Een droge of een natte gracht

Maandagavond gaven de blokfluiters, het jeugdorkest (en het was de bedoeling ook de harmonie) als afsluiting van het seizoen een open repetitie en voorstelling in de groene gracht. Het jeugdorkest ging nog, toen de blokfluiters, maar die moesten snel het Geveltje opzoeken en er verschenen vele kleurige paraplus. Daarna konden de blokfluitertjes alsnog beginnen, maar alweer begon het te druppen zodat de diploma-uiteiking moest worden verplaatst naar het repetitielokaal onder het Bolwerk. Jammer, maar het levert wel leuke plaatjes op. :-). Wellicht is het ook om problemen vragen om in een gracht te gaan staan.... ;-)

druk op de foto links voor de buitenfoto's en op de foto rechts voor de diploma-uitreiking

En na de zomer...., dan beginnen de voorbereidingen voor het grote feest van het 200jr jubileum van onze eigen harmonie.

Finale muziekmiddag Gennep: Het Dorp

 

Album van laatste stuk muziekmiddag 400jr stadhuis
Ook wat foto's van de muziekmiddag (Markt vanaf ongeveer half 4). KIlik op 1 van de foto's voor het album
Ons Dorp wordt "ons stadje"

 

Gezongen en gespeeld in de finale van de muziekmiddag voor de viering van 400jr stadhuis van Gennep (8 juli 2017)

 

Het Genneps Volkslied (zelfde finale)
Muziek

Morgen staat SumMmertime in het teken van de muziek met allerlei optredens.

Het spits wordt om 13.15 uur op het Jan Lindersplein afgebeten door het kleurrijke koor Con Colore. Tegelijkertijd begint op De Markt het Seniorenorkest met hun muzikale optreden. Aansluitend treden tot 17.00 uur de volgende muziekgezelschappen op. Op het Jan Lindersplein zingen gemengde zangvereniging St. Caecilia uit Ottersum, het Genneps Vocaal, koor Suuk-7 en Cheers. De Markt wordt gevuld met de gouden stemmen van de Goldies, het geroffel van de Drumband van Dichterbij en optredens van harmonie Unitas et Fidelitas uit Gennep en fanfare Eendracht uit Heijen.  

Afsluitend is er om 17.15 uur een grote finale van alle muziekgezelschappen voor het stadhuis op de Markt. (Persbericht)

Liefhebbers van het wat ruigere werk bezoeken 's avonds tussen 20.00 en 23.00 uur de Markt. In samenwerking met Hotel de Kroon en Café de Typhoon verzorgt rockpopband Face to Face hier een spectaculair optreden met nummers van grootheden als Anouk, U2, The Police, Led Zeppelin, AC/DC, Pink, Prince en anderen.

Concolore

Links een plaatje van Concolore en rechts een plaatje van de Gennepse harmonie.

Maar daarmee zijn we er nog niet, want maandagavond geeft diezelfde Gennepse harmonie bij de fonteinen in de groene gracht een zomer-avond-concert. (bericht)

Het concert begint om 19:00h. Ook de blokfluiters en het jeugdorkest komen aan bod. Mooie gelegenheid om een terrasje te pikken bij het begin van de vakantieperiode.

Maandagavond 3 juli was in dezelfde groene gracht een inloopavond voor iedereen voor het klösmöppen. Er waren zelfs zo'n 30-40 deelnemers
Later in de week veel rumoer om een behoorlijk opvallende oranjebank bij de fonteinen. Op vrijdagochtend was ie weer verdwenen.
(foto Linda van Elst van facebook) Het was een tijdelijke bank met wifi en oplaadstations. Een actie van de RaBo waarbij dat geval telkens op andere plaatsen worde neergezet
Op zondag 2 juli werd er driftig gewandeld. En deze week is natuurlijk ook weer de Ottersumse jeugdvierdaagse. Morgenmiddag is weer de aankomst op het sportpark van Achates.
do 6 juli begint een grote opslagtank van Hedimix op het terrein van ForFarmers in Heijen te lekken. Tonnen en tonnen vloeibaar varkensvoer spuiten naar buiten (zie filmpjes op internet)
In de Martinuskerk wordt de laatste hand gelegd aan het elektrisch maken van een deur om de toegang gemakkelijker te maken
ingewikkeld mechanisme
heien van palen voor de vlonder bij de Gennepermolen

Filmpje van het inheien van de palen
foto uit 1899 van de Gennepse fotograaf Perolles
vanuit Gennepermolen richting oude Martinuskerk (ca 1920 vermoedelijk)
Historische prenten

Bij een historisch weekend horen natuurlijk ook historische prenten.

