1917 en de Spyker C4 wereldrecord rit van 1920, maar ook met beelden van de MBS tram die vanuit de Niersstraat de Markt op rijdt.
Gennep in de 40-er jaren. Een serenade voor kampioen Vitesse 08, maar ook voor Moeke van Leeuwen, die in 1941 100jr wordt. En na WOII moet de harmonie weer van voor af aan beginnen, want alles is weg. Er is alleen nog een vaandel uit 1861

De jaren 50, met de opening van de Nieuwstraat, zodat de Niersstraat 1-richting verkeer kan worden. De onthulling van het oorlogsmonument de Barmhartige Samaritaan met het inmetselen van de tijdcapsule en tenslotte ook nog de opening van de Maasbrug in 1955.
23 jaar Proms in Gennep, door harmonie Unitas et Fidelitas. Het begon in 1995 in de Kubus op het Augustinus-terrein en wordt anno 2018 in PicaMare gegeven (alhoewel in het jubileumjaar 2018 de Proms wordt uitgevoerd in de feesttent op de Groes)
MC Limburgia

Ik kreeg (30 jan 2018) een mailtje van Hans Zeegers, dat hij motorclub Limburgia op de site miste. En daarin heeft hij gelijk. Maar aan deze omissie kan ik nu een einde maken, want Hans stuurde een paar foto's. Wellicht komen er nog aanvullingen en zijn er mensen die nog wat weten te verhalen over deze motorclub, die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw Gennep "onveilig" maakte.

Hun clublokaal was "de koi" (van Arensbergen, nu anno 2018 "de Dragonder" en op de foto is een goed gevulde prijzenkast te zien. Hans vertelde dat deze bekers oa gewonnen waren door Hilbert Oldenhof, Toon Franken, Piet Vullings, Huub Knoops, Peter Roers, Wiel Siebers, etc.

MC Limburgia in 1972 met vlnr: Nols Simons, Hans Seegers, Sjang van Arensbergen, Huub of Henk Verpoort en Jan Venhovens.

Helemaal achteraan (met de hoed) staat Tonny Wilbers

MC Limburgia in 1972 voor de prijzenkast in "de Koi" (nu de Dragonder).

vlnr: Hans Seegers, Jan Venhovens, Sjang van Arensbergen, Nol Simons en Huub of Henk Verpoort

Het pasjes van Hans Seegers.

Wat me wel opvalt is dat de bloedgroep en huisarts blijkbaar vermeld moest worden.

1812-1824: De eerste twaalf jaren als Genneps pastoor

Wiel vervolgt zijn verhaal: De nieuwe pastoor overlegt met koster Petrus Reijnders de kerk van binnen te verfraaien. Waar nodig zal het meubilair opgeknapt worden en de kaarsverlichting verbeterd. Met zijn drie kerkmeesters, Diederik Berns, Jacobus van Bergen en Gerard Cremers, neemt hij de financiën door. Ze overleggen hoeveel er aan opluistering uitgegeven kan worden. De pastoor neemt zich voor een eventueel tekort zelf te zullen aanvullen.

Opsieren
Hij is ervan overtuigd zijn parochianen meer devotie en godsvrucht bij te brengen als de kerkelijke plechtigheden en feesten met sier en praal gebracht worden. Hij maakt een aantal meisjes enthousiast om samen gedurende het hele jaar het Mariabeeld in de kerk op te tooien. De koster-organist zal in elk Lof een ander Marialied begeleiden. De schoolmeester zal de liedjes op school instuderen.

Processie
Bij zijn aantreden als pastoor treft Theodoor als kapelaan Le Lièvre aan. Hij is een pater Kapucijn, wiens klooster door de Fransen onteigend is. Voordat hij de Misliturgie met hem kan doorspreken vertrekt deze uit Gennep als kapelaan naar Gelder. Pastoor Van Alphen zal het dan enkele jaren zonder vicaris moeten stellen. Bij elke grote kerkelijke feestdag trekt hij in processie door Gennep, terwijl protestanten deze nieuwigheid vol pracht en praal met gefronste wenkbrauwen aanzien.

Vacuüm
In 1812 zetelt het kerkelijk gezag in onze regio in Aken; staatkundig raken onze gebieden in een vacuüm. Keizer Napoleon heeft namelijk met zijn grande armée in de veldtocht naar/in Rusland zijn militaire kracht overschat. Zijn ongecontroleerde terugtocht leidt de definitieve ondergang van zijn keizerrijk in. Het Franse gezag in de bezette gebieden verzwakt en verdwijnt ten slotte.

Wenen
In de voormalige Pruisische gebieden links van de Rijn heerst daarop grote bestuurlijke onzekerheid nu het Franse gezag tanende is(1813-1814). De vorsten en hun diplomaten op het Wener Congres scheppen orde in de Europese staatkundige chaos nu Napoleon is verbannen (1814). Ook het burgerlijk en kerkelijk gezag in Gennep zal de besluiten uit Wenen gaan merken.

Uitvaart
Als jong kapelaan had kapelaan Van Alphen in Oeffelt het huwelijk van zijn zus Clara mogen inzegenen (1802). In zijn tweede jaar als pastoor van Gennep moet hij in februari haar plechtige uitvaartdienst leiden (1814). De 49jarige weduwnaar Peter Michels blijft met drie jonge kinderen achter. Clara was pas 32 jaar...

FOTO: Gezicht op Gennep / Kerkstraat Gennep Ao. 1910

In 2018 is Gennep de 1e plaats waar stuikelstenen gelegd worden

Ik heb vanmiddag bericht gehad van de "Stolpersteine"- organisatie met het definitieve programma voor het leggen van de struikelstenen door Gunther Demnig. En als eerste worden de 22 Gennepse struikelstenen geplaatst en wel op zaterdag 21 april 2018. Hieronder het reisschema en -programma van dhr Demnig.

20.4.2018

9Uhr 4 (13) St. Kleve (NRW) + 2h Fahrt 13Uhr Vortrag Hoogstede (NS) + 14.30Uhr (EV) 1St. (1) Emlichheim (NS)

Übern. Genepp

21.4.2018

9Uhr 8St. (22) Gennep

Übern. Deventer

22.4.2018

9Uhr 12St. (25) Deventer

Übern. Zutphen

23.4.2018

9Uhr 3St. (10) Zutphen + 0.30h Fahrt 13Uhr 1St. (1) Apeldoorn + 1h Fahrt 15Uhr 8St. (8) Oog in Aal

Übern. Gouda

24.4.2018

9Uhr 7St. (16) Gouda + 0.30h Fahrt 15Uhr 18St. (44/45) Den Haag

Übern. Den Haag

25.4.2018

9Uhr Den Haag

Übern. Rotterdam

26.4.2018

9Uhr 14St. (25) Rotterdam

Übern. Sliedrecht

27.4.2018

14Uhr 2St. (7) Sliedrecht

Übern. Sliedrecht

28.4.2018

10Uhr 3St. (3) Sliedrecht

Übern. ??

