Ruim 50jr terug in de tijd (1966)

Peter van As stuurde een hele mooie luchtfoto uit 1966, gemaakt door ene T Slagboom uit Vlissingen. Deze luchtfoto stond weliswaar al op deze site, maar de versie van Peter is stukken beter en maakte het mogelijk uitsneden van die luchtfoto te maken. Hieronder dus 6 van die uitsneden met oa: de Martinusschool, de Picardie met de kippenschuren van "de knip" (wethouder Peters), de pötjesfabriek van de Koij en de concertzaal van Piet van Nöl met daarachter het veld waar de jongens uit half Gennep heel fanatiek voetbalden, het boerderijtje richting de brug waar Jan de bok (Janssen) woonde met aan de andere kant het woonwagenkamp. Maar kijk zelf maar eens. Dat kijken moet nu ook beter gaan. Paul Rütter heeft me geholpen voor het vinden van een oplossing van het probleem dat soms foto's veel te groot zijn voor het scherm van een smartphone of een tablet. Het zou nu beter moeten gaan. Peter (van As) en Paul (Rütter): bedankt.

Waar is het Meandergebouw gebleven??

Deze school is ruim 10jr geleden gebouwd door de gemeente als schoolgebouw met 4 leslokalen, toilet- en andere voorzieningen voor de Elckerlyc en de Piramide en buiten schooltijden te gebruiken door de muziekschool (de Meander).

De bouw zal indertijd naar schatting zo'n 8 ton gekost hebben, die voor een deel uit de middelen voor sociaal culturele voorzieningen maar voor het grootste deel uit onderwijsmiddelen bekostigd is.

Nu de muziekschool niet meer bestaat, nam ik aan dat dit gebouw gewoon in gebruik was door de Elckerlyc en de Piramide. Het is immers een schoolgebouw bekostigd door de gemeente en bestemd voor hen.

het foto-album van de bouw in 2006/2007 van die school

Hier links staat de infographic uit de Gelderlander van vanochtend (10 jan 2018) bij dat interview dat ze met mij hebben gehouden over het onderwerp IKC.

Ik heb het Meandergebouw zelf maar ingekleurd, zodat het in ieder geval zichtbaar wordt. Een 375m2 groot bijna gloednieuw schoolgebouw moet je niet verdonkere-manen en zeker niet waar ik in het recente verleden opgevangen heb dat Elckerlyc krap in zijn jasje zou zitten. (later nog eens nagekeken in het rapport van gemeentelijk adviseur PentaRho en het blijkt zelfs 476m2 te zijn!)

Aangezien het aantal norm-vierkante meters per leerling van de Rijksoverheid 3,5m2 per leerling bedraagt, zou je hier 100 leerlingen in kwijt moeten kunnen en dat is 36% van het huidige totaal van de Elckerlyc en bovendien in een nieuw en modern schoolgebouw. (476m2 betekent zelfs 136 leerlingen en dat is bijna de HELFT van de huidige Elckerlyc populatie)

Ook de perfecte plek overigens voor inter-actie tussen het lager (Elckerlyc) en speciaal lager onderwijs (de Piramide) en wellicht een mogelijkheid voor onderbrengen van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang. In de plannen voor het nieuwe IKC wordt gerekend met 200m2 voor die doeleinden (Spring) en dit gebouw is meer dan 2x zo groot (476m2). En voilà: een IKC niet alleen bij Maria Goretti, maar ook bij Elckerlyc/de Piramide wordt mogelijk zonder 1m2 bij te bouwen. (volgens gezond verstand redenering althans)

Tot mijn stomme verbazing is het Meandergebouw blijkbaar ineens geen schoolgebouw meer maar een "bestuursgebouw" en wel van Lijn 83 en zou dan dus onttrokken zijn aan het onderwijs. Vreemd en zeker met het in gedachten hebben van een IKC en daarnaast een mogelijk ruimtegebrek bij Elckerlyc (ik weet niet of dat echt het geval is).

