Gennep vestingstad?????

De gemeente heeft in 2002 met veel tromgeroffel haar plan voor de aanpak van de oude kern van Gennep gelanceerd. Ze heeft dat zoals gebruikelijk gedaan met adviseurs van buiten. E.e.a wordt uitvoerig toegelicht op de website van de gemeente en op een speciale website die hiervoor is ingericht. ( http://www.kansenvoorgennep.nl/) Voornaamste punt en uitgangspunt is dat Gennep een vestingstad was. Bij voortduring wordt in de plannen en activiteiten van de gemeente voortgeborduurd dit project. En dat is nou net waar men zeker voor een deel de mist in gaat.

Kansen voor Gennep

Met dit project wordt de oude kern van Gennep gerevitaliseerd. Deze oude kern moet de allure te krijgen van een oud vestingsstadje. Nadat op 25 februari 2002 de gemeenteraad de "Visie kern Gennep" had vastgesteld, is deze visie nader uitgewerkt.
Er zijn uiteindelijk 23 zogenaamde "Kansen voor Gennep" gedefinieerd. Daarvan zijn er inmiddels diverse tot daadwerkelijke projecten verworden, die in uitvoering zijn.

Gennep is nooit een vestingstadje geweest. Gennep is van oorsprong een ommuurd/omwald stadje aan de boorden van de Niers en gelegen op enige afstand van een vesting bij het samenvloeien van de Niers en de Maas (het Genneperhuis). Gennep heeft altijd in de uithoeken van een rijk gelegen en is als slaperig stadje vele malen ingenomen door vreemde troepen, maar Gennep is nooit belegerd of daadwerkelijk effectief verdedigd geweest. Gennep in de uithoek van het rijk (eerst duits, later nederlands (ook frans en belgisch maar daarover een andere keer)) heeft wel altijd een duidelijke regionale centrum-functie gehad voor een straal van zo'n 10-15km. Ter illustratie hier een gravure van Merian uit 1647 ten tijde van de belegering van het Genneperhuis (met de Spanjaarden erin) door Prins Frederik Hendrik (de steenbedwinger). Niks vesting, gewoon klein stadje in buurt van de vesting van het Genneperhuis

.

Daarom: Een project "Bolwerk" is pure nonsens

"Citadellen" langs de Niers is onzin.

Beiden staan haaks op het "wezen" van Gennep. Wat Gennep wel is, is misschien nog wel het beste te zien op onderstaande luchtfoto uit de dertiger jaren.

Een (misschien wel beetje slaperig) stadje aan de Niers met middenstand, ambachtslieden en wat boerderijtjes binnen de oude kern, maar wel een duidelijke centrum-functie voor de regio.

Er is een eenvoudige en duidelijke wegenstructuur en tevens herkenbaarheid van de eeuwenoude kern. De gebouwen zijn laag, op een enkele uitzondering na 1 of 2 bouwlagen.

De voornaamste kansen voor Gennep vloeien voort uit haar historie en ligging en dat zijn de nu nog duidelijk aanwezige en afgebakende oude stadskern, de unieke ligging aan de Niers en de kleinschalige bebouwing en activiteiten.

Voor een deel komt dit ook terug in het projekt "kansen voor Gennep", met name in onderwerpen als de Nierspromenade en een facelift voor de bebouwing langs de Zandstraat. Voor een ander deel slaat men de plank volledig mis, als men het heeft over grootschalige projekten zoals Bolwerken, Citadellen en bv het pand van zowel de oude als de nieuwe RABO-bank. Dergelijke grootschalige, dicht opeengepakte, veel te hoge gebouwen die bestemd worden voor (dure) appartementen staan haaks op het eigen karakter van Gennep en zijn ook funest voor Gennep, dat dreigt te verworden tot een 13 in 1 dozijn stadje. Er kunnen ook vraagtekens gezet worden bij de rol van project-ontwikkelaars of beter de armslag die deze van de gemeente krijgen.

Het huidige verkeersplan van de gemeente is een goed voorbeeld dat men het echt niet begrijpt. Ipv vol in te zetten op de historische en toeristische ontwikkeling van de Nierspromenade wordt hier een ontsluitingsroute gepland, een weg die Gennep afsnijdt van haar oorsprong. En dit terwijl die Nierspromenade unieke mogelijkheden biedt. De ligging is fantastisch en er zijn legio historische aanknopingspunten, denk aan de 1e papiermolen van Nederland, aan slot Lonenstein aan de stadsbleek, aan de Romeinse begraafplaats.

Omdat dit uiteindelijk toch een site is met vooral afbeeldingen (en ik nu wel erg veel tekst heb gebruikt), volgen hieronder nog een serie afbeelding die ten dele al elders op de site staan, maar die ter illustratie van het voorgaande dienen.

Gennep in 1732

1794: Camp de Gennep

1805 Kadaster-tekening van Gennep

In het volgende enige voorbeelden van gebouwen, die naar mijn mening wel bij Gennep passen en Gennep typeren

Petershuis-nu museum

De overstroming van 1926. Nu, 80 jaar later, wil men het oude markante schoolpand aan de Brugstraat slopen voor een "bolwerk"

typisch winkelpand op hoek Emmastraat. Meer typisch dan mooi

Oude school

Vroegere stadsherberg die als solitair gebouw aan het eind van de Rijksweg stond (nu helaas "dichtgebouwd")

Vroeger watermolen-gebouw, later meubelfabriek

Vroeger industrieel pand (erachter ligt vroegere leerlooierij)

Voorheen uitspanning met zaal (van Bergen)

Voormalig hoofdkantoor van de MBS (later Zuid Ooster)

Vroeger loods van de tram-maatschappij MBS

Niet mooi, maar wel heel typisch. Boerderijtje aan de Molenstraat met nog een "opkamer"

Oude gevel aan de Houtstraat. Een van de gebouwen dateert klaarblijkelijk nog uit 1720

Vroeger hotel Verzett aan de Niersstraat (nu apotheker)

Opnieuw de vroegere school

Vila die bij de oude fabriek Aurora stond. De fabriek is weg en vervangen door een appartementencomplex. Helaas is de mooie kant van Gennep afgekeerd en "staart" Gennep tegen de achterzijde, die wel iets van een tuchtschool weg heeft.

Gezicht vanuit het straatje op de torens. Deze foto geeft een goed beeld: kleinschalig, schuine daken, redelijk laag.

En dan nu: wat realiseert men zo?????

De solitaire stadsherberg wordt aan een flatgebouw geknoopt

 

De oude ontsluitingsweg vanuit het zuiden naar Gennep

De voorkant van de Aurora is overigens mooi te noemen. Helaas wordt Gennep met de niet zo fraaie achterzijde geconfronteerd

"mooi" uitzicht op de stadsmolen

Gezicht op het oudste huis van Gennep

En wat heeft het loodje moeten leggen of zal dat nog leggen??
Wordt vervolgd.........