Blijft mooi

3x vanaf de Henakker. De ooievaars waren er ook, driftig op zoek naar voedsel.

De Niers wordt gemaaid

De Niers werd vanochtend gemaaid. Althans, de bodem werd gemaaid. De fuut dacht er het zijne van.

Mooi baantje trouwens op zo'n mooie zonnige en warme dag. :-) Ben benieuwd of ze ook nog wat aan de oppervlakte-begroeiing doen, want de Niersarm, die een aantal jaren geleden gegraven is, zit al helemaal dicht. (zie foto hieronder).

Ben ook nieuwsgierig wie er nu in de Typhoon komt, want het café staat te koop. Vraagprijs voor inventaris en goodwill is € 66000,= en de huurprijs is blijkbaar € 1570,= per maand. We'll see.

Blokker heeft vandeweek de allerlaatste restjes nog aan de straat verkocht en de winkel is nu helemaal leeg. Wel jammer. Niet alleen grote biljetten worden nog geaccepteerd, maar helemaal niets meer..

Politiehelicopter speurt in Gennep

De politiehelicopter heeft do middag tegen 5 zo'n 20 minuten lang rondjes gevlogen boven Gennep, duidelijk op zoek naar iets.

Uiteindelijk landde de helicopter in het Nierspark bij de kerk om overleg te plegen met een motor-agent en vertrok daarna weer. Blijkbaar was de speurtocht opgegeven. Waarnaar? Misschien krijgen we dat nog eens te horen.

Links zien we de helicopter landen bij de kerk. Op de foto rechts vertrekt de helicopter achterwaarts weer en zien we hem boven de Niersdijk "hangen".

Een Romeins Castellum in Gennep!!

Al decennia-lang is er discussie of de Romeinen nu wel of niet in Gennep gezeten hebben. Door sommigen werd de oorsprong van het Genneperhuis ook bij de Romeinen gezocht, zeker na het vinden van grote blokken tufsteen, romeinse pannen, vensterstukken en ander materiaal. Door anderen werd dan gesteld dat die materialen van andere plaatsen gehaald waren voor de opbouw van het Genneperhuis. Hetzelfde zou gelden voor alle Romeinse pannen die in de loop van de jaren in Gennep zelf aangetroffen zijn. De vondst van een groot Romeins grafveld uit de periode 85 - 250 na Christus bij de bouw van de huidige Martinuskerk bracht geen verandering in de discussie. Eind jaren 80 van de vorige eeuw brachten opgravingen in de Maaskemp, zo'n 150m ten noorden van de Stamelbergerdijk een nederzetting aan het licht uit de 4e tot 6e eeuw, waar aan de Romeinen gelieerde Franken gewoond zouden hebben. Daar werden ook waterputten aangetroffen. Dendrologisch onderzoek van het hout bracht aan het licht dat dat hout van het zelfde bos en uit dezelfde periode stamde als van de paalfundering van de Romeinse brug bij Cuijk. Het welles-nietes is altijd gebleven. Maar nu hebben we dus bewijs gevonden van het bestaan van tenminste één Romeins Castellum, met als afmetingen grofweg 110 x 120m, in de Maaskemp, aan een zijgeul (of misschien was dat de toenmalige oever) van de Maas en ook precies op de plaats waar veel later in 1641 een redoute (versterking) gemaakt werd voor de belegering van het Genneperhuis door prins Frederik Hendrik. Maar kijk zelf op onderstaande afbeeldingen. De afmetingen en de vorm laten zien dat het Romeins is. Ook de plek is volstrekt logisch. De afbeelding links is zonder bijschrift. De afbeelding rechts is mèt bijschrift.

Opname uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) van de Maaskemp, waarop zowel de redoutes van de belegering van het Genneperhuis door prins Frederik Hendrik (de stedenbedwinger) uit 1641 als het Romeins Castellum duidelijk zichtbaar zijn.
Zelfde afbeelding, maar nu met enige bijschriften.

Er zijn sinds 2000 zeker 2 onderzoeksrapporten verschenen over de archeologische waarden in het gebied langs de Maas en in Noord Limburg. In beide rapporten wordt gehint dat het Genneperhuis wellicht van Romeinse oorsprong is, maar in beide gevallen hebben de onderzoekers het Romeinse Castellum, meer naar het zuiden, aan een zijgeul, danwel de vroegere rechteroever van de Maas blijkbaar gemist.