Deze gravure bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek en is uit de atlas van Andries Schoemaker en dateert van rond 1700 (dus dan is het stadhuis ca 80jr oud). De gravure laat Gennep zien vanaf de Niers. Helemaal de oude toren van slot Loonenstein (ongeveer thv Nierspark/Martinuskerk) waarop een windmolen gebouwd was, die rond 1850 afbrandde en weer opgebouwd werd aan de Ottersumse weg (de Reus)

Deze gravures bevinden zich in het Victoria & Albert museum in London. Ze zijn van de hand van Louis Philippus Serrurier en dateren uit de 18e eeuw. Ook deze laten Gennep zien vanuit de Niers. De kunstenaar kijkt eerst naar rechts, naar de Niersbrug, en de oude Martinuskerk. Op de rechter gravure kijkt de kunstenaar naar links. Helemaal links zien we de zandpoort en rechts de restanten van slot Loonenstein waar op 1 van de overgebleven torens de windmolen gebouwd is. De huidige Martinuskerk zou helemaal links op de gravure staan en het gezichtsveld op de Zandpoort belemmeren.

Opening historisch weekend

Klik op bovenstaande foto voor een kort album. De weersvoorspellingen eerder deze week voor deze zaterdag waren dramatisch, maar gelukkig viel het allemaal wel mee. 's Ochtends nog regen, maar 's middags bleef het gelukkig grotendeels droog. Ik was onder de indruk. Dit mogen we wat mij betreft elk jaar herhalen, want het is hartstikke leuk. De afsluiting van de Brugstraat maakte de opstelling niet alleen een stuk makkelijker, het maakte ook het gied voor de voetganger een stuk aantrekkelijker. (de auto's van/naar de Brugstraat zorgen vaak voor een erg onrustig en onoverzichtelijk verkeersbeeld). En morgen is het dus nog een keer. Dan kunt u nog een keer gaan kijken en bv bedenken hoe goed het is dat dokter Nypels tegenwoordig (al of niet in een witte jas) achter een bureau zit ipv zijn werkzaamheden als "chirurgijn" uit te voeren zoals eeuwen geleden gewoon was. (het tarief toen moet wel erg hoog zijn geweest want de chirurgijn vroeg maar liefst 14 guldens!)

Ze zijn begonnen

Ze zijn deze week dan echt begonnen aan de vlonders bij de Niersbrug. Eerst worden de hardhouten palen de grond in gejast.

Vandaag was ook de dag van de 1 uur staking in het basis-onderwijs. Ook in Gennep deden de scholen mee. Ik moet eerlijk genoeg zeggen dat de onderwijzers wel degelijk een punt hebben. Het is een (voor sommigen :-) ) een mooi maar ook een zwaar beroep. Ik zou het in ieder geval niet kunnen. Het onderscheid tussen basis- en middelbaar onderwijs (qua betaling) is ook wel groot. Ik hoop voor hen dat de actie uiteindelijk resultaat oplevert, alhoewel ze waarschijnlijk tot een nieuw regeringsakkoord zullen moeten wachten.

Autozegening

of beter, zegening van wielen, vandaag zondag 25 juni bij de Martinuskerk in Gennep. Klik op de foto voor het album.

Een Monster!

Deze schitterende eik links staat in mijn tuin. Ik heb er afgelopen winter een hut onder gebouwd voor de kleinkinderen. Ik schat dat de boom zo'n 60 tot 70jr oud is. Afgezien van al het blad, dat er van af komt en vooral afgezien van alle eikels (afgelopen herfst tussen de 400 en 450 kg!) zou ik de boom niet graag missen.

Een week of 3 geleden was Nellie met de trimmer het gras onder de boom aan het maaien toen ze me riep. Het stonk er verschrikkelijk, alsof er een dode vogel in het hoge gras lag. Maar dat was niet het geval. Uiteindelijk bleek die stank van de boom te komen. Er zaten allerlei gaten in de boom waar vieze donkere sterk stinkende smurrie uit kwam. Foto rechts. Toen maar gezocht op internet en aan anderen gevraagd en we concludeerden dat het gaten van de "eikenprachtkever" zouden zijn, waar vervolgens een zwam zich gevestigd zou hebben, de "sombere honingzwam".

