"Zonne-centrale Steendalerstraat 81 "

Woensdag 7 januari 2015 zijn zonnepanelen geplaatst op het dak van Steendalerstraat 81 in Gennep. 30 stuks maar liefst in 2 systemen. Een systeem van 16 panelen, goed voor 4000 Wattpeak op een plat dak en een systeem van 14 panelen, goed voor 3500 Wattpeak op een schuin dak. Beide systemen hebben een eigen omvormer voor de verbining naar het electriciteitsnet.

In totaal is de installatie dus 7500 Wattpeak. Bij een opbrengst van 0,85 kWh per geïnstalleerde Wattpeak per jaar zou de jaarlijkse opbrengst gemiddeld zo'n 0,85 * 7500 = 6375 kWh bedragen. Bij de huidige prijs van ca € 0,23 per kWh bedraagt de jaarlijkse opbrengst gemiddeld dan dus €1466,=

De aanschafkosten van de installatie bedragen € 6.958,84 (excl BTW), terwijl de BTW € 1.264,79 bedraagt. Bijna de gehele BTW (ca € 1100) kan worden terug gevraagd, zodat de uiteindelijke kosten € 7.123 bedragen. (link naar dokument belastingdienst)

Daarmee kunnen we de terugverdientijd berekenen (zonder rekening te houden met rente of (vermogens)belasting. Die terugverdientijd bedraagt dan dus: € 7.123 / €1.466 = 4,85jr. In minder dan 5jr zal deze installatie terug verdiend zijn.

(indien er geen BTW terug gave zou zijn, dan was de terugverdientijd 5,6 jr)

Hieronder een serie foto's van de installatie van de zonnepanelen op 7 januari 2015. De panelen zijn overigens 99cm breed en 165cm lang. In het algemeen wordt een afstand van ca 0,5m tot de dakrand aangehouden. Dit oa om een te hoge windbelasting te voorkomen. Beide sets zonnepanelen zijn in 2 strings aangesloten (panelen worden dan in serie aan elkaar gekoppeld richting de omvormer). Het systeem van 14 panelen kent dus 2 strings van 7 panelen (schuine dak) en het systeem van 16 panelen (platte dak) kent 2 strings van elk 8 panelen. Elk systeem is op een aparte groep in de meterkast aangesloten.

Indien u interesse hebt in een zonne-energie-centrale kunt u eerst de dakrichting van uw dak bekijken (oa op internet mogelijk) en vervolgens bij leveranciers prijzen opvragen. Mijn installatie is van "met de zon" die veruit de goedkoopste aanbieding hadden. De installatie ging ook netjes. Werd uitgevoerd door mensen uit Noord Holland en Friesland. Ze namen nauwelijks de tijd voor een kop koffie en alles werd netjes afgewikkeld en ook opgeruimd. Mijn complimenten. Ik ben aan deze leverancier gekomen omdat Ton peters hier uit de Steendalerstraat zonnepanelen van deze leverancier heeft en ik eea op internet ben gaan uitzoeken. Maar ik neem aan dat er ook andere goede (en goedkope) leveranciers zijn. De prijs per geïnstalleerde Wattpeak zou echter niet meer dan € 1,= mogen bedragen (excl BTW) en inclusief de installatie tot in de meterkast. Ik kan de opbrengst op mijn computer en ook Ipad online volgen en ook de historische opbrengst monitoren. Denk er wel aan om uw eventuele zonnecentrale aan te melden bij het netwerkbedrijf (in Limburg is dat Enexis). Kan gewoon via internet. Fluitje van een cent. Enexis sluit dan ook eea kort met uw energieleverancier en zorgt ook voor een eventuele aanpassing van uw meter (dit kost niets en u hoeft er niets voor te doen)

2 panelen staan klaar voor het platte dak
installatie op het platte dak
de haken worden aangebracht op het schuine dak (worden om panlatten gehaakt)
De bevestigingsrails worden aan de haken bevestigd
de 1e panelen worden op het schuine dak geplaatst
de 2 omvormers op de vliering
laatste stuk van de installatie
paneel wordt naar boven gedragen
de bekabeling aan de achterzijde wordt losgemaakt en aan de bekabeling van het vorige paneel gekoppeld
en het paneel wordt gelegd
en vastgeschroefd met klembouten aan de rails
overzicht vanaf het platte dak
de 14 panelen op het schuine dak
           
Wat detail-opnames
de bekabeling aan de achterzijde van een paneel
achterzijde paneel
hulpconstructie voor de panelen op het platte dak, zodat de panelen onder een hoek van ca 30 graden staan
trottoirtegels worden naar boven gebracht voor het aanbrengen van ballast op de steunconstructie van de panelen
De hakebn die bij eht schuine dak gebruikt worden
Goed zichtbaar zijn de ballast tegels. 10 tegels per paneel. De rijen staan 1m uit elkaar (minimum is 90cm) om slagschaduw van de ene rij op de volgende te voorkomen