29.4.2018

FREI

Übern. Zwijndrecht

30.4.2018

10Uhr 1St. (4) Zwijndrecht + 1h Fahrt 12Uhr 1St. (1) Hulst + 0.30h Fahrt 15Uhr 4St. (10) Terneuzen

Übern. Moergestel

MAI1.5.2018

9Uhr 1St. (8) Moergestel + 1h Fahrt 17Uhr 2St. (2) Leerdam Abendvortrag in Arnhem??

Übern. Arnhem

2.5.2018

9Uhr 15St. (29) Arnhem

Übern. Arnhem

3.5.2018

9Uhr Arnhem

Rückfahrt

Op vrijdagavond 20 april zullen lezingen gehouden worden door a) Herman van Rens over de vervolging en deportatie van Joden in Nederland en in Limburg in het bijzonder en b) door (oud) Gennepenaar Harrie-Jan Metselaars, die de Gennepse situatie zal schetsen, hoe het leven was in Gennep en wat er met de Gennepse Joden gebeurde. Niet alleen van de 22 die met de struikelstenen herdacht worden, maar ook over de andere Joden, die soms eerst naar elders verhuisden, onderdoken of de oolog wisten te overleven. Het oorspronkelijke plan was om deze lezingen in de Raadszaal van het stadhuis te houden als passende omgeving voor het verhaal van deze Gennepse mensen, maar dit hangt af van de stand van zaken van de renovatie van het stadhuis. Wellicht wordt uitgeweken naar de ruimte onder de bibliotheek of naar elders. De lezingen zulloen wij (Monarch) samen organiseren met de LGOG, kring "Maas en Niers" en natuurlijk zullen de sponsoren van de struikelstenen daarvoor een uitnodiging ontvangen. Omdat we moeilijk in kunnen schatten hoeveel mensen die lezingen willen beluisteren, zullen we iedereen waarschijnlijk vragen om zich vooraf aan te melden. Indien nodig kunnen we dan uitzien naar een grotere lokatie. Ik houd u op de hoogte, maar schrijf 20 en 21 april maar alvast in uw agenda.

Nieuwe bestemming Petershuis?
Die vraag kwam bij me op toen ik vanochtend langs museum het Petershuis kwam. Of misschien is onderdeel van een campagne om Gennep aantrekkelijker voor vrouwen te maken. Wie zal het zeggen.
Einde tentoonstelling met beschuit met muisjes

en een dixie, maar dat was ergens anders.

De tentoonstelling 200jr harmonie is afgelopen en dan moet er opgeruimd worden door Jan, Karin, Albert en Wilma namens het Petershuis en Nellie, Wilma, Harm en Dory voor de harmonie. Maar niet zonder beschuit met (blauwe) muisjes voor een 6e kleinkind .
Op het Pagepark vorderen de nieuwe woningen razendsnel (met prima uitzicht op de flat "het Hobbeltje"
Bij de Lidl zijn ze de grond nog niet uit. Vraag me af hoe zo'n schuine dixie bevalt trouwens. Voor de geïnteresseerden: De tempex tussen de palen heeft een tweeledig doel: isolatie (maar dat zet weinig zoden aan de dijk), en vooral zorgdragen dat de fundatiebalken straks daadwerkelijk op de palen steunen en niet de bodem tussen de palen.
Het zal toch niet? Gennepse leerlingen in barakken?

We hebben het al eerder meegemaakt. Genneps bejaarden die door Pantein in barakken gestopt werden en daar hun laatste levensjaren moesten slijten. Stikhete barakken met een niet functionerende lift. Ook de Gennepse politiek liep te hoop. En recent nog eens een keer toen de heggezaal van Norbertus werd gehalveerd om alweer tijdelijke bebouwing voor de bejaarden te realiseren.

En nu doet de politiek het zelf. Genneps schoolgaande jeugd wordt zo te zien in barakken gestopt, want het nieuw te bouwen massale IKC is meteen al te klein. Er gaat volgens het plan van eisen 3309 m2 gebouwd worden en dat is precies evenveel als het huidige oppervlak van Elckerlyc en de Piramide met de tussenbouw van de Meander bij elkaar. Dat is namelijk 3303 m2. (BESTAAND). En waar de Gennepse ambtenaren (en politiek) koeling en klimaatbehandeling krijgen zal dat er voor de Gennepse kinderen niet in zitten, vrees ik.

En even voor de goede orde: Het betekent dus, dat in de huidige gebouwen van Elckerly en Piramide èn de gehele Maria Goretti èn de kinderopvang van Spring èn de buitenschoolse opvang geplaatst zouden moeten kunnen worden wat betreft vierkante meters. Ik weet niet of Elckerlyc en de Piramide momenteel zo ruim in hun jasje zitten, maar ik kan het me toch echt niet voorstellen.

De reden voor die slechts 3309 m2 is dat men "voor de toekomst" bouwt en alvast rekening houdt met een verwachte daling van het aantal kinderen. (in de toekomst dus). En daarom bouwt men dus een nieuwe school die vanaf het begin veel te klein zal zijn, en waar dus noodgebouwen (barakken) bij geplaatst moeten worden.

Gelukkig kunt u in maart nog stemmen voor een nieuwe gemeenteraad, zodat het hele proces eens onder de loep genomen kan worden. Het is in ieder geval duidelijk welke partijen als een soort stoomwals op het ingeslagen pad van sloop, kapitaalvernietiging, verkwanseling van identiteit en kinderen in barakken, willen doorgaan, en zonder dat betrokken ouders daarin voldoende stem gehad hebben of soms zelfs in gekend zijn. Bijna iedereen, mijzelf inbegrepen, is voorstander van een "brede school", maar de huidige ingeslagen weg slaat nergens op, evenmin trouwens als de argumentatie "we zijn er al zolang over aan het praten". (ze weten overigens blijkbaar nog steeds niet dat Maria Goretti momenteel al èn peuteropvang èn buitenschoolse opvang èn bibliotheek herbergt (bibliotheek tevens voor Elckerlyc)en daarnaast ook nog een aantal andere zaken belangrijk voor Gennep). Vraag me ook af of die gemeenteraadsleden ooit op de scholen zelf komen....

Intrede als pastoor te Gennep

Wiel van Dinter vervolgt zijn verhaal in 1812, als pastoor van Alphen pastoor wordt van de Martinusparochie in Gennep. Gennep is dan (nog) Frans. Het gehele verhaal met ook de voorgeschiedenis vindt u achter de knop in de balk hierboven.

