een terugblik

 

op de Gennepse met beelden van boven en vanaf de grond, en bij dag en bij avond. Ben benieuwd of het unieke beelden worden in die zin of de kinderkermis volgend jaar ook weer bij de Zandpoort staat. we'll see.
Gennep ad Niers

 

Op een vroege koude maar zonnige zaterdagmorgen heeft Frank deze beelden gemaakt
Vlonders, Lidl, Raadszaal, rondweg en nog meer

Binnenkort moet de gemeenteraad besluiten over het voorstel om een vlonderpad langs de Niers aan te leggen. Ik heb op de tekening links in rood aangegeven waar die vlonder moet komen. Tegelijk zit in het voorstel dan ook de reconstructie van de Haspel en de Genneperhuisweg (tekening).

Op de 2 schetsen rechts zijn de doorsnedes van die vlonders te zien. Mooi breed dus. Ik kreeg wel meteen de vraag van mijn vrouw hoe het dan zit met kleine kinderen en bv honden en het risico dat ze in de Niers terecht komen en, nog erger, misschien wel onder die vlonders. En dat weet ik dus niet. Ik neem aan dat hiermee wel rekening gehouden zal worden. Het waterrad (al dan niet symbolisch) terug brengen zat er niet in. We zullen het dus moeten doen met oude foto's. (oude foto). Wel kunt u, als u op de vlonder loopt, het asgat nog bewonderen in de gevel van de Gennepermolen. Alleen nog jammer van die afgrijselijk grote en saaie keermuur (foto), waar Monarch indertijd ook nog vergeefs geprobeerd heeft om daar verbetering in te realiseren (middels penanten, ander metselwerk of meer afwisseling)

De volledige plannen kunt u trouwens zelf bekijken in de volgende dokumenten: Raadsvoorstel, tekening vlonders

De aanpassing van de Genneperhuisweg past overigens ook heel mooi bij een door mij bepleitte nieuwe aansluiting op de rondweg om het verkeersprobleem in de oude kern van Gennep (èn de shared space) voor eens en voor altijd op te lossen.

Dit voorstel is door de Provincie ook al als alternatief uitgewerkt voor de reconstructie van de rondweg. De tekening links is van de Provincie Limburg. Ikzelf zou die rotonde iets verder naar het zuiden gelegd hebben en tevens een aansluiting richting de Maas gemaakt hebben, zodat Gennep weer "dichter" bij de Maas zou komen te liggen. Maar dat zijn details. En er is ook al een verkeersonderzoek uitgewerkt voor dergelijk plan. In detail weliswaar niet zoals ik dat voorgesteld heb, maar het wordt uit de berekening wèl duidelijk dat een enorme ontlasting bereikt wordt voor de oude kern. Het plaatje van het verkeersonderzoek staat rechts. Groen betekent minder auto's, rood meer auto's. Hoe dikker de lijn hoe groter het verschil. Het is duidelijk dat het overal in de oude kern beduidend rustiger wordt wat betreft het autoverkeer en dat de voetganger en fietser eindelijk voorrang zou kunnen gaan krijgen. Ik heb zelf op de wandelfoto die achter het stadhuis hangt nog eens aangegeven hoe de ontsluiting van Gennep dan zou zijn en waar het autoluw zou kunnen worden. Link naar dat plaatje.

De rondweg schijnt nu pas in 2019 aangepakt te worden en er worden eerst betonbroodjes gelegd als afscheiding tussen de rijstroken voor gewoon en langzaam verkeer. Tja.

Harrie Jan Metselaars stuurde de foto links, naar aanleiding van mijn update over de toewijding aan Maria van het dekenaat Gennep in 1938. Harrie-Jan wist eerder zelf niet bij welke gelegenheid die foto gemaakt kon zijn, maar verkreeg duidelijkheid door mijn update. Het is duidelijk diezelfde zondag in mei 1938.

