Kerstmarkt

Zondag 13 december 2009: Naast dat het vanmiddag koopzondag was, was er ook weer de jaarlijkse kerstmarkt van Jong Nederland. Klik op de foto's links.

Ik heb inmiddels een nieuwe computer, met windows 7. Wat een gedoe zeg. Mail overzetten vanuit Vista is zo ongeveer een ramp. En ook diverse programma's werken net anders. Is toch weer wennen. Ook al omdat alles op andere plekken opgeslagen wordt. Maar ik heb nu wel 4 Terabyte aan opslagcapaciteit beschikbaar en ben eindelijki van Windows Vista verlost.

Wilhelminaplein-Emmastraat en parkeren

Op 10 november heb ik onderstaande informatie op deze website gezet. Vanavond, 7 dec, was er een druk bezochte informatie-avond op het gemeentekantoor over de uitkomsten van het parkeer-onderzoek en de voorstellen van de gemeente. De aanwezigen hadden de gelegenheid om vragen te stellen en hun mening te geven. Allereerst ben ik blij dat het meest recente onderzoek deugdelijker is dan het eerdere onderzoek (dat was ondeugdelijk, niet zozeer qua telling, maar qua uitwerking en conclusies). Feit is dat de verkeer- en parkeer-situatie op en rond het Wilhelminaplein problematisch is en er iets dient te gebeuren. Alle partijen zijn het er over eens dat de voornaamste problemen veroorzaakt worden door langparkeerders niet zijnde omwonenden. Dit betreft dan vooral werknemers van de winkels en bedrijven in de nabije omgeving. 2/3 van het aantal parkeerplaatsen op het Wilhelminaplein worden vast bezet door deze langparkeerders. Een blauwe zone instellen lijkt dan het gepaste antwoord. Echter dat leidt weer tot een verplaatsing van het probleem naar de nabije omgeving (Middelweg, B. Woltersstraat, Duivenakkerstraat, Emmastraat-Zuid) en tevens tot problemen voor omwonenden. Deze moeten dan ontheffing aanvragen en kunnen dan voor slechts één auto èn tegen jaarlijkse betaling ontheffing krijgen. Dit overigens terwijl de gemeente altijd uitgaat van 1,5-1,7 auto per huishouden! Een praktische oplossing zou derhalve zijn om het gehele centrumgebied onder de loep te nemen en op alle plaatsen waar langparkeerders (anders dan bewoners) ongewenst zijn een blauwe zone in te stellen, maar dan wel aan de bewoners 2 ontheffingsmogelijkheden per huishouden te geven (en tegen zeer beperkte kosten). Bij dit alles dienen natuurlijk wèl voldoende parkeermogelijkheden aan de werkenden geboden te worden en dient eea voldoende gehandhaafd te worden. Mijn indruk was in ieder geval dat de meeste aanwezigen zich wel in dit voorstel zouden kunnen vinden. Ik vrees echter dat er een meer problematisch voorstel van de zijde van de gemeente zal volgen. We zullen zien. Wordt vervolgd.

Parkeren Wilhelminaplein en Emmastraat

Inmiddels heeft de gemeente (weer) een parkeeronderzoek laten uitvoeren door bureau Kragten. Conclusie is dat de al problematische parkeer-situatie alleen nog maar erger geworden is. De bedoeling is om in 2010 het gebied te herinrichten. Na die herinrichting wil de gemeente kortparkeren instellen teneinde de langparkeerders van het Wilhelminaplein te weren. Voor de Emmastraat bestaan er volgens het onderzoeksrapport 2 mogelijkheden: 1) eveneens kortparkeren instellen of 2) de Emmastraat vanaf het Wilhelminaplein af te sluiten en vanaf de andere zijde (Middelweg) weer open te stellen. Het gehele onderzoeksrapport is onder de link rechts terug te vinden.

Gennep al samengevoegd met Mook/Middelaar

Elsevier publiceert elk jaar een economische ranglijst van de Nederlandse gemeenten, welke opgesteld wordt door bureau Louter. Zo ook dit jaar.

LINK naar Ranglijst.

