Zomeravondconcert Harmonie

Zondagavond 20 juni, vaderdag, was om 18:30h op de Markt het traditionele zomeravondconcert van de harmonie. De harmonie speelde prima, maar de temperatuur werkt niet echt mee, want het was bijna guur. Jammer.

De mensen, die er waren hebben in ieder geval genoten van het concert, dat het 1 na laatste concert van de harmonie is voor de zomervakantie. Volgende week wordt nog een concert gegeven in de Norbertushof.

Na de vakantie volgt dan al heel snel de Proms, welke de harmonie dit keer samen met de Molukse gemeenschap opzet.

Wat plaatjes van een geslaagd concert staan achter de foto links.

Gennep.nu heeft ook een kort filmpje gemaakt van het concert. Klik hiervoor op de foto rechts

filmimpressie
Halve marathon

Onder toeziend oog van de ooievaars werd (na 7 jaar) de halve marathon van Gennep weer in het centrum gestart. Wat plaatjes van gennep.nu. Alle respect trouwens voor de lopers. Ik zou er niet aan moeten denken meer dan 21km te rennen.

De echte gladiatoren zijn natuurlijk diegenen die de ruim 21km rennen, alsof je even naar Nijmegen rent... Het album met deze gladiatoren staat achter de foto rechts

gladiatoren
Verwarring

Ik heb helaas blijkbaar voor wat verwarring gezorgd. De oproep voor het jubileum van de buurtvereniging Bergstraat heeft tot veel reacties geleid, maar blijkbaar ook tot verwarring. Want welke straten horen bij deze buurtvereniging? Dit is de Bergstraat zelf, de Wagenstraat, maar niet de hele Wagenstraat, maar vanaf de Bergstraat tot de LOoodsstraat. En ook een gedeelte van de Groene kruisstraat hoort bij deze buurtvereniging, namelijk vanaf de Spoorstraat tot aan de woning van de voormalige direkteur van de MAVO, dhr Bosman. Excuses voor de onduidelijkheid.

Wat wel duidelijk is, is dat het as zondag 20 juni vaderdag is. 's Ochtends is dan weer de halve marathon, welke (gelukkig) dit jaar weer start en finish in hartje Gennep kent. Carel Stortelder stuurde het programma:

De starttijden zijn: Rabo Bambinoloop 300 meter 10:45: AH Halve Marathon 11:00; Safe 2 Lock 10K Trimloop 11:00; GH Advocaten 5K Trimloop 11:05; Rabo Scholierenloop 750 meter 11:10; Meer info is te vinden op de website http://halve.vitesse08.nl/

En zondagavond begint om 18:30h op de Markt het zomeravond-concert van de harmonie.

Volgende week begint SumMmertime, maar is ook de CARWASH door Jong Nederland. Wilt u uw auto een keer laten wassen, of wilt u Jong Nederland zomaar steunen, dan is dit uw kans. Frank stuurde de poster rechts.

Het is weer heel!

Goof attenteerde me dat het Heilig hartbeeld op de hoek Wagenstraat-Steendalerstraat weer gerepareerd was. En ja hoor, de gemeente heeft het beeld blijkbaar laten repareren en tevens laten schilderen. Mooi, want dit beeld dat oorspronkelijk op de hoek Zuid-Oostwal/Zandstraat stond, zoals de foto eronder laat zien was een gift van de Gennepse bevolking in de 30-er jaren van de vorige eeuw.

Er gaan stemmen op om dit beeld als monument te bestempelen. Daar ben ik wel voorstander van, want het beeld is tenslotte representatief voor de situatie 80 jaar geleden en is bovendien een gift van de Gennepse bevolking.

Toen ik het beeld ging fotograferen kwam ik over de Niersdijk en trof weer familie zwaan aan en tevens een mooi doorkijkje op de Martinuskerk. Zowel H Hartbeeld als Martinuskerk zijn nu in volle glorie hersteld.

