Statie en personalia

met dank aan Piet Manders, de statiefoto's van prins Twan 1, Twan 2 en Theo 3. Plus de personalia en proclamatie van Twan I van Bombakkes.

Personalia en

Proclamatie

van

prins Twan 1

van

Bombakkes

Prins Twan 1 van Bombakkes
Prins Bas I vd Diepenkikkers
Prins Twan II vd Waldkrekels
Prins Theo III vd Wortelpinnen
Twan vd Steeg nieuwe prins Bombakkes!

De "kiep" heeft zijn ei "uitgebroed en Bombakkes heeft een nieuwe prins. De prins voor dit jaar is Twan vd Steeg, 1 van de langst dienende Bombakkes leden.

Even voor half 11 zaterdagavond 12 jan 2008 werd de nieuwe prins in de feesttempel van Bombakkes, PicaMare, onthuld en vervolgens luid toegejuicht door de menigte carnavals-vierders, waarna serenades en felicitaties volgden.

www.gennep.nu heeft de foto's en ook een kort (sfeer)filmpje.

Filmpje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoekplaatje

Het lijkt erop dat ook konijnen voortreffelijke schutkleuren hebben. Want ziet u het konijn op de foto links?

Vandaag (12 jan) waren ze druk bezig met het plaatsen van de wanden van de 7e verdieping van het Hobbeltje (op de foto, gemaakt vanaf de Niers(dijk) zijn het er nog 6).

En ook de tortelduifjes en ander gevogelte namen het er van, vandaag.

Nieuwe bebording in Gennep

Over enige tijd zullen we bij de rotondes Brabantweg-Weverstraat en Brabantweg-Spoorstraat nieuwe borden kunnen aantreffen (als de verkeersplannen van de gemeente doorgaan)

Het verkeer in Gennep, van de ene plaats naar de andere wordt bijna onmogelijk gemaakt. Je moet wel in het centrum ergens naar toe kunnen gaan, maar dan vandaar niet meer naar een andere plek. Dan moet je eerst terug. De gemeente wil dat "doorgaande" verkeer zoveel mogelijk tegengaan.

De bedoeling is dat je straks heen en weer gaat (via dezelfde route) terug. En dan zeker niet van de ene naar de andere plaats, want dat wordt als "sluipverkeer" beschouwd. Dat eventuele "sluipverkeer" zoals op plaatsen zoals het Europaplein zal door de gemeente zoveel mogelijk worden verhinderd. (rapport Gemeente 1, rapport Gemeente 2).

Consequentie is dat men in de toekomst al op de Brabantweg goed zal moeten nadenken waar men naar toe wil, want anders zit je verkeerd en moet je eerst terug.

Als je naar AH, de Aldi, PicaMare, Meander of de kerk wilt, dan moet je vanaf de Brabantweg de Spoorstraat in. Wil je naar het stadhuis, Jan Linders, de apotheken, SuperCoöp, Blokker of zo, dan moet je straks vanaf de Brabantweg bij de rotonde Weverflat de Weverstraat in.

En om de bezoeker te helpen is natuurlijk bebording nodig zoals hier op de rotonde Brabantweg-Spoorstraat voor het verkeer dat van het Pagepark af komt.

Hier rechts staat het plan van de gemeente. Het Noord-Zuid verkeer wordt zo moeilijk mogelijk gemaakt. De dubbele rode streep geeft de scheiding aan die de gemeente wil aanbrengen en waar de automobilist niet meer door zou moeten kunnen, of hooguit met hindernissen.

De Gennepenaar, die denkt over het Europaplein te kunnen, zal van een koude kermis thuis komen, want hij wordt door de gemeente beschouwd als "sluipverkeer". Men heeft het er blijkbaar al zelfs over om het Europaplein in 2 delen te splitsen (staat tenminste in het rapport van de gemeente).

Dus: als u voortaan naar zowel Jan Linders als Albert Heijn wilt, dan zult u 2x moeten rijden.

En Joop den Boer heeft eerlijk gezegd ook wel een punt, want hoe je vanuit bv de Vogelbuurt bij zijn winkel moet komen, dat is ook niet direkt een prettige rit.

Over de Doelen? (zullen de mensen dáár leuk vinden). En misschien anders over de Oordsebrug of over Milsbeek??