Gennep blijkt daar zowaar al samengevoegd te zijn met Mook/Middelaar en de 255e plaats (van de 400) te bekleden. Bergen is samengevoegd met Arcen, hetgeen natuurlijk een beetje vreemd is omdat Arcen net bij Venlo ingedeeld is.

Oude micro-hal wordt gepimpt

Ik zag zaterdag tot mijn verrassing in de Gelderlander dat de gemeente samen met Optisport van plan is om de feestzaal van PicaMare te gaan "pimpen" zodat ie wat minder op een gymzaal lijkt, wat zijn oorspronkelijke bestemming was. Ik ben benieuwd naar het resultaat, want werd hier 4-5 jaar geleden al niet voor gewaarschuwd?

Zie ook mijn toenmalige update van 18 augustus 2005 (wie wat bewaart, die heeft wat)

De zaal ligt er nu en daar is niks meer aan te veranderen, hoe spijtig ook. Waar ik wel bezwaar tegen wil maken is tegen de geschiedvervalsing die gepleegd wordt als gesteld wordt dat indertijd alternatieven bekeken zijn en onhaalbaar bleken. (laatste allinea artikel Gelderlander). De situatie is zoals ie is, omdat Jan Linders (samen met Nebuvast) ter plaatse van de Martinusschool een nieuwe winkel wilde bouwen (het "beroemde" bolwerk van de gemeente) en verder omdat Bombakkes er geld in gestoken had en de oude micro-hal alvast wat opgeleukt had omdat de Kroon gesloopt ging worden.

Het is te hopen dat men er in slaagt PicaMare wat meer uitstraling te geven en dat het dè Gennepse feestzaal wordt. Wellicht dat er dan ook in de toekomst ook Gennepse bruiloften gevierd kunnen worden en niet vooral slechts Marokkaanse bruiloften met catering uit Amsterdam en veel auto's met Belgische en Duitse kentekens.

Een drukke decembermaand

Nadat Sint naar Spanje is teruggekeerd, wacht ons nog een drukke maand. Als elk jaar is er een druk programma, met kerstmarkten, levende kersttochten, kerstversieringen, kaarsjesavond, vuurwerk, niersjaarsduik en nieuwjaarsconcert. Om wat in de stemming te komen daarom wat plaatjes van afgelopen jaren.

22 dec 2008: kaarsjesavond filmimpressie
22 dec 2008 kaarsjesavond foto's
kerstmarkt 2008
kerstconcert in PicaMare
kerstversieringen 2008
Niersjaarsduik 1 jan 2009
Genneps vuurwerk op 1/1/2009
Nieuwjaarsconcert 2008 (filmpje)
Niersjaarsduik 1 jan 2008
kaarsjesavond 2007 (foto's)
kaarsjesavond 2007 (filmpje)
levende kersttocht 2007
Raadplaatje

Waar is de foto links genomen? Kunt u het raden. Voor wie een hint nodig heeft: HINT.

Hieronder is te zien dat er aardig gestript wordt in Gennep. De torenspits is al behoorlijk bloot gelegd. Je kijkt er dwars doorheen. Een stukje verder. op de zuidwal, was vandaag ook een mooi stilleven te bewonderen. De rol van de vork en de steen was me wat onduidelijk. De bierflesjes, daar kon ik me nog wel een voorstelling bij maken.

En wist u dat vandaag de Sint vanaf de Niers Gennep is binnengevaren voor zijn bezoek aan Maria Goretti? Degene die me dit influisterde had helaas geen fototoestel bij de hand. Dezelfde persoon wist me wel te melden dat de 2e Kamer de herindeling blijkbaar nog geen volledig vaststaand feit schijnt te vinden. Er schijnen hier en daar vragen te zijn. Men wil in ieder geval ook een werkbezoek brengen: "Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer komt op 25 januari 2009 op werkbezoek i.v.m. herindeling. Tot 4 januari 20210 kan men bij de Tweede Kamer een schriftelijk commentaar indienen ten aanzien van de herindeling. Op 4 februari 2010 zal deze commissie het wetsvoorstel behandelen (aanvang 14.00 uur)". Link

dit was toch niet de bedoeling? Of is de stroom uitgevallen?