 

Ik noemde eerder Monarch, mbt die lelijke keermuur bij Gennepermolen. Ook nu is Monarch weer in actie gekomen en wel om de Raadszaal in oude glorie te doen herstellen en wel zonder dat dat geld kost. Ze stellen namelijk voor om de oude prenten, schilderingen en ook de waag terug te hangen. Deze passen uitstekend bij de oude Raadszaal en beter dan schilderijen van burgemeesters, hetgeen ook nog een bom duiten zou kosten. Verder heeft Monarch ook nog het initiatief genomen om als voortrekker op te treden voor het plaatsen van struikelstenen. Daarover later een keer meer.
En dan de Lidll. Ik heb uit de krant begrepen dat Jan Linders en AH protesteren. Zeer begrijpelijk natuurlijk. Zou ik ook doen als ik hun was. Lidl zorgt warschijnlijk voor veel concurrentie. De argumenten die de supermarkten echter gebruiken (ze kunnen zich moeilijk beroepen dat ze teveel concurrentie krijgen), zijn echter kostelijk amusant. Men maakt zich eerst druk over extra verkeer " Het zal een stuk drukker worden met autoverkeer" (hebben ze zich volgens mij niet zo druk over gemaakt bij hun eigen vestiging en dat terwijl de situatie (bv laden/lossen) bij JL en AH véél beroerder is, maar vervolgens hebben ze het dan ook over mogelijke sluiting van andere supermarkten en over leegstand. Een beetje tegenstrijdig met het genoemde punt van het "drukker worden". En laat het duidelijk zijn, dat een eind komt aan de leegstand van het oude belastingkantoor is natuurlijk prima. Ik vrees dat JL en AH weinig kans maken. Ook voor de Duivenakkerstraat en B Woltersstraat lijkt me het plan helemaal niet zo verkeerd, want verre te prefereren voor hen dan de ontwikkeling van een appartementencomplex op de plek van de vroeger Kuulwei (zoals de eigenaar eerst van plan was).
11 mei 1945: terug van weggeweest

Op 11 mei 1945 keerde een eerste delegatie van de Paters vd Heilige Geest terug naar Gennep van hun evacuatie-adres. Dat was een kleine 3 maanden na de bevrijding van Gennep.Pater de Rooy keerde terug met 4 Broeders en 8 Novicen. We zien ze links op de foto aankomen in Gennep, waar ze een grote puinhoop aantroffen, zoals de foto's laten zien. Maar waar ze ook geallieerde soldaten aantroffen die hun onderkomen hadden gevonden in het gebouw van de Paters. De refter was kantine geworden, er was een scheer-lokaal en het bleek dus behelpen voor de paters. Niet anders dan voor alle andere Gennepenaren, die hun vertrouwde Gennep in puin geschoten en leeg geroofd terug vonden bij hun terugkeer. Maar allen waren blij weer terug te zijn. Ook deze foto's zijn afkomstig uit de collectie van de Congregatie van de Paters van de Heilige Geest.

De paters maakten ook wandeltochten in de (weide) omgeving, waarbij ze zelfs tot in Overloon geraakten, waarvan de laatste foto getuigt. En het blijven toch jongens. Zo'n achtergebleven tank blijft trekken. :-)

de mess/kantine van de soldaten
en er werd geschoren
gelukkig was de oorlog voorbij
paters poseren op achtergelaten tank
1945 was ook het jaar dat Jong Nederland afdeling Gennep werd opgericht, waarvan ik afgelopen weekend zoveel foto's online heb gezet uit het album van Ab Voots. o.a. de foto links uit 1995, van de boom-planting door de ereleden bij het 50jr jubileum van Jong Nederland Gennep. Ik was nog vergeten u te attenderen op de link tussen Jong Nederland en Bombakkes, die heel duidelijk wordt uit die foto. Helemaal links ziet u namelijk Theo Roosenboom staan en in het midden Maarten Daniëls. Theo was van 1994 tot 2010 vorst van Bombakkes. Daarna werd (tot op heden) Maarten Daniëls vorst. En er zijn nog heel veel meer links tussen beide verenigingen. :-)
Gennep komt vóór Heerlen