Het zal wel druk worden op de Brabantweg en op de twee rotondes. En de fietsers?? De rotonde bij de Weverflat is nu al zo onveilig. Laat staan als het daar 2-richtingverkeer voor auto's wordt.

En de drukte? Het is nu in de spits al vaak aanschuiven op de Brabantweg. Dat zal er ook niet beter op worden. Zouden de deskundologen van de gemeente het inderdaad allemaal zo goed weten?

Nieuwe/Oude foto's

Gennep Centraal

Broeiende KIEP

Weggejaagd

Teun Metselaars

Nieuwjaars-concert

12 feb 1946. Herdenking van de 1 jaar daarvoor gesneuvelde geallieerde soldaten bij de graven naast de Stadsherberg (nu Witte Olifant)
Boer Basten komt Gennep binnen met paard en wagen volgeladen met takkenbossen
1938. De plek bij de Niersbrug en Gennepermolen is een geliefkoosde "hangplek". Er is in ieder geval nog weinig sprake van "verkeers-overlast"
De Brugstraat in de 60-er jaren. Helemaal links zien we het noodgebouwtje dat op dat moment als bibliotheek in gebruik was.
De Touwslagersgroes. Leeg en verlaten strekt de weg zich uit richting loswal
Gezicht vanaf de Brugstraat op de Martinuskerk.
De markt in de 60-er jaren
De Spoorstraat in 1940. De tram rijdt nog. We zien links van Arensbergen. Recht vooruit zien we de Stadsherberg (nu Witte Olifant)
Nog wat eerder: eveneens de Spoorstraat, maar nu thv café Nagels (tegenover het gebouw van de Paters)
Begin 70-er jaren: het Gennepse openlucht-zwembad in de Paesplas
Ruim voor de oorlog: de Gennepse Markt
Rond 1920 zag je dit als je vanaf Ottersum over de Nijmeegseweg Gennep binnen reed.
Gennep Centraal

U hebt wellicht gehoord van alle drukte over het plan Gennep Centraal, dat gister door de gemeenteraad is goedgekeurd (LINK) en waar zo ongeveer alle winkeliers en ondernemers problemen mee hebben. U vraagt zich wellicht af: waar gáát dit allemaal over? Nou, het gaat over het verkeer in Gennep, over het bolwerk (de supermarkt van Jan Linders met flats daarboven, waar vroeger de Martinusschool stond), het maken van een plein waar de sportwinkel van van Bentum staat, het onteigenen van het pand van Piet Jetten (waar vroeger de supermarkt Jetten-van Dijk zat) tegenover Aarnoutse om daar een doorsteek naar de Martinushof te maken. En dat alles kost dan zo'n 4 of 5 miljoen euro. Ik heb wat informatie voor u verzameld en bij elkaar gezet: de fasering en initiële kosten, het plan zelf, het raadsvoorstel en de geplande verkeersafwikkeling volgens het IVVP (het "Integraal Verkeers- en VervoersPlan") En zelfs het onderzoek naar de verkeers-effecten plus de rapporten over de specifieke maatregelen (doorsteek naar Martinushof, aanpassing Spoorstraat-Zandstraat, Wever-rotonde enz)

Fasering Gennep Centraal
werk
jaar van uitvoering
kosten voor Gennep Centraal (met 25% aanbestedings-voordeel)
verbindingspad Picamare Martinushof 2007  
het plan
hetzelfde plan (iets kleiner formaat)
weverstraat 2008
??????
Spoorstraat 2008 € 221,000.00
Bolwerk exclusief plein, blauwe gracht, pp. Straatje en autoluw Brugstraat 2009 € 1,300,000.00
Martinushof 2009 € 800,000.00
Plein Bolwerk 2010 € 305,250.00
Doorsteek Centrum Centraal (onteigening!) 2010
??????
Autoluw gebied uitbreiden 2010 € 70,000.00
Verkeersafwikkeling volgens het IVVP
plaatje vanuit Google Earth
Picardie en parkeerplaats Picamare 2011 € 506,250.00
Totaal incl. aanbestedingsvoordeel   € 3,202,500.00

