De Gennepse revue van 1999
De Gennepse revue is een al 100 jarig fenomeen. En ook in 1999 is een revue opgevoerd: de milennium revue. Dankzij Rita Noij hebben we nu een uitgebreid fotoalbum van die revue. Dit album wordt ook toegevoegd aan de specials. Klik op 1 van de 3 kleine foto's voor dit album.
maesschipper Lentzen Beyni

U vraagt zich natuurlijk af, wie is dat nu weer?

Het artikel links in inmiddels ook alweer 89 jaar ouden en komt uit de Maasgouw, editie september-oktober van het jaar 1928. De Maasgouw was het maandblad van het Provinciaal Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in Limburg. En in die editie uit 1928 publiceert H Boermans een archiefstuk over de bouw van het stadhuis van Gennep. Op 4 april 1617 schrijft de stad Gennep een brief aan de stad Venlo om medewerking voor het transport van bouwmaterialen voor het stadhuis van Gennep door maesschipper Lentzen Beyni. Ben benieuwd of die nog een rol krijgt bij de opening van de festiviteiten as zaterdag. Zonder Lentzen Beyni geen stadhuis en dus ook geen feest tenslotte ;-).

 
De inwoners van Gennep rond 1600
 

Waarschijnlijk uniek in Nederland is dat we precies weten wie de inwoners van Gennep in 1561 waren, welke beroepen ze hadden, welke straten er waren, welke huizen er stonden en hoeveel. Dit dankzij Rutger van Randwijck. Rutger van Randwijck was van 1552 tot 1558 burgemeester van Gennep en heeft in 1561/1561 dit zeer exact vastgelegd in hetgeen nu memoriael van Randwijck heet. Rutger van Randwijck woonde toendertijd (1561) in het bolwerk. Dat was een versterkt huis (versterkt ter verdediging van de stad) in de noord-oost hoek van het oude kerkhof, welk gebouw op de diverse oude gravures van Gennep goed te herkennen is. Toen de kerkhofmuur gerestaureerd is, zijn de gewelven van dat huis nog blootgelegd (op foto op deze site staat foto van Henk, waar Jan (de Romein) zich in deze gewelven bevindt (van het huis van van Randwijck dus). (As zaterdag bevindt Jan zich trouwens in andere gewelven en is aan het stenen bikken zoals u bij een bezoek aan het stadhuis zelf kunt zien). Het memoriael van van Randwijck is behouden gebleven in de familiearchieven van de familie van Randwijck in Arnhem.

Hoe we dit allemaal weten? Daarvoor komt een andere (oud-)Gennepenaar om de hoek kijken. Harrie-Jan Metselaars is archivaris en heeft van 1973-1980 bij het Rijksarchief in Gelderland in Arnhem gewerkt. Harrie-Jan (zoon van Teun Metselaars): "Ik woonde toen al in Amsterdam, maar toe de formatie van de Rjksarchiefdienst werd uitgebreid kreeg ook het Rijksarchief in Haarlem er personeel bij en kon ik daar naar toe. Ik ben er tot 1997 gebleven, toen ik hoofd van het beleidsbureau van de Rijksarchiefdienst werd. Dat zat in Den Haag. Ik was daar vooral betrokken bij het omzetten van de rijksarchieven in de provinciehoofdsteden in regionale historische centra, door fusie met gemeentearchieven of andere erfgoedinstellingen. Het rijksarchief in Gelderland ging op in het Gelders Archief, dat in Haarlem in het Noordhollands Archief. Kennelijk vond ik het in 1988, toen ik me in Haarlem niet meer zo bezig hield met de geschiedenis van Gelderland en van Gennep, beter de kopieën die ik in Arnhem had gemaakt van de stukken over Gennep in het ‘Memoriael van Randwijk' naar de gemeente Gennep te sturen." En daar, in het gemeentearchief zijn die stukken dus te vinden. Henk heeft ze daar rond 2009 gescand, zodat u nu ook deelgenoot kunt worden.

Kunt u dat memoriael van van Randwijck lezen? Ik niet, maar gelukkig zijn er deskundige en knappe koppen, die dat blijkbaar wel kunnen. Het hele verhaal is omgezet in leesbare taal en daarmee ook voor ons ontsloten. Ik zal later die lijsten van inwoners, burgers en niet-burgers,welke beroepen ze hadden, de notabelen, welke huizen er stonden en waar, op deze site zetten. Hartstikke interessant en leuk allemaal. Heel kort hier de opsomming voor de Maasstraat (in 1561 dus): Maistrait 1 Jentyen die Decker, 2 Henrick Poeyntyen die schomeker, 3 Lisbet Fogelfengers weduwe mit yr soenen, 4 Wylhem Fogelfenger, 5 Gort Poylmans, molemeister unnd schepen. Ander sijdt , 6 Jan die Raymeker; dit haus hort Jan Hyncken, 7 Frensken die Snijer; oick Jan Hyncken, 8 Teus rentmeisters knecht, 9 Jacob in die port, ein daechhoerder; dit hort Derrick in die Cup, 10 Frans die Hayn, eyn snijder unnd portener

Origineel. Gelders Archief (Rijksarchief in de provincie Gelderland), Arnhem. Archief van de familie Van Randwijk

Langs de Maas

Ruud Geraeds liep gisteren langs de Maas van de loswal tot de monding van de Niers en heeft daarbij bijgaande foto's gemaakt.