Dat zou niet best zijn, want de meeste eiken die aangetast zijn leggen uiteindelijk het loodje en worden dan veelal preventief omgehakt. Verschillende gemeentes hebben al hele lanen en percelen laten omhakken.

Op de foto links is de zien wat die kever net onder de bast van de boom aan richt.

UiteindelijkVoorzichtigheidshalve toch maar het adres van een expert gezocht (op internet) en uitgekomen bij OBTA de Linde in Boxmeer (was het dichtste bij) en ons geestelijk voorbereid op het "ergste" voor de boom.

De meneer van OBTA de Linde kwam afgelopen zaterdag en inspecteerde de boom. Hij concludeerde al snel dat het geen "eikenprachtkever" en zeker geen "sombere honingzwam" betrof maar de "wilgenhoutrups", die meestal wilgen als doelwit kiest, maar soms ook in eiken zit. Helemaal opgelucht ben ik toen toch maar eens die rups op gaan zoeken. (en het blijkt dat ik niet overal verstand van heb :-) )

Rechts ziet u een plaatje van het monster: tot 9-10cm lang met een diameter van 1cm, een waarlijk monster.

 

De rups wordt uiteindelijk een mot met een spanwijdte tot 10cm. Die mot legt weer eitjes in het gras, waarvan de larven op zoek gaan naar een boom, waar ze 4-6jr verblijven, voordat ze zelf weer verpoppen en een mot worden.
de mot van de wilgenhoutkever

en gelukkig is er ook wat tegen te doen. Er zjn chemische bestrijdingsmiddelen, maar ook alternatieven.

zoals heet water in de boor-gaten spuiten (vandaar het slangetje). Het schijnt afdoende te zijn om de larven te doden. Voor gemeentes is dit niet echt doenlijk maar voor een particulier met 1 eik, moet dit te doen zijn. Dat heb ik er dan graag voor over, want dergelijke monsters wil je niet in je eik. :-)

Naar aanleiding van de opmerking in het gastenboek over de rotondes toch maar eens een plaatje van de Brabantweg rotonde (foto van za 24 juni 2017). Nu kun je natuurlijk zeggen dat dit "puur natuur" is, maar fraai is anders. Niet echt een visite-kaartje voor Gennep.
Bij villa Aurora, naast die rotonde, zijn ze begonnen met de renovatie. Een ware Hercules-taak en ook nog van een monumentaal gebouw. Ik benijd de eigenaren niet om die klus.
Deze fiets(ligt al een tijdje in het Martinus-paadje) is er nog slechter aan toe dan de villa; al volledig "ge-deconstrueerd"
Burgemeester blijkt hartstikke links te zijn

Burgemeester Peter de Koning mag dan lid van de VVD zijn, hij blijkt wel degelijk hartstikke links te zijn.....

zo bleek bij het kruisboog schieten op de Markt. Maar er waren natuurlijk meer activiteiten in het kader van de Gilden Ontmoetingsdag. Een kort album. Klik op 1 van de onderstaande foto's

Gilden ontmoetingsdag

Zaterdag 24 juni was in het kader van 400jr stadhuis van Gennep de Gilden Ontmoetingsdag, waaraan de 3 gilden van de gemeente Gennep ook Overloon en Oeffelt deel namen. Zeker voor wat betreft Oeffelt was dat eigenlijk wel logisch want ten tijde van de bouw van het stadhuis hoorde Oeffelt bij Gennep. De gilden verzamelden zich op eht Europaplein en trokken toen in optocht naar de Markt, waar het startschot werd gegeven voor deze middag. Een fotoalbum van Gennepnu.nl. Klik op 1 van de foto's voor het album.

18 juni 2017: Sacramentsprocessie, deel 2
Nog een serie foto's van de processie van vandaag en inclusief 2 foto's die Frank met zijn drone (veilig en binnen de regels :-) ) vanaf de Groes gemaakt heeft. Klik op 1 van beide foto's voor dit album
18 juni 2017: Sacramentsprocessie

In het kader van de viering 400jr stadhuis herleefde vandaag ook een aloude traditie: de Sacramentsprocessie. Na de hoogmis trok de stoet door de straten van Gennep naar het rustaltaar op de Markt en vandaar weer terug naar de Martinuskerk. Na afloop werd het nieuwe kerkplein ingezegend door pastoor Kessels. Een korte reportage. (later wellicht meer). Klik op een van onderstaande foto's voor dit album.