Oud-pastoor Hans Bouman was eerst pastoor in Gennep, voordat ie dit jaar deken van Heerlen werd. Maar ook in 1938 kwam Gennep vóór Heerlen. Op zondag 15 mei 1938 werd het dekenaat Gennep feestelijk toegewijd aan Maria. Dit gebeurde met een processie, eretribunes op de Markt, en later de toewijding zelf onder aanwezigheid van de bisschop Monseigneur Lemmens op het Vitesseveld aan de Groes, waar voor dat doel een speciale tribune gebouwd was. Pas 1 week later, op zondag 22 mei 1938 was het dekenaat Heerlen aan de beurt. In datzelfde jaar 1938 werd ook de Mariakapel aan de Touwslagersgroes gebouwd. Niet toevallig natuurlijk. Monseigneur Lemmens was in 1932 bisschop geworden en was groot bewonderaar van Maria. Dat blijkt overigens ook aan zijn rondgangen door het bisdom met "Maria, Sterre der Zee" in 1954, waarvan al een special op deze site staat. (link naar special uit 1954: Maria Sterre der Zee) De foto's zijn afkomstig uit de collectie van de Congregatie van de Paters van de Heilige Geest. Ik zal op een later moment een special maken van deze toewijding aan Maria van het dekenaat Gennep, en dan tevens een special over deze Paters van de Heilige Geest, die zich in 1926 in Gennep vestigden in het oude hoofdkantoor van de roemruchte Gennepse spoormaatschappij de NBDS (van oa het zgn "Duits lijntje"), die teloor ging vooral vanwege de 1e wereldoorlog. Maar genoeg gepraat: terug naar die meidag in 1938.

een grote menigte Gennepenaren kijkt vanaf het trottoir voor hotel de Kroon toe (we zien voor op de foto net nog de tramrails)
aan de overzijde van de Markt staat de eretribune, voor de bisschop en de genodigden. De gebouwen daarachter, waaronder de Protestantse kerk zijn "tactisch" afgeschermd. We zien Monseigneurs Lemmes in het midden zitten. Rechts naast hem zit overigens burgemeester van Banning
Bij een toewijding aan Maria horen natuurlijk heel veel (in dit geval Gennepse) bruidjes
Op het Vitesseterrein op de Groes, dat niet lang daarvoor met vele mannen uit de werkverschaffing tot stand was gebracht, was ook een grote tribune met banieren gebouwd voor de uiteindelijke ceremonie. We zien monseigneur Lemmens op die tribune zitten.
Jong Nederland 1947-1995

We zien heel veel Gennepenaren de revue passeren, oa Nel Bindels, Ger Michels, Denis Goossens, Peter van Beers, Martha Bindels, Truus den Boer, Ineke Baste, Willie van Baal, Peter Ermers, Lied vd Zeeuw, Ineke Basten, Rita Noij, Boy Roelofs, Joop Wessels, Martien Marinussen, Jan Dimmers, Tinie Cup, Huub vd Vleuten, Mõp Geurts, Gradje Vervoort, kapelaan Geurts, kapelaan Stoot, kapelaan Sampers, kapelaan Terlingen, pater Celie, Hennie Geurts, Vince van Riet, Ton Cup, Arno Marinussen, Dinie Marinussen, Riet Basten, Wim Peters, Nel Wevers, Harrie Fransen, Marijke den Boer, Toos Sluiters, Ans van den Boogaard, Hettie Noij, Doortje Gerrits, Dinie Holtermans, Nel Wevers, Mientje Konings, Lisette Wouters, kapelaan Jansen, Sjaak Noij, Jan Hoesen, Jan Holtermans, Paul Wessels, Ton Smits, Ton van Hout, Jannie Noij, Jan Giesbers, Gerard van Riet, Leo van Tankeren, Henk Liebrand, Hans Hermens, Jan Slungers, Harrie Hubers, Max Jansen, Riet Teunissen, Leo vd Brand, Denie Wevers, Peter Willems, Albert Vermegen, Peter hermsen, Annemie Smits, Hans Nogarede, Maarten Daniëls,Geert Spikmans en nog meer, maar natuurlijk ook met de eigenaar van veruit de meeste van deze foto's Ab Voots. De foto's uit 1947 zijn afkomstig van Nettie Noij. En ca 8 foto's in de periode 1949-1959 zijn van Joop Wessels.