Ik ben even op de site van lijn 83 gaan kijken (site lijn 83) Ik zal er op dit moment maar geen woorden aan vuil maken om u niet te beïnvloeden, maar neemt u zelf maar een kijkje naar hoe Lijn 83 georganiseerd is (College van Bestuur vooral :-) ) en om hoeveel mensen het gaat. Blijkbaar zitten ze er sinds 2015. (overigens ben ik na deze ontdekking ook maar eens gaan kijken bij stichting Invitare en hoe het daar georganiseerd is. Ook daar een College van Bestuur met een voorzitter van het College van bestuur enz. Maar kijk zelf maar eens.

voor de compleetheid het officiële gemeentestuk over de sociaal culturele voorzieningen uit 2004, dat dit beschrijft.

Samenvoeging Elckerlyc en Maria Goretti?

en wel onder 1 direktie en met inhoudelijke samenwerking?

Dit hierboven komt uit een officiëel stuk van de betroffen besturen en is gebruikt door het College van B&W in januari 2017 voor haar besluit voor een IKC en vervolgens voor het voorstel naar de commissie en de gemeenteraad (vergadering maart 2017) (zit bij die stukken. kunt u nakijken, maar voor de volledigheid (en voordat het "verdwijnt") ook hier: link) .

In de stukken van de commissie en de gemeenteraad is echter vanalles aanwezig, maar dit stuk ontbreekt tot mijn stomme verbazing, terwijl het toch bepaaldelijk relevant is.

De besturen vinden verder dus dat een "bedrijfs-verzamel-gebouw" weinig toegevoegde waarde heeft en dus zinloos is, alsof je daar niet zou kunnen samenwerken voor schoonmaak, onderhoud, concierge, copying etc, zoals in een normaal verzamelgebouw ook gebeurt.

Inhoudelijke samenwerking dus onder 1 direktie.... En aangezien een direktie normaliter niet aan meerdere bazen (besturen) tegelijk kan rapporteren is de vraag wat dan de volgende stap is. Complete integratie? Nogal verstrekkend, vindt U niet?

Een kort filmpje van het nieuwjaarsconcert

 

Druk bezocht nieuwjaarsconcert Unitas et Fidelitas

Zondagochtend werd het traditionele nieuwjaarsconcert van harmonie Unitas et Fidelitas in PicaMare druk bezocht. In de pauze van het concert werden de Erica de Bont en Govert Teunissen door de pastoor respectievelijk de burgemeester gehuldigd voor hun 40jr lidmaatschap van de Bond respectievelijk de harmonie. Wat plaatjes van het concert van de harmonie die dit jaar maar liefst 200jr oud is. Klik op 1 van de foto's voor het album.

lokatie, lokatie, lokatie
 

Elke deskundige zal u vertellen dat bij de keuze voor een nieuwe woning, winkel, maar ook sporthal en zeker school er één ding belangrijk is! (naast de eisen aan het pand zelf natuurlijk.) en dat is de lokatie, in planologisch maar vooral in verkeers-technisch opzicht.

Dat is volstrekt logisch en zeker als zich in dergelijk schoolgebouw maar liefst 500-600! kinderen zullen bevinden. (volgens de gegevens van de gemeente) Veruit de meeste van die kinderen zullen gebracht en gehaald worden. Dat zal voor een deel per voet of met de fiets gebeuren, maar ook veel met de auto, of met de taxi of het taxi-busje (met name Piramide en Mikado). En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog zo'n 40-50 volwassenen (leerkrachten ed), die hun auto ergens moeten laten.