De Genneperhuysloop

Werd dit jaar, za 17 juni, voor de 3e keer gehouden als opvolger van de halve marathon van Gennep. Een kort foto-album. Klik op 1 van de fototjes voor het album.

Monsterlijk

was de radijs die ik vanochtend in mijn tuin aan trof. Nog nooit zo'n grote gezien. En ook nog eens zonder "beestjes". Ik heb hem op een onderzetter gelegd om beter te laten zien hoe groot ie was. Her en der zijn vandeweek (vanaf woensdag) de vlaggen weer verschenen voor de jongelui die dit jaar geslaagd zijn. Gefeliciteerd allemaal en Neeltje natuurlijk in het bijzonder :-). En vanochtend is echt de allerlaatste hand gelegd aan de kerk, met dank aan de helpende handen.
De ondergaande zon

op de Niersdijk in Gennep. Vandaag 16 juni, dus de zon gaat niet zo heel veel verder meer. Na de langste dag over een paar dagen gaat de zon weer retour richting de evenaar, maar eerst wacht ons de zomer.

en dit weekend natuurlijk eerst de opening van de tentoonstelling over 400jr Gennep/stadhuis en zondag de1e Sacramentsprocessie in meer dan 50 jaar. Startend en eindigend op het vernieuwde kerkplein.

waar vandaag de laatste puntjes op de i gezet werden. De keten zijn inmiddels afgevoerd en de bankjes staan er.
een volgende klus in het Gennepse is natuurlijk de vlonder bij de Gennepermolen. Ik was eerst bang dat kinderen onder die vlonder zouden kunnen komen, maar de vlonder schijnt te drijven, zodat dat geen probleem hoeft te zijn. Ook bij hoog water zal hij wel omhoog komen.
langs de Niers een beeld dat aan vroeger herinnert. Vissers in het avondlicht. Het doet me aan mijn eigen vis-avonturen in de Niers denken.
Op de Martinushof is het druk met campers. Als ze nu maar iemand hadden kunnen vinden om het sta-geld te innen, dan hadden ze zo wel 15-20 euro kunnen vangen (voor de gemeente :-) )

Alhoewel dat ook niet veel zoden aan de dijk zou zetten voor de blijkbaar noodzakelijke renovatie (koeling) van het gemeentekantoor. Gaat 1 miljoen kosten. LINK. Dat die ingreep nodig is, kan ik best billijken, maar de gebruikte argumentatie is een beetje vreemd. Arbo-redenen? Toen het gemeentekantoor gebouwd is, toen waren de ArBo-eisen hetzelfde als nu. Dan is het kantoor dus ondeugdelijk ontworpen en gebouwd. Helemaal vreemd wordt de zaak als je bedenkt dat in 2003 al in een koel-installatie is geïnvesteerd. (LINK). Vreemd, vreemd, vreemd. Maar linksom of rechtsom, als de temperaturen zo hoog oplopen, dan moet er iets gebeuren en ongeacht de vreemde verhalen. Dan kan beter het echte verhaal verteld worden, dat er blijkbaar een en ander niet goed is gegaan in het verleden. Ik ga er overigens dan wel van uit dat diezelfde aanpak dan ook geldt voor scholen en andere gemeenschapsgebouwen van de gemeente (goed-werkende klimaat-installaties). We'll see. ;-)

Da's nog niet zo simpel

een processiemars lopen, voor een harmonie. Gaat in een eigenaardig traag tempo en moet daarom geoefend worden. Onze Gennepse harmonie had dus een speciale oefen-avond ingelast op do 15 juni. Maar even kijken hoe ze het er zondag van af brengen. En op het nieuwe kerkplein wapperen de banieren al ter verwelkoming.

NBDS>>MBS>>Zuid-Ooster

Hans Seegers stuurde deze 5 foto's van de Zuid-Ooster.

Uit de Gennepse Spoormaatschappij NBDS vloeide de Gennepse trammaatschappij MBS voort. Na WOII moest de tram plaats maken voor de autobus en na een fusie transformeerde de MBS tot de toenmalige Zuid-Ooster.

Als hoofdkantoor werd het vroegere kantoor van de MBS aan de Spoorstraat ingericht.