Prikkelwol en konijnen & hazen
Nol van Est is de Maaskemp in geweest om eens te kijken naar de werkzaamheden bij het Genneperhuis. Hij kwam onderweg onder andere het bolletje prikkeldraad links tegen. Eigenlijk zouden ze het moeten liggen als kunstwerk en herinnering aan boer van Tol (zie album Gennepse mensen). En rechts zien we de zand/puinheuvel langs het pad naar het Genneperhuis, waarvan ik me altijd al afgevraagd heb, waarvoor dat diende. Nol legde me uit dat Wiel Timmermans het initiatief ertoe genomen heeft. Ik had al hele visioenen van Wiel, die in de wei aan de overkant met zijn jagershoedje op in het gras ligt met het geweer in de hand, maar ik bleek hardstikke mis te zitten. Het doel van de zand/puinhopen is dat bij hoog water hazen hier hun toevlucht kunnen zoeken. Mijn verontschuldigingen Wiel..

Hieronder nog meer foto's van Nol, die laten zien dat de werkzaamheden al aardig opschieten. Wellicht een wandeling naar het genneperhuis waard, vind u niet? Bruggen worden door de gravers makkelijker en sneller gelegd dan dat het met de Niersdalbrug naar Ottersum gaat. En ook het graven zelf gaat een heel stuk sneller dan zo'n 350-400 jaar geleden, toen hele legioenen met de schop de oorspronkelijke kroonwerken hebben aangelegd. Overigens denk ik dat een wandelpad langs de Maas van Genneperhuis naar loswal (of zelfs Maasbrug) een fantastisch idee zou zijn.

Het verschil tussen recht en rechtvaardig

Op de site van de Gelderlander (LINK) en morgen in de krant zelf staat het verhaal van de Gennepse ondernemer die door bureaukraten gepiepeld wordt. Tuinzicht was een tuinartikelen zaak aan de Brabantweg, die daar weg moest vanwege de bouw van de Auroraflat. Gemeente wenste verplaatsing naar het industrieterrein en de ondernemer werkte mee. Hij kocht grond van het industrieschap. Bij zo'n verkoop gelden allerlei voorwaarden, onder andere in dit geval dat binnen 2 jaar de opstallen gerealiseerd moesten zijn. Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat de koper van het terrein met het terrein gaat speculeren en tevens dat het industrieterrein heel erg lang te maken krijgt met allerlei bouwactiviteiten en bouwverkeer. In dit specifieke geval was er nog een extra horde te nemen en dat was dat op het industrieterrein in 1e instantie geen detailhandel toegestaan was. Om dit te veranderen kostte tijd. Ook het verkrijgen van een bouwvergunning van een gemeente kost tijd en soms erg veel tijd, zoals we allemaal maar al te goed weten. Al met al was het eindresultaat dat de opstallen na 2 jaar nog niet 100% gereed waren, alhoewel de zaak inmiddels wel al in bedrijf gegaan was. Weinig aan de hand zou je zeggen. De geest van de overeenkomst is nagekomen. Het industrieschap ging echter over tot het opeisen van de boete. De ondernemer deed vervolgens een beroep op het industrieschap op basis van billijkheid. Dat leidde binnen het schap tot een stemming: uitslag 4-4. Uiteindelijk werd toch een boete opgelegd. Volgens de regels en formeel gezien, is het inderdaad terecht, maar van rechtvaardigheid is hier absoluut geen sprake. En nu wordt er zelfs beslag gelegd op de bezittingen van de ondernemer. Een schande is het!

Diezelfde burgemeester legt overigens de opdracht van de Raad naast zich neer om een besluit over horeca in het oude stadhuis over de herindeling heen te schuiven. Hier geldt blijkbaar de regel niet dat de Raad de baas is. George Orwell schreef al in Animal Farm: "alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere". Het is noch recht noch rechtvaardig. En het schip keert ook de wal. Wellicht is het niet voor niets dat ondernemers wat huiverig worden om met de gemeente Gennep in zee te gaan over de verwerving van industrieterrein. Als dit de standaard methode in Gennep is dan word je daar tenslotte niet erg enthousiast van. Link naar artikel over nieuwe terrein de Brem.