Al met al een behoorlijk logistiek probleem, waar de ontsluiting en parkeermogelijkheden cruciaal zijn. En dus ook van cruciaal belang bij het maken van de keuze van een locatie. Het ligt niet bepaald voor de hand om al dat verkeer in een woonwijk te situeren (lokatie Maria Goretti), terwijl de lokatie Elckerlyc vanuit de Martinushof (en dus uit alle richtingen) goed te bereiken is en daar ook veel meer ruimte is (en parkeerplaatsen zijn)

In de keuze-matrix, die gebruikt is om te komen tot het besluit dat de beste plek voor een nieuw (heel) groot schoolgebouw de huidige locatie van Maria Goretti is, is dit belangrijke aspect in het geheel NIET meegewogen voor de keuze. En ook wordt blijkbaar anders gekeken naar leerlingen van Maria Goretti dan naar leerlingen van Elckerlyc en de Piramide. Leerlingen van Maria Goretti in tijdelijke behuizing is volgens de matrix minder erg dan tijdelijke huisvesting van die anderen.....

 

Links staat de scenario-analyse zoals die gemaakt is door de gemeente en haar adviseurs.

In die scenario-analyse vallen dus 2 zaken op:

1) het aspect van de lokatie wordt in het geheel niet meegenomen.

2) tijdelijke huisvesting van leerlingen van Elckerlyc/de Piramide wordt als ongewenst (rode kleur) beschouwd, maar tijdelijke huisvesting voor leerlingen van Maria Goretti is blijkbaar een veel minder groot probleem (gele kleur hetgeen gedefiniëerd wordt als "neutraal)

Als een tijdelijke huisvesting voor leerlingen van Maria Goretti op gelijke wijze wordt gewaardeerd als tijdelijke huisvesting van leerlingen van de Elckerlyc en als ook het aspect van de lokatie wordt meegenomen, dan ontstaat er een in mijn ogen meer correcte beslis-matrix.

 

Een volledig andere uitkomst.

Kernvraag is en blijft natuurlijk: wat zijn de drijfveren?? Gennep op de kaart zetten (zoals gesteld werd tijdens de informatieavond)? Het is volgens mij nog nooit vertoond in Nederland dat scholen van verschillende seignatuur (openbaar-bijzonder, Jenaplan-regulier) bij elkaar gezet worden?

De denkbeelden opvolgen van deskundologen? Een IKC naar de betekenis van de uitdrukking Integraal Kind Centrum wordt het in elk geval niet. In het beste geval wordt het een onder een dak onderbrengen van verschillende scholen en opvang, zoiets als een bedrijfs-verzamelgebouw, maar dan tegen een aardig kostenplaatje. Er is die investering van 7 miljoen euro, maar ook als je naar de huisvestingskosten kijkt loopt het aardig in de papieren. Op pag 26 van het rapoport van PentaRho staat voor 2015 aan inkomsten (van het Rijk) voor de gemeente € 1.000.587,=, terwijl de kapitaallasten voor al die gebouwen blijkbaar € 790.000,= bedroegen. (maw de gemeente hield er € 210.587,= aan over. Door de nieuwe investering zouden de kapitaallasten oplopen met € 345.193,=, zodat er een tekort zou zijn van € 134.606,=. (let op: dit zijn niet mijn cijfers, maar die van de toenmalige consultant van de gemeente).

En Maria Goretti huisvest notabene al de peuteropvang en buitenschoolse opvang van Spring en voldoet daarmee dus al aan dat "brede school concept". En na de zomer huisvest Maria Goretti waarschijnlijk ook nog het Speciaal Onderwijs van Mikado.

De Piramide en Elckelyc zijn al tegen elkaar aan gebouwd, zodat daar nu al interactie zou kunnen en gezamenlijk kan worden opgetrokken. (Alhoewel, heel vreemd in dit kader, de aan elkaar grenzende speelplaatsen door een hoog hek strikt van elkaar gescheiden zijn.)

