Gennepnu was erbij: omroep-perikelen al in 2007

 

De laatste uitzending van de lokale omroep

Ik was afgelopen week in Amerika (daarover later wellicht meer) en las op internet dat de lokale omroep dit weekend de stekker eruit trok en faillisement aan ging vragen. Zeer jammer. En ook is de vraag of het nodig was/is. Het eigenlijke probleem is volgens mij de inrichting van het omroepbestel in Nederland. Laat ons wel wezen, Gennep is natuurlijk veel te klein voor een (formele) omroep met alles wat daarbij komt kijken; een programmaraad, BUMA Stemra, een kabel-kanaal, politieke bemoeienis en ga zo maar door. Betaalde krachten zijn een onmogelijkheid en in de Gennepse setting zal het altijd moeten komen van goedwillende en actieve vrijwilligers. Afstand nemen van het Commissariaat voor de Media en gewone Gennepse initiatieven rechtstreeks ondersteunen is dan waarschijnlijk een betere weg dan die vertrekking van zendmachtigingen voor een periode van 5jr. Gewoon ondersteunen naar de mate van de bijdragen aan Gennep die geleverd worden. In die setting zou dan geaccepteerd moeten worden dat die vrijwilligers-organisaties zo nu en dan klappen, want samenwerking van vrijwilligers is niet bepaald gemakkelijk. Zovele meningen, zovele stemmen. We hebben dat in de geschiedenis van Magic-NiMa-Omroep Gennep-Omroep Maasduinen ook al eerder gezien, waarbij ook de huidige mensen van GennepNews een rol hebben gehad. Maar we zullen zien. Jammer dat het zo heeft moeten gebeuren en dat omroep Maasduinen en GennepNews niet tot samenwerking konden komen. Een gemiste kans. Het leidt wel tot een aantal vragen: wat gaat er met de studio gebeuren en met de apparatuur, maar vooral met het archiefmateriaal. Ik hoop van harte dat dat tenminste bewaard zal worden, want als dat wegraakt, zou dat echt een gemiste kans zijn. Vandaag, 28 oktober 2017, is de laatste uitzenddag van omroep Maasduinen, ofwel Magic, zoals ik dat zelf altijd nog noem. Er is zelfs een laatste uitzending, die ik u graag op deze site wil tonen. (is weliswaar overgenomen van Magic, maar ik hoop dat dit ok is)

 

Struikelstenen voor de Gennepse Joden

Zoals u wellicht weet zijn wij bezig met struikelstenen voor de Gennepse Joden. "Wij", zijn de stichting Monarch samen met Harrie-Jan Metselaars, die voor dit project aan Monarch is toegevoegd. We hebben goede hoop dat in 2018 de eerste 12 struikelstenen in Gennep geplaatst kunnen worden, maar zijn daarbij wel afhankelijk van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig die de initiatiefnemer en uitvoerder van dit project is. Voor de bekostiging van die Gennepse struikelstenen zijn de eerste toezeggingen al binnen zoals van de Gennepse stadsgidsen (waarvoor onze dank). De bedoeling is om als onderdeel van dit projekt en de Gennepse struikelstenen het verhaal van de Gennepse Joden voor de geschiedenis vast te leggen en deze Gennepenaren een gezicht te geven. Er is al veel onderzoek verricht en het verhaal begint vorm te krijgen. Wel zou aanvullend materiaal en foto's zeer op prijs gesteld worden. Want dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Gennep, die zich ook nooit zou mogen herhalen. Onderscheid op afkomst, ras, geslacht of wat dan ook mag niet gebeuren. Herinnering aan en het vastleggen van de gebeurtenissen van 40-45, hoe schrijnend ook, moet ons daarbij helpen. Vergeet niet, dit waren gewone Gennepenaren.

Over Stolpersteine of struikelstenen

Stolpersteine [1] (ook bekend als struikelstenen ) is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn ). Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi 's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine herinneren onder andere aan Joden , Sinti en Roma , politieke gevangenen , homoseksuelen , Jehova's getuigen en gehandicapten .

De kunstenaar noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.