In 1960 werd een grote nieuwe werkplaats aan de Burgemeester Woltersstraat gebouwd. En we zien die werkplaats op de luchtfoto links.

het bouwterrein na de ontgraving
de spanten werden via de loswal aangevoerd
en aan de Burg Woltersstraat opgebouwd
Het busstation (met de befaamde friettent van Ballentrien) was op het Wilhelminaplein.
Weekends in Gennep

Afgelopen weekend was het, op een klein drupje op de zondag na, prima in Gennep. En met allerlei activiteiten. Een buurtfeest in de Wagenstraat op de zaterdag, een aspergediner van Helpt Elkander in de Molenstraat op de zondag. Er was zowel zaterdag als zondag theater op de Markt en een tentoonstelling van het kunstcollectief "Niers Kunst Collectief op het plein voor het gemeentekantoor. En natuurlijk waren er Ossebraadfeesten in Ottersum, de happening met inmiddels een lange traditie. Maar ook komend weekend is het weer raak. Op zaterdag start de expositie in het Petershuis van 400jr stadhuis met een boekpresentatie van Wiel van Dinter, die zovele boeken en andere publicaties over de historie van Gennep heeft verzorgd. Er is een boekje gemaakt dat voor 5 euro in het museum Petershuis (een museum met gratis toegang!) te verkrijgen is. En op de zondag is dan de grote Sacramentsprocessie die vanuit de Martinuskerk door de oude kern zal trekken. Het is inmiddels alweer meer dan 50jr geleden dat de laatste processie door Gennep trok. Ik weet nog dat ik heel vroeger door mijn moeder er op uit gestuurd werd om bloemen te plukken in de Maaskemp om de straat (Molenstraat) te versieren voor de doortocht. Op deze website staat een apart album met processie-foto's (klik op deze link), maar ook albums met diverse processies van Maria-ver-eringen, zoals (1954) en de toewijding aan Maria in (1938) . Bij terugkeer bij de Martinuskerk zal het nieuwe kerkplein worden ingewijd door de hulpbisschop van Roermond.

Sacramentsprocessie /

inwijding kerkplein

As zondag is dan de eerder aangekondigde Sacramentsprocessie vanaf de Martinuskerk. Na de mis van 10 uur vertrekt de processie voorafgegaan door harmonie en gilde door de straten van de oude kern naar het rustaltaar bij het stadhuis en vandaar weer terug naar de Martinuskerk. En daar vindt dan de inzegening van het nieuwe kerkplein plaats. Vandaag (dinsdag 13 juni) is de groenaanplant gemaakt en zijn de baniervlaggen opgehangen en as vrijdag zet GeBra nog eens de laatste puntjes op de i. Na meer dan 50jr keert de processie weer terug in het Gennepse.

 

Presentatie 4 eeuwen stadhuis

gebeurt een dag eerder op zaterdag 17 juni in museum het Petershuis. Wiel van Dinter presenteert dan zijn boekje over de geschiedenis in die 4 eeuwen welk boekje dan ook voor € 5 te koop is in het museum. Daar wordt dan tevens de tentoonstelling over die 4 eeuwen Gennepse geschiedenis geopend

Maar afgelopen weekend was het ook al raak op de markt en rond het gemeentekantoor. In het weekend waren er zowel theater-voorstellingen als toonde het Niers Kunst Collectief zijn werk in stalletjes rond dat gemeentekantoor.
Maar afgelopen weekend waren er natuurlijk ook de Ossebraadfeesten in Gennep. De foto van Frank@Gennep.nu is van afgelopen zondag.
deze foto is van Tonny van afgelopen week. Voordat de tentoonstelling van het Niers Kunst Collectief kon plaats vinden werd eerst de verweerde oude epoxylaag van de mozaïeken verwijderd en werd een nieuwe betere epoxylaag aangebracht.
Het nieuwe kerkplein dat as zondag feestelijk ingewijd wordt na afloop van de Processie (ik schat rond 12:00h of iets later)
De plaat hierboven is van Hay van Arensbergen (van facebook). Blijkbaar deed hij afgelopen weekend mee aan een tentoonstelling in Ottersum van zijn werk, maar deze schildering had niet misstaan in de tentoonstelling in Gennep. Erg mooi en kleurrijke schildering Hay
In de Julianalaan zijn ze nu druk bezig met een nieuwe riolering en verharding. De grote betonnen pijpen zijn poreus en zijn bedoeld om het hemelwater op te vangen en te infiltreren in de bodem
en de 2 jonge ooievaars (tijdje geleden geringd) zijn klaar om uit te vliegen. Er wordt al driftig gefladderd boven op het oude stadhuis
de vogel (ik dacht een merel) heeft het minder getroffen. Ik vond hem dood in een boom in mijn tuin. De merel was blijkbaar verstrikt geraakt in zo'n net wat in moestuinen en bij vruchtbomen gebruikt wordt en was uiteindelijk bij mij in een boom beland en gestikt. Het bewijs van het gevaar van plastic en van de invloed van de mens. Jammer.
Cadeautje voor de Deken