Gennepse Revue!: zoals u gelezen hebt, komt er weer een Gennepse Revue in het najaar van 2011 (dank je Hetty :-) ). Ik kom hier gegarandeerd nog op terug. Vooralsnog heb ik de link naar de site van de Gennepse Revue toegevoegd onder links. LINK naar Gennepse Revue Eind oktober dit jaar is trouwens ook weer de First Night of the Proms van de Gennepse harmonie. Het wordt gezellig in Gennep.

En zondagavond kunt u naar een concert van de Gennepse harmonie op de markt. Het zomeravondconcert begint om 18:30h en vormt de opmaat tot een nieuw SumMmertime seizoen.

In het najaar tenslotte, op 25 en 26 september is er weer een jubileum dat groots gevierd gaat worden, het diamant festival, waarmee gevierd gaat worden dat deken Huisman maar liefst 60 jaar priester is.

Beestenbende

Langs de boorden van de Niers op zondag 13 juni. Monsters (links) en wat mooiere exemplaren (rechts)

En vandaag waren er zo te zien veel fietstochten van clubs en buurten, maar was er ook het allereerste "Heisa". Op de site van heijen.info staan een hele serie foto's: LINK

Een oproep: de Bergstraat/Wagenstraat/Gr Kruisstraat

De foto links staat op deze site (special Guus Hermens) en toont het Gouden Echtpaar Herman Holla-Kempkes in 1931 met kinderen en kleinkinderen. Zij woonden in de Bergstraat. Op de foto staan o.a.: J an Holla, Herman Holla, Jozef Wessels, Lies Wessels-Holla, Fer Holla, Dora Holla-Kamps, August Hermens, Marie Hermens-Holla, Heinrich Lieske, Gonda Lieske-Holla, Herman Holla, Elisabeth Holla-Kempkes, Trina Derkx-Holla, Gerard Derkx, Lies Hermens, Herman Hermens, Guus Hermens, Truus Hermens, Henk Hermens. Dit is een van de weinige foto's op deze site uit deze buurt.

En over deze buurt gaat het nu. De buurtvereniging Bergstraat, Wagenstraat, Gr. Kruisstraat, bestaat binnenkort 50 jaar en is op zoek naar foto's van vroeger. Hoe het er uitzag en wie er woonden. De buurt doet een oproep aan alle oud bewoners  en huidige bewoners of ze nog bruikbaar fotomateriaal hebben en tevens of zij hun huidige adres door willen geven, omdat de buurt ze voor een reunie uit wil nodigen. Reacties kunnen gestuurd worden naar: Jack Knops, Bergstraat 6, 6591 GP Gennep, jackknops@ziggo.nl , tel: 0485-514762

Zoals u wellicht weet zijn eer allerlei plannen mbt de oude NBDS spoorlijn, die door velen ook "Duits lijntje" wordt genoemd. Zie oa. LINK. Leuk is een trailer die door een filmer uit Schijndel gemaakt is en op youtube staat: LINK

Verkiezingen in "Maasduinen": bevolking tegen herindeling

Ik was benieuwd hoe de verkiezingen in Mook en Bergen verlopen waren en hoe het resultaat zou zijn geweest als je een berekening maakt voor een "heringedeelde" nieuwe gemeente zoals sommigen zo desperaat nastreven. Goof heeft de cijfers op een rijtje gezet, zodat we een vergelijking kunnen maken tussen het stemgedrag in de huidige 3 gemeenten en hoe de zetelverdeling zou zijn in een heringedeelde gemeente op basis van deze stemming.

een vergelijking leert dat het beeld redelijk uniform is. Relatief gezien was zowel CDA als PVV het sterkst in Bergen, de VVD het sterkst in Mook en de SP het sterkst in Gennep. Ook erg opvallend is dat D66 in Mook een relatief beter resultaat heeft behaald dan in Gennep.
De stemverhoudingen in een heringedeelde gemeente zou als hierboven geweest zijn. Het totaal aantal geldige stemmen bedroeg 22184 stemmen. Grootste partij is de SP, gevolgd door CDA en PVV met de VVD als 4e. Op enige afstand volgt de PvdA als 5e partij.
E.e.a. resulteert in de bovenstaande zetelverdeling. Door een gelukkige verdeling zou de PvdA evenveel zetels hebben als de VVD. 3 grootste partijen zijn CDA, SP en PVV