Links ziet u dat, alhoewel de scheepvaart stil zou moeten liggen, er toch nog vaarmogelijkheden zijn.

Rechts ziet u dat de bevers behoorlijk actief zijn geweest. Misschien willen ze zelf maar een dam aan gaan leggen nu de stuwdam bij Grave defect is. ;-) Ze missen overigens wel behoorlijk richtings-gevoel, want de meeste bomen zijn landinwaarts gevallen.

Ze drijven!, Peter, Adrie, d'r an en stadhuis

Een hoop nieuws dit weekend. Een nieuwe prins (Prins Peter I) bij Bombakkes, maar ook een nieuwe prins bij de Cloradokevers. De Waggelaars volgen nog. Adrie Noy geridderd in St Anthonis bij de wedstrijd van Flamingo's-Fast, die de dames helaas met 1-3 verloren. En de woonboten in de Paesplas drijven weer door een knappe inspanning van Rijkswaterstaat, overheden en hulptroepen. Knap gedaan. En volgende week begint de viering van 400jr stadhuis van Gennep met een "grande opening" op zaterdag 21 januari. (daarover later meer). Maar ook schijnen er de laatste dagen diverse inbraken of pogingen daartoe gedaan te zijn in Kruisstraat, Steendalerstraat, Pr Margrietstraat en Picardie. De app WABP Gennep Oost maakte in ieder geval overuren van mensen die elkaar oproepen attent te zijn, en waar de app-groep weer verder is uitgebreid. Een goede ontwikkeling. Ook de politie is blijkbaar erg alert, want ik zie regelmatig een politieauto voorbij komen. Brrrrr: En het is koud en het wordt blijkbaar nog kouder. In Gennep is niet zoveel sneeuw gevallen, maar het blijft oppassen voor de gladheid.

Peter Lourensen is gisteravond in PicaMare als 68e prins van Bombakkes onder het "ding" uit gekomen. Vreemd genoeg is dit de 1e "Peter", die prins wordt (je zou denken dat het een redelijk algemene naam is) en hij is dus prins Peter I van Bombakkes. (officiéle foto van Bombakkes)

Dat de tijden veranderen, blijkt ook wel uit het nieuws wie nu de nieuwe prins is. Waar je in het grijze verleden (tot 2005) bij Boston moest langslopen wie de nieuwe prins was (Boston zet rond 23:00h de foto in de etelage) en kon je in de jaren daarna van ca 2005 tot 2014 op deze site kijken, tegenwoordig gaat dergelijk nieuws bijna live de wereld rond, dankzij de social media, zoals whatsapp, facebook, instagram en andere applicaties.

Vanmiddag zijn ook de jeugdprinsen onthuld bij de Coloradokevers: jeugdprinses Danaé en kleuterprinses Pippe. En ook heel bijzonder, na die onthulling was het eerste officiële optreden van jeugdjoekskapel d'r An.

 

Ook bijzonder is dat Adrie Noy in St Anthonis geridderd is door de burgemeester van St Anthonis en vooral voor zijn verdiensten voor het volleybal. En die verdiensten heeft hij. Circulatievolleybal is iets wat hij bedacht heeft. CMV is een volleybalvorm, die al gespeeld kan worden vanaf 6 jaar. Deze vorm is opgezet omdat het 'normale' volleybal te moeilijk en te technisch is voor de jongste jeugd. Adrie is ook heel belangrijk geweest voor het volleybal in deze regio. Vandaar ook dat ie werd toegezongen door de dames van Flamingo's Fast na hun (helaas) verloren wedstrijd in de eredivisie.

(foto van facebookpagina Flamingo's-FAST)

de pompen die afgelopen weekend zo'n hels kabaal maakten en tot in Gennep goed te horen. Zware diesel-aangedreven pompen om het peil in de Paesplas omhoog te brengen achter de mobiele dam teneinde de woonboten weer drijvend te krijgen, welke actie zondag 15jan succesvol werd afgesloten (zie verder)

 

en de woonboten in de Paesplas drijven weer dankzij massale inspanningen kunnen we lezen op de facebook pagina van de gemeente (met daarop nog veel meer foto's). De schade schijnt mee te vallen en hopelijk kunnen de bewoners weer snel naar hun vertrouwde stek en hun woonarken betrekken. Chapeau voor alle inspanningen.

Leuk is ook om te bedenken dat er nogal wat start-up bedrijfjes betrokken zijn bij deze actie. De mobiele dam is van een start-up, de begeleiding is gedaan door een start-up bedrijfje en ook de monitoring uit de lucht is gedaan door een start-up bedrijfje (zie foto).

Toch een behoorlijk unieke operatie, waaraan je kunt zien dat vernuft en ondernemingsgeest ook in 2017 nog ruimschoots aanwezig is.

Stadhuis weer in gebruik als gevangenis?

Zaterdag begint dan eindelijk officiëel de viering van 400jr stadhuis.

's Morgens voor genodigden, waarbij er ook activiteiten op de Markt zijn (de moeite waard om te bekijken) en later voor iedereen toegankelijk.

Een van de functies van het stadhuis in die 400jr is die van gevangenis geweest. Wilt u zien hoe dat was? Ga dan zaterdagmiddag zelf eens kijken.