De Aloysius ULO aan de Brugstraat (jaren 50)

Deze foto's zijn afkomstig van Marianne Holten, dochter van meester van Cleef van de ULO en via Jan en Henk (scan) bij mij gekomen. Er zijn nog meer foto's, maar allereerst de foto's van de Brugstraat, waar de Aloysius ULO tot aan 1957 gezeten heeft. Daarna verhuisde men naar de nieuwbouw aan de andere kant van het spoor (inmiddels ook al lang gesloopt. Er staan nu al heel lang woningen)

1953
de namen van de klas links uit 1953
1957
1957
1957
vlnr Meester Swagemakers -zwoerdje-, Meester v.d. Ven, Deken Janssen, Meester Peter Kleef en Meester vd Boogaard. Aloysius ULO Brugstraat Gennep
we zijn inmiddels in 1802 aangeland

en Wiel van Dinter vervolgt zijn verhaal over pastoor van Alphen, zoon van Gennepse bodem en geboren in de 18e eeuw, die in 1818 de Gennepse harmonie zou oprichten. Het hele verhaal is ook te volgen via de knop hierboven "van dinter vertelt over harmonie"

Naar het priesterschap

In Gennep had Theodoor altijd Kleverlands gesproken. Op de Latijnse school in het raadhuis maakte hij kennis met de tweede taal, de ambtelijke taal van het hertogdom: het Pruisisch Duits. Nu in Keulen op het filosophicum en het theologicum was Duits en Latijn de voertaal.

Genneps
De luttele keren dat Theodoor vanuit Keulen naar huis kwam, vond moeder Anna dat hij weer groter geworden was. En keek vader Gerhard met stille trots naar zijn zoon. Als die zijn oude schoolkameraden tegenkwam, praatte hij weer het vertrouwde Genneps en voelde hij zich thuis.

Acoliet
Zo gaan de jaren voorbij en lopen op zekere dag vader en zoon, de acoliet, door het stadje. Als Theodoor alleen terugloopt, tikt de tegemoet komende stadswachter aan zijn pet. Theodoor groet vriendelijk terug maar moet inwendig lachen: hoe lang is het geleden dat die man hem als kwajongen boos achterna zat?

Keulen
Dan nadert de dag van de priesterwijding. Gerhard van Alphen is met zijn oudste zoon Henri naar Keulen afgereisd om op zaterdag na Pinksteren 12 juni 1802 de plechtigheid in de Keulse dom mee te maken. Ze zijn onder de indruk van de machtige domkerk en zien een zee van witte gedaanten daar op het priesterkoor, waar de keurvorst-bisschop Anton Viktor van Oostenrijk de grote schare tot priester wijdt. De jonge priester mag mee naar Gennep, waar hij zijn eerste H. Mis zal opdragen.

Neomist
Zondag 20 juni gaat de stoet met neomist Theodoor van Alphen, lopend in een krans van sparrentakken, gedragen door een kring van bruidjes, van de Zandstraat naar de St.-Martinuskerk. Drommen mensen staan langs de met berkenboompjes versierde straatkant naar dit niet alledaags schouwspel te kijken. Onder het gebeier van de klokken arriveert de stoet bij de kerkdeur, waar pastoor Geurts en kapelaan Michels de neomist staan op te wachten en welkom heten.

Welkom
Voorafgegaan door de bruidjes schrijden de koster, pastoor en neomist onder gezang en orgelspel door het middenschip naar het feestelijk versierd altaar. Daar wordt hij begroet door de kantonpastoor van Kranenburg en de pastoors Broeckwijlder en Ververs, resp. van Ottersum en Heijen.

H. Mis
Neomist Theodoor van Alphen begint aan de eerste gezongen Mis in zijn vertrouwde Sint Martinuskerk. Tijdens zijn eerste preek staat hij vis à vis met de stampvolle kerk en ziet hij op de eerste bankenrij zijn ouders, broer Henri, zus Clara en familie zitten. Moeder Anna met tranen op haar wagen en vader Gerhard zijn ontroering nauwelijks verbergend.