Een andere conclusie kan zijn, dat op basis van deze uitslag er geen basis meer is voor een herindeling. PVV, SP en VVD zijn tegen en deze hebben samen 14 van de in totaal 25 raadszetels. Een zeer ruime meerderheid is dus tegen! Let wel op: dit is een theoretisch resultaat, want zowel de SP als de PVV doen (waarschijnlijk) niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen. De vraag is ook of de andere partijen zich niet herbezinnen. Maar dat zal wel niet, want men is in het algemeen erg overtuigd van zijn eigen gelijk. Of er nu onderzoeken zijn die aantonen dat groter niet altijd beter of krachtiger is en wat verkiezingsuitslagen ook zijn. En als het niet anders is, dan kan men altijd weer nog een Berenschot rapport laten maken dat resulteert in het vooraf bekende resultaat.....

2e kamer verkiezing - omgezet naar Gennepse gemeenteraad

In stemmen-aantal was de SP veruit de grootste geworden in Gennep (2074). Daarachter een groepje van 3 met VVD (1619), CDA (1605) en PVV (1590). Een stukje daarachter de PvdA (1486) en dan op grote afstand D66 (620) en Groen Links (402).

De grote winnaar zou de PVV geworden zijn met ook een goed resultaat voor de VVD en verder de SP.

De huidige coalitie in Gennep (PvdA, CDA en D66) zou nog maar 7 van de 17 zetels bezetten (nu 13!)

De SP en de PVV zijn tegen herindeling. VVD waarschijnlijk ook. Maar trek uw eigen conclusies maar.

Ook leuk is om het stemgedrag van de Gennepse kiezer af te zetten tegen het landelijk gemiddelde. Ik heb dat gedaan door de Gennepse uitslag om te zetten naar 2e kamer zetels en dan te vergelijken met de voorlopige uitslag. Opvallend is dan vooral dat de SP het in Gennep veel en veel beter doet dan het landelijk gemiddelde. Wellicht toch het gevolg dat Roemer uit Boxmeer komt, of misschien ook wel omdat de SP zich zo duidelijk tegen herindeling uitspreekt. Hetzelfde geldt overigens voor de PVV.
Waterkering en slechtvalk

Ik berichtte eerder over de slechtvalk bij Hendrix in Heijen en hoe de slechtvalk een akkefietje had met de mammoet-kraan die er verleden week stond om de kraan van Hendrix te verplaatsen. De verplaatsing was nodig omdat door Rijkswaterstaat een nieuwe kade en waterkering is gemaakt voor het hoogwater. En dat is vooral weer te danken aan het hoogwater van 1993 en 1995.

Het akkefietje van de slechtvalk is gefotografeerd en wel door Anton van Dijk (foto direkt rechts). Ook zijn foto's gemaakt van de spectaculaire mammoet-kraan-actie door Frank Lamers en Barend van der Venne.

Zelf heb ik in 1995 een filmpje gemaakt van het hoogwater in 1995 bij Hendrix, zodat u kunt zien hoe het was (klik op foto links), maar ook van de aanleg van de kade door Rijkswaterstaat in november 2009 (foto's hieronder)

Balkanbuurtbank

De Balkan (Voorhoevepark-buurt) mag zijn naam dan gekregen hebben omdat er heel vroeger wat afgevochten werd, tegenwoordig is het er pais en vree en dat is al vele jaren zo, zoals ook blijkt uit het 60 jarig jubileum van deze buurt in 2007 (LINK).