Op deze website staat al sinds jaar en dag een "special" met foto's door de jaren heen van het stadhuis.

De foto hierboven is ook van het stadhuis, al zou u dat misschien niet zeggen.

De ui-vormige toren is ruim 100jr geleden getransformeerd tot de huidige.

Het carillon dateert uit 1950, als geschenk van de bevolking, bij de viering 1000jr Gennep in 1950.

Zo werd vroeger de was gedaan in Gennep

Waar het doen van de was tegenwoordig een druk op de knop betreft, was dat vroeger toch een beetje anders. Veel en hard werken, waar lange tijd mee gemoeid was. Vandaar ook dat de maandag wasdag genoemd werd. Water moest met de hand opgepompt worden, want stromend water was er niet en ook geen machines. Mensen waren blij met zinken emmers en zinken teilen en natuurlijk de befaamde groene zeep. En ook wordt duidelijk waar de naam van de huidige Bleekstraat vandaan komt. De beeldfragmenten dateren van rond 1940 en zijn gemaakt in de Maasstraat en de Zandstraat/Oliestraat in Gennep.

Mobiele dam Paesplas

Gennep komt dit jaar al vaak op de televisie. Na eerst de problemen door het zakkende maaswater na de aanvaring van de stuw in Grave, vervolgens de tv rapportage over de stalking in Gennep en vandaag haalde Gennep weer het journaal, omdat er een mobiele dam wordt aangebracht in de toegang tot de Paesplas, zodat het waterniveau in de Paesplas op peil gebracht kan worden en men kan gaan proberen de woonboten veilig te stellen. Frank heeft vanmiddag het luchtruim gekozen om dit in beeld te brengen.

Symfonie van floppy drives en harmonie

Tijdens het nieuwjaarsconcert afgelopen zondag was er een wel heel bijzondere uitvoering. Een symfonie tussen 6 floppy disk drives en de harmonie. U kent ze wellicht nog wel, de floppy disk drives, die in elke computer zaten en waarin de floppy disk gedaan moest worden, welke "maar liefst" 1,4 MB geheugen hadden. Een van de leden van de harmonie, Thijs-Jan Guelen, slagwerker, en van jongs af aan veel prutsend met computers en apparaten, had een installatie gebouwd met daarin 6 oude floppy disk drives gekoppeld aan een oude desktop computer. Deze floppy disk drives maken geluid als ze de floppy disk aflezen, waarbij de frequentie (en dus geluid/toon) kan varieren. Met zijn laptop had hij vervolgens eea geprogrammeerd dat een muziekstuk werd gespeeld door deze 6 floppy drives. Deze waren op een houten klankkast gemonteerd voor het versterken van het geluid. Deze installatie speelde samen met de harmonie het stuk Palladio, waarbij de dirigent van de harmonie, Remy Beckers, middels Iphone oortjes de progressie van de computer kon volgen en de harmonie dirigeren zodat een harmonische symfonie kon worden uitgevoerd van de 6 floppy drives samen met de harmonie en dat dus in een life uitvoering. Bijzonder. Maar kijk en luister zelf. De programmatuur van Thijs-Jan met de 6 floppy drives had de lead en de harmonie volgde.

De Gennepse tram op de film

 

In het filmpje eind jaren 30 zien we de tram van de MBS de hoek om komen vanuit de Niersstraat naar de Markt. De wagenvoerder moet uitstappen en voor de tram op lopen omdat het een gevaarlijke bocht is. Voor de tramlijn is in 1913 ook de hoek van het gebouw gehaald, waar nu de kapper zit, omdat anders de bocht niet gemaakt kon worden. De passagiers stappen uit ter hoogte waar nu Xieje is.

op de 2 tekeningen, gebruikt voor de aanleg van de tramlijn, is de ligging van het spoor te zien. Ik zal later nog een special maken over dit stuk Gennepse spoorhistorie, waarover al veel informatie op deze website aanwezig is.

 

En nog even over de Ganapja. Ik voel me altijd wat ongemakkelijk om in de aandacht te staan en probeer dat ook te vermijden. Het is gewoon leuk om andere mensen te kunnen helpen of een plezier te doen en ik vind dat eigenlijk ook geen hele grote prestatie. Dat Nellie 50jr actief lid van de Gennepse harmonie is, en als eerste vrouw, vind ik zelf eigenlijk een veel grotere prestatie. Maar ik vind het toch ookl hartstikke leuk dat ik de Ganapja ontvangen heb. Ik wil dan ook graag bedanken voor de nominatie en iedereen, die die nominatie ondersteund heeft, bedanken, evenals iedereeen voor de felicitaties na de uitreiking. Tenslotte wil ik ook de burgemeester en de gemeente bedanken voor de eer en de erkenning.

Nieuwjaarsconcert, jubilarissen, Ganapja

en een zeer bijzonder muziekstuk. Geheel geregeld door Thijs-Jan Guelen. Floppy-disk-drives gemonteerd op een klankkast, bestuurd vanuit een desktop en aangestuurd door een zelf gemaakt programma op zijn laptop, voeren samen met de harmonie het stuk Palladio op. Heel bijzonder.