In 2005 wordt het Alterra rapport uitgebracht over "Archeologische verwachtingen langs de boorden en in het winterbed van de Maas tussen Grave en Gennep". Daarin schrijft men op pagina 55: "Bij de monding van de Niers vermoeden archeologen een laat-Romeinse burgus maar mede door stroomverlegging, de aanleg van het Gennepper Huis en de verdedigingslinie ter plaatse is een exactere locatie niet aan te geven. Ten zuiden van de oude stadswal van Gennep heeft een Romeins grafveld gelegen". Kaart 1 op pagina 102 van het Alterra rapport staat hiernaast weergegeven.

In 2008 is RAAP-RAPPORT 1644 uitgebracht: " Op een terras langs de Maas Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Bergen"

De afbeelding rechts komt uit dat rapport (fig 40 op pagina 106). Pag 59 schrijft: " Gememoreerd is dat de burcht mogelijk gebouwd is op of nabij een gebouw van Romeinse oorsprong." Op de afbeelding wordt het Castellum volgens mij abusievelijk als redoute aangemerkt. Er is wel een redoute, maar die ligt tegen het Castellum aan en is beduidend kleiner.

Als u goed kijkt dan kunt u op beide afbeeldingen het Romeinse Castellum terug vinden.

Dergelijk Romeins Castellum past precies in het plaatje in het Alterra rapport. Ik heb het links ingetekend.

Gennep moet ook een uitstekende plek geweest zijn, want prima geschikt om je te verdedigen en met toegang tot de Maas. Het zou niet meer dan logisch zijn dat er iets te vinden zou moeten zijn. Leuk is ook dat ongeveer dezelfde plek blijkbaar gekozen is door zowel de Romeinen als door Frederik Hendrik.

Op het plaatje rechts heb ik nog eens een aantal zaken op een rijtje gezet die in Gennep gevonden zijn.

Ik vind het zelf een intrigerend verhaal. Want wat is nu de functie van dat Castellum tov het Genneperhuis? Heeft daar ook een fortificatie gelegen en wat was de functie van dat Castellum dat we nu op de AHN kaarten zien? En wat is er in de oude kern van Gennep zelf nog meer te vinden? Hoe zit het met het stadsslot Lonenstein (5 op de kaart rechts) ?

Een erehaag, maar ook verscheurd

Toen ik trouwde, augustus 1979, was er een erehaag van Vitesse-spelertjes. Ik was namelijk jeugdleider. Ik heb het altijd knap gevonden dat Huub Kroon midden in de vakantietijd zoveel spelertjes gevonden heeft voor die erehaag. De voetballertjes van toen zullen nu allemaal tegen de 50 lopen.

Ik ben in totaal zo'n 12-13 jaar jeugdleider geweest en behalve die erehaag is me vooral de wedstrijd uit tegen Hapse Boys, volgens mij in 1979 of 1980, bijgebleven. In die tijd ging je nog op de fiets, en soms was je alleen. Zo ook die zaterdag. Na een moeizame fietstocht naar Haps (probeer maar eens 15 knapen van rond de 10jr in het gareel te houden in je eentje op de fiets), arriveerden we op het sportpark in Haps. Nu was het gewoonte dat de uitspelende ploeg de scheidsrechter leverde en beide teams daarnaast ook een grensrechter. Ik moest dus fluiten en heb iemand langs de kant bereid gevonden om te vlaggen. En dus maar hopen dat de reserves zich een beetje wilden gedragen. So far so good.