Begin januari 1812 verlaat kapelaan Van Alphen de San Salvatorparochie in Oeffelt. Hij verkiest te voet uit Oeffelt te vertrekken. Hij steekt met de gierpont de Maas over naar zijn nieuwe standplaats Gennep. De bisschop in Aken heeft hem benoemd in zijn geboorteplaats.

Thuis
Hij loopt langs het karrenspoor over de Veerweg, en komt door de bouwvallige Maaspoort het stadje binnen. Daar slaat hij rechts af de Wal op. Hij stapt door de achterdeur zijn ouderlijk woning in de Zandstraat binnen en verrast zijn moeder. Ze veegt de handen aan haar schort af en sluit haar zoon in de armen. Theodoor is weer thuis.

Maire
Zijn vader komt uit het magazijn aanlopen. Na de warme begroeting gaan ze gedrieën aan tafel zitten en nemen het laatste Gennepse nieuwtje door: twee jongemannen uit het stadje zijn als dienstplichtigen in het Franse leger opgenomen. Theodoor zegt tegen vader Gerhard dat hij morgen met de ouders zal gaan praten in de Molen- en Maasstraat. Ook wil hij vóór zijn installatie gaan kennismaken met de maire Willem Friderichs.

Installatie
Zijn installatie als pastoor van Gennep vindt in de koude januarimaand 1812 plaats. De Sint Martinuskerk is te klein voor alle genodigden en belangstellenden. Zelfs onder de portaaltoren bij de klokkentouwen staan mensen. De H. Mis -de celebrant en confraters met de rug naar het volk toe- duurt en duurt. De helft van het middenschip is gevuld met de genodigden.

Aanwezigen
In de eerste rij zitten tijdens de dienst de ouders van de nieuwe pastoor, beiden grijs geworden. Bij hen zijn broer Henri en Theodoors zus Clara met man en kinderen. En op de andere eerste rij zit de maire van Gennep met het voltallige gemeentebestuur. Vanaf de preekstoel ziet predikant-pastoor Van Alphen ook de Oeffeltse pastoor Th. van Ackeren met de kerkmeesters.

Welkom
De nieuwe pastoor begint zijn preek met in het Duits, Frans en Nederlands de hoogwaardigheidsbekleders te begroeten en ze te bedanken om in die winterse omstandigheden de soms verre reis naar Gennep te aanvaarden. Dan spreekt hij in het Kleverlands zijn parochianen toe. Hij wil tussen hen staan als inspirator, leidsman en voorganger naar het hemels paradijs.

Dank
Tot slot spreekt hij zijn ouders en familie toe. Hij dankt hen dat hij op de Zandstraat altijd een veilige, liefdevolle haven heeft gevonden. Hij hoopt vanuit de pastorie in de Kerkstraat nog lang de weg naar de winkel op de Zandstraat te mogen gaan.

Prent uit de 18e eeuw van Gennep vanaf de (nu) Kleineweg. We zien rechts de Niersbrug met aan de Gennepse kant het poortgebouw met de Nierspoort en daarachter het bolwerk (nu hoek kerkhof). Links daarvan staat de Martinuskerk, nog met de toren van toen, die rond 1865 vervangen is door een nieuwe toren.

Deze prent hangt in het Victoria and Albert museum in London en is van de hand van Louis Serrurier

Het inwendige van de oude Martinuskerk, waarin pastoor van Alphen zijn eerste mis als pastoor van de Martinusparochie opdiende. De preekstoek hing echter aan de andere zijde (de foto is natuurlijk van later datum, zo van rond 1900)

FOTO: Gezicht op Gennep, 18e eeuw met de St Martinuskerk , Sint Martinuskerk Gennep Kath. Kerk anno 1900

 

PAGE: 13 december 2000

werd de grote schoorsteen van de Page met een gecontroleerde ontploffing tot omvallen gebracht. L1 maakte die dag een reportage over de Page, de vallende schoorsteen en de plannen voor een Page-museum. Leuk om nog eens terug te zien.

  De 1e steen voor die schoorsteen was gelegd in 1951. Daarvan staan natuurlijk ook foto's op deze site.

Voor de gelegenheid hier og eens het Page-foto-album en ook het filmpje dat bij de sloop van de Page gemaakt is.

de 1e steenlegging voor de grote schoorsteen van de Page
filmpje van de sloop van de Page, dat ik feb 2008 op de website heb gezet
Uw laatste kans

om de tentoonstelling 2 eeuwen harmonie van Gennep te bekijken in museum het Petershuis. Want de tentoonstelling eindigt volgende week zondag 28 januari. Heeeeel veel foto's en filmmateriaal, met daarin beelden uit zelfs de 19e eeuw en het oudste bekende filmmateriaal van en over Gennep. Niet alleen zijn er filmpjes uit 1917, 1920 en de jaren 40, maar nog veel meer, zoals het filmpje hieronder over de jaren 50. Met daarin oa de opening van de Maasbrug, de opening van de Nieuwstraat in 1952 met een parade van de nieuwe Gennepenaren uit de Molukken en de onthulling van het oorlogsmonument de Barmhartige Samaritaan in 1953, met het inmetselen van de tijdcapsule in de sokkel van het standbeeld. Dus, grijp uw kans, want na volgende week zondag kan het niet meer.

 

Prins Stef I krijgt serenade van Prinselijke Harmonie

za 20 jan 2018 in PicaMare op de receptie van het nieuwe prinsenpaar van Bombakkes: prins Stef I en prinses Dyantha

statiefoto van prins Stef I en prinses Dyantha met hun prinselijke harmonie
die natuurlijk in dit jubileumjaar ook een nieuw "vaandel" kregen, nu ze bevorderd zijn tot "Prinselijke Harmonie"

hieronder nog een kort filmpje van de serenade en felicitaties:

en een kort fotoalbum van de serenade door de jubilerende harmonie aan de eigen prins en prinses. Klik op 1 van onderstaande foto's voor dit abum.

Duits, Hollands, Frans, wat wordt het nu?

Het verhaal van de Gennepse pastoor van Alphen. We vervolgen het verhaal van Wiel van Dinter en zijn aanbeland in de Franse tijd rond 1802-1810: Deel 6,

Kapelaan in Oeffelt

Toen Napoleon het hertogdom Kleef ophief, werd Oeffelt, liggend op de linker Maasoever, van het Kleefse afgescheiden en staatkundig Hollands. Het dorp vond indeling bij de Bataafsche Republiek met als voertaal Nederlands i.p.v. Kleverlands (1796-1801). Daarna stelde keizer Napoleon in deze vazalstaat van Frankrijk een nieuwe overheid aan en veranderde de naam in: Bataafsch Gemenebest (1802). Oeffelt viel binnen dit Gemenebest onder het departement Bataafs Brabant.