Het nieuwjaarsconcert was druk bezocht en gezellig, met de harmonie, het leerlingorkest, de blokfluitertjes en veel toehoorders. En er waren 2 jubilarissen. Dorien Holthuysen is een aantal jaren geleden al gehuldigd voor haar 25jr lidmaatschap van de harmonie, ditmaal werd ze gehuldigd omdat ze 40jr muzikant was. Nellie Zeemering werd door de burgemeester gehuldigd en deze speldde het erespeldje op voor haar 50jr actieve lidmaatschap van de harmonie. En tja, tenslotte kreeg ikzelf de Ganapja uitgereikt door de burgemeester.

Vooral vanwege deze website en nog wat zaken. Totaal onverwacht en ik kon me helaas niet meer achter mijn camera verstoppen, maar wel heel erg leuk, want Gennep gaat me aan het hart èn ik vind het een bijzonder mooi beeldje. Mijn dank. Als u op een van de 3 foto's klikt, opent een album. Later wellicht meer. O ja: de foto van mijzelf met Nellie, heb ik natuurlijk niet zelf gemaakt. Deze is van Peter Gommans.

Wow, niet te geloven

Het filmpje van de lage stand van de Niers en de Maas dat ik afgelopen vrijdag online gezet heb, is op dit moment 5238x bekeken. En men heeft zelfs 1807x het volledige filmpje van 4 minuten bekeken. In totaal is er in toaal meer dan 10 dagen van 24 uur naar dat filmpje van 4 minuten gekeken. Onwerkelijk. Dit kan daarmee goed het best bekeken Gennepse filmpje op internet ooit zijn. Ik zet het voor diegenen die het gemist hebben hieronder nog een keer om te bekijken. Maar 5238!!!!!!!

Maar as zondag is weer het volgende evenement, het traditionele Gennepse Nieuwjaarsconcert in PicaMare. Aanvang 11:00h en de toegang is gratis. In de Niers viel me gisteren een boom op, die overdwars over het water gevallen was en die zijn eigen stuwdammetje probeerde te maken. Verder viel me (ook gisteren) een "aardige" verspreking van de Gelderlander op,op hun site. Later is die "verspreking" gecorrigeerd, maar ik heb het wèl vastgelegd. Hebt u ooit van het MaasLANDziekenhuis gehoord? (link naar die kop op de Gelderlander)

De Niersjaarsduik van 2017

Ondanks het lage peil van de Niers werd vandaag dan toch gesprongen in de Niers om het nieuwe jaar in te luiden.

De temperatuur was boven nul, maar het voelde een stuk kouder aan. De burgemeester was er en John Hofmans kreeg het erespeldje van de gemeente opgespeld. Ivo Reintjes verzorgde de warming up, waarna meer dan 100 deelnemers het koude Nierswater in sprongen. Als eerste èn als laatste sprong Prins Barend I van Bombakkes. Hij maakte zelfs aanstalten om og een 3e keer te springen, maar toen was men al begonnen met het verwijderen van alle voorzieningen. :-)
de sprong
voor de sprong
een paar plaatjes uit de lucht van Frank
De loswal en andere plekken langs de Maas

Ook Henk heeft gisteren foto's gemaakt langs de Maas, dit maal vanaf de Oeffeltse kant.

Er kan gesprongen worden!

De daling van het water in de Niers thv het Nierspark schijnt gelukkig nog mee te vallen. Waarschijnlijk door het relatief geringe verval van de Niers tot aan de Maas en natuurlijk de aanvoer van water vanuit Duitsland. Er kan dan weliswaar niet "gedoken" worden, maar springen zal altijd wel kunnen. Ik neem aan dat ze dit jaar het plateau ook lager maken waar vandaan gesprongen gaat worden.

Maar het is wèl koud, vanochtend tenminste.

Dus vanavond roetsjen we het oude jaar uit en beginnen we morgen weer met een schone lei en met de Niersjaorsspong morgenmiddag rond 14:00h. Tot volgend jaar!

De Niers stroomt leeg!

Nadat donderdag 29 dec een binnenvaartschip tegen de stuw in Grave gevaren is en deze ernstig beschadigd heeft, gaat het waterpeil op het Maasvlak tussen de stuwen in Sambeek en Grave danig omlaag. Op vrijdagmiddag 30 dec is de verlaging ter hoogte van Gennep al zo'n 2m. De verwachting is dat het waterpeil uiteindelijk een kleine 3m omlaag zal gaan. De woonboten op de Paesplas kwamen danig in de problemen en haalden daarmee het NOS journaal. De veerstoep bij Oeffelt kwam bloot te liggen, maar ook de Niers stroomt "langzaam" leeg. Ter hoogte van de monding in de Maas is de Niers een kolkend en bruisend stroom geworden, die zijn water in de Maas loost. De gevolgen voor de Niersjaarsduik? Volgens de organisatie zal het meevallen en gaat het gewoon door. Afwachten maar. Een "duik" zal het sowieso niet meer worden, hooguit een sprong. En als de waterstand maar laag genoeg is, dan is het wellicht mogelijk om in de Niers te springen zonder zelfs echt nat te worden.... ( ;-) ). Een paar plaatjes en een mooi filmpje. Al het materiaal is van mezelf en van Frank (vanuit de lucht).

Niersjaarsduik

Sinds 2004 wordt er in de Niers gesprongen op Nieuwjaarsdag, de Niersjaarsduik. of ook wel de grote Gennepse Nieuwjaarsreceptie langs de Niers. De sprong is 2x afgelast, zodat dit nu dus de 11e keer wordt. Als opwarmertje een terugblik op de afgelopen 9jr, waarin alleen de duik van 2013 figuurlijk in het water viel en de prins van dat jaar (prins Guus) in het zwembad achter het ouderlijk huis moest plonsen.