In de wedstrijd ging een spelertje van Hapse Boys wat lomp door op mijn keeper, Jacky Leenders. En het was overduidelijk dat die zijn been gebroken had. Daar stond ik dan als 24 of 25 jarige in mijn uppie in Haps met 14 andere jongens, fietsen, en een spelertje met een gebroken been. Een van de omstanders was bereid naar het Maasziekenhuis te rijden. Ik kon Jacky niet echt alleen laten gaan, maar wat met de andere jongens en de wedstrijd. En hoe kwamen die jongens dan weer thuis. Ik was op dat momente echt verscheurd. Dit in een tijd dat mobieltjes nog niet bestonden. Uiteindelijk heb ik de leiding van Hapse Boys gevraagd naar Vitesse te bellen, het probleem uit te leggen, en te vragen of ze als de bliksem iemand naar Haps wilden sturen. Aan de leider van Hapse Boys vroeg ik om op mijn jongens te letten. 's Avonds kwam ik, na het ziekenhuis, weer thuis (ik weet niet eens meer hoe en ik weet ook niet meer of die wedstrijd nog wel uitgespeeld is) en vroeg ik naar de jongens, die gelukkig weer heelhuids waren thuis gekomen. Vitesse had meteen mensen gestuurd. Even later realiseerde ik me toen dat mijn fiets natuurlijk nog in Haps stond. Wat nu?. Maar gelukkig had Vitesse ook daaraan gedacht en was mijn fiets alweer in Gennep. Zo ging dat vroeger, nog niet eens zo lang geleden....

Dan liever de lucht in

Nol heeft een hele grote achtertuin (de Groes). En daar steeg di avond 16 augustus een heteluchtballon op. Nol schoot een paar plaatjes.

Op 3 oktober 2000 was er ook een ballonvaart vanaf de Groes, met deken Huisman. Mike was daarbij en maakte een filmpje.

Ballonvaart op 3 oktober 2000

de Kröt

De "kröt" of Rievers was vroeger een begrip in het Gennepse. Na de zondagse hoogmis, maar ook doordeweeks gingen veel Gennepse mannen een borreltje drinken bij de "kröt", het café van Rievers rechts naast het geveltje.

Een foto van Drika Rievers, die voor zover ik mij kan herinneren altijd achter de tap stond, mag dan ook niet ontbreken in de galerij van Gennepse mensen. (gennepse mensen, album 8). De foto is afkomstig van haar neef, Fons Rievers en ingescand door de "lange".

Tonny: Links is de Tante van Fons ( Drieka van de café Kröt of Kreut ) , dan Kloas Vermeulen ( schoenmaker ) de vader van Jan Vermeulen en daarnaast de vader van mijn overbuurman Michiel ( Giel ) Gijs Bezemer. Op de achtergrond staat de wagen van Hub Timmermans met Heineken erop, Gijs was de chauffeur bij Timmermans ( voor de deur van Café Bouman, want die hadden geen Heineken !!!!!! ). (noot Harm: dat weet ik nog. Bij Bouman (de Kastanjeboom) schonken ze Grolsch. Dat weet ik nog omdat ik er altijd hoofdpijn van kreeg).

Hieronder nog een aantal recente bijdragen aan de website.

Ger Mauriks ( woonde toendertijd boven Verhasselt op de Markt ) en rechts is de “STER”  slagersknecht ( Basten ) bij Hoesen Slagerij in de Maasstraat ( alom bekend toendertijd met zijn uitspraak van : De Ster ziet God , de Ster spreekt met God !
ziekentriduum in hotel de Kroon. (ca 1953-1954). We zien oa deken Jansen en kapelaan Schampers (zo te zien staat links de bisschop van Roermond)
Op deze foto van het ziekentriduum in de zaal van hotel deKroon (1953?) zien we enkele prominente Gennepenaren welke achter in de zaal van De Kroon staan helemaal achterin bij de schuif/draaideuren van toen. !!!! Piet Peters ( de Knip )-Martens ( gem. secr. ) – van Hout uit de Middelweg (PTT) – Adriaan Trienekens ( koster) . De tweede persoon van links die in bed ligt is Dhr. Reinders die woonden toen in de Loodsstraat; een dochter is getrouwd met Wim van Duuren
pa Wilbers van de "lange" vol trots bij zijn eerste auto, die hij bij Jetten gekocht had, een minor. (Jetten zat voor en de 1e paar jaar na de de oorlog in de Zandstraat, tegenover het oude postkantoor, voordat ze nieuwbouw pleegden op het Wilhelminaplein (nu AH)
Dit artikel verscheen in 1971 in de Gennepse krant over Cato Linders, de vrouw van Jan. 1963 bij Jan Linders, opening van de "alles voor uw ega beurs". Met oa burgemeester Gilissen. Mijn eigen moeder Annie Teunissen staat links van hem. Jan Linders zelf staat helemaal links
6 juni 1964. Sacramentsprocessie
6 juni 1964. Sacramentsprocessie
1966 loswal Gennep