Op de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst. De kleine stenen (10 x 10 cm) werden lange tijd alle door de kunstenaar zelf gemaakt en geplaatst. Genoodzaakt door de stormachtige ontwikkeling van het project laat hij zich tegenwoordig door de bevriende beeldhouwer Michael Friedrichs-Friedländer ondersteunen. Incidenteel worden de stenen geplaatst door gemeentelijke stratenmakers.

 

De officiële Stopersteine-website: http://www.stolpersteine.eu/

 

Kunstenaar Gunter Demnig en struikelstenen

 

-OPROEP-

We zijn nog op zoek naar aanvullend materiaal en ook foto's van de Gennepse Joden van de 40-er jaren, om het verhaal te ver-volledigen en zo mogelijk ook van beeldmateriaal te voorzien. Alle beschikbaar gestelde materiaal wordt gescand en geretourneerd, eventuele verhalen worden genoteerd. We missen bv nog foto's van ongeveer de helft van deze Joodse Gennepenaren. U kunt daarvoor contact opnemen met deze website.

 

Het project in Gennep

Het projekt in Gennep is gestart nadat de gemeenteraad een motie aannam dat de gemeente dergelijk project zou moeten steunen. Heel direkt hebben de stadsgidsen al aangegeven een aantal stenen te willen bekostigen. De stichting Monarch heeft het projekt op zich genomen en heeft contact gezocht met Harrie-Jan Metselaars, oud-Gennepenaar, die inmiddels in Amsterdam woont en in zijn werkzame leven rijksarchivaris was. Dat was de aanvang van een speurtocht in oude archieven, want op welke Joden zou het projekt betrekking moeten hebben en welke informatie was van deze groep Gennepenaren te vinden. We wilden die Gennepse mensen namelijk een gezicht geven. Daarnaast hebben we contact gezocht met de Stolpersteine-organisatie over het leggen van die stenen. Dat leggen bleek nog niet zo eenvoudig, omdat Demnig alle stenen zelf wil leggen en zijn agenda dan ook hartstikke vol zit. Onze doeldatum was bij voorkeur april 2018 omdat het dan 75jr geleden is dat het grootste contingent Gennepse Joden op weg ging naar de gaskamer.

Na intern overleg is besloten om ons te richten op de Gennepse Joden die vanuit Gennep afgevoerd en ter dood gebracht/gekomen zijn en bv niet die Joden die na Gennep eerst naar een andere plaats gegaan zijn, vanwaar ze zijn afgevoerd en verder ook niet op de Joden, die slechts tijdelijk in Gennep verbleven. We proberen echter wel om ook van hen het verhaal te vertellen. Zo kwamen we uit op een totaal van 22 struikelstenen. Daarnaast is ook overwogen om een Gennepse variant van struikelstenen (bv met mozaïek-stenen) te maken, maar er is besloten om toch te kiezen voor de originele struikelstenen. Consequentie is echter wel dat we tot op de dag van vandaag niet weten, wanneer die stenen gelegd kunnen worden. Als daar meer duidelijkheid over bestaat zullen we ook een oproep plaatsen aan Gennepse mensen en verenigingen om te participeren in de bekostiging van die stenen. Het waren immers Gennepse mensen die hier afgevoerd zijn om vermoord te worden. Tot nu wordt alles uit eigen middelen bekostigd, maar we nemen aan dat de gemeente gennep uiteindelijk voor overblijvende kosten garant zal staan gezien de aangenomen motie.

Inmiddels heeft Harrie-Jan ook een studiereis naar Auschwitz-Birkenau gemaakt in het spoor van de eerste groep van 6 Gennepse Joden, die in augustus 1942 op transport ging om nooit terug te keren. Daarvan doet Harrie-Jan hieronder verslag.

Naast de plaatsing van de struikelstenen zal er dus ook een boekwerkje verschijnen en we hopen ook lesmateriaal te kunnen maken waarmee de Gennepse jeugd kennis kan nemen van wat er gebeurd is, opdat ze zich bewust zijn van wat er kan gebeuren als extremisme de kop op steekt of als er onderscheid gemaakt wordt naar herkomst, ras, geslacht of wat dan ook. Maar dat is voor later.