2008
2009
2010
2011
2012
alternatieve duik 2013
2014
2015

en 2016 mag natuurlijk ook niet ontbreken!

Gennepnu wenst u allen een goede roetsj in het nieuwe jaar.

Op naar Gennep

Ooievaar op het stadhuis. Vastgelegd door Ruud Geraeds vanuit zijn zolder op dinsdag 27 dec 2016

Ruud Geraeds stuurde gistern een foto die hij gister gemaakt had vanuit zijn zolder. De ooievaar is blijkbaar niet aan het overwinteren in Spanje of Noord Afrika, maar hangt nog steeds in de buurt rond. Hij kwam tussen kerst en nieuw nog eens zijn nest inspecteren en waarschijnlijk de duiven wegjagen.

Ook naar Gennep kwam die 27e december iemand anders en wel helemaal uit Zuid Frankrijk. Hier zit een verhaal aan vast. Regelmatig wordt ik door mensen (meestal per mail) benaderd om informatie of foto's. Ik probeer ze altijd zo goed mogelijk te helpen en ze, als ik het zelf niet weet, in contact te brengen met iemand die het wel weet. Altijd leuk om mensen te helpen en zeker als ze, zoals soms gebeurt uit andere landen mailen.; Zo ook dit keer. Ik kreeg in november een mailtje uit Frankrijk van Minea Alvsten, (geboren als Julia Minea Stöver). Minea woont in Zuid Frankrijk, is muziek-therapeute en is getrouwd met een Zweed, Bengt Alvsten. Zij was op zoek naar haar familie en met name naar haar grootmoeder. Via, via, kwam ze op Gennepnu terecht, en wel bij de foto-albums van Dora Noij (special Dora Noij)

Dora Noij (tante van Ted Noij) en dochter van "d'n Billige", die slager was in Gennep en bv ook commissaris bij de harmonie. (huwelijksjubileum), (serenade op Markt met op de achtergrond de slagerij naast de Kroon). Dora heeft eind jaren 20 op de Maria Roepaan gezeten. En dus ook de oma van Minea Alvsten, waarbij Dora Noij ook nog eens die oma een aantal malen op de foto had gezet tot verrassing en grote vreugde van Minea. Ze hadden namelijk geen foto's van oma en Minea wilde ook haar moeder, die nog leeft en in de buurt van Keulen woont, verrassen.

Een email-uitwisseling volgde, hetgeen leidde tot het plan van Minea om met haar man Bengt naar Gennep te komen in het spoor van haar oma. En ze wilde persé met eigen ogen het foto-album aanschouwen en daarvan zelf foto's maken. Ik legde contact met Ted, die graag bereid was om het Frans-Duits-Zweedse echtpaar te ontvangen. En zo kwam het dat Minea en Bengt dinsdag 27 december bij het huis van Ted en Nellie Noij aan de Markt ontvangen werden. Na de koffie en gebak ging Minea met groot enthusiasme aan de slag met het foto-album. Een mooie afsluiting van het jaar.

Nachtmis

Alhoewel, eigenlijk meer avondmis. Dit jaar een half uur later dan normaal, waardoor de volgende nachtmis om 21:00h met het Vocaal enigszins in gedrang kwam en dat tot opstoppingen leidde bij de in-/uitgangen. Maar dat mocht de kerststemming niet drukken. Het was de eerste kerstviering in het Gennepse van pastoor Kessels en de (meen ik ) 35e van deken Huisman. Het kinderkoor was er en de harmonie. (een stukje verder een impressie). Vanaf de plek waar ik zat heb ik een paar foto's gemaakt. Hier dus een paar foto's en een klein album.

 
een klein album
 
het kerstverhaal werd uitgebeeld
het kinderkoor was er
de harmonie was er
Zalig Kerstfeest

Gennepnu wenst u allen een zalig kerstfeest. Heel toepasselijk daarom een korte impressie van de nachtmis van 24-12-2016 (de mis van 19:30h): Fijne feestdagen!

Sfeervol filmpje van 5 minuten

van kaarsjesavond 2016 met aan het eind een surprise. En hieronder natuurlijk het fotoalbum van diezelfde sfeervolle happening in Gennep.

Kaarsjesavond 2016

Zo'n 700 mensen waren afgekomen op de Markt op de avond van 21 december 2016, de kortste dag, voor kaarsjesavond, de sfeervolle traditionele bijeenkomst op een door kaarslicht verlichte markt in Gennep. Vantevoren regende het, een kwartier na afloop regende het, maar van half 8 tot half 9 was het droog en was er een hele mooie ingetogen en sfeervolle viering in Gennep, met aan het eind nog een toegift van de harmonie en vooral Imre: "walking in the air", een heel toepasselijke afsluiting. Gennepnu was present, op de grond en in de lucht. Klik op 1 van de 3 foto's hieronder voor het fotoalbum van kaarsjesavond 2016. Daaronder de foto, die laat zien hoe het er uit de lucht uit zag. Veel plezier.