En Frank is weer de lucht in gegaanhetgeen heeft geresulteerd in erg mooie plaatjes van boven. Goed te zien is dat er ijverig gevolleyd is. Ook het nieuwe kerkplein is mooi te bewonderen.

De foto's zijn er natuurlijk ook in hogere resolutie dan de 1200 pixels van hier.

Maar na 35 minuten: Die-hards laten zich niet kisten

en lekker in het zonnetje

 

Moest dat nou? Stortbui op rommelmarkt

Gelukkig wordt het straks droog en is het niet koud. Kunnen de kids en hun ouders straks weer opdrogen en misschien nog wat verkopen. En de pastoor kan in de pastorietuin na de mis van 10u bij droog weer de verjaardags-felicitaties in ontvangst nemen (met vlaai)

Hemelvaart 2017

en tenslotte ook nog de poster

van de Genneps Gewiekste

met het internet-adres :-)

Kerkplein, vlonder en samen lopen

Bovenstaande foto heeft Frank gisteren gemaakt van het nieuwe kerkplein. Het is al goed te zien hoe het wordt. De aannemer is met de laatste loodjes bezig en dan heeft Gennep er weer een prachtig plein bij, dat ook nog eens mooi verlicht zal worden en goed toegankelijk zal zijn voor mensen die minder goed ter been zijn. Morgen Hemelvaart en dat betekent weer het jaarlijkse volleybaltoernooi op de Groes. De weergoden zijn Gennep goed gezind. Morgen ook meer duidelijkheid over dat uiltje. En zondag braderie. Dan wordt ook de 1e sluier opgelicht over de Samenloop voor Hoop, die volgend jaar weer in Gennep gepland staat. En dit jaar wordt die Samenloop in juni op de Groes gehouden. Dat is het weekend na het grote feest van de harmonie vanwege het 200jr bestaan. De tent op de Groes kan dan van Hemelvaart tot en met het weekend van de Samenloop blijven staan lijkt mij.

de kick off van de Samenloop (as zondag op de braderie)
men lijkt binnenkort ook te beginnen met de vlonder bij de Niersbrug
waar het er nu nog zo uitziet. Lijkt me mooi worden. Hopelijk is wel aan de veiligheid (vooral kinderen, maar ook anderen) gedacht.
ZONdag met wijn, gevaar en mysterie

Wat een weer! En ze voorspellen dat het de hele week mooi blijft. Dan heeft Flamingo's ook geluk as donderdag met het jaarlijkse volleybaltoernooi op de Groes. En ook het Geveltje heeft weer een prima dag gekozen voor haar "wijn op 't plein" evenement dat vanmiddag om 14:00h op het plein voor het Geveltje begint.

In het centrum hangen ook op diverse plekken mysterieuze aankondigingen. As donderdag, op de dag van het toernooi wordt klaarblijkelijk meer helderheid verschaft over deze nu nog mysterieuze aankondiging.

En dat gevaar? Dat is hopelijk inmiddels geweken. Ik was afgelopen week voor mijn werk in Madrid toen ik vrijdagochtend op het vliegveld van Madrid ineens een app-bericht kreeg van de pastoor met een paar onheilspellende foto's. Foto 1.

Ik ben, terug in Nederland, dus maar eerst langs het kerkplein gegaan. Kon ik meteen de stand van zaken van het kerkplein bekijken met de aannemer GeBra. En die schieten volgens plan op. Het wordt hopelijk mooi en ook de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van het kerkplein zal verbeteren.