Als onderdeel van het onderzoek heeft Harrie-Jan in september 2017, zoals gezegd, een studiereis naar Auschwitz-Birkenau gemaakt om het spoor van het 1e contingent Gennepse Joden te volgen dat op dinsdag 25 augustus 1942 op de gennepse markt op de tram stapten, hun noodlot tegemoet, en om nooit meer in Gennep terug te keren. Ik heb een special gemaakt met het verhaal van die eerste groep van 6 Gennepse Joden, die op grond van hun herkomst/geloof de dood in werden gevoerd. We hopen uiteindelijk het zo compleet mogelijke verhaal van de Gennepse Joden in een boekwerkje voor Gennep en voor het nageslacht vast te leggen. Klik op onderstaande foto voor de link naar het verhaal over de tocht in het voetspoor van het 1e contingent Gennepse Joden.

Het verhaal van het 1e contingent Gennepse Joden, die in augustus 1942 vertrokken en nimmer weder keerden: wat er men hen gebeurde en wat zij mee maakten

O, dat verkeer

De discussie over de goede plek voor de kinderkermis wordt vooral gedomineerd door de onveiligheid van de shared space, hetgeen blijkbaar ook door de gemeente wordt erkend. Want waarom moeten er anders zoveel dranghekken geplaats worden?? Enfin, al dat doorgaande verkeer dwars door Gennep is al meer dan 60jaar een van de grootste problemen van Gennep, zowel voor de verkeersveiligheid (vooral voor de zwakkere verkeersdeelnemers), voor de overlast (geluid, trillingen) van omwonenden en tenslotte ook voor het ontwikkelen van een aangenaam winkel- en verblijf-gebied. Die verkeers-overlast en de mogelijke oplossing was 12jr geleden zelfs de aanleiding voor het ontstaan van deze website. Tot nu toe voor dovemans-oren, omdat (naar ik denk) de politiek de oren wellicht te veel laat hangen naar een of een aantal ambtenaren in plaats van zelf eens echt goed in de materie te duiken. Ik doe een laatste poging. Dit ook omdat ik door Holger op facebook (in augustus dit jaar) van "shoppen in officiele rapporten" beschuldigd werd. Ik zal proberen het zo kort mogelijk te houden.

Het feitelijke probleem
de oplossing
Het eigenlijke verkeersprobleem van Gennep wordt gevormd door het doorgaande verkeer door de oude kern heen. Auto's vanuit Venlo en vanuit Brabant kiezen veelal de route dwars door Gennep, omdat de route via de rotonde bij de driekronen een omweg lijkt.
Door een alternatieve route aan te bieden direkt aan de noordkant van Gennep, van de rondweg direkt naar de Niersbrug wordt dit probleem ondervangen, zoals door verkeerstechnische onderzoeken wordt bevestigd.

Hieronder toon ik 1) de grootste pijnpunten van dit moment, 2) de intekening van de extra rotonde in de rondweg en de noordelijke ontsluitingsweg via het Melkstraatje en 3) wat de consequenties zijn voor het aantal auto's per dag volgens het door Haskoning uitgevoerde verkeers-onderzoek.

de grootste pijnpunten van de huidige situatie
de oplossing (tekening van de gemeente Gennep zelf)
en de verkeers-consequenties volgens het onderzoeksrapport van Haskoning (voor de gemeente Gennep)

De conclusies?

Die staan in de gemeentelijke stukken. Links staat een kopie van het betreffende gemeentelijke dokument (wil niet van "shoppen" beschuldigd worden. Maar wat concludeert de gemeente nu zelf:

 

Haskoning concludeert:

* Verkeerskundig gezien is dit de meest gunstige variant voor het Hart van Gennep.

* De afname ter plaatse van het kruispunt Zandstraat-Brugstraat is in deze variant het grootst.

* Elders leidt dit echter tot aanzienlijke toenames, zoals op de Kleineweg, Europaplein/Prins Bernhardlaan en het Melkstraatje/Genneperhuisweg

De gemeente voegt daaraan nog toe in de stukken aan de gemeenteraad (dokument links)

* de voordelen van de afname van de verkeersintensiteiten op de ene locatie niet op wegen tegen de nadelen van de toename van de verkeersintensiteiten op de andere locatie.