Marco stuurde vandaag een berichtje dat weer onderstreept dat de buurt het goed doet:

"Vanmorgen is bij ons op de Balkan een nieuwe bank geopend, De bank is met steun van de gemeente gemaakt door één van onze buurtbewoners (Noud). In de Balkan zeggen ze altijd "Niemand die zo bouwt als onze Balkan Noud!". Het was een gezellige aangelegenheid in een gezellige buurt, en we zijn een prachtige bank rijker." En omdat Marco graag (en goed) fotografeert, heet hij natuurlijk ook een fotoreportage gemaakt. Klik op de foto links voor het foto-album. Veel plezier

De site van de gemeente herbergt ook allerlei interessante informatie en dan vooral de besluiten van het college van B&W. Link naar besluiten B&W. Zo is hier te lezen dat de gemeente ruim € 55.000 planschade-vergoeding uitkeert vanwege de bouw van Hobbeltje, de flat op de kop van het Page-terrein. Er is te lezen dat het gebouw bij het busstation door Hermes afgebroken moet worden (LINK). En er is te lezen dat i.v.m. regionalisering van de brandweer in de nieuwe kazerne maar liefst 7 werkplekken extra gecreëerd moeten worden (LINK). Ben benieuwd hoe de kosten uitpakken en of het nog wel allemaal past bij de gemeentewerf.

Confrontatie tussen mammoet en snelste vogel op aarde

Verleden jaar berichtte ik (LINK en LINK)) dat het snelste dier op aarde, een slechtvalk, broedde in een nestkast die tegen de silo van Hendrix geplaatst was. Ook dit jaar was het slechtvalk paartje terug en broedde succesvol. Een van de kleintjes had verleden week echter een "ongelukje". Bij Hendrix zijn namelijk het afgelopen jaar allerlei werkzaamheden uitgevoerd voor de hoogwater-bescherming. (ik zal binnenkort het filmpje over de situatie in 1995 laten zien). Rijkswaterstaat heeft damwanden geslagen en de kade verhoogd. Dit had echter tot gevolg dat de kraan van Hendrix verplaatst moest worden en daarvoor was een heeeeeele grote kraan te hulp geroepen, de mammoet. Het slechtvalk-jong had de pech op de verkeerde plek te zitten en heeft daarbij een nagel en wellicht een stukje van zijn teen verloren. Wilfried Schlebos heeft de foto's gemaakt. Binnenkort wellicht ook nog foto's van de kraan-operatie en van de slechtvalken.

Zaterdag 5 juni kon de nieuwbouw van het Maasziekenhuis bezichtigd worden. Het was erg druk. Het nieuwe Maasziekenhuis komt een stuk dichter bij Gennep te liggen dan het huidige ziekenhuis. Bovenstaande luchtfoto's heeft Henk verleden week gemaakt, zodat u alvast een impressie hebt, hoe dat nieuwe ziekenhuis er uit gaat zien.
Vormsel in de Norbertusparochie en andere plaatjes

Maar liefst 20 kinderen deden vrijdagavond 4 juni het vormsel in de Norbertuskerk, waaronder Neeltje en Thijs-Jan, 2 van onze petekinderen.

Bij de Martinustoren zijn ze druk bezig met het afwerken van het dak en de buitenwanden en bij de ooievaars steken beide jonkies al hun kop omhoog. De zwanenjonkies moeten nog uitrusten terwijl ma groenvoer zit te eten in de Niers.

Maar het allermooist vind ik toch de foto links. "Wie is toch die rare kerel met dat grote zwarte ronde ding" zal ie gedacht hebben.

Het zijn er 5!

De ooievaars hebben 2 jonkies, maar de zwanen hebben er 5. Vandaag zag ik de familie voor het eerst op de Niers. Even na het maken van deze foto klommen de 3 kleinsten op de rug van de moeder. De 2 grootsten bleven natuurlijk stoer zelf zwemmen.

In 2008 waren er 6 jonkies, in 2009 4 en dit jaar dus 5.

En het blijft een mooi gezicht.