Ik heb in het verleden al zo vaak iets over het verkeer en oplossingen gezegd, dus daar houd ik maar over op. Maar ook het kostenverhaal is interessant. Merkwaardige redeneringen worden gemaakt zoals "kosten met 25% aanbestedingsvoordeel". Kosten zijn kosten en om dan eerst 25% bij te tellen en dan weer af te trekken is op zijn zachtst gezegd merkwaardig. Wellicht is het bedoeld om de indruk te wekken dat het een "koopje" is. En dan die kosten voor het Bolwerk. De grond van de vroegere school is van de gemeente. NeBuVast gaat bouwen voor haar rekening. Waar is dan nog € 1,3 miljoen voor nodig? Het verdere verloop wordt in ieder geval interessant want: onteigening van Piet Jetten, geluid- en milieuproblemen vanwege het verkeer (nu al) in Spoorstraat en Weverstraat. Problemen met de rotonde Brabantweg-Weverstraat (is nu al onveilig). Verkeersproblemen bij de aansluiting Wilhelminplein-Spoorstraat (hoe kom je straks nog de weg op) En tenslotte is gisteravond blijkbaar ook nog gezegd dat het verkeer vanaf de Brugstraat straks door de Doelen, Melkwegje en Genneperhuisweg naar de Niersbrug moet. Met de huidige wegen kan dat in ieder geval niet. Ik ben benieuwd naar het vervolg. En ik heb het nog niet eens over beschermde vogels (ransuilen) die door de gemeente weggejaagd worden. Wat ik overigens niet begrijp is dat ze het de hele tijd hebben over het "doorgaande" verkeer door Gennep. Waar gaat dat dan naar toe en waar komen ze vandaan? Je kunt immers makkelijk om Gennep heen rijden. Het zou kunnen zijn dat het de auto's zijn die vanaf de Maasbrug rechtdoor rijden, maar als dat zo is, dan zou ik daar dan specifieke maatregelen treffen (zoals een laaggelegen rotonde), zodat het aantrekkelijker wordt om de rondweg te kiezen. Is nog stuk veiliger ook.

Broeiende KIEP-en

aanstaande zaterdag: dan is het prinsenbal van Bombakkes. Dan "komt de prins uit", zoals dat heet. Gelukkig hebben we een 'kiep' als vorst. Dan komt er van dat broeden tenminste ook nog wat terecht......

 

noot: voor wie niet weet waar dat "Kiep" op slaat: kijk in het webalbum bijnamen. (de vorst van Bombakkes heet Theo Roosenboom).

Weggejaagd

Teun Metselaars

Nieuwjaars-concert

Allerlei

En alweer wordt er bezwaar gemaakt tegen plannen van de gemeente. Ik kreeg een persbericht toegestuurd van de belangengroep Spoorstraat tegen de plannen voor "Gennep Centraal" van de gemeente Gennep. En natuurlijk kunt u er hier ook kennis van nemen: PERSBERICHT. Je zou bijna medelijden met het gemeentebestuur krijgen. Krijgen ze alweer een veeg uit de pan van de eigen rekenkamer dat de dienstverlening aan de burgers niet deugt, LINK , en nu is weer zo ongeveer iedereen fel tegenstander van de plannen omtrent Gennep Centraal. LINK. (kent iemand een voorstander behalve de gemeente zelf?). Ik snap inmiddels wel waarom dat men zichzelf zo graag wil opheffen......

Weggejaagd

door de sloop van de Martinusschool zijn deze ransuiltjes, die op de zogenaamde "rode lijst" van te beschermen dieren voorkomen, daar blijkbaar weggejaagd. Ze zitten nu elders. U denkt misschien: ik zie er maar één. Maar boven het hoofd van de (onderste) ransuil is duidelijk zichtbaar de staart van het 2e ransuiltje, dat nòg beter tussen de takken verscholen zit. Naast deze 2 ransuiltjes zag ik vandaag vanaf de dijk nòg 4 roofvogels, 3 buizerds en 1 torenvalk, die helaas wat ver weg waren.

Hieronder wat plaatjes van vandaag, 6 jan 2008. En ook Marco is gister op pad geweest. Zijn foto's zijn te zien op het internet: LINK

De nieuwe special

Nieuwjaarsconcert

Vandaag (6 jan) hield de harmonie Unitas et Fidelitas haar jaarlijkse, weer goed bezochte, nieuwjaarsconcert in PicaMare. Naast haar eigen optreden waren er optredens van de jeugd van Meander (blokfluit), het jeugdorkest en werd er gedanst. Een korte impressie.

filmpje

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!

Bobbie, onze Heidewachtel