Kerkvolk
In de tweede bank ontwaart hij burgemeester Friderichs met schepenen en raadsleden. Links en rechts in het midden- en zijschip bekende gezichten, die glimlachend, vol spanning naar hem opkijken. Achter boven op het koor gestalten en orgelpijpen. Behalve hier en daar een kuch wordt het doodstil in de kerk.

Preek
Theodoor op de preekstoel voelt de spanning in zich wegebben: hij is hier thuis.. Na de Latijnse openingszin aarzelt hij even …dan begint hij te spreken. Niet in het Duits of Frans. Hij spreekt in zijn moedertaal, het ‘plat', het Kleverlands. De Gennepenaren ademen op: priester Theodoor van Alphen is een van hen gebleven.

 
de dom van Keulen, De bekende Gennepenaar Willem van Gennep was rond het midden van de 14e eeuw bisschop van Keulen. Tijdens zijn ambtsperiode als bisschop werd de bouw van die dom voortvarend aangepakt
 
De graftombe van Willem van Gennep is te vinden in die dom van Keulen. Op de sokkel is duidelijk herkenbaar het wapen van Gennep afgebeeld.

FOTO Dom van Keulen, Praalgraf Willem van Gennep in de dom

"Basisschool Maria Goretti moet gesloopt worden"

 

Althans……, dat staat in de gemeentelijke beantwoording van vragen van de VVD. Letterlijk staat er: “mede omdat het gebouw van Maria Goretti bouwkundig en financieel (afschrijving) aan vervanging toe is .”

Financieel afgeschreven? O jee, dat wordt nog wat. Ver en veruit de meeste gebouwen in Gennep zijn dan financieel afgeschreven en volgens de gemeente dus aan vervanging toe. Alle woningen ouder dan 40jr zijn dan niks meer waard en zouden gesloopt moeten worden volgens een dergelijke redenering. ( Ik hoop overigens dat de gemeente Gennep die methodiek snel invoert voor de waardebepaling in het kader van de onroerend goed belasting. )

Iedereen snapt natuurlijk dat dit nergens op slaat. Een onzin-verhaal. Nonsens!

Bouwkundig afgeschreven? Dan blijft over dat Maria Goretti bouwkundig aan vervanging toe zou zijn. Laat dat nou net hetgeen zijn waarvoor ik opgeleid ben, ervaring heb en deskundig ben (in ieder geval meer dan het college van B&W). (master Technische Universiteit, ingeschreven in architectenregister, bijna 40jr ervaring)

Het gebouw van Maria Goretti uit 1955 is in 1995 volledig gerenoveerd en gemoderniseerd onder mijn verantwoording en voldoet anno 2018 prima. De puien zijn compleet vervangen, de verlichting is compleet vervangen, er zijn akoestische plafonds aangebracht, er zijn naast de uitvalschermen als extra zonwering screens aangebracht, het complete dak is vervangen en daarenboven ook nog eens extra geïsoleerd.

Bij de renovatie is bovendien getracht om toekomstig noodzakelijk onderhoud zoveel mogelijk te verminderen. En vandaar is ook de keuze gemaakt voor aluminium puien, voor het bekleden van de dakranden en overstekken met trespa enzovoorts.

De lokalen zijn ruimer dan standaard, het gebouw is speels van opzet en biedt plenty mogelijkheden en ruimte. Niets mis mee en waarschijnlijk 1 van de betere schoolgebouwen van Gennep. Niks “bouwkundig afgeschreven”!

Ook dat is dus klinkklare nonsens!

Gemeente Gennep bespaart 7 miljoen euro

Goed nieuws aan het begin van jaar 2018; de gemeente Gennep kan 7 miljoen besparen. Dat is namelijk het bedrag dat begroot is voor een IKC (Integraal Kind Centrum) of KEC (Kind Expertise Centrum) aan de Picardie.