Eed'le burcht, zo fier en stevig, Genneps trots waard gij weleer

Vorige week heeft Henk luchtfoto's gemaakt van het Genneperhuis. Aanleiding voor mij om er afgelopen zaterdag 29 mei eens naar toe te fietsen. Op deze site komt het Genneperhuis al verschillende malen aan de orde. Nu de opknapbeurt (de plannen) een stuk onderweg is en het Genneperhuis straks weer beter te bekijken zal zijn wil ik u vergasten op de verzameling afbeeldingen van "Genneps trots". (oude ansichtkaart)

luchtfoto's Henk van 27 mei 2010
zaterdag 29 mei 2010
prenten en gravures
Genneperhuis
special van 2008
Fusie-perikelen of "van uitstel komt afstel?"

Bergen wil niet. Wiel Timmermans stapt uit de VVD omdat de VVD blijkbaar niet wil. Gennep maakt ruzie met Mook, of beter: Mook is Gennep's dominantie zat. En dan blijken uitgevoerde herindelingen ook nog geen efficiency-winst op te leveren, maar kostenverhogend te zijn. (zie Wiel Timmermans) (zie ruzie Mook-Gennep) (zie herindelingen financieel ongunstig). Dat Wiel Timmermans uit de VVD stapt biedt overigens misschien nog wel kansen voor de Gennepse burgers om in November bij de gemeenteraadsverkiezingen daadwerkelijk een keuze te hebben. De SP die ook tegen herindeling is, doet niet mee in Gennep. Alle andere Gennepse partijen waren voor een herindeling. Maar de VVD is nu wellicht tegen. Een stem op de VVD ipv al die andere partijen zou dan een stem tegen de herindeling zijn. Misschien worden het toch nog leuke verkiezingen in November.... ;-)

Bijna verkiezingen

Er zijn bijna landelijke verkiezingen. En dat is in het straatbeeld ook te merken. Los van de grote borden, voeren ook verschillende partijen campagne in het Gennepse. Begin mei zag ik de PvdA, zaterdagochtend zag ik de D66. Het meest opvallend vond ik echter de grote campagnebus van de Christen Unie die zaterdagochtend Gennep aandeed en even later de op de fiets (PW) campagne voerende D66-ers passeerde. Tja politiek. Wat moet je daar nou mee. Henk stuurde me vrijdag nog een berichtje door, waar uit officieel onderzoek (van uitgevoerde herindelingen) bleek dat herindelingen in de praktijk helemaal geen efficiency-winst opleveren, maar juist kostenverhogend zijn. Alle Gennepse lokale partijen blijven echter stug voorstander van herindeling. Tja. Dan heb ik het liever over het weer. Zaterdag was grotendeels zeer aangenaam, tot tegen de avond. Maar daarna was het dit weekend niet best meer. Veel regen en dat was jammer voor de feestvierende Oranjebuurt. Maar gelukkig dat ze de blokhut hebben. Ik heb zaterdag overigens ook nog foto's gemaakt van het Genneperhuis, zoals dat er nu bij ligt. En Henk heeft luchtfoto's gemaakt. Binnenkort volgt een update over de stand van zaken. Een aangename werkweek gewenst, dames en heren. Van de foto van de Oranjebuurt uit 1962 wist Jacques Builtjes te melden dat nr 10 zijn tante Marie Claassen-Builtjes is. En nr 17, dat is de tante van mijn vrouw, want dat is namelijk Bets Tunnesen-Janssen.

propaganda
en actie met ballonnen
en zelfs met bussen
campagne passeert campagne
buurt viert feest
Niersdijk
Oranje boven

Oranjebuurt 50 jaar jong! Reden dus voor een special. Als u op het logo van de buurt klikt, dan opent deze special met vooral veel foto's van buurtfeesten, carnaval, uitjes en wandeltochten. De foto's zijn gebracht door Ger Beumeler en Henk Arnoldussen en heb ik aangevuld met foto's die al op deze site staan, met name in de specials van Bets Tunnesen, Paul van Lieshout, de luchtfoto's, JN en de foto van de CAGO toen deze buurt gebouwd werd (ondermeer door mijn eigen opa Sjef Teunissen). Veel plezier.