Vliegtuigen boven ons hoofd

Ik heb in de linker navigator een nieuwe link gezet, die u wellicht leuk vindt. Het is een link naar een site die de vliegbewegingen boven Nederland online monitort. U ziet er de vliegtuigen, waar ze vliegen, hoe hoog, op welke route en zelfs welk vliegtuig.

4e Niersbrug, de Niersdalbrug

Piet Manders stuurde een persbericht van de gemeente door: Persbericht. Los van alle commotie en discussie tussen voor- en tegenstanders intrigeren mij de argumenten van de gemeente en zeker in deze tijd van het jaar. De gemeente schrijft: " De gemeente Gennep wil met de fiets-voetgangersbrug over de Niers de kernen van Gennep en Ottersum beter op elkaar aansluiten en voorzieningen als winkels, scholen en sportgelegenheden beter en veiliger bereikbaar maken voor langzaam verkeer. De brug levert bovendien een aantrekkelijke toeristische route op" Dat van die toeristische route geloof ik direkt, maar die "veilige" route moet denk ik met een korreltje zout genomen worden. Veilig voor auto's, zeer zeker. Maar een fietsroute over enige honderden meters over een onbeschut en duister pad door het Niersdal, daar zou ik mijn kinderen niet overheen sturen. Het is in deze tijd van het jaar om half 5 donker! En zoals al eerder aangetoond: de winkels, de sporthal, het centrum en de route naar de Maasbrug zijn korter bereikbaar via een brug bij Hoesen, die mij bovendien een stuk veiliger lijkt. (en veeeeeel goedkoper). Ik heb er lang geleden al eens een verhaal aan gewijd (17 juli 2008) Ik heb het vanavond maar weer eens nagemeten met google-earth (moet u ook eens doen voor de aardigheid). Vanaf de kerk in Ottersum naar de voordeur van het politiebureau aan het Europaplein: via de bestaande Niersbrug: 1,75km, via de door de gemeente geplande route: 1,7km. Via een brug bij Hoesen: 1,24km. Als u me niet gelooft? Probeer het zelf eens. Niks korter. Alles ten noorden van het Europaplein ligt via die nieuwe brug zelfs verder van Ottersum. Blijft over die toeristische route. En inderdaad, de blokhut van Jong Nederland en bv het Hezeland zijn dichter bij, de rest niet.

Een vak apart

moest ik denken toen ik die mannen bezig zag in de boom bij de Tulakker. Acrobaten zijn er niks bij. Ook voor het maken van het tijdelijke dak boven de Martinustoren zullen wel de nodige toeren noodzakelijk zijn geweest, alhoewel ze daar tenminste steigers hadden. Een mooie laatste dag van november was het vandaag. November dat inderdaad aan de warme kant was, waardoor er nog steeds paddestoelen te zien zijn en waardoor ook de natuur wat van slag lijkt.

Wie heeft voorrang?

Je komt uit de Middelweg en wilt de Spoorstraat oprijden. Zo te zien een gelijkwaardige kruising. De automobilist die van de Brabantweg afkomt moet je dus voorrang geven. Ondertussen ziet die automobilist die vanaf de Brabantweg richting centrum rijdt, dat ie op een voorrangsweg rijdt en dus voorrang heeft.

Beide automobilisten hebben gelijk. Maar wie heeft het meeste gelijk als ze zouden botsen? Weet U het?

Op de foto ziet u ook de nieuwe feestverlichting hangen. Een duidelijke verbetering.

tov afgelopen jaar. Nu nog LED-verlichting die een beetje meer licht geeft en dan zijn we er helemaal.

Zwarte Piet deed trouwens goede zaken vandaag op koopzondag en kon veel kinderen met een ballon plezieren.

1000e bezoeker op tentoonstelling

Martien Smits verwelkomt namens de werkgroep Gennep 65jr in vrede en vrijheid mevrouw Odilia Gerritsen-van Bergen uit Ottersum als 1000e bezoeker op de tentoonstelling Gennep 65jr in vrede en vrijheid in de voormalige schoenwinkel van Rutten aan de Zandstraat.

Mevr Gerritsen, vergezeld door haar moeder mevr van Bergen-Wissing, die op zondagmiddag 29 nov rond 14:45h de tentoonstelling komt bezoeken is aangenaam verrast. Namens de werkgroep overhandigt Martien haar ook een oorkonde en een DVD die speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt.