Maar er was dus een plaat naar beneden gekomen. Die platen zijn waarschijnlijk bij het groot onderhoud aan de gevel in 2009 geplaatst en ik vermoed dat door de warmte en zon van afgelopen week de plaat, die op het rechter raam zat geplakt, is losgeraakt en vanaf zo'n 8m naar beneden is gekomen. Hartstikke gevaarlijk natuurlijk en het was dan ook eerst zaak om die andere plaat te controleren (alvorens een meer permanente oplossing te regelen). Roy en Daan van @J&P schoonmaak waren direct bereid om meteen zaterdagmorgen de ladder op te vliegen. Helemaal TOP. De plaat zat gelukkig nog goed vast, maar voor verdere (veilige) actie zal toch een hoogwerker nodig zijn.

de "teasers" die her en der in Gennep zijn verschenen
De controle op gevaar op zaterdagochtend
ZON
Intocht ouderenvierdaagse

Vrijdagavond 19 mei was de Gennepse harmonie weer paraat voor het inhalen van de deelnemers van de ouderenvierdaagse. De deelnemers werden eerst namens het gemeentebestuur ontvangen op het gemeentekantoor door wethouder Vandermeulen. Ook de harmonie kwam dit jaar vanwege de regen naar binnen. Daarna trok de stoet vooraf gegaan door de harmonie door de straten naar de Goede Herder voor de afsluiting. Onderweg kwamen ze daarbij ook nog de kersverse Europees Kampioene Kim van der Venne tegen (zie eerdere update). De deelnemers aan de vierdaagse kregen tractaties bij Xieje en bij de kaasboer. Klik op de foto links voor een kort foto-album.

Het aantal deelnemers is in de loop van de jaren behoorlijk terug gelopen en naar verluidt vooral tgv het ontbreken van stimulans en aanmoeding bij instellingen als Pantein en omdat het klaarblijkelijk ook steeds meer moeite kost om voldoende vrijwilligers te vinden. De vrijwilligers die er zijn, zoals de verkeersregelaars krijgen daarbij ook met steeds meer regeltjes te maken, zodat de goede wil van die bereidwilligen steeds meer de kop in gedrukt wordt. Jammer.

Het zou een mooie taak zijn geweest voor die "beweegcoaches", die Gennep volgens mij zou moeten hebben, maar die ikzelf in geen velden of wegen gezien heb. (ik kan me vergissen). Wat is er nu beter dan het helpen bij en stimuleren van een al bestaand initiatief om (in dit geval) de Gennepse senioren in beweging te krijgen? Een duidelijk gemiste kans. Maar volgend jaar is er weer een kans en ik hoop eigenlijk dat dat opgepakt gaat worden. Chapeau in ieder geval wel voor de organisatie, de verkeersregelaars, de vrijwilligers, de Gennepse harmonie, Xieje, de kaasboer en wethouder Vandermeulen.

Onverwachte serenade voor Europees kampioen

Bij het inhalen van de ouderenvierdaags ontdekte de Gennepse harmonie Kim van der Venne langs de kant van de weg. Kim is Europees Kampioen Gardedans geworden, een enorme prestatie en dus ook een perfecte aanleiding voor de Gennepse harmonie om haar met het "lang zal ze leven" muzikaal te onthalen. Zo te zien voelde Kim zich er een beetje "ongemakkelijk" bij. Nergens voor nodig trouwens, want het is een top-prestatie. En ik ken niet zo heel veel Europese kampioenen uit Gennep, moet ik bekennen.

Vele handen maken licht werk

met een menselijke ketting werden zaterdag trottoirtegels opgepakt, doorgegeven en weer opgestapeld en werd later zand gesjouwd op de speelplaats van basisschool Elkerlyc.

En al op zondagochtend was het eindresultaat al te zien: een mooie nieuwe speelgelegenheid voor de kids. Vele handen maken inderdaad licht werk.

vrijdag werden de stenen rond de bomen op de Martinushog weggehaald en vervangen door grond
ook vrijdag kregen de leerlingen van Elkerlyc verkeersles van Veilg Verkeer Nederland en dan met name over het gevaar van vrachtauto's
de futen (weliswaar niet met veel, maar met zijn beiden) waren nestje aan het bouwen op de Niers
en GeBra is inmiddels aan de zijde van de deur aan de ZO Wal bezig.
Life "testing" van het kerkplein

Vrijdag 12 mei werd het nieuwe kerkplein in aanleg op de proef gesteld. Er was namelijk een bruiloft in de Martinuskerk. De bruidegom had een wel bijzondere parkeerplaats gekozen, namelijk het pad omhoog naar het voorplein. Beetje onverwacht, maar wel een goede test voor de terreinverharding. Want als die tegen een zware amerikaan + bruidspaar kan, dan zullen gewone voetgangers en rolstoelen geen problemen geven.