Binnen-/buitenland
Gedurende die staatkundige veranderingen kwamTheodoor van Alphen als kapelaan Oeffelt binnen (1802). Hij ontmoette daar pastoor Theodorus H. van Ackeren, afkomstig uit Mehr bij Kleef. Deze was al vanaf 1773 zielenherder in het Maasdorpje. Hij had het Pruisisch hertogdom Kleef nog meegemaakt met het kerkelijk gezag uit Xanten/Keulen. Ofschoon staatkundig Hollands, kwamen de kerkelijke richtlijnen in Oeffelt nog steeds uit het Pruisisch bisdom Keulen. Dus uit het buitenland!

Verzoek
Kapelaan Van Alphen ziet hoe de pastoor in 1803 aan de kardinaal -prefect een verzoekschrift indient om onder het vroegere diocees Roermond te gaan horen. Het verzoek wordt niet beantwoord maar op de lange baan geschoven. Het blijft dus Keulen (1803).

Huwelijk
De kapelaan denkt vol vreugde terug aan zijn eerste jaar in Oeffelt. Zijn zus Clara heeft hem gevraagd of hij het huwelijk van haar en haar verloofde wil inzegenen. Een bijzonder eervol verzoek vindt hij. Op het feest van Allerheiligen (1 november 1802) zegent hij het huwelijk tussen Clara Genoveva van Alphen en Peter Wolterus Michels uit Goch in. Zij gaan in Gennep bij Clara's ouders wonen.

Holland
Staatkundig vindt keizer Napoleon het Gemenebest niet Fransgezind genoeg. Daarom verandert hij het Gemenebest in een koninkrijk Holland met zijn lievelingsbroer broer Lodewijk als koning (1806). Deze Louis blijkt echter teveel Hollands gericht in de ogen van zijn grote broer, de keizer. Dus heft Napoleon de staat weer op en voegt het hele land bij Frankrijk (1810).

Genadebeeld
Theodoor van Alphen ziet deze tombola van nationaliteitswisselingen met gemengde gevoelens aan. Hij concentreert zich meer op het parochieel werk. Met grote interesse richt hij zich op gebeurtenissen rond het miraculeus Mariabeeldje in de Oeffeltse San Salvatorkerk. Al vanaf 1753 komen er 's zaterdags talrijke pelgrims naar O.L. Vrouw, Toevlucht der zondaren . Er vinden wonderbaarlijke genezingen plaats. Onuitwisbare indrukken neemt de kapelaan mee, wanneer hij in 1812 Oeffelt verlaat.

Lodewijk Napoleon


FOTO Afbeelding Lodewijk Napoleon, koning van Holland (1806-1810), Mirakelbeeldje van Oeffelt, O.L. Vrouw, Toevlucht der zondaren (1753-1945)

 

Een handje van de paus

In 2000 was deken Huisman 50jr priester. Na de feesten heeft hij toen een ballonvaart over Gennep gemaakt vanaf de Groes (FILM)

Maar hij kreeg ook een gift van fl 1050,= bijeengebracht door de vrijwilligers van de St Martinusparochie. Dat geld was bedoeld voor een pelgrimstocht naar Rome. En die tocht heeft hij gemaakt, in november als lid van een grote delegatie Nederlandse priester, die aan het eind van het "heilige" jaar in de St Pieter de Paus mochten ontmoeten en met hem op de foto gaan. Maar niet alleen dat; één priester kreeg een handje van de toenmalige Paus, Johannes Paulus II, en dat was onze eigen deken Huisman! Het zorgde voor een big smile bij onze deken. Uit het privé-album van de deken.

Wiel van Dinter verhaalt verder over de harmonie van Gennep, Unitas et Fidelitas

In 1993, bij het 175jr bestaan van harmonie Unitas et Fidelitas uit Gennep heeft Wiel van Dinter al het nodige speurwerk verricht dat geleid heeft tot de publicatie van het boekwerk "daar is de harmonie", dat het wel en wee van die harmonie in die 175jr beschrijft. Sedertdien heeft Wiel nog verder speurwerk verricht, hetgeen leidt tot de volgende toevoegingen aan de historie van harmonie Unitas et Fidelitas. Wiel vervolgt met deel 5 over pastoor van Alphen. We zijn inmiddels in 1802 aangeland in behoorlijk hectische tijden.

Deel 5,

Warrige tijden voor Gennep

De celebratie van de eerste H. Mis en de daaraan verbonden festiviteiten waren voorbij; de versiering van zijn ouderlijke woning afgebroken. De realiteit van alledag kreeg weer de overhand. De tumultueuze staatkundige ontwikkelingen drongen in alle hevigheid ook in Gennep en bij de jonge priester door.


Wisseling
Tijdens Theodoor van Alphen zijn studietijd in Keulen had de koning van Pruisen zijn gebied op de linker Rijnoever afgestaan aan Frankrijk. Keizer Napoleon had toen het hertogdom Kleef opgeheven en het gebied ingelijfd bij Frankrijk. De bisschopstad Keulen lag op de rechter Rijnoever, in Pruisen dus. Voor de Frans geworden linker Rijnoever moest er een nieuw bisdom komen: dat werd Aken. De stad Gennep ging kerkelijk onder Aken horen en staatkundig onder Parijs!


Kranenburg
De staatkundige en kerkelijke indeling in Frankrijk ging hier als voorbeeld dienen. De dekenale centra (voor Gennep was dat Xanten) verdwenen. In elk kanton werd een door de staat gesalariëerde ‘kantonpastoor' aangesteld. Deze fungeerde als voorheen een deken en was het aanspreekpunt voor alle parochies in dat kanton.
De pastoor in Gennep had dus te maken met de kantonpastoor in Kranenburg, want Gennep viel staatkundig onder dat kanton. Een rare gewaarwording voor de parochie Gennep: de eeuwenoude binding met Xanten werd abrupt verbroken.

Oeffelt
Omdat het bisdom Aken pas op 25 juli 1802 begon te functioneren had de pas gewijde priester Van Alphen (12 juni 1802) nog even met het bisdom Keulen te maken. Hij kreeg dus nog uit Keulen zijn benoeming tot kapelaan in Oeffelt. Hij kwam daar in een bijna onoverzichtelijke nationaliteitscrisis terecht.

Ander land
Oeffelt had eeuwenlang via Gennep tot het hertogdom Kleef behoord. Met het staatkundig verdwijnen van het hertogdom ging het dorp op 5 jan 1800 op in de Bataafse Republiek. De vlag met de Pruisische adelaar, die in 1795 had plaats gemaakt voor de Franse vlag maakte in 1800 weer plaats voor de roodwitblauwe statenvlag. Aan de Gennepse Maasoever staande keek een Gennepenaar naar de vierkante torenspits van Oeffelt daarginds in …het buitenland!

het kerkje in Oeffelt
Napoleon

FOTO Afbeelding van Napoleon Oud kerkje Oeffelt in rond die tijd : U kunt het hele verhaal nog eens (achter elkaar) nalezen via de knop boven aan de bladzijde of via deze link

September 1990: Serenades en Aubades

In het 2e weekend van september 1990 vierde deken Huisman zijn 40jr priester jubileum (nadat hij in de 2 weken daarvoor een voettocht had gemaakt door alle parochies van het toenmalige dekenaat Gennep). En in het kader van de jubileumviering werden allerlei serendes en aubades gebracht.