De tentoonstelling blijkt een groot succes en blijkt aan een behoefte te voldoen. Jong en oud bezoekt de tentoonstelling en laat enthousiaste reacties achter in het gastenboek. Menigeen laat een bijdrage achter in de provisorische "fooienpot" die voor in de winkel is geplaatst. Dit wordt door de werkgroep zeer op prijs gesteld en zeker omdat er nog geen uitsluitsel is van de zijde van de gemeente of de activiteiten door de gemeente ook financieel ondersteund zullen worden. Voor de werkgroepleden, die soms ziel en zaligheid in de tentoonstelling steken, is dit echter slechts bijzaak. De grote toeloop en het enthousisasme van de bezoekers vindt men veel belangrijker dan het uitblijven van financiële toezeggingen door de gemeente Gennep. Inmiddels heeft ook een delegatie van het bejaardenhuis de tentoonstelling bezocht. Hiertoe was de tentoonstelling op afspraak speciaal geopend op een doordeweekse dag. En ook met diverse basisscholen zijn al afspraken gemaakt buiten de normale openingstijden in het weekend.

Gennepse dames bijten van zich af!

fotoverslag

De dames van Flamingo's speelden zaterdag 28 november de 3e ronde van de nationale beker-competie en wel met respectabele tegenstanders VCN uit Capelle ad IJssel en VC Sneek, die beide een klasse hoger spelen en wel in de nationale B-league. Allereerst moest Flamingo's om 15:00h tegen VCN. Na 2 sets was het 2-0 voor de dames van Flamingo's die de coach van de tegenstander tot wanhoop dreven, en zodanig dat ie zijn toevlucht moest nemen tot time-outs en wissels. In de 3e set zakte Flamingo's wat terug zodat die set verloren ging. Daarna waren de dames weer bij de les. Een verdiende 3-1 overwinning.

Om 19:00h volgde de wedstrijd tegen VC Sneek. In een spannende 1e set kwam Flamingo's op 24-21, totdat de 1,86m lange nummer 13 van VC Sneek 3 punten achter elkaar maakte. Uiteindelijk ging de set met 28-26 verloren, waardoor Flamingo's ook in de 2e set weer inzakte. Wedstrijd gelopen zou je denken, maar Flamingo's vocht zich in de 3e set terug in de wedstrijd tegen de koploper van de nationale B-league. Verder liet VC Sneek het echter niet komen. Ze staan niet voor niets bovenaan in de B-league.

Hoe dan ook een erg knappe prestatie van de Gennepse dames.

filmpje Flam-VCN: 3-1

filmpje Flam-VC Sneek: 1-3

3e ronde nationale beker-competitie

Magiel stuurde mij een mailtje ivm de dames van Flamingo's die morgen, zaterdag 28 november ten strijde trekken in de 3e ronde van de nationale beker en niet tegen de minste tegenstanders.

De dames hebben u dus nodig om hen aan te moedigen (en om de tegenstander te ontmoedigen). De 1e wedstrijd van de dames is om 15:00h in PicaMare.

De vlag in top

Dinsdag 24 nov zag ik de vlag in top op de nieuwbouw van de Libermannhoff. Deze is blijkbaar op vrijdag 20 nov gehesen. Het naastgelegen voormalige hoofdkantoor van de MBS en later Zuid-Ooster lijkt wel een liliputter naast een kolos.

Hoe het er zo'n 80jr geleden uitzag toont de foto rechts. Toen vond waarschijnlijk iedereen het toenmalige postkantoor kolossaal (gebouwd rond 1902) Tegenover het toenmalige postkantoor lag toen garage Jetten.

Hieronder nog een serie foto's van relatief grote gebouwen, namelijk die van de Clarenshof bij de nieuwbouw van het winkelcentrum (foto's van Piet Sluiters, gescand door Tonny Wilbers)

WELKOM
 

De ooievaar heb ik trouwens uitgezaagd uit een oud werkblad ahv een foto van de Gennepse ooievaar die ik in 2008 in het Niersdal gemaakt heb (Foto). De vogel is ongeveer 1,5x groter dan het origineel. De Jip en Janneke en de baby komen uit 2 platen van 1,25x2,5m.