Stoombootdienst Gennep-Rotterdam

Vanavond (12-12-2016) vergadert de Gemeenteraad over het al dan niet aanleggen van vlonders langs de Niers, bij de Gennepermolen. Die vlonders zijn niet alleen bedoeld om langs de Niers te flaneren, maar ook om het aanleggen van kano's daar mogelijk te maken.

Zo'n 150jr geleden sprak men in Gennep over het aanleggen van andere schepen, niet via de Niers, maar via de Maas. Er was toen een geregelde "stoomvaart- dienst" tussen Gennep en Rotterdam. Da's andere koek dan het aanleggen van kano's. :-). De advertentie links is uit 1869. Ik kwam nog een aantal andere krante-artikelen tegen, zoals een aanvaring op de Merwede bij Sliedrecht en het uitvallen van de dienst vanwege het hoogwater van de Maas. (klik telkens op de link voor het artikel).

En omdat het zo leuk is hieronder nog een aantal plaatjes (kaarten dit maal) uit het verre verleden.

Kaart van het stroomgebied van de Maas (1742)

1747: het gebied van Gennep, Goch en Straelen

kaart van de 1e rivierencommissie uit 1825.

5 nieuwe luchtfoto's: 1 oud, 4 nieuw

Van Frank zijn de 4 foto's van dit weekend: met de Kerstmarkt, het Pagepark en Gennep Midden

de kerstmarkt op zondag 11 dec 2016
de oude kern met in de verte de kerstmarkt. Het is te zien dat het koopzondag is
Het vroegere Page-terrein wordt langzamerhand volgebouwd. Door de crisis van 2008-2009 duurt dit langer dan oorspronkelijk gepland
De Steendalerstraat richting Gennep. Links zien we de daken van de vernieuwde huizen op het Gennapium

De luchtfoto links is duidelijk van vroegere datum. Ik kreeg de foto via Tonny Wilbers. De foto is uit het archief van Wiel Hermens en zou de Gennepermolen in de jaren 60 laten zien. Dit kan echter niet het geval zijn, want het oorlogsmonument ontbreekt op de foto (bij de Niersbrug) en ook was de Niersstraat nog 2-richting-verkeer. Dat betekent dat deze foto van 1951 of 1952 moet zijn.

 

Wel toepasselijk omdat de gemeenteraad morgenavond vergadert over het plan om vlonders aan te leggen, waar veel (partijen) en mensen tegen te hoop lopen. Dit omdat het te kostbaar zou zijn en daarnaast omdat men vindt dat er een "totaal-oplossing" voor het gebied rond de Gennepermolen moet komen.

De vlonders kosten natuurlijk niet meer dan 8 ton. Dat zou ook wel heel erg veel zijn. Een gedeelte van dat bedrag zit in de aanpak van de Haspel en Genneperhuisweg inclusief de rioleringswerken, die daar bij horen. Dat die klussen bij elkaar gevoegd zijn om subsidie los te peuteren bij de Provincie Limburg is alleen maar slim te noemen. Overigens zou dat genoemde "totaal-plan" waar de politiek aan refereert nog veel meer kosten. En dan het idee om het geld aan een recreatiezaal bij Pantein te besteden. Klinkt een beetje als het geld voor een sjieke auto besteden aan het vernieuwen van het dak van de overbuurman. Voor de recreatiezaal zal men toch echt bij Pantein moeten zijn. Inmiddels heb ik van HR ook de echte begroting ontvangen. De uitvoering van die vlonder blijkt dan € 480.000,= te gaan kosten en de uitvoering van de herinrichting Genneperhuisweg/Haspel € 201.000,=. Dat is natuurlijk wel heel veel voor een vlonder. Beperken tot het stuk onder de brug, voor de Gennepermolen langs tot aan de trap die er al ligt is dan een goede mogelijkheid voor kostenbesparing. Het is dan wel niet meer toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.

En dan dat water-rad. Zou leuk zijn, maar niet erg realistisch vrees ik. Een nep-rad zou natuurlijk wel kunnen, maar ik weet niet of de Gennepenaar daar nu zo gelukkig van wordt. Voor een echt functionerend waterrad zouden weer sluizen en dergelijke aangelegd moeten worden. En hoe dat dan met die vlonder ter plekke zou moeten??

De veiligheid van een vlonder vind ik wel een punt. Bij doorgaan van het project hoop ik dat ze daaraan denken. En verder is het misschien een idee om op de muur van de Gennepermolen een afbeelding van dat oude waterrad te maken. Ook op die ellenlange hoge saaie keerwand kunnen wellicht schilderingen of andere kunstwerken worden aangebracht om het geheel wat aantrekkelijker te maken. (naar het gastenboek: @Pieter: ik kan het niet laten :-) )

De jeugd in actie: € 357,33 -een filmpje

 

Kerstmarkt Gennep

De kerstmarkt op de Markt in Gennep was de afgelopen zaterdagmiddag gezellig druk. En dat ondanks het miezerige weer. Er was muziek, zang en de inwendige mens kon gesterkt worden. Er was vanalles te beleven, zoals het fotoalbum, dat zich opent indien u op 1 van de 3 foto's hiernaast klikt.

Niet geweest? Jammer, maar niet getreurd. Morgen heeft u nog een kans en de weersvoorspelling is nog beter dan vandaag ook!