Vrijheid en Broederschap brengt na de avondmis op zaterdag 8 sept 1990 een serenade
Het kerkelijk dameskoor brengt een aubade op de markt op zondag 9 sept 1990
Het seniorenorkest brengt een serenade op zondag 9 sept 1990
Evenzo als Zuutjes An, die eveneens op zondagmiddag 9 sept 1990 een serenade brengen

 

Prins Stef I

Een leuke verrassing zaterdagavond 13 jan 2018.

Stef Rutte komt rond half 11 onder "'t ding" uit als nieuwe Prins van Bombakkes.

Hij gaat met zijn prinses Dyantha komend jaar regeren over het Bombakkiërsrijk. Proficiat Stef (en Dyantha natuurlijk).

De 200 jarige harmonie van Gennep is dus alvast prinselijk, want Stef speelt al jarenlang trompet bij de Gennepse harmonie (kijk maar eens op een foto een stukje naar beneden van de trompettisten in het Petershuis)

Wederopbouw

Na de oorlog moest de schade hersteld worden en moesten er ook nieuwe huizen gebouwd worden. De eerste jaren moesten vaak 2 gezinnen in één huis ondergebracht worden (als er al woonruimte was). Dit betekende veel vrachtverkeer. Henk stuurde een foto van zijn vader als vrachtrijder voor de wederopbouw. De wederopbouw trok veel aannemers uit het westen naar onze contreien. Een voorbeeld is de vader van onze Gennepse (Amsterdamse) kapper, Jan vd Ende die als metselaar in deze regio heeft gewerkt. Voor al die werklieden werd een barakkenkamp gebouwd, dat later weer leidde tot het onderbrengen van een groep Molukkers in dat barakkenkamp. Men zocht toen naar onderkomens voor de grote groep mensen en de inmiddels vrij gekomen barakken werden toen de oorsprong van wat nu de Molukse wijk in Gennep is.

De aannemer(tje)s in Gennep en Ottersum hadden het in die tijd evenwel moeilijk om op te boksen tegen de grote aannemers uit het westen. De oplossing werd gevonden in het vormen van de Cago, een maatschap, waarin 7 aannemertjes (waaronder mijn grootvader) samenwerkten om zo ook grotere opdrachten te kunnen uitvoeren. De Cago heeft dan ook de prinsessenbuurt gebouwd en later ook de Martinuskerk in 1954. (Cago staat overigens voor: Combinatie Aannemers Gennep en Ottersum). Ik meen dat toe dhr Coopmans (Ottersumseweg) de leiding had van het maatschap.

1946: vracht rijden voor de wederopbouw. Midden-achter Wim Jaspers
idem: chauffeur Wim Jaspers links
rond 1948: foto van het personeel van de Cago. Mijn grootvader staat rechts achteraan (van de 2 hoeden is hij de linker). De foto is aan de huizen te zien gemaakt in de Beatrixstraat of de Pr Hendrix straat
Wederopbouw anno 2018. De aannemers is bezig met het maken van de funderingspalen voor de nieuwe Lidl, die gaat verschijnen op de plek van het vroegere belastingkantoor. Ze passen schroefboorpalen toe. Dan wordt eerst een boorgat gemaakt, dan gevuld met beton en vervolgens wordt er een wapeningskorf in gedrukt.
Het hoogwater is inmiddels op zijn retour, maar leverde wel mooie plaatjes op.
en de tentoonstelling 200jr harmonie van Gennep in het Petershuis is nog steeds te bekijken (tot 28 januari). Regelmatig treden muzikanten van de harmonie op, zoals hier de trompettisten Stef, Mark en Lars.

Bij PicaMare zijn de voorbereidingen druk aan de gang voor het prinsenbal dat er vanavond gehouden wordt. Wie wordt de nieuwe prins?

Ruim 50jr terug in de tijd (1966)

Peter van As stuurde een hele mooie luchtfoto uit 1966, gemaakt door ene T Slagboom uit Vlissingen. Deze luchtfoto stond weliswaar al op deze site, maar de versie van Peter is stukken beter en maakte het mogelijk uitsneden van die luchtfoto te maken. Hieronder dus 6 van die uitsneden met oa: de Martinusschool, de Picardie met de kippenschuren van "de knip" (wethouder Peters), de pötjesfabriek van de Koij en de concertzaal van Piet van Nöl met daarachter het veld waar de jongens uit half Gennep heel fanatiek voetbalden, het boerderijtje richting de brug waar Jan de bok (Janssen) woonde met aan de andere kant het woonwagenkamp. Maar kijk zelf maar eens. Dat kijken moet nu ook beter gaan. Paul Rütter heeft me geholpen voor het vinden van een oplossing van het probleem dat soms foto's veel te groot zijn voor het scherm van een smartphone of een tablet. Het zou nu beter moeten gaan. Peter (van As) en Paul (Rütter): bedankt.

Waar is het Meandergebouw gebleven??

Deze school is ruim 10jr geleden gebouwd door de gemeente als schoolgebouw met 4 leslokalen, toilet- en andere voorzieningen voor de Elckerlyc en de Piramide en buiten schooltijden te gebruiken door de muziekschool (de Meander).

De bouw zal indertijd naar schatting zo'n 8 ton gekost hebben, die voor een deel uit de middelen voor sociaal culturele voorzieningen maar voor het grootste deel uit onderwijsmiddelen bekostigd is.

Nu de muziekschool niet meer bestaat, nam ik aan dat dit gebouw gewoon in gebruik was door de Elckerlyc en de Piramide. Het is immers een schoolgebouw bekostigd door de gemeente en bestemd voor hen.

het foto-album van de bouw in 2006/2007 van die school

Hier links staat de infographic uit de Gelderlander van vanochtend (10 jan 2018) bij dat interview dat ze met mij hebben gehouden over het onderwerp IKC.

Ik heb het Meandergebouw zelf maar ingekleurd, zodat het in ieder geval zichtbaar wordt. Een 375m2 groot bijna gloednieuw schoolgebouw moet je niet verdonkere-manen en zeker niet waar ik in het recente verleden opgevangen heb dat Elckerlyc krap in zijn jasje zou zitten. (later nog eens nagekeken in het rapport van gemeentelijk adviseur PentaRho en het blijkt zelfs 476m2 te zijn!)