1947-1950
1951-1960
1961-1965
1966-1970

De foto's worden natuurlijk ook toegevoegd aan het webalbum van jong Nederland.

Dit album kunt u hier vinden (klik op deze link)

en de albums van Ab zijn ook bijeengevoegd op een nieuwe "special"

Ga naar de overzichtspagina met specials via deze link.

1971-1980
1995
Heel veel nieuwe klassefoto's

Uit vooral de eind jaren 40, jaren 50 en begin jaren 60. We hebben deze te danken aan Ton Teunissen, die bovendien samen met een behoorlijk grote groep (oud-) Gennepenaren de meeste namen achterhaald heeft. Het zijn foto's van de bewaarschool bij de nonnen, de Martinusschool en van Maria Goretti. Aan de speurtocht hebben naast Ton oa meegedaan: Cees van de Ven, Wim Martens, Wiel Timmermans, Paul Jansen, Otto Hendriks, Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Peta Martens, Annemie Wilbers, Marian Wilbers, Paul Giebels, Han van Arensbergen, en Doortje Gerrits. Ik hoop dat ik niemand vergeten heb.

De kleuterschool bij de nonnen

1950 met juffrouw Bets. De foto komt ook uit het archief van Mariet Thissen van haar overleden man Henk Tervooren
1950-1951 met zuster Cornelina. Deze foto komt van Wim Martens

de Martinusschool

Met zijn 50-en in één klas

kom daar tegenwoordig maar eens om. Er zou een opstand uitbreken onder de ouders en de Telegraaf, SBS en RTL zouden op de stoep staan. Maar in de 50-er jaren niet ongewoon. De "goede oude tijd"? Ton Teunissen heeft de namen van deze klassefoto van de klas van meester Dimmers uit 1953-1954 van de Martinusschool helemaal compleet gekregen. Chapeau.

Daar heeft ie hulp bij gehad van Cees van de Ven, Wim Martens, Wiel Timmermans, Paul Jansen en Otto Hendriks. Zo zie je maar weer: met vereende krachten kom je een eind.

1956-1967 5e klas met meester Thissen. Foto aangeleverd door Ton Teunissen. De foto komt uit het archief van Henk Tervooren. Volgens Harrie-Jan Metselaars, die ook in deze klas heeft gezeten was dit de 4e klas uit het schooljaar 1955-1956. (hieronder de mail van Harrie-Jan)

Harrie-Jan Metselaars reageerde per mail: Bij de nieuwe klassenfoto's staat er een die gedateerd is 1956-1967, vijfde klas. Dit moet zijn schooljaar 1955-1956, vierde klas. In september 1956 ging ik naar de vijfde klas, niet in Gennep, maar op  het (sinds 2010 beruchte) pensionaat Eikenburg in Eindhoven. Daar ging Paul Jansen toen ook heen. Wij hebben daar gezeten van 1956 tot 1958. Is nr. 21 naast mij misschien een jongen Toonen?