Een aantal van bovenstaande foto's staan ook in de special van Ton Teunissen (link naar die special)

Ver weg en dichtbij

ver weg

dichtbij

Hieronder nog een aantal plaatjes van dichtbij. Voor de liefhebber

150jr: een bijzondere dag voor deken Huisman

15 augustus is het Maria Hemelvaart. Een feestdag nog steeds in vele landen, zoals Duitsland, Spanje en Italie. Ook in Nederland was het vroeger een feestdag. Tegenwoordig niet meer. Maar nog steeds wordt rond die dag de zondagsviering van de St Martinuskerk verplaatst naar de Touwslagersgroes en wel naar de Mariakapel, die daar al zo'n 80jr staat. Deken Huisman deed de mis voor een grote groep mensen. Hieronder een paar plaatjes (met dank aan muurbloempje). Zoals gewoon had deken Huisman ook weer voor mooi weer gezorgd. :-)

Voor deken Huisman was het ook een speciale viering, want dit jaar is het 150jr geleden dat Paus Pius IX (in 1866), de icoon van Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, aan de congregatie van de redemptoristen toevertrouwde. Een afbeelding van dat iccon staat hier links. En deken Huisman is een Redemptorist. Voor hem was deze viering bij de Mariakapel dit jaar dus zeer speciaal, zoals hij ook zelf vertelde.

Ik weet nog dat mijn moeder (en trouwens de meeste vrouwen, die ik vroeger kende) iets speciaals hadden met deze Maria, moeder van altijddurende bijstand. Als ze steun nodig hadden, dan baden ze meestal tot deze Maria en daaruit putten ze dan zoveel vertrouwen om weer verder te kunnen gaan. En voor hen werkte dat ook zeer overduidelijk.

Hieronder de plaatjes van muurbloempje van de viering van vanochtend. En als vanouds stond ook Snellen weer paraat voor na de mis. Chapeau, want het is een mooie traditie.

Definitief plan LIDL, Kuulwei wordt parkeerterrein

Evert attenteerde me erop dat de uiteindelijke (aangepaste) plannen van LIDL op de site van de gemeente staan. Meteen gekeken natuurlijk en ik moet eerlijk zeggen dat die nieuwe plannen die nu in ontwerp voorliggen er een heeeeeel stuk beter uitzien.

situatietekening

De grootste bezwaren waren het laden en lossen vanaf het Europaplein (hoe moest dat bv tijdens de kermis) en daarnaast het parkeren. Blijkbaar koopt de LIDL nu ook het voormalige terrein van de Kuulwei en wordt het laden/lossen vanaf de Burgemeester Woltersstraat gedaan. Tevens wordt daar een nieuw groot eigen parkeerterrein aangelegd met naar ik meen 44 parkeerplaatsen. Door deze oplossing zijn de bewoners van de Duivenakkerstraat en Burgemeester Woltersstraat meteen af van de dreiging van de daar geplande appartementen. En ook een goede oplossing voor de eigenaar van het Kuulwei terrein, die nu tenminste nog enige centen krijgt.

Alleen maar winnaars lijkt het, alhoewel de LIDL nu wel extra diep in zijn/haar zakken moet steken voor de financiering van de aankoop ook nog eens van het Kuulwei-terrein en van de extra werken. Maar mooi dat het zo opgelost kon worden.

Plattegronden

1000e bezoeker Petershuis "Ooievaars in de kunst"

Zaterdagmiddag, iets na half 4 was er de 1000e bezoeker van de tentoonstelling "Ooievaars in de kunst" in het Petershuis. De gelukkigen betrof een gezin uit Zwijndrecht, vader, moeder en 2 kinderen, die natuurlijk in de bloemetjes gestoken werden. Een mooi succes voor het Petershuis.