Ik heb uit goede bron vernomen dat na de zomer Maria Goretti het SO (Speciaal (lager) Onderwijs) van Mikado gaat huisvesten. Daarmee is de leegstand van Maria Goretti opgelost en is tevens een IKC of KEC een feit. Na de zomer bevinden zich onder één dak Lager Onderwijs (Maria Goretti), Speciaal (lager) Onderwijs (Mikado), BSO (Buitenschoolse Opvang) en Peuteropvang en is het door de gemeente blijkbaar nagestreefde IKC/KEC een feit.

En daarmee wordt dan dus 7 miljoen euro bespaard!

Lager Onderwijs Maria Goretti
Buitenschoolse Opvang en Peuteropvang
Speciaal Onderwijs Mikado

Op 9 januari werd ik geinterviewd door de Gelderlander over dit onderwerp. De verslaggever meldde mij dat men mijn update als een "grapje" beschouwde. Daarom dat ik nu (11 januari) toch nog maar eens daar op in ga om aan te tonen dat dit geen grapje is en dat IKC aan de Picardie er al lang is:

Speciaal voor de gemeente:
(die op mijn stukje, dat er al een IKC is, lacherig reageerden, dat dat wel een grapje zou zijn). Uit de officiële schoolgids van Maria Goretti 2015-2017 (en ik vraag me dus werkelijk af of de gemeente wel voldoende weet heeft van de eigen gemeente en in ieder geval Maria Goretti):


"Basisschool Maria Goretti is opgericht in 1953. Het gebouw heeft mooie ruime leslokalen. Ook de bibliotheek heeft een mooie plaats in het schoolgebouw.
De school beschikt over onder andere een personeelsruimte, een mooie multifunctionele hal, een handenarbeidkelder, een speellokaal, een (spreek-)kamer voor het MT en een kamer voor de IB-er.
Buiten de school is een prachtig en ruim buitenterrein met schoolplein, speelweide met voetbalgoals en volleybalnet, een pannaveldje en speeltoestellen waar kinderen zich heerlijk kunnen uitleven.

Onder hetzelfde dak van de school bevinden zich peuterspeelzaal ‘Nijntje' en de buitenschoolse opvang ‘Achterom'. Allebei onderdeel van SPRING kinderopvang.
Er is een goede onderlinge samenwerking met deze educatieve partners. Er bestaan zowel formele als informele contacten en overlegvormen.
Samen met de peuterspeelzaal geven wij vorm en inhoud aan VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

De Maria Gorettischool is relatief klein. Het is ook ons streven om onze groepen zo klein mogelijk te houden omdat wij denken dat onze kinderen daar baat bij hebben. Alle mensen die op school werken kennen onze kinderen bij naam en toenaam, wat onze school een fijne, veilige en vertrouwde uitstraling geeft.
Met onze zorgstructuur en inrichting van ons onderwijsprogramma geven wij vorm aan ‘Passend Onderwijs'. Wij werken samen met andere scholen, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. In een cluster met vier basisscholen werken wij samen aan een ‘plus' groep waarin leerlingen zitten die bovengemiddeld presteren.

De buitenschoolse opvang ‘Achterom' van SPRING is gevestigd in ons eigen schoolgebouw.
Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar van de basisscholen Elckerlyc, Maria Goretti, De Heggerank, De Ratel en De Piramide zijn van harte welkom op deze locatie. "

Niersjaarsduik 2018 op de film

 

Niersjaarsduik 2018 op de foto

Op een nieuwe lokatie dit jaar: de vlonders bij de Gennepermolen. Het was behoorlijk hoog water en de Niers stroomde erg snel. En aan de gezichten in het water te zien vonden sommigen het erg koud. Ik heb 1 album gemaakt, dat is opgedeeld in 4 onderdelen: vooraf, de springers, het publiek en vanuit de lucht (de laatste zijn door Frank gemaakt)

vooraf
de springers/duikers
het publiek
vanuit de lucht

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!