Aangezien het aantal norm-vierkante meters per leerling van de Rijksoverheid 3,5m2 per leerling bedraagt, zou je hier 100 leerlingen in kwijt moeten kunnen en dat is 36% van het huidige totaal van de Elckerlyc en bovendien in een nieuw en modern schoolgebouw. (476m2 betekent zelfs 136 leerlingen en dat is bijna de HELFT van de huidige Elckerlyc populatie)

Ook de perfecte plek overigens voor inter-actie tussen het lager (Elckerlyc) en speciaal lager onderwijs (de Piramide) en wellicht een mogelijkheid voor onderbrengen van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang. In de plannen voor het nieuwe IKC wordt gerekend met 200m2 voor die doeleinden (Spring) en dit gebouw is meer dan 2x zo groot (476m2). En voilà: een IKC niet alleen bij Maria Goretti, maar ook bij Elckerlyc/de Piramide wordt mogelijk zonder 1m2 bij te bouwen. (volgens gezond verstand redenering althans)

Tot mijn stomme verbazing is het Meandergebouw blijkbaar ineens geen schoolgebouw meer maar een "bestuursgebouw" en wel van Lijn 83 en zou dan dus onttrokken zijn aan het onderwijs. Vreemd en zeker met het in gedachten hebben van een IKC en daarnaast een mogelijk ruimtegebrek bij Elckerlyc (ik weet niet of dat echt het geval is).

Ik ben even op de site van lijn 83 gaan kijken (site lijn 83) Ik zal er op dit moment maar geen woorden aan vuil maken om u niet te beïnvloeden, maar neemt u zelf maar een kijkje naar hoe Lijn 83 georganiseerd is (College van Bestuur vooral :-) ) en om hoeveel mensen het gaat. Blijkbaar zitten ze er sinds 2015. (overigens ben ik na deze ontdekking ook maar eens gaan kijken bij stichting Invitare en hoe het daar georganiseerd is. Ook daar een College van Bestuur met een voorzitter van het College van bestuur enz. Maar kijk zelf maar eens.

voor de compleetheid het officiële gemeentestuk over de sociaal culturele voorzieningen uit 2004, dat dit beschrijft.

Samenvoeging Elckerlyc en Maria Goretti?

en wel onder 1 direktie en met inhoudelijke samenwerking?

Dit hierboven komt uit een officiëel stuk van de betroffen besturen en is gebruikt door het College van B&W in januari 2017 voor haar besluit voor een IKC en vervolgens voor het voorstel naar de commissie en de gemeenteraad (vergadering maart 2017) (zit bij die stukken. kunt u nakijken, maar voor de volledigheid (en voordat het "verdwijnt") ook hier: link) .

In de stukken van de commissie en de gemeenteraad is echter vanalles aanwezig, maar dit stuk ontbreekt tot mijn stomme verbazing, terwijl het toch bepaaldelijk relevant is.

De besturen vinden verder dus dat een "bedrijfs-verzamel-gebouw" weinig toegevoegde waarde heeft en dus zinloos is, alsof je daar niet zou kunnen samenwerken voor schoonmaak, onderhoud, concierge, copying etc, zoals in een normaal verzamelgebouw ook gebeurt.

Inhoudelijke samenwerking dus onder 1 direktie.... En aangezien een direktie normaliter niet aan meerdere bazen (besturen) tegelijk kan rapporteren is de vraag wat dan de volgende stap is. Complete integratie? Nogal verstrekkend, vindt U niet?

Een kort filmpje van het nieuwjaarsconcert

 

Druk bezocht nieuwjaarsconcert Unitas et Fidelitas

Zondagochtend werd het traditionele nieuwjaarsconcert van harmonie Unitas et Fidelitas in PicaMare druk bezocht. In de pauze van het concert werden de Erica de Bont en Govert Teunissen door de pastoor respectievelijk de burgemeester gehuldigd voor hun 40jr lidmaatschap van de Bond respectievelijk de harmonie. Wat plaatjes van het concert van de harmonie die dit jaar maar liefst 200jr oud is. Klik op 1 van de foto's voor het album.

lokatie, lokatie, lokatie
 

Elke deskundige zal u vertellen dat bij de keuze voor een nieuwe woning, winkel, maar ook sporthal en zeker school er één ding belangrijk is! (naast de eisen aan het pand zelf natuurlijk.) en dat is de lokatie, in planologisch maar vooral in verkeers-technisch opzicht.

Dat is volstrekt logisch en zeker als zich in dergelijk schoolgebouw maar liefst 500-600! kinderen zullen bevinden. (volgens de gegevens van de gemeente) Veruit de meeste van die kinderen zullen gebracht en gehaald worden. Dat zal voor een deel per voet of met de fiets gebeuren, maar ook veel met de auto, of met de taxi of het taxi-busje (met name Piramide en Mikado). En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog zo'n 40-50 volwassenen (leerkrachten ed), die hun auto ergens moeten laten.

Al met al een behoorlijk logistiek probleem, waar de ontsluiting en parkeermogelijkheden cruciaal zijn. En dus ook van cruciaal belang bij het maken van de keuze van een locatie. Het ligt niet bepaald voor de hand om al dat verkeer in een woonwijk te situeren (lokatie Maria Goretti), terwijl de lokatie Elckerlyc vanuit de Martinushof (en dus uit alle richtingen) goed te bereiken is en daar ook veel meer ruimte is (en parkeerplaatsen zijn)

In de keuze-matrix, die gebruikt is om te komen tot het besluit dat de beste plek voor een nieuw (heel) groot schoolgebouw de huidige locatie van Maria Goretti is, is dit belangrijke aspect in het geheel NIET meegewogen voor de keuze. En ook wordt blijkbaar anders gekeken naar leerlingen van Maria Goretti dan naar leerlingen van Elckerlyc en de Piramide. Leerlingen van Maria Goretti in tijdelijke behuizing is volgens de matrix minder erg dan tijdelijke huisvesting van die anderen.....

 

Links staat de scenario-analyse zoals die gemaakt is door de gemeente en haar adviseurs.

In die scenario-analyse vallen dus 2 zaken op:

1) het aspect van de lokatie wordt in het geheel niet meegenomen.

2) tijdelijke huisvesting van leerlingen van Elckerlyc/de Piramide wordt als ongewenst (rode kleur) beschouwd, maar tijdelijke huisvesting voor leerlingen van Maria Goretti is blijkbaar een veel minder groot probleem (gele kleur hetgeen gedefiniëerd wordt als "neutraal)

Als een tijdelijke huisvesting voor leerlingen van Maria Goretti op gelijke wijze wordt gewaardeerd als tijdelijke huisvesting van leerlingen van de Elckerlyc en als ook het aspect van de lokatie wordt meegenomen, dan ontstaat er een in mijn ogen meer correcte beslis-matrix.

 

Een volledig andere uitkomst.