In Gennep was eht za 13 aug zowiezo goed vertoeven. Mooi weer en een hele verbetering tov van de donderdag toen het nog kouder was dan 2e kerstdag 2015
En ook SumMmertime had dus goed weer. Het was dan ook druk op de Markt
Bij Pet's Place is het feest.
Bij Blokker duidelijk niet, nu het einde nadert. Jammer.
Vergunning voor Lidl

Gisteren is in de Staatscourant de ontwerpvergunning voor de nieuwbouw van de Lidl op het Europaplein, op de plek van het vroegere belastingkantoor, gepubliceerd. Deze ontwerpvergunning ligt vanaf vandaag, 11 aug 2016, 6 weken ter inzage.

Ik weet niet hoe het definitieve plan er uit ziet, maar hiernaast de tekeningen van een jaar geleden.

Ik ben benieuwd of er veel bezwaar gemaakt zal worden. Je kunt ook redeneren, dat het gebouw lager is dan het huidige gebouw en dat er een prima parkeerterrein voor ligt. Het CDA refereerde aan parkeerproblemen op de Burgemeester Woltersstraat, maar wat dat er nu mee te maken zou kunnen hebben, is me niet helemaal duidelijk. De aan- en afvoer met grote vrachtauto's over het Europaplein en hoe dat nu moet bij bv de Gennepse kermis lijkt me meer een probleem. We'll see. Gennep maakt in ieder geval zijn faam als supermarkt hoofdstad van de regio weer eens waar. Hieronder nog wat plaatjes van vanochtend, hoe het er nu uit ziet.

Zomerkamp

Verleden week hield Jong Nederland Gennep haar jaarlijkse zomerkamp als afsluiting voor de vakantie. Op 4 september wordt het nieuwe seizoen weer geopend met de Doe-Je-Mee-Dag voor alle kinderen en jeugdigen uit de regio.

Een twintigtal vrijwilligers vertrok met ruim 60 kinderen richting het Limburgse Bergen. Daar stond het jaarlijkse zomerkamp weer op de planning. Ook dit jaar werden kinderen, in de leeftijd van 6-18 jaar, vermaakt met tal van activiteiten, spellen en speurtochten. Zo moesten de oudste groepen (hikers) een eigen slaapplaats zien te regelen, was er dagelijks een inspectie en ontstond er in het centrum van Bergen een heuse strijd wie als eerste 45 dolle dwaze opdrachten had uitgevoerd. Zoals alle voorgaande edities van het kamp was er ook dit jaar weer een uitdagend, spetterend en vooral gezellig programma opgezet met een bijhorende rode draad; Hollywood. Typetjes Jessy, James en Julius kwamen dagelijks op bezoek om de kinderen mee te nemen in de wereld van Film en Wall of fame. Van Western tot Comedy en van Robin Hood tot James Bond, iedere dag stond in het teken van een ander thema. Samen met alle kinderen kijkt de leiding terug op een zeer geslaagd kamp en wordt er alweer uitgekeken naar volgend jaar!

Waar de Niers de Maas ontmoet....

Ik ben vanmiddag weer eens de Maaskemp in gefietst. In mijn jeugd kwam je daar bijna niemand tegen. Maar nu, in 2016, opgeteld heen en terug maar liefst tussen de 60 en 70 mensen, meest fietsers. Het Genneperhuis en vooral het pad en de trap naar de uitzichtstoren was van brandnetels ontdaan. Mooi. Nu alleen nog de takken ervoor bijsnoeien, zodat je inderdaad richting Milsbeek en Rijkswald kunt kijken. <aar al met al lag het er netjes bij. Er werd gefietst, gevliegerd, gevaren, gezwommen, gevist (en ook gekust :-)). Een mooi stukje Nederland (vooral bij dit weer). Hier omheen een aantal plaatjes.

Meer foto's staan in het album dat toegankelijk is via de volgende link: KLIK OP DEZE LINK

Binnenkort kom ik nog eens terug op de Romeinen. De Maaskemp is daarvoor een toepasselijke plek. Hoe de 7 Provinciën en de Oranjes hetzelfde idee hadden als de Romeinen 1600 jaar eerder en vervolgens over de Romeinen heen walsten. Hoe dat zit? Dat volgt..., binnenkort op deze website. Veel plezier.

