De "uitslag" van de raadsvergadering van 6 oktober 2008 over het subsidiebeleid (door Dory)

Helaas het heeft niet mogen baten. Er is langdurig over gesproken, maar dat moest ook wel vanwege de vele mensen op de publieke tribune. De bode had het maar druk met de koffie en pepermuntjes. Het amendement van het CDA om vast een projectsubsidie van € 2500,00 per muziekvereniging te geven ipv de € 1200,00 die Mariet Seegers in gedachten had haalde het in de stemmin niet. Dat was ook wel te verwachten. VVD was voor, CEL en CDA ook de rest dus niet. PvdA vond het niet eerlijk, waarop Gerrie Ehren vroeg wat het verschil dan is. € 1200 mag wel en €  2500 mag niet. Men wilde geen uitzonderingen....... terwijl met in het nieuwe subsidiebeleid al enkel uitzonderingen heeft opgenomen voor de zaalsporten. Maar ja, dat waren 'oude' afspraken. 7 voor en 9 tegen. Ook de kerkbedienaren zijn zo aan de kant geschoven. Ondanks het met verve pleidooi van dhr. Ploum, die namens alle 9 kerkgenootschappen van de gemeente sprak, wil men geen vast subsidie geven. Sommige raadsleden durfden zelfs te stellen dat die € 1400,00 per kerk per jaar een verhoging van het salaris van priester of imam zou zijn....  Volgens de wethouder kunnen de kerkgenootschappen ook aanspraak maken uit de projectsubsidies van de WMO. Dus voor elke stervensbegeleiding een project A4-tje indienen?? Als deze tenminste voldoet aan de regels die Gennep daarvoor heeft gesteld. Nog een tegenstrijdigheid: we moeten professionaliseren. Maar de dirigentskosten worden geschrapt. We zullen wel zien wat het wordt. We stonden er in elk geval wel. Ben benieuwd wat de kranten gaan schrijven.

Naschrift Harm

Je vraagt je zo langzamerhand wel af waar de gemeente mee bezig is. Papier en gepraat, dat is in ieder geval zeker. Datgene wat een samenleving samenhang geeft is men al lang uit het oog verloren. Dure ambtelijke organisaties, om van de nog duurdere consultants maar niet te spreken, commissie- en raadsleden...., ik zal mijn mond maar houden. Ze snappen het waarschijnlijk niet eens. Blijkbaar hebben vooral D66 en de PvdA dwarsgelegen. Goed om te weten en goed om te herinneren bij de eerstvolgende verkiezingen.

Oneerlijk is het en een ongelijke behandeling en disrespect van de politiek voor verenigingen, die soms al eeuwen in het Gennepse actief zijn voor de Gennepse gemeenschap.

En de kerken.... Tja, dat is niet anders dan diep triest te noemen. Als ik als voorbeeld deken/pastoor Huisman neem: 24 uur per dag 365 dagen per jaar beschikbaar en dienstbaar. Bij ziektes en bij sterfgevallen, voor geestelijke nood. In zijn eentje doet ie meer dan nogal wat ambtenaren bij elkaar. En wat heeft de gemeente er voor over? nul komma nul.