Rond 13 mei 1960 is de Oranjebuurt opgericht, de buurt van de Prinsessenstraten in Gennep. In het weekend van 29 en 30 mei 2010 wordt het 50jr jubileum gevierd en is een jubileumboekje gemaakt. Tijd dus voor een special op www.gennep.nu. In het jubileumboekje van het 50jr jubileum in 2010 schrijft Fransje Thissen:

"Ik weet niet zeker wie de buurt opgericht heeft, maar het heeft te maken met dat de families Verheijen, Philipse, Bögels, de Roy en van Megen een groepje vormden. Het weinige geld dat ze hadden werd bij elkaar gelegd en toog men naar het Prinsenbal. Ze hebben toen bedacht dat ze iets met de Carnaval moesten doen samen met kinderen en ouders uit de Prinsessenstraten. In 1960 werd voor het eerst meegelopen met de optocht in Gennep als Genneps Klein Erpelle (aardappelen) en wortels. Zo groeide het uit tot jaarlijkse deelname aan de optocht. Gerda van Dijk (van Dorus) naaide veel kleding, Bögels was de technische man Verheijen, Philipse en de vrijers van de vrollie zoals Alwies Poen bouwden en timmerden de wagen in elkaar bij de Blokhut, vaak onder het genot van de nodige flesjes bier. Vervolgens werden de wagens beschilderd door Anny Verheijen. De thema's sloegen vaak op de Gennepse politiek. Er waren toen nog veel kinderrijke families in de buurt, waarvan velen met de optochten meededen. Later breidden de activiteiten zich uit, er werden diverse uitstapjes georganiseerd naar o.a. Elzendorp, Wanroy, Efteling, Fantasialand. Zo groeide de buurt uit met vele activiteiten naar het 50 jarig jubileum nu in 2010."

1962: Uitstapje van de buurt naar Zandvoort

Nieuws van de MBS!

Vorig jaar heb ik nog een update gemaakt over de oude loc van de Gennepse tram (de MBS D IV). Klik hiervoor op de foto links. Of kijk op de MBS special (link). Vandaag ontving ik een mailtje uit Ouddorp over de restauratie van de MBS loc en de MBS voertuigen:

"Als medewerker van het RTM museum heb ik met veel interesse uw website bekeken. Wat  betreft het voormalig Maas Buurt Spoorweg materieel kan ik u melden dat de restauratie van de M67 (voormalig MBS DIV) is voltooid  en de motorwagen met succes in dienst is genomen. De voormalig MBS rijtuigen zijn beiden in restauratie, de 414 een aantal jaren als platte wagen bij de RTM wordt momenteel extern opgebouwd.  Aan  de restauratie van rijtuig 417 wordt momenteel gewerkt door de medewerkers van de RTM. De RTM bezit het stalen rijtuig 1631 wat is opgebouwd op het frame van het voormalig MBS rijtuig 6, dit rijtuig bevindt zich in een afrondende restauratie.Het restauratiewerk bij de RTM wordt verricht door vrijwilligers, iets wat de nodige tijd vergt, ook een afrondende restauratie kan nog enige tijd in beslag nemen, door niet geplande reparaties aan andere voertuigen kan de restauratieduur aan de verschillende restauratieprojecten worden  beïnvloed. Met vriendelijke groeten, Niek Lamfers"

Ouderen4daagse en Vormsel Martinusparochie

Vrijdagavond 28 mei 2010:

vanavond was weer de intocht van de ouderen4daagse, die als vanouds op het stadhuis ontvangen werden en vervolgens door de harmonie begeleid werden naar huize Norbertus. Maar vrijdagavond was het ook Vormsel in de Martinuskerk en ondermeer van mijn petekind Sander.