Speciaal voor Ernst

Vroeger waren processies normaal. Elk jaar was er de sacramentsprocessie in het late voorjaar. Ik werd er dan op uit gestuurd door mijn moeder om in de Maaskemp bloemen te plukken om op straat te strooien. En met mij vele anderen. Er waren straat-altaren als rustplekken, heel veel misdienaars, "bruidjes", notabelen en vele anderen, die allemaal meeliepen en een rondgang maakten door de straten van Gennep.

Tegenwoordig kennen we deze traditie niet meer. In Boxmeer is nog wel "de vaart", maar in Gennep was de laatste processie in 2010, op verzoek van deken Huisman, bij zijn jubileum. En daarvoor? Weet ik niet eens meer. Er waren processies in de 1e helft van de jaren 60, maar daarna??

Dus Ernst: op jouw verzoek: een album met maar liefst 25 plaatjes van processies in het Gennepse. Klik op 1 van beide foto's voor het album. Veel plezier.

Processies, Dwarfs, SumMmertime en meer

Als u op de foto links klikt dan gaat u naar het facebook-item over Hong-Kong. Ik heb nog nooit zoveel likes en delingen gezien van een Genneps onderwerp dan dit eigengemaakte noodbordje van Hong Kong. Eigenlijk mag het natuurlijk niet, maar wat moeten ze ook anders? Een verzoek sturen aan de gemeente? Dan krijgen ze een automatisch antwoord dat er binnen 6 of 8 of nog meer weken gereageerd zal worden. Dan is dit dus een wat praktische oplossing, die de facebook gemoederen dus danig bezig hield: van den Boer naar Hong Kong in enkele stappen. :-)

U heeft me een weekje gemist. Tja, vakantietijd, komkommertijd zullen we maar zeggen. Maar nu links een paar foto's van SumMmertime van vandaag zaterdag 6 augustus. Ook de 2ehands boekverkoop bij het Petershuis loopt gesmeerd zo te zien. Duurt nog zolang het SumMmertime is. En op 28 juli was er in de tuin van PicaMare een toneelvoorstelling, Sneeuwwitje & the Dwarfs. Ik kwam er voorbij met Fleurtje en heb een paar plaatjes geschoten.
en dit was de reden van de afsluiting van de Niersweg. Komisch trouwens om te zien hoeveel mensen zich niets van de afzetting aantrekken en er toch door denken te kunnen. Het was wel mooi rustig op de Niersweg en ook in de shared space. Eindelijk veilig oversteken. Ben wel benieuwd of die hellingen of beter verkeersplateaus wel zullen helpen want ze zijn erg laag en niet erg afremmend. Wat waarschijnlijk veel beter helpt is dat de auto's Gennep in nu ineens aan het verkeer (ook fietsers dus) uit de Nieuwstraat en de Bleekstraat voorrang moeten verlenen. De 2e foto is genomen vanaf de Niersweg richting de Molenstraat (en het huis waar ik geboren ben)
ruim 50jr geleden zag het er zo uit. De foto is van Ton Teunissen en laat een sacramentsprocessie zien op 6 juni 1964. Toen was ik dus 8. Mijn latere schoonvader Jan Zeemering is trouwens de laatste lantaarndragen. Over deze processies en ook over de foto's van Ton Teunissen later meer.
omdat het zomer is nog een paar plaatjes uit mijn eigen tuin
Gennepse Mensen

Ik heb de gallerij van Gennepse mensen weer eens aangevuld (album 8 ditmaal) met dank aan Ton Teunissen en "de lange".

 