Gerrie en ik hebben ze vandaag in de stortregen geplaatst. Het hoosde verschrikkelijk.

Hallo Gennep!........ Hier is Pieter!

Zondagavond 22 november 2009, om 23:01h, aanschouwde de jongste Gennepenaar, Pieter van den Broecke, het levenslicht in het Maasziekenhuis in Boxmeer. 7 pond, alles erop en eraan.

Pieter, moeder Nellie en vader Frank, maken het goed. Ze moeten nog een paar daagjes in het Boxmeerse blijven, maar daarna komen ze toch echt naar Gennep.

en mijn persoonlijke mening is dat het meteen de knapste Gennepenaar is.

een trotse opa!

Het gaat hard richting de 1000!

De tentoonstelling Gennep 65jr in vrede en vrijheid is pas net 2 weken geopend, maar het bezoekers-aantal gaat al hard richting de 1000! Zeer enthousiaste reacties van de bezoekers. Het blijkt een zeer succesvol initiatief te zijn van een groep betrokken burgers van Gennep. Ik zal de organisatoren de volgende keer toch eens vragen wie van het gemeentebestuur na de opening al is langsgeweest en interesse heeft getoond in dit stukje belangwekkend recent verleden van Gennep. Ik zal meteen vragen of er al zicht is of ze middels een subsidie oa het geld terug krijgen dat ze uit eigen zak betaald hebben..Komende week komen bewoners van de Norbertushof op bezoek en de eerste afspraken zijn ook al gemaakt met de scholen. Er staan daarnaast nog diverse filmvertoningen op het programma en ook is men al driftig bezig met het "verversen" en aanvullen van het tentoongestelde materiaal. De foto's hieronder zijn van zondagmiddag 22 november en geven een impressie van het tentoonstellingsbezoek.

En Vitesse heeft vanmiddag weer eens gewonnen. Volkel werd met 1-0 aan de zegekar gebonden en Vitesse nam afscheid van de laatste plaats. Volgende week is er een derby met een uitwedstrijd tegen Milsbeek! Voor wie het winnende nummer van het schlagerbal willen horen: MP3 van de winnende schlager 2009 van de ex-hoogheden. En Petrie Schoenmakers stuurde nog een mailtje: "Harm, Na 9 jaren in Gennep gevestigd te zijn geweest,  moet je toch weten dat de naam van mijn winkel niet Allerhande is maar ALLERLEI." Je hebt helemaal gelijk Petrie!

3x zilver, 75 jaar!
Zaterdagavond 21 november 2009 was het jaarlijkse St Caeciliafeest van de harmonie. Dit jaar werden maar liefst 3 leden gehuldigd en voorzien van een zilveren speld vanwege hun 25jr lidmaatschap van de harmonie. Erik Paardekam, Wilbert de Groot en Ingrid Wennekers werden gehuldigd en in de bloemetjes gezet door voorzitter Mat Rutten onder toeziend oog van president (deken) Huisman en de overige leden van de harmonie. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat het eigen repetitielokaal hiervoor gebruikt kon worden, omdat dit plaats moet maken voor "het bolwerk". Het was een gezellig feest dat begon met een uitstapje richting IVN op het voormalige NATO-kamp en een tocht door het donker vergezeld door IVN-gidsen, vervolg door een feestavond in het repetitielokaal

En nu zult u vragen: en het schlagerbal dan? Nou, dat is gewonnen door de ex-hoogheden. En wie er verder nog wonnen? De dames van Flamingo's wonnen uit met maar liefst 4-0 van de koploper Service Apotheken Parkstad in het diepe zuiden van Limburg. Chapeau dames. En ook Dames 2 wonnen uit met 4-0 van Particolare D2. De heren van Flamingo's verloren uit helaas met 3-1. Kan gebeuren.