Kernvraag is en blijft natuurlijk: wat zijn de drijfveren?? Gennep op de kaart zetten (zoals gesteld werd tijdens de informatieavond)? Het is volgens mij nog nooit vertoond in Nederland dat scholen van verschillende seignatuur (openbaar-bijzonder, Jenaplan-regulier) bij elkaar gezet worden?

De denkbeelden opvolgen van deskundologen? Een IKC naar de betekenis van de uitdrukking Integraal Kind Centrum wordt het in elk geval niet. In het beste geval wordt het een onder een dak onderbrengen van verschillende scholen en opvang, zoiets als een bedrijfs-verzamelgebouw, maar dan tegen een aardig kostenplaatje. Er is die investering van 7 miljoen euro, maar ook als je naar de huisvestingskosten kijkt loopt het aardig in de papieren. Op pag 26 van het rapoport van PentaRho staat voor 2015 aan inkomsten (van het Rijk) voor de gemeente € 1.000.587,=, terwijl de kapitaallasten voor al die gebouwen blijkbaar € 790.000,= bedroegen. (maw de gemeente hield er € 210.587,= aan over. Door de nieuwe investering zouden de kapitaallasten oplopen met € 345.193,=, zodat er een tekort zou zijn van € 134.606,=. (let op: dit zijn niet mijn cijfers, maar die van de toenmalige consultant van de gemeente).

En Maria Goretti huisvest notabene al de peuteropvang en buitenschoolse opvang van Spring en voldoet daarmee dus al aan dat "brede school concept". En na de zomer huisvest Maria Goretti waarschijnlijk ook nog het Speciaal Onderwijs van Mikado.

De Piramide en Elckelyc zijn al tegen elkaar aan gebouwd, zodat daar nu al interactie zou kunnen en gezamenlijk kan worden opgetrokken. (Alhoewel, heel vreemd in dit kader, de aan elkaar grenzende speelplaatsen door een hoog hek strikt van elkaar gescheiden zijn.)

De Aloysius ULO aan de Brugstraat (jaren 50)

Deze foto's zijn afkomstig van Marianne Holten, dochter van meester van Cleef van de ULO en via Jan en Henk (scan) bij mij gekomen. Er zijn nog meer foto's, maar allereerst de foto's van de Brugstraat, waar de Aloysius ULO tot aan 1957 gezeten heeft. Daarna verhuisde men naar de nieuwbouw aan de andere kant van het spoor (inmiddels ook al lang gesloopt. Er staan nu al heel lang woningen)

1953
de namen van de klas links uit 1953
1957
1957
1957
vlnr Meester Swagemakers -zwoerdje-, Meester v.d. Ven, Deken Janssen, Meester Peter Kleef en Meester vd Boogaard. Aloysius ULO Brugstraat Gennep
we zijn inmiddels in 1802 aangeland

en Wiel van Dinter vervolgt zijn verhaal over pastoor van Alphen, zoon van Gennepse bodem en geboren in de 18e eeuw, die in 1818 de Gennepse harmonie zou oprichten. Het hele verhaal is ook te volgen via de knop hierboven "van dinter vertelt over harmonie"

Naar het priesterschap

In Gennep had Theodoor altijd Kleverlands gesproken. Op de Latijnse school in het raadhuis maakte hij kennis met de tweede taal, de ambtelijke taal van het hertogdom: het Pruisisch Duits. Nu in Keulen op het filosophicum en het theologicum was Duits en Latijn de voertaal.

Genneps
De luttele keren dat Theodoor vanuit Keulen naar huis kwam, vond moeder Anna dat hij weer groter geworden was. En keek vader Gerhard met stille trots naar zijn zoon. Als die zijn oude schoolkameraden tegenkwam, praatte hij weer het vertrouwde Genneps en voelde hij zich thuis.

Acoliet
Zo gaan de jaren voorbij en lopen op zekere dag vader en zoon, de acoliet, door het stadje. Als Theodoor alleen terugloopt, tikt de tegemoet komende stadswachter aan zijn pet. Theodoor groet vriendelijk terug maar moet inwendig lachen: hoe lang is het geleden dat die man hem als kwajongen boos achterna zat?

Keulen
Dan nadert de dag van de priesterwijding. Gerhard van Alphen is met zijn oudste zoon Henri naar Keulen afgereisd om op zaterdag na Pinksteren 12 juni 1802 de plechtigheid in de Keulse dom mee te maken. Ze zijn onder de indruk van de machtige domkerk en zien een zee van witte gedaanten daar op het priesterkoor, waar de keurvorst-bisschop Anton Viktor van Oostenrijk de grote schare tot priester wijdt. De jonge priester mag mee naar Gennep, waar hij zijn eerste H. Mis zal opdragen.

Neomist
Zondag 20 juni gaat de stoet met neomist Theodoor van Alphen, lopend in een krans van sparrentakken, gedragen door een kring van bruidjes, van de Zandstraat naar de St.-Martinuskerk. Drommen mensen staan langs de met berkenboompjes versierde straatkant naar dit niet alledaags schouwspel te kijken. Onder het gebeier van de klokken arriveert de stoet bij de kerkdeur, waar pastoor Geurts en kapelaan Michels de neomist staan op te wachten en welkom heten.

Welkom
Voorafgegaan door de bruidjes schrijden de koster, pastoor en neomist onder gezang en orgelspel door het middenschip naar het feestelijk versierd altaar. Daar wordt hij begroet door de kantonpastoor van Kranenburg en de pastoors Broeckwijlder en Ververs, resp. van Ottersum en Heijen.

H. Mis
Neomist Theodoor van Alphen begint aan de eerste gezongen Mis in zijn vertrouwde Sint Martinuskerk. Tijdens zijn eerste preek staat hij vis à vis met de stampvolle kerk en ziet hij op de eerste bankenrij zijn ouders, broer Henri, zus Clara en familie zitten. Moeder Anna met tranen op haar wagen en vader Gerhard zijn ontroering nauwelijks verbergend.

Kerkvolk
In de tweede bank ontwaart hij burgemeester Friderichs met schepenen en raadsleden. Links en rechts in het midden- en zijschip bekende gezichten, die glimlachend, vol spanning naar hem opkijken. Achter boven op het koor gestalten en orgelpijpen. Behalve hier en daar een kuch wordt het doodstil in de kerk.

Preek
Theodoor op de preekstoel voelt de spanning in zich wegebben: hij is hier thuis.. Na de Latijnse openingszin aarzelt hij even …dan begint hij te spreken. Niet in het Duits of Frans. Hij spreekt in zijn moedertaal, het ‘plat', het Kleverlands. De Gennepenaren ademen op: priester Theodoor van Alphen is een van hen gebleven.

 
de dom van Keulen, De bekende Gennepenaar Willem van Gennep was rond het midden van de 14e eeuw bisschop van Keulen. Tijdens zijn ambtsperiode als bisschop werd de bouw van die dom voortvarend aangepakt
 
De graftombe van Willem van Gennep is te vinden in die dom van Keulen. Op de sokkel is duidelijk herkenbaar het wapen van Gennep afgebeeld.