Van "de lange': een foto van zijn vader Arnold (Nöll) Wilbers, met naast Arnold: Arie van Bree ( tabakswinkel Zandstraat 44 ), Herman van Duuren (elektro Zandstraat 9) en Jan van de Logt ( 50 jr. monteur bij Garage Jetten en die woonde boven Het Geveltje in de Zandstraat). Tonny noemt het viertal gekscherend zijn "ondernemingsraad" in die tijd .
Rechts de winkel van Arnold en later Tonny in de Zandstraat.
De fam Wilbers: kermis 1946 met op de achtergrond de Mallemeule en pand Rievers ( Geveltje ) en op de foto's staan van links naar rechts: Dina Groothuyse uit Barneveld waar de familie Wilbers geëvacueerd was dan Tonny Wilbers (1941), Theo Wilbers (1938) dan Tante Ton Hendriks ( zuster van moeder Wilbers uit Mill ) dan Gerrie Wilbers (1943) en dan Mimi Lamers ( van de Kroef Panoven Ottersum ) was bij de fam Wilbers in het huishouden want moeder Wilbers was in Barneveld bevallen van dochter Elly ( 1945 ).
Juli 2016: broer en zussen dag van de kinderen Wilbers, deze keer in Veghel bij Gerrie. vlnr: Ria-Elly-Gerrie-Theo-Marianne en Tonny
Hieronder een aantal mensen die natuurlijk niet mogen ontbreken in de gallerijen van Gennepse mensen. De foto's zijn uit 1983 en afkomstig van "de lange"
Henk van de Lest, die samen met broer Jan het Gennepse Supertex deed groeien en bloeien. Maar hij was ook een begenadigd spreker die regelmatig in de ton stond op zittingsavonden van Bombakkes
En daar trad natuurlijk ook altijd good old Teun Metselaars op
Evenals vaak Piet Verhasselt
De eregasten hadden het in ieder geval prima naar de zin. Ondermeer deken Gelissen en Harrie van Arensbergen (Harrie de Koi)
Ton Teunissen en Otto Hendriks (juli 2016) Ton:: " Vorige week zijn we naar de Vierdaagse in Gennep gaan kijken en hebben daar leuke contacten gehad, die ons hebben bijgepraat over de goede veranderingen in Gennep. Hierdoor hebben we besloten om deze week terug te gaan naar Gennep om het Genneperhuis en de kerktoren te bezichtigen en tevens per fiets de omgeving nog eens te verkennen. Dit omdat we na de dood van vader in 2011 bijna niet meer in Gennep waren geweest. Trouwens op de site van Gennep zag ik je adres in de Steendalerstraat. Ben je verhuisd? Nadat we het Genneperhuis hadden gedaan en via de Drie Kronen via de Niersstraat reden om daar wat te drinken, kwamen we in contact met 2 vrouwen en haalden wat herinneringen op aan de tijd, dat ik ook in Gennep woonde. Komt daar een man aan, die me bekend voorkwam. “Dat is mijn man.” zei een van de vrouwen. Hij kwam me wel erg bekend voor en ik vroeg dan ook aan hem, of hij Otto Hendriks was. Dat bleek het geval. Hij woonde vroeger op de Duivenakker. Samen hebben we op de kleuterschool en op de lagere school bij elkaar in de klas gezeten. Sinds 1960 heb ik hem nooit meer gezien. Hier staan we voor de oude winkel van hun dochter, die nu hun winkel in de oude zaak van ‘t Hoekje hebben geopend.
1954: Maria Sterre der Zee processie.
de namen van de misdienaars

Over een EHBO oefening in 1963 en de verschijning van Rien van Nunen (van Stiefbeen (en zoon)) volgt later meer.

De Maasbrug

Twitter stond vanavond (wo 27 juli) bol van de alarmberichten (brandweer, duikploegen, ambulances, politie, traumahelicopter) met ook nog een hoop retweets. Ik doe aan dergelijke berichten principieel niet mee, als er mensen betrokken kunnen zijn. En er zijn ook interessante andere onderwerpen. In dit geval de Maasbrug.

Met de bouw daarvan is de NBDS in 1871 begonnen. (De NBDS was de Noord Brabantse Duitse Spoormij die opgericht was voor de spoorlijn van Goch naar Boxtel en vice versa en die ook aan de wieg heeft gestaan (in 1912) van de MBS (MaasBuurtSpoor, de trammaatschappij, die later overging in een busmaatschappij, de Zuid-Ooster enz). Zowel de NBDS als de MBS (en Zuid-Ooster) hadden hun hoofdkantoor en werkplaatsen in Gennep. Het verhaal van de NBDS kunt u elders op deze site lezen en ook hoe de Maasbrug een cruciale rol heeft gespeeld in de aanval van Duitsland op Nederland op 10 mei 1940).