De bruidegom ging aan de werklui van GeBra voorzichtigheidshalve toch maar even vragen of ie zijn auto tijdens de mis mocht laten staan. Dat mocht, waarna de bruidegom toch maar even snel naar de auto terug ging, waarschijnlijk om zijn handrem nog maar even stevig aan te trekken.

Een geslaagde vuurproef derhalve van het kerkplein in aanleg, dat trouwens al aardig opschiet. Hieronder nog een paar plaatjes van die allereerste bruiloft op het nieuwe kerkplein.

aankomst
even checken
auto op de handrem
op de foto
even zwaaien
en dan de kerk in
Scholen en klassen

Dankzij bijdragen van Diny van Griensven weer èn verbetering èn uitbreiding van het fotoarchief van Gennep.

Kleuterschool bij de nonnen in 1923
De 4e klas in 1949 in de kloostertuin
met de namen
5e klas uit 1951, met juffrouw Coopmans
en alle namen van die klas
De foto's links en rechts tonen de klas uit 1949 op de Maasweg en de loswal. De juffrouw kwam uit Nijmegen.
Dodenherdenking Gennep

Ze hingen met de benen buiten, zou ik normaliter gezegd hebben, want zo druk was het op de dodenherdenking bij de Barmhartige Samaritaan. Maar het was natuurlijk al buiten.

Ik heb het nog nooit zó druk gezien bij de herdenking. Het verkeer werd weer tegengehouden zodat het geronk van auto's en brommers de serene herdenking niet konden verstoren. Het gilde liep voorop en bracht een vendelhulde. De kransen werden gelegd door pastoor Kessels en Wethouder Vandermeulen en het Vocaal zong het Wilhelmus maar natuurlijk ook het Gennepse Volkslied. Last Post werd gespeeld door trompettist Gerard Jaspers.

Vooral de stilte was indrukwekkend evenals de aanwezigheid van zovele Gennepenaren. Heel mooi. Een korte foto-impressie kunt u bekijken als u op de foto links klikt.

2 mei: de fietstunnel Weverrotonde komt er aan!

Dat is tenminste het voorstel van het college van B&W aan de Gemeenteraad. Totale kosten: ca € 2 miljoen. Links ziet u het plan. Wilt u zelf het Raadsvoorstel en de stukken nog eens lezen?

Raadsvoorstel, Plantekening, Bijlage met uitleg (Raadsbesluit quickscan 2016) .

Op zich prima, maar ik vraag me 2 dingen af:

1) is rekening gehouden dat binnenkort de rondweg wordt aangepakt en dat er een klein stukje verderop een nieuwe rotonde komt te liggen, namelijk in de rondweg? En als dat zo is, en die rotonde een heel stuk lager wordt aangelegd dan het huidige niveau van het viaduct, zou dan ook de rotonde Weverstraat niet verlaagd kunnen worden, zodat deze (veel ruimer) kan worden gemaakt. Er is dan geen noodzaak meer voor de huidige vehoogde rotonde en de rotonde zou voor automobilist èn fietsers veel veiliger kunnen zijn (en zonder die hellingbaan vanaf de Maasbrug)

2) dit plan kost 2 miljoen euro. Volgens berekening van de provincie Limburg zouden de kosten van een noordelijke rondweg vanaf de Niersbrug over het Melkstraat met aansluiting op de rondweg thv de Stamelbergerdijk 1,5 miljoen euro kosten. Daarmee zouden de verkeersproblemen in de huidige "shared space" in één klap opgelost zijn, de Niersweg en ZO Wal autoluw gemaakt kunnen worden en Gennep tevens beter ontsloten worden. Dan worden die terrasjes echt genieten voor de toerist en de Gennepenaar en durven we misschien onze kinderen daar ook weer te laten fietsen.

Het is altijd een kwestie van keuzes maken, maar hopelijk niet op basis van wie het hardst schreeuwt. En het is ook niet verkeerd eens wat verder te kijken dan de eigen neus lang is. We zullen zien.

 

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!