Nieuwsbrief SMOG/GoedvoorGennep.nl (19 okt 2007)

Dit is een nieuwsbrief van de Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG), de stichting achter www.goedvoorgennep.nl . Als je onze nieuwsbrieven niet meer wil ontvangen kun je dat laten merken door 'm terug te sturen naar info@goedvoorgennep.nl .

In deze nieuwsbrief

        • Zendtijdaanvraag SMOG in behandeling
        • SMOG ontvouwt plannen
        • Website ruim 2000 keer bezocht
        • Besluit B&W
        • Bestuur Magic weer gewijzigd
        • 400 ste Hyve-vriend
        • Maasland Radio ziet af van zendtijdaanvraag
        • Contact

Zendtijdaanvraag SMOG in behandeling

Het Commissariaat voor de Media de heeft de zendtijdaanvraag van Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG) in behandeling genomen en voor advies doorgestuurd aan de gemeente Gennep.

SMOG ontvouwt plannen

Dinsdag 2 oktober presenteerde de bestuursleden van SMOG, op het grote scherm in Swingcafé Take One, hun doelstellingen en conceptprogramma ten overstaan van enkele tientallen bezoekers.

De plannen werden positief ontvangen. De presentatie is terug te vinden op www.goedvoorgennep.nl onder het menu-item 'documenten'. In De Maasdriehoek van 9 oktober was een verslag over deze avond te lezen. Ook dit artikel is terug te vinden op de site en op onze hyve.

Website ruim 2000 keer bezocht

Onze website, www.goedvoorgennep.nl , is sinds 4 augustus 2007 al ruim 2000 keer bezocht.

Op de drukst dag tot nu toe werd de site zelfs 177 keer bekeken. 96,7% van de bezoekers is afkomstig uit Nederland, 1,5% komt uit Duitsland.

Besluit B&W

Op 9 oktober 2007 heeft B&W (burgemeester & wethouders) het volgende besluit genomen: Onderwerp:   zendtijdtoewijzing voor gemeente Gennep voor komende vijf jaar; voorstel voor het advies dat de gemeenteraad van Gennep uit moet brengen aan het Commissariaat voor de Media
Advies: de gemeenteraad voorstellen om het Commissariaatvoor de Media als volgt te adviseren:
- de aanvragen van Stichting Lokale Omroep Gennep en Omstreken  (LOGO) en van de Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG) voldoen beide aan de eisen die de Mediawet stelt.
-gezien de ervaringen met de huidige lokale omroep, adviseert de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media om