bouwactiviteiten 2007

Sub-Directories


Dir: bouw achterdehoven

Dir: bouw bij de Kroon

Dir: bouw jongerencentrum bij het Hokske

Dir: bouw schietbaan

Dir: bouw stadswoningen ad zuidwal

Dir: bouw tbv kunstzinnig onderwijs tegenover sporthal

Dir: bouw woonzorg-boulevarrd

Dir: divers

Dir: Pagepark

Dir: Pica Mare verbouwing

Dir: sloop en bouw achter gennepermolen

Dir: sloop Martinusschool - Bolwerk