 

Gelukkig wilde webmaster Frank de honneurs waar nemen en een fotoreportage maken van de glorieuze intocht van de 4daagse.

Voor de liefhebber: een kort filmpje van het vormsel (met mijn compact gemaakt): film vormsel Martinuskerk

De tocht naar de top (nu groot!)

U bent natuurlijk benieuwd hoe dat nu was in dat kraanbakje omhoog naar de spits van de Martinustoren om het "gouden" haantje te plaatsen. Beleef het zelf mee aan de hand van de foto's die Ella van Bergen van de Torenstichting onderweg gemaakt heeft.

Ooievaar
Zonnig Pinksteren
Yes, het is eindelijk ècht mooi weer. Zonnig en een graad of 23. Veel mensen trokken er op de Pinksterzondag dan ook op uit, te voet, op de fiets, met de auto of op het water. Gennep.nu nam een kijkje bij de Maasbrug en elders. In het Nierspark is inmiddels iets verschenen wat vermoedelijk bedoeld is als hangplek voor jongeren. Op de oude spoordijk richting de Siep is een pad aangelegd om te wandelen en/of fietsen. Op de Maas was het een drukte van belang, maar ook op het fietspad over de winterdijk aan de Oeffeltse kant. En op de Maasbrug zelf heb ik zelden zoveel fietsers gezien. Het was bijna te gevaarlijk om te stoppen om foto's te maken. Volgende week is het overigens weer feest. Dan viert de Oranjebuurt dat ze 50 jaar bestaat. Ik kom daar nog op terug met een special.
hangplek voor jongeren?

veel fietsers

fietspad op het spoor

Opa zijn, is het mooiste "vak"van de wereld

1960, 1962 en 1965

Harrie Seegers stuurde een 3 tal foto's: de 4e klas van de St Martinusschool in 1960, een foto van een schooluitstapje naar het drielandenpunt in 1962 en een foto van de stijldansklas van Bilderbeek in hotel van Bergen. Ik heb Harrie gevraagd of ie nog betere resolutie scans van de foto's kan maken. De foto's van de Martinusschool (de klas van 1960 met namen) zijn ook toegevoegd aan het album van de Martinusschool.

Klassefoto van de 4e klas van 1960. De foto is afkomstig van harrie Seegers
zelfde foto, maar nu met de namen erbij gezet.
Nog een foto afkomstig van Harrie Seegers. Nu van een schooluitstapje in 1962 naar het drielandenpunt. Ik neem aan dat dit een uitstapje van de 6e klas van dat jaar was.
Dansschool Willie Bilderbeek in hotel van Bergen in het seizoen 1965-1966. (Ik heb Harrie om een betere foto gevraagd)
Film plaatsing spits op Martinustoren

Gennep.nu heeft ook een filmpje gemaakt van het terugplaatsen van de torenspits en het plaatsen van het haantje. Het betreft tenslotte een unieke gebeurtenis, die zich niet zo snel zal herhalen.

Indien u een trage internet-verbinding heeft, kunt u het filmpje het beste eerst downloaden op uw computer (rechter muisknop op de foto en dan kiezen "opslaan als". Veel plezier

Ooievaars

Het doet me deugd dat Gennep.nu weer de primeur had van de melding van de eerste ooievaarsjongen en wel op zaterdag 15 mei (Marian van Baal in het gastenboek). Tijdens het plaatsen van de spits was pa ooievaar druk aan het werk om ma en de kroost van voedsel te voorzien.

Gennep weer compleet

De 3 torens zijn weer verenigd, zodat het gezicht op Gennep weer is zoals vanouds.

Woensdagochtend 19 mei is de spits van de Martinustoren weer terug geplaatst. Dit gebeurde onder een stralend zonnetje.

Toespraken werden gehouden door wethouder Voncken, Sjaak Noij (voorzitter torencommissie) en de bouwer.