Gennep omhoog

In de 30-er jaren van de vorige eeuw was het crisis-tijd. Gennep werd daarnaast nog eens bijzonder getroffen vanwege het feit dat de NBDS (sppormaatschappij) het niet had kunnen bolwerken en werd overgenomen door de toenmalige SS (nu NS). Het betekende dat het hoofdkantoor aan de Spoorstraat kwam leeg te staan evenals de (spoor)werkplaatsen aan het spoor, waar nu het Pagepark is. Velen verlieten Gennep, velen werden werkeloos.

Er werd een vereniging opgericht "Gennep Omhoog", om Gennep te promoten. Gennep was immers "goed verbonden met binnen- en buitenland middels spoor-, tram- en waterwegen". Er werd een gids gemaakt, met daarin natuurlijk advertenties van de Gennepse middenstand en verhalen over het roemrijke verleden van Gennep.

Ik denk dat u die advertenties uit lang vervlogen tijden wel leuk zult vinden. En let ook eens op de telefoonnummers. Tegenwoordig hebben we 10 cijferige telefoonnummers. Toen had Aurora telefoonnummer 4, hotel van Bergen tel.nr 6, en garage Jetten bv tel.nr 15.....

Gennep nummer 1 àf èn Gennepse kinderen op 27 nov de griepprik

Gisteren was er het nieuws dat er in Gennep relatief de meeste faillissementen van heel Nederland waren, vandaag haast de gemeente zich om dit bericht te nuanceren. LINK. Door het meetellen van allerlei werkmaatschappijen van Bovema en CMF is het getal zo hoog. Gecorrigeerd zakt Gennep daarom van plaats 1 naar "slechts" plaats 21 op de ranglijst van alle Nederlandse gemeenten. Overigens kan ditzelfde ook voor andere gemeenten gelden. De oorspronkelijke lijst is formeel/technisch nèt zo juist als de boete voor Tuinzicht. (zou de gemeente ook zo'n haast hebben om dìe te corrigeren?) Enfin, Gennep.nu heeft een Gecorrigeerde ranglijst. Gennepse kinderen moeten volgens de website van de GGD Noord Limburg op 27 november de griepprik krijgen in de sporthal van Bergen. De complete lijst met de postcodes en de dag en tijdstip van de prik vindt u HIER. Alle betrokkenen krijgen ook nog persoonlijk bericht. Ik vraag me overigens wel af waarom niet in Gennep of Mook wordt ingeënt. De GGD "Noord"-Limburg voert de inenting op allerlei plaatsen uit, waarbij de meest noordelijke, Bergen, meer dan 25km vanaf de noordgrens van Noord-Limburg gelegen is.

Het lichten

Marian van Baal-Peters stuurde haar foto's van het lichten vanochtend van de spits van de Martinustoren.

Gennep is nummer 1!

op de lijst van faillissementen per gemeente naar rato van het aantal inwoners. En niet zo zuinig ook. Gennep heeft relatief gezien al 1,5x zoveel faillissementen dan de Nr 2 op de lijst, de gemeente Beek heeft. Dat heeft http://ondernemersunited.nl/ uitgezocht. (lijst in pdf, 1e 50 als excel-lijst) Helemaal vreemd vind ik het niet als ik naar de zaak Tuinzicht kijk. Om een formaliteit krijgt de ondernemer een giga-boete opgelegd. Ik heb van de ondernemer begrepen dat er inmiddels al beslag gelegd is. Het is dat we niet verder kunnen stijgen op de ranglijst van gemeenten tav uitgesproken faillissementen per inwoner. Formeel juridisch gezien is het bezwaar tegen Tuinzicht overigens terecht, maar feitelijk inhoudelijk is het absoluut onterecht. Een interessante zaak om eens op terug te komen, met wat afbeeldingen waar het om gaat en met de hoofdrolspelers...

En we worden rijk, want we krijgen als gemeente Gennep € 11.674.000 vanwege de verkoop van Essent aan RWE. Alhoewel "worden"...., we hadden dat geld natuurlijk al, in de vorm van aandelen, die elk jaar veel dividend opleverden, een erfenis uit het verleden.