Serious Request haalt € 357,33 bij elkaar

Vanmiddag was er een concert in de bijna 400 jr oude Raadszaal door het leerlingorkest van de bijna 200jr oude harmonie Unitas et Fidelitas. Een initiatief van en volledig georganiseerd door de jeugdleden Lynn, Femke, Jasmijn, Hany Lisa en Manouk om voor de actie Serious Request (van het glazen huis) geld in te zamelen voor het goede doel, het bestrijden van longziekten in vooral arme landen, waardoor jaarlijks miljoenen, vooral kinderen, sterven. "Power for Lungs". En het initiatief is heel goed geslaagd, want de jongedames hebben maar liefst € 357,33 ingezameld. Gennepnu was erbij en heeft een aantal plaatjes geschoten.

fotoalbum

Een kort fotoalbum opent, indien u op de foto links klikt, waar de dames na het concert naar voren geroepen werden.

Ik ben natuurlijk ook op de kerstmarkt geweest, waar het ondanks het miezerige weer gezellig druk was. Daarover later meer.

Frank@Gennepnu

Op donderdagavond 8 dec heeft Frank vanuit zijn drone foto's gemaakt van Gennep waarover de avond valt.

midden december: bijna de kortste dag, die op 21 december valt. De zon gaat steeds vroeger onder en steeds meer in het zuid-westen. Om half 5 is het avondrood boven Gennep te bewonderen.
Zonsondergang boven Gennep

100jr Matigheid & Genoegen ("Nattigheid en Nooit Genoeg")

Ik bedoel natuurlijk 100jr Matigheid en Genoegen, 100jr geleden opgericht met name om alcohol-misbruik te bestrijden door een alternatieve vrijetijds-besteding aan te bieden: toneel. Op deze site staat al een zeer uitgebreide special van Matigheid en Genoegen.De naam "nattigheid en nooit genoeg" kwam van een wel heel bekend lid van M&G, Teun Metselaars, die wel van een grapje hield.

Volgend jaar is het dan zo ver. Een behoorlijk uniek jubileum: een toneelvereniging, die het 100jr bestaan viert. Volgend jaar is er dan ook nog de viering van het 400jr bestaan van het stadhuis alhoewel dat wat meer twijfelachtig is of dat wel precies klopt. (het echte jaartal is onbekend). Dat allemaal terzijde en ook niet zo heel erg belangrijk. Terug naar Matigheid en Genoegen.

Eerder dit jaar zagen we al mysterieuze rode schoenen verschijnen in het Gennepse straatbeeld, een vroege aankondiging van het aanstaande jubileum. En nu is er 2 maanden lang een heuse tenhtoonstelling in museum het Petershuis, dat gratis te bezoeken is: een aanrader. De tentoonstelling is te bekijken vanaf 18 december tot eind februari. Hieronder een foto van M&G en het persbericht van het Petershuis.

Special Matigheid en Genoegen

foto de Bachanten (2008)

Persbericht

IDUNA: De godin van de eeuwige jeugd in 1966 en 1967

want dat (godin van de eeuwige jeugd) was de naam van de Volksdansgroep Iduna die in 1962 was opgericht door en uit leden van de Katholieke Jonge Boeren en Tuinders Bond en de Jongeren Gemeenschap in Heijen. Begonnen met stijldansen groeide een en ander uit tot een
vereniging waarin volksdansen uit vrijwel alle delen van de wereld beoefend werden, en die op diverse grote buitenlandse festivals optrad. Het volksdansfestival in Heijen was voor IDUNA een jaarlijks terugkerend hoogtepunt., waar uit binnen- en buitenland groepen naar Heijen kwamen om op te treden op dit festival. In de jaren 70 was er ook de officiële ontvangst van de groepen door het gemeentebestuur van Gennep op de Markt in Gennep. Er staan overigens her en der nog verschillende foto's van dat volksdansfestival op deze site. Ton Teunissen stuurde een aantal foto's van de feestavond van Iduna in 1967 en van een optreden met de hofkapel van de Wortelpinnen in 1966 in het Gennepse bejaardenhuis, huize Norbertus (toen nog op de plaats waar nu de bieb en het gemeentekantoor staan). Op de ledenvergadering van 22 maart 2013 hebben de leden moeten besluiten dat na 51 jaar Volksdansgroep Iduna zou stoppen. Door het afnemende ledenaantal was het helaas niet mogelijk om door te gaan en was men genoodzaakt om de vereniging op te heffen. Ik zet deze foto's ook in een nieuwe special van Iduna.

1966: optreden van Iduna in huize Norbertus in Gennep
1966: optreden van Iduna in huize Norbertus in Gennep
1966: optreden van Iduna in huize Norbertus in Gennep
feestavond Iduna, mei 1967
feestavond Iduna, mei 1967
Flamingo's 1962 en 1967

Deze foto's uit de eerste jaren van Flamingo's zijn ingestuurd door Ton Teunisen. De foto's zijn afkomstig van Mariet Thissen en die heeft samen met Elly Schenk ook de namen er bij gezet (de foto's er direkt onder)

Een stukje verderop staan dan nog foto's van het Flamingo-tournooi in juni 1967, en dat is alweer bijna 50jr geleden. Ook deze zijn afkomstig van Ton Teunissen