Enfin, in 1872 was men zo ver dat men met de stalen vakwerkconstructie van de (toen) spoorbrug kon beginnen. De pijlers werden zo breed gemaakt dat er later nog een 2e brug naast gelegd zou kunnen worden aan de noordzijde. Deze vooruitziende blik van de NBDS bleek zo'n 80jr later heel nuttig te zijn geweest, want toen konden die brede pijlers gebruikt worden om de verkeersbrug op te leggen, voor auto's en fietsers, welke in 1955 geopend werd. De 4daagse van Nijmegen gebruikte de brug nog een aantal jaren voor de oversteel van de Maas (op de vrijdag!). Ruim 20jr later werd de spoorbrug opgeruimd en was de oorspronkelijke spoorbrug alleen nog maar een verkeersbrug. Maar even terug naar nu ruim 140jr geleden. Imposant dat ze in die tijd, zonder onze moderne hulpmiddelen, al zo'n giga klus konden klaren. Wat plaatjes van heeeeeeeel lang geleden.

Links de omschrijving in het jaarverslag 1971-1872 van de NBDS dat de stand van zaken mbt de werkzaamheden aan de Maasbrug betreft.
Hieronder de werkzaamheden aan de pijlers in 1871
File op de maandagmorgen

Gistermorgen, maandag 25 juli, is de fa Laarakkers begonnen met de aanleg van een 2tal verkeersdrempels of beter kruispuntplateaus in de Niersweg en wel ter plaatse van de kruising met de Nieuwstraat en met de Bleekstraat. Niet alleen worden het plateaus, ook is de Niersweg dan geen voorrangsweg meer. (opletten dus).

Maandagochtend hadden 3 Gennepse coryfeeën, Paul van Riet, Joop den Boer en Tonny Wilbers (dus met de n bij Joop en met de y bij Tonny :-)) plaats genomen op het bankje voor de RaBobank om de gedragingen van de dames en heren automobilisten te observeren. Ik laat ze zelf aan het woord: " Het was geen opdracht van de gemeente om een verkeerstelling te doen, maar we hebben moeten constateren dat de borden van : Omleiding Niersweg  en volg “ O “ door bijna niemand begrepen werd en dus doorreden totdat het ook echt niet meer ging en draaien of via Bleekstraat, Oliestraat, Molenstraat ( weer omdraaien), naar de Nieuwstraat links af en dan mag je het raden ( of via de Markt of via de Zandstraat !!!! ).  Dus files in Gennep op Maandagmorgen.".

Ik denk overigens dat het niet zozeer een kwestie van niet begrijpen was, maar vermoedelijk meer een kwestie dat de dames en heren de bebording negeerden, want persé die kant uit wilden in de veronderstelling dat ze er wel door zouden kunnen. Niet dus. Ik moet overigens ook constateren, dat de shared space meteen een stuk aangenamer is geworden met uitzondering dan van bij de aansluiting met de Picardie. Misschien dus maar de Niersweg voorgoed afsluiten. ;-). Hieronder nog een paar plaatjes van de maandag.

lijkt mij toch duidelijk zat

of niets soms?

luchtfoto van de gemeente

En vandaag ben ik met Mike de Niers afgezakt vanaf de Viller-Muehle tot aan het Nierspark. Na de eerste hindernissen vanwege alle omgevallen bomen en takken een mooie tocht. Helaas geen bevers, zwanen of ooievaars gezien. Hieronder wat plaatjes van langs de Niers.

het stikte van de libelles langs de Niers

zo hoog worden de windmolens

moeder en zoon

zenuwachtige vogel (vermoedelijk met nest)

De reiger verstopt zich

Roepaan vanuit ander gezichtsveld

Ook weer eens wat anders Bus Nijmegen-Gennep over de Oordsebrug

de oude en de nieuwe kerktoren op 1 foto

Totaal gebrek aan respect

Links en onder foto's van het Heilig Hartbeeld in de Wagenstraat van vandaag zondag 24 juli. Ik zal verder commentaar achterwege laten, omdat dat volstrekt onnodig is. De linkerhand is compleet afgebroken en ook de rechterhand is ernstig beschadigd.

Het beeld dat meer dan 80 jaar oud is, is een geschenk van de Gennepse bevolking en stond eerst op de hoek van de Zuid-Oostwal en is later verplaatst naar de huidige positie in de Wagenstraat. Rechtonder een plaatje uit de 30-er jaren, toen het beeld nog op de hoek ZO-Wal-Zandstraat stond.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!r

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

lektech  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!