1959: voetballen op het schoolplein. De foto is oorspronkelijk van Henk Tervooren. We hebben de foto dankzij zijn vrouw Mariet Thissen. (doorgestuurd door Ton Teunissen). Mariet heeft wat namen gevonden en de rest heeft Ton ingevuld met behulp van Wim Martens

Maria Goretti

1955-1956, 2e klas met juffrouw Nas. De foto is afkomstig van Els Junier. Aan de zoektocht naar de namen hebben meegedaan: Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Peta Martens, Annemie Wilbers, Marian Wilbers en Ton Teunissen
klas 6 van het seizoen 1959-1960. De foto is afkomstig van Els Junier. Aan de zoektocht naar de namen hebben meegedaan: Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Peta Martens, Annemie Wilbers, Marian Wilbers en Ton Teunissen
1956-1957. Foto is van juli 1957. De foto is afkomstig van Betsie Snijders-Janssen. Namen zijn uitgezocht door Ton Teunissen met Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Doortje Gerrits, Annemie Wilbers en Marian Wilbers
1959 6e klas. De foto is afkomstig van Mariet Thissen. Namen zijn uitgezocht door Ton Teunissen met Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Doortje Gerrits, Annemie Wilbers en Marian Wilbers
1960, 6e klas: De foto is afkomstig van Mariet Thissen. Namen zijn uitgezocht door Ton Teunissen met Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Doortje Gerrits, Annemie Wilbers en Marian Wilbers
1956-1957. Deze foto komt van Mariet Thissen uit het archief van haar zus Erna . Namen zijn uitgezocht door Ton Teunissen met Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Doortje Gerrits, Annemie Wilbers en Marian Wilbers
Hakselen langs de Maas

Afgelopen maandag waren ze driftig bezig om de stammetjes en takken van de snoei- en rooibeurt langs de Maas op te ruimen, zodat de rivier weer meer ruimte krijgt. En dat gebeurde met donder en geweld. Het gaat toch wel een stukje handiger dan met een snoeischaar en een tuincentrum-hakselaar. De foto's en het filmpje zijn van Nol van Est.

Er waren ook klassen met 55 (!!!) kinderen!

Het kan dus nòg extremer. Een kleuterklas met daarin maar liefst 55 kinderen. Stel je dat eens voor!

Het is de Gennepse kleuterklas uit het jaar 1950-1951. Toen was de kleuterschool nog aan de Doelen, naast het bejaardenhuis, zoals oude Gennepenaren weten. De non die voor de klas stond was òf zuster Norbertina òf zuster Bernardina. De foto is afkomstig van Ton Teunissen en deze heeft al veel namen verzameld met de hulp van Cees van de Ven, Paul Giebels, Han van Arensbergen, Wiel Timmermans en Marietje Thissen.

De foto wordt ook toegevoegd aan het album van de kleuterschool. Later volgen nog klassefoto's van Maria Goretti. We zien daar ook dat het aantal leerlingen in de klas langzaam terugloopt met de loop der jaren.

Met 50 (!!!) jongens in één klas

kom daar tegenwoordig maar eens om. Er zou een opstand uitbreken onder de ouders en de Telegraaf, SBS en RTL zouden op de stoep staan. Maar in de 50-er jaren niet ongewoon. De "goede oude tijd"? Ton Teunissen heeft de namen van deze klassefoto van de klas van meester Dimmers uit 1953-1954 van de Martinusschool helemaal compleet gekregen. Chapeau.

Daar heeft ie hulp bij gehad van Cees van de Ven, Wim Martens, Wiel Timmermans, Paul Jansen en Otto Hendriks. Zo zie je maar weer: met vereende krachten kom je een eind.

Smid Loeffen

U vraagt zich misschien af, wie is nu weer die smid Loeffen?