De Ratel: Het Zuidtreintje in 1967
Ton Teunissen heeft onderstaande foto's gemaakt van de kleuterschool in Gennep Zuid in 1967 (nu de Ratel). Ton liep daar toen stage. Hoofdleidster was destijds Tonny Felten. Deze is later in 1968 met haar vader in Afferden verongelukt. De foto's zijn ook toegevoegd aan het webalbum van de Ratel en aan het webalbum van Ton. De foto's zijn in deze dagen wel heel toepasselijk omdat de foto's gemaakt zijn in de periode dat Piet de school bezocht.
De NBDS: Naar de plee in Gennep

Het stationsgebouw van Gennep met links het toiletgebouw

Bij het station in Gennep waren vroeger natuurlijk ook toiletten. Het was in een tijd (1873) dat mensen op zijn best een houten hok buiten hadden met een plank. Dat was bij het station een klein beetje beter, maar niet echt veel beter. In het station zelf was niets. Er was een apart toiletgebouw, met maar liefst 3 heren-"toiletten", 3 dames-"toiletten" en 4 waterplaatsen (zo heetten toen nog wat we nu urinoirs noemen). Er was natuurlijk geen verwarming, geen water en geen toiletpapier. Wellicht dat er wat oude kranten lagen (?). Het "toilet" bestond dan ook uit niets anders dan een hokje met een deur, een plank om op te zitten, met daarin een gat met een deksel. We hebben de oude tekeningen, zodat u zich er een beetje een voorstelling van kunt maken. De goede oude tijd??????

zo zag het toiletgebouw er na de oorlog uit.

de bouwtekening van het toiletgebouw bij het station in Gennep
de plattegrond, enigszins vergroot
de dwarsdoorsnede, waar de zitplanken met het deksel de de afvoeren naar de beerput goed te zien zijn.
Op naar de Kerst

Op deze erg koude 5 dec avond en nacht doen Sint en zijn Pieten de ronde over Nederland, voordat ze weer naar Spanje keren. En daarna is het: op naar de Kerst. Kerstmis, het feest van de geboorte van Christus en de opmaat naar een nieuw jaar een nieuwe lente. Maar dan is de kortste dag van 2016 net al geweest evenals al die festiviteiten die ons nog te wachten staan.

Het begint allemaal al komend weekend. Dan is er op zowel zaterdag als zondag de kerstmarkt in Gennep. En die vindt natuurlijk plaats op de Markt in Gennep, waar meer kraampjes dan ooit te vinden zullen zijn, belooft de organisatie (Persbericht). Bovendien is er levende muziek en op zondag is het tevens koopzondag. De weermannen hebben beloofd dat de temperatuur omhoog zal gaan, zodat het aangenaam vertoeven kan worden in hartje Gennep.

Op zaterdag kunt u een bezoek aan de kerstmarkt combineren met een bezoek aan de Raadszaal in het oude stadhuis waar een groepje jongeren van ca 13jr een heus jeugdconcert hebben georganiseerd in het kader van serious request (U weet wel: die actie met het glazen huis, waar men probeert zoveel mogelijk geld op te halen voor een bepaald goed doel). Dit jaar is het goede doel het bestrijden van longontsteking welk in een groot deel van de wereld nog doodsoorzaak nr 1 is onder de jeugd. (en gemakkelijk te bestrijden als je de middelen hebt).

De "dames" van 13jr hebben zelf het thema bedacht, de locatie geregeld, de flyer gemaakt, een muzikaal programma gemaakt, muzikanten en de dirigent op de hoogte gebracht enz. enz. Maar vooral samen met veel lol en plezier overleg gevoerd en georganiseerd! hè dames!

Toppie Femke, Jasmijn, Manoek, Lynn en Hany Lisa. Nu de laatste loodje nog! TOI TOI TOI en succes . Hopelijk helpen de Gennepenaren om deze sympathieke actie tot een succes te maken.

Op vrijdag 16 december is dan weer een levende kersttocht in Gennep Zuid, op en rond het Norbertplein. Het vindt plaats tussen 19:00h en 21:00h en u kunt een rondgang maken door een sfeer-rijk Gennep zuid langs allerlei taferelen en langs fakkel en glühwein. In buurthuis Vanons vindt die vrijdagavond ook een kerstmarkt plaats.

Tenslotte dan nog als inmiddels echt Gennepse traditie op een schitterend aangekleed en verlichte Markt van Gennep: Kaarsjesavond. Op de kortste dag van 2016 en in de duisternis, verlicht door duizenden kaarsjes wordt gezongen, wensen uitgesproken en wordt de grote kerstboom voor het stadhuis ontstoken. Persbericht. Dit jaar zorgt de bijna 200 jarige Gennepse harmonie voor de muzikale begeleiding en is er het koor van de Goldies.

En dan gaat het op naar Kerstmis, met de 1e nachtmis om 19:00h die traditiegetrouw door de harmonie zal worden opgeluisterd. Om 21:00h is er weer een mis in de Martinuskerk, die neem ik aan opgeluisterd zal worden door het Genneps Vocaal.

En dan is het alweer op naar Nieuwjaar, met de Niersjaarsduik op Nieuwjaarsdag (voor de dapperen onder ons) en op 8 januari volgt alweer het traditionele Nieuwjaarsconcert van de harmonie in PicaMare. Ben benieuwd hoe een dan inmiddels 199 jarig orkest speelt :-)

U ziet: een hoop tradities en activiteiten. Hopelijk met veel warmte en saamhorigheid.

 

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

ww.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!