* er moeten gronden aangekocht worden en bestemmingsplan moet worden aangepast. Melkstraatje en Genneperhuisweg moeten worden aangepast

* de provincie is geen voorstander

* keramiek experience is niet echt mogelijk

* de totale kosten inclusief grondverwerving, plannen en uitvoering worden geraamd op € 1375000,=

De ambtenaren adviseren van deze optie af te zien.

Tja: voor € 1375000,=, en dat is dus minder dan de kosten van de fietstunnel onder de Weverstraat (en ik ken nog een paar voorbeelden) zou een van de grootste problemen van Gennep (en al sinds 1950) grotendeels opgelost kunnen worden.

Maar wat zijn nu de wezenlijke bezwaren, afgezien van de klaarblijkelijke weerstand van de ambtenarij: Keramiek experience is al afgeblazen, aankoop gronden en bestemmingsplan is al in de kosten ingerekend. Wat blijft dan nog over? Het enige wezenlijke bezwaar dat gegeven wordt, is dat er op andere plaatsen meer verkeer komt en dat het verkregen voordeel daar niet tegen opweegt. Omdat ik dat een zeer vreemde conclusie vind, heb ik de resultaten van de verkeers-prognose van Haskoning eens in een overzicht gezet. (de excel file en voor de volledigheid ook nog eens het rapport zelf waaruit deze getallen komen: Haskoning onderzoek)

 

De huidige knelpunten zijn de Doelen, de ZO Wal/Niersweg en vooral de "shared space". Geen plekken die geschikt zijn voor (jonge) kinderen en/of andere kwetsbare verkeersdeelnemers. Wat zijn nu de gevolgen voor de verkeersintensiteit als die noordelijke rondweg om Gennep via het Melkstraatje met aansluiting of de rondweg gemaakt wordt. De getallen komen uit de gemeentelijke stukken en zijn berekend door Haskoning.

*ZO Wal tpv de Bruna: - 55%

*Brugstraat thv de voormalige Supertex: - 69%

*Zandstraat thv de Stadsherberg: -25%

* Doelen: -17%

* Kleineweg +170%, Ottersumseweg -20%

* Genneperhuisweg +783%, Melkstraatje +232450%

* Weverstraat: -27%

Uit de cijfers blijkt klip en klaar dat aan het doorgaande verkeer vanaf de Maasbrug/rondweg naar de Niersbrug, dwars door Gennep, een eind komt en dat daarmee de verkeersoverlast drastisch afneemt. Dit wordt overigens door iedereen beaamd. Minder overlast op de ZO Wal en Niersweg en Doelen, minder verkeer thv de Weverflat (en dus ook een veiliger rotonde voor fietsers!) en tenslotte een veel en veel rustigere "shared space", met zelfs prima mogelijkheden om daar een voetgangerszone te creëren. De alternatieven voor de automobilist zijn er dan immers.

Maar nu die negatieve gevolgen: Verkeer over Europaplein zou met 124,8% toenemen. Echter (volgens hetzelfde onderzoek) is 101% hiervan toe te rekenen aan het instellen van de shared space (de huidige situatie dus) en is de extra toename door dit plan slechts 25% van de consequentie van de shared space. Daarnaast een grote toename op het Melkstraatje en de Genneperhuisweg, maar dit is ook volstrekt logisch, want deze wegen worden in het plan hiervoor ingericht. En dan tenslotte de conclusie dat het verkeer op de Kleineweg enorm zou toenemen, maar het verkeer op de Ottersumseweg zou afnemen. Ik vermoed dat Haskoning in zijn verkeersmodel niet heeft meegenomen dat de Kleineweg is omgebouwd en met versmallingen en heuvels niet bepaald aantrekkelijk is voor automobilisten. De Kleineweg is tegenwoordig niet bepaald de meest voor de hand liggende route vanaf de Niersbrug richting Ottersum of Duitsland. Ik zou hier aanraden om Haskoning toch eens zijn modellering te laten nakijken.

En het kostenplaatje? Volgens de informatie van de gemeente zelf een € 1375000 en dus nog minder dan de kosten van de fietstunnel Weverrotonde terwijl dit plan ook aan de veiligheid daar een bijdrage levert door de afname van het autoverkeer daar.

Maar bekijk de stukken zelf maar eens en oordeel zelf ipv klakkeloos af te gaan of ambtelijke adviezen of zelfs op mijn mening.!

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!