Op het overzicht links is te zien wat de inkomsten aan dividend dit jaar zijn op de begroting van de gemeente Gennep voor 2009 (afkomstig uit de programmabegroting 2010 van de gemeente). Over 2009 is al € 799.000 aan dividend-inkomsten begroot, alhoewel dit niet alleen is van het aandeel Essent. Maar het is wèl te verwachten dat die € 11.674.000, weggezet op de bank, minder rente-opbrengsten genereert dan de oorspronkelijke Essent-aandelen aan dividend. Laat staan dat we dat geld van RWE/Essent gaan opmaken aan "leuke" dingen, want dan krijgen we het in de toekomst ècht zwaar.
De spits afbijten

Dinsdagochtend is dan de spits van de Martinustoren gelicht en naast de stomp geparkeerd.

Het zicht op Gennep is veranderd. Gelukkig is het maar tijdelijk. Ik was helaas niet in de gelegenheid foto's te maken van het lichten van de toren zelf. Wie heeft foto's?

 

 

Apart licht

Net tegen de avond (alhoewel: het was pas half 5) zorgden een paar buien voor heel apart licht boven Gennep. En als het gezegde klopt, dan kan Piet Jetten aan het eind van de regenboog de pot met goud vinden. Zou in ieder geval een stuk aangenamer zijn dan het conflict met de gemeente en de onteigening van het pand.

Voor de mensen buiten Gennep 2 foto's van de stand van zaken van de wegwerkzaamheden op de Spoorstraat/Zandstraat en een herfstplaatje van een rozenbottel.

En u had nog een filmpje van mij tegoed. De Sint in PicaMare en op de Norbertushof. (links)

Foutieve berichten

Oei. De schoester gaat helemaal niet dicht. Fout van mijn kant dus. Mijn verontschuldigingen. Chezelles heeft wèl ofheffings-uitverkoop, maar er schijnt een nieuwe modezaak in te komen.

Sint is in Gennep!!

filmpje

sint arriveert op de loswal

filmpje

ontvangst bij het stadhuis

sint arriveert op de loswal

Zondag 15 nov 2009, 12:30h: Sint zet weer voet op Gennepse bodem. Gelukkig werd het nèt op tijd droog. Het waaide wel behoorlijk, maar dat weerhield een grote groep kinderen en ouders niet om Sint aan de loswal te verwelkomen. Na de ontvangst op de loswal, gaat het gezelschap eerst naar het stadhuis voor de officiële ontvangst door de burgemeester. Dit jaar moest zelfs de brandweer er aan te pas komen!. Een Piet met hoogtevrees op het dak van de Kroon. Gelukkig bracht de dappere brandweer van Gennep uitkomst en redde de Piet. Daarna gingen de sint, de pieten en de kinderen naar PicaMare. Sint zorgde voor een spoedcursus hoogtevrees-bestrijding. En nu maar hopen dat het helpt, want de Pieten zullen toch ècht het dak op moeten. Anders krijgen de kinderen niets in hun schoen. Tenslotte bracht de sint een bezoek aan het bejaardenhuis. Gennep.nu was er bij.

 

ontvangst op het stadhuis

PicaMare

De andere foto's (en film) volgen binnenkort. De foto's zijn gemaakt door mijzelf en door Frank, die dit jaar optrad als chauffeur en algemene hulp van Sint en zijn Pieten. Natuurlijk heeft www.gennep.nu ook de enige echte statiefoto's van de Sint en zijn Pieten gemaakt. De andere fimpjes van stadhuis, PicaMare en bejaardenhuis volgen binnenkort.

Veel plezier.

(O ja: en natuurlijk mag u de foto's èn film voor eigen gebruik downloaden (dus niet om te publiceren)

O ja: voor de voetbal-liefhebbers: Vitesse speelde thuis en het regende. De wedstrijd werd dus afgelast. Achates en Milsbeek verloren. Heijen hield de eer van de gemeente hoog en won met maar liefst 6-0 van SIOL. (en ook bij Heijen spelen een aantal oud-Vitessenaren... :-) )

 

statiefoto's van www.gennep.nu

en zo was het verleden jaar in 2008

2008: de officiële statiefoto's
2008: de aankomst op de loswal
2008: de ontvangst bij het stadhuis
2008: het filmpje gemaakt door Franco, 1 vd pieten in het gezelschap van de Sint
2008: het fotoalbum van de Pieten (de "Pietencam")
2008: PicaMare
Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

 

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!