FOTO Dom van Keulen, Praalgraf Willem van Gennep in de dom

"Basisschool Maria Goretti moet gesloopt worden"

 

Althans……, dat staat in de gemeentelijke beantwoording van vragen van de VVD. Letterlijk staat er: “mede omdat het gebouw van Maria Goretti bouwkundig en financieel (afschrijving) aan vervanging toe is .”

Financieel afgeschreven? O jee, dat wordt nog wat. Ver en veruit de meeste gebouwen in Gennep zijn dan financieel afgeschreven en volgens de gemeente dus aan vervanging toe. Alle woningen ouder dan 40jr zijn dan niks meer waard en zouden gesloopt moeten worden volgens een dergelijke redenering. ( Ik hoop overigens dat de gemeente Gennep die methodiek snel invoert voor de waardebepaling in het kader van de onroerend goed belasting. )

Iedereen snapt natuurlijk dat dit nergens op slaat. Een onzin-verhaal. Nonsens!

Bouwkundig afgeschreven? Dan blijft over dat Maria Goretti bouwkundig aan vervanging toe zou zijn. Laat dat nou net hetgeen zijn waarvoor ik opgeleid ben, ervaring heb en deskundig ben (in ieder geval meer dan het college van B&W). (master Technische Universiteit, ingeschreven in architectenregister, bijna 40jr ervaring)

Het gebouw van Maria Goretti uit 1955 is in 1995 volledig gerenoveerd en gemoderniseerd onder mijn verantwoording en voldoet anno 2018 prima. De puien zijn compleet vervangen, de verlichting is compleet vervangen, er zijn akoestische plafonds aangebracht, er zijn naast de uitvalschermen als extra zonwering screens aangebracht, het complete dak is vervangen en daarenboven ook nog eens extra geïsoleerd.

Bij de renovatie is bovendien getracht om toekomstig noodzakelijk onderhoud zoveel mogelijk te verminderen. En vandaar is ook de keuze gemaakt voor aluminium puien, voor het bekleden van de dakranden en overstekken met trespa enzovoorts.

De lokalen zijn ruimer dan standaard, het gebouw is speels van opzet en biedt plenty mogelijkheden en ruimte. Niets mis mee en waarschijnlijk 1 van de betere schoolgebouwen van Gennep. Niks “bouwkundig afgeschreven”!

Ook dat is dus klinkklare nonsens!

Gemeente Gennep bespaart 7 miljoen euro

Goed nieuws aan het begin van jaar 2018; de gemeente Gennep kan 7 miljoen besparen. Dat is namelijk het bedrag dat begroot is voor een IKC (Integraal Kind Centrum) of KEC (Kind Expertise Centrum) aan de Picardie.

Ik heb uit goede bron vernomen dat na de zomer Maria Goretti het SO (Speciaal (lager) Onderwijs) van Mikado gaat huisvesten. Daarmee is de leegstand van Maria Goretti opgelost en is tevens een IKC of KEC een feit. Na de zomer bevinden zich onder één dak Lager Onderwijs (Maria Goretti), Speciaal (lager) Onderwijs (Mikado), BSO (Buitenschoolse Opvang) en Peuteropvang en is het door de gemeente blijkbaar nagestreefde IKC/KEC een feit.

En daarmee wordt dan dus 7 miljoen euro bespaard!

Lager Onderwijs Maria Goretti
Buitenschoolse Opvang en Peuteropvang
Speciaal Onderwijs Mikado

Op 9 januari werd ik geinterviewd door de Gelderlander over dit onderwerp. De verslaggever meldde mij dat men mijn update als een "grapje" beschouwde. Daarom dat ik nu (11 januari) toch nog maar eens daar op in ga om aan te tonen dat dit geen grapje is en dat IKC aan de Picardie er al lang is:

Speciaal voor de gemeente:
(die op mijn stukje, dat er al een IKC is, lacherig reageerden, dat dat wel een grapje zou zijn). Uit de officiële schoolgids van Maria Goretti 2015-2017 (en ik vraag me dus werkelijk af of de gemeente wel voldoende weet heeft van de eigen gemeente en in ieder geval Maria Goretti):


"Basisschool Maria Goretti is opgericht in 1953. Het gebouw heeft mooie ruime leslokalen. Ook de bibliotheek heeft een mooie plaats in het schoolgebouw.
De school beschikt over onder andere een personeelsruimte, een mooie multifunctionele hal, een handenarbeidkelder, een speellokaal, een (spreek-)kamer voor het MT en een kamer voor de IB-er.
Buiten de school is een prachtig en ruim buitenterrein met schoolplein, speelweide met voetbalgoals en volleybalnet, een pannaveldje en speeltoestellen waar kinderen zich heerlijk kunnen uitleven.

Onder hetzelfde dak van de school bevinden zich peuterspeelzaal ‘Nijntje' en de buitenschoolse opvang ‘Achterom'. Allebei onderdeel van SPRING kinderopvang.
Er is een goede onderlinge samenwerking met deze educatieve partners. Er bestaan zowel formele als informele contacten en overlegvormen.
Samen met de peuterspeelzaal geven wij vorm en inhoud aan VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

De Maria Gorettischool is relatief klein. Het is ook ons streven om onze groepen zo klein mogelijk te houden omdat wij denken dat onze kinderen daar baat bij hebben. Alle mensen die op school werken kennen onze kinderen bij naam en toenaam, wat onze school een fijne, veilige en vertrouwde uitstraling geeft.
Met onze zorgstructuur en inrichting van ons onderwijsprogramma geven wij vorm aan ‘Passend Onderwijs'. Wij werken samen met andere scholen, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. In een cluster met vier basisscholen werken wij samen aan een ‘plus' groep waarin leerlingen zitten die bovengemiddeld presteren.

De buitenschoolse opvang ‘Achterom' van SPRING is gevestigd in ons eigen schoolgebouw.
Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar van de basisscholen Elckerlyc, Maria Goretti, De Heggerank, De Ratel en De Piramide zijn van harte welkom op deze locatie. "

Niersjaarsduik 2018 op de film

 

Niersjaarsduik 2018 op de foto

Op een nieuwe lokatie dit jaar: de vlonders bij de Gennepermolen. Het was behoorlijk hoog water en de Niers stroomde erg snel. En aan de gezichten in het water te zien vonden sommigen het erg koud. Ik heb 1 album gemaakt, dat is opgedeeld in 4 onderdelen: vooraf, de springers, het publiek en vanuit de lucht (de laatste zijn door Frank gemaakt)

vooraf
de springers/duikers
het publiek
vanuit de lucht

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!