Smid Loeffen, was een Gennepse smid met een smederij in de Zandstraat. We kennen hem vooral van het waterrad dat hij voor de Gennepermolen gemaakt heeft aan het eind van de 19e eeuw en waarvoor hij vol trots poseert met zijn voorhamer in augustus 1899. Want toen werd het waterrad in bedrijf genomen. De foto is gemaakt door de Gennepse fotograaf Perolles en beschouw ik zelf echt als een van zijn mooiste foto's. Want tel maar eens hoeveel mensen (min of meer herkenbaar op die foto staan)

De hele foto van de Gennepermolen, met ook de sluiswerken in de Niers, de oude Martinuskerk met de huisjes (en kroeg) ervoor en ook de Niersstraat, staat hieronder. Deze foto is nu, anno 2016, dus 117 jaar oud. In 2016 zouden we dat waterrad graag in ere hersteld zien, maar dat is anno 2016 te duur. Als u op de Niersbrug staat, dan kunt u in de gevel van de Gennepermolen nog zien waar de as van het waterrad gezeten heeft. Naast de hoogwater-indicaties van 1926, 1993 en 1995 is op die plek dus nog meer te zien.

Smid Loeffen heeft ook het vak geleerd aan Nöl Wilbers en zo komen we ook aan beide foto's hieronder in het midden en rechts. Op de foto in het midden staat moeke Loeffen (de vrouw van..) met Nöl Wilbers. Op de foto rechts zien we de Zandstraat in waarschijnlijk 1946. De smederij heeft het oorlogsgeweld niet overleefd. Maar omdat al het puin is opgeruimd en de panden provisorisch zijn hersteld, vermoed ik dat het 1946 moet zijn geweest. De vlaggen zijn wellicht voor de viering van 1jr bevrijding. De foto van moeke Loeffen en Nöl Wilbers zijn aan de achterzijde van het gat in de Zandstraat en dus in de Oliestraat gemaakt.

Gennepermolen bij de oplevering van het waterrad in augustus 1899

Intocht van Sint: Boeven op het stadhuis?

volg alle verwikkelingen bij de intocht van Sinterklaas in Gennep op zondag 13 november 2016

 

Flamingo's: clean sheet
De dames wonnen gisteren in hun eredivisie wedstrijd met 3-0 van Peelpush, maar ook de heren hadden 's middags een "clean sheet". Ze wonnen met 4-0 van hun tegenstander, die een verre reis vanuit Schouwen-Duiveland gemaakt hadden (Forza). Een klein album. Klik op de foto hierboven.
Er hing in de sporthal ook een flyer voor vrijwilligers. Net als andere verenigingen heeft ook Flamingo's behoefte aan de broodnodige vrijwilligers. Ik zal niet vertellen waar die flyers geprint zijn. :-)
De intocht van Sinterklaas in Gennep, 2016

Een uitgebreid fotoalbum van de ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten in Gennep. En wie waren toch die boeven, die in het stadhuis zaten? En is het boek van Sint nog terecht gekomen? Klik op 1 van onderstaande buttons voor het album. Veel plezier.

De statiefoto's van Sint en zijn pieten 2016

Zoals elk jaar heeft fotograaf Frank ook dit jaar weer de statiefoto's gemaakt van Sinterklaas en zijn pieten bij de intocht in Gennep op 13 november 2016. Klik op de foto voor het album.

Wildwest in de Steendalerstraat

Meestal plaats ik dit soort berichten niet op de website, maar als het tegenover mijn eigen huis gebeurt.... Toen ik terug kwam van de intocht van Sinterklaas (reportage volgt later), kwam eerst de politie aangereden. Even later hoorde ik de sirene van de brandweer. En ze moesten allemaal bij mij in de straat zijn. Later kwam nog de ladderwagen helemaal uit Venray. 2 Man gingen blijkbaar op de vlucht en zijn later (volgens horen zeggen) in de Pr Hendrikstraat aangehouden. De brandweer moest zich toegang verschaffen tot een verborgen ruimte. Bewoner werd later meegenomen in een politieauto. Enexis kwam later de stroom afsluiten. Een hoop commotie in ieder geval in een rustige straat in Gennep. En dat terwijl het afgelopen nacht, net om de hoek in de Marijkestraat, blijkbaar ook al raak geweest is. Alarm via de buurapp en 112 is gebeld. Een inbraakpoging of een stalker. Was mij niet helemaal duidelijk. Het laat wel zien dat die buurtpreventieapp toch wel zinnig is voor dit soort situaties. Hoop wel dat het weer een rustig buurtje wordt!