Na de terugplaatsing moest natuurlijk nog een haan geplaatst worden. Vanuit een hangbakje, 35 meter boven de grond, mochten wethouder Voncken en Ella van bergen, secretaris van de torencommissie deze handeling uitvoeren. Het moet gezegd, de dames voerden deze actie uit zonder blikken of blozen. En er stond toch een behoorlijk windje, zodat de hangbak aardig geschommeld zal hebben.

L1TV was erbij, evenals vele fotografen (en natuurlijk ook www.gennep.nu), maar er waren ook vele Gennepenaren op deze unieke gebeurtenis afgekomen.

Op een later moment zal ik een filmpje van de terugplaatsing op de site zetten.

Braderie

kinder-rommelmarkt

Het was mooi weer. Het was errug druk.

Een zeer succesvolle braderie en kinder-rommelmarkt dus in 2010. Ik heb van de kinder-rommelmarkt een uitgebreide reportage gemaakt en van de braderie een korte impressie. (met oa foto's van Nellie jr)

Je kon op de koppen lopen!

Het lijkt er inderdaad op dat de broedpoging van de ooievaars op het stadhuis ook dit jaar een succes kan worden.

impressie braderie

1000 sporters op de Groes

100 recreantenteams, 50 teams met 3-tallen. Dat betekent zo'n 1000 sporters in totaal waren hemelvaartsdag 2010 actief op de Groes vanwege het jaarlijkse tournooi van Flamingo's. Het bleef gelukkig droog alhoewel de temperatuur wat hoger had mogen zijn en ook de zon zich af en toe had mogen laten zien. Desondanks was het gezellig en gezellig druk op de Groes. Een zeer geslaagde 1e dag van dit jaarlijkse evenement. Gennep.nu schoot wat plaatjes.

foto-album

foto-album

Voor diegenen die er niet geweest zijn:

Film-impressie

klik op de foto rechts

film-impressie

4310

4310 bezoekers zijn er geweest op de tentoonstelling Gennep 65jr in Vrede en Vrijheid, toen de tentoonstelling zondagmiddag 9 mei om 17:00h werd beëindigd. In het laatste weekend was het nog extra druk, zoals de foto hieronder ook laat zien.

De leden van de werkgroep poseren dan ook vol trots voor de deur van de tentoonstellingsruimte. Op de foto staan de leden van de werkgroep die met name ruim 6 maanden lang elk weekend de bezoekers hebben ontvangen en hebben rondgeleid.

De werkgroep bedankt alle Gennepenaren en alle bezoekers voor alle bijdragen, voor de ontvangen steunbetuigingen en ook voor alle giften. Er rest nog het afbreken van de tentoonstelling, het teruggeven van uitgeleende voorwerpen en de financiële afwikkeling.

Filmpagina bijgewerkt

Ik heb de filmpagina (zie ook in navigator boven) aangepast en de filmpjes van 2010 opgenomen. U vergeet niet dat het morgen moederdag is?

5 mei: bevrijdingsfeesten 2010
Ooievaar en volkslied
24 april: doe-dag Gennepse brandweer
1 mei: Flamingo's H1 promoveren naar 1e divisie
1 mei: Flamingo's D1 promoveren naar B-league
4 mei 2010: dodenherdenking
17 april 2010: huldiging kampioenen Flamingo's
18 april: Roondum de Mèrt
1e communie 2010 St Martinusparochie
17 april: opening toernooi Jong Nederland
kinderoptocht 2010
popverbranding
20 feb 2010: herdenking 65jr bevrijding Gennep
15 maart: Flamingo's D2 kampioen
Mèrtzitting 2010
Optocht 2010
30 jan 2010: jubileumreceptie Coloradokevers
6 feb 2010: receptie prins Alfred
1 jan: Niersjaarsduik
9 jan: Flamingo's D1-VVC (1-3): kort filmpje van de 3e set
10 jan 2010: Nieuwjaarsconcert
23 jan 2010: Prins Alfred I
Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

 

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!

counters for myspace

View My Stats