Vrijwilligersdag

Op de foto de jubilarissen: vlnr: Mary Reintjes-Peters, Pastoor Kessels, Willemien van Duuren-Takken, Truus Kersten-Bijleveld, Clemens Roland, Jos van Duuren, Carel Bos, Joke Noij-Elbers, Frans Welles, Nellie Lamers, Coen Ploum. Frans Jansen en Dory Korstanje-Artz waren verhinderd

Zondag 6 november was de jaarlijkse vrijwilligersdag van beide parochies Norbertus en Martinus en wel in zaal PicaMare in Gennep.

Er waren zo'n 125 personen. Er was een loterij. Pastoor Kessels zelf deelde de kroketten uit. En er wr waren maar liefst 11 jubilarissen, die 25 jaar (of langer) vrijwilliger waren. Er is ook afscheid genomen vaan Mr. Norbertus Coen Ploum. Hij was medeoprichter van de St. Norbertuskerk in zuid en was jarenlang kerkbestuurslid bij Norbertus èn Martinus. (dhr Ploum is oud leraar Hezelandcollege Gennep). Maar hij doet nog steeds werk op de achtergrond. De foto's zijn overigens van Pieter Lamers, waarvoor mijn dank.

Veel vrijwilligers doen meerdere taken (parochieblaadjes, poetsen, zingen, de tuin verzorgen, klusjes en nog veel meer). Maar de kerk kan nog altijd meer hulp gebruiken en zeker omdat er nogal wat vrijwilligers op gevorderde leeftijd zijn. A.s. vrijdag is de carnavalsmis 11 e van de 11e om 19 uur. en er is op Facebook al een oproep gedaan aan de bezoekers van de kerk vrijdagavond om zich aan te melden als vrijwilliger, bijvoorbeeld als kerkpoetser. Ben benieuwd wie zich zomaar meldt.

meer dan 125 vrijwilligers waren bij elkaar
voor een kop koffie, een lunch, een loterij en gezelligheid
pastoor Kessels zelf deelde kroketten uit
Feestverlichting

ze zijn vandaag weer begonnen met het ophangen van de feestverlichting. Sint en daarna Kerst komen er dus weer aan. Met dank aan onze "razende reporter Goof" :-)

De Martinusoptocht 2016 op film

 

Martinusoptocht 2016

Vanmiddag was het weer Martinusoptocht. Na het verzamelen op het Wilhelminaplein togen de kinderen en ouders achter het gilde, St Martinus en de bedelaar naar het Nierspark. Behoorlijk wat deelnemers en ondanks dat er di jaar wel heel erg weinig ruchtbaarheid aan gegeven is en het bovendien ook nog erg guur was.

In het Nierspark vertelde pastoor Kessels (dit jaar voor de 1e keer en dus nog een beetje onwennig) het verhaal van St Maarten, of St Martinus, de patroonheilige van de ernaast gelegen Martinuskerk.

Daarna werd het vuur aangestoken, bewaakt door maar liefst 3 brandweerlieden. Dit jaar (volgens mij voor het eerst) mochten er geen bieten of lampions meer in het vuur gegooid worden.

Na afloop konden de kids bij het gilde een zakje met versnaperingen halen en toog het gilde naar de Dragonder.

De Martinusoptocht van 2016: het complete album. En dit jaar ook met foto's van boven. Een filmpje volgt later.

Herfstsushi in Gennep

Terwijl de vlammen van het Martinusvuur de bruin-rode herfstbladeren nog meer glans geven, zien we in de verte de oude in de blauw-donkere novembernacht. Maar bij de chinees is het onbeperkt sushi-eten.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken! test 1, test 2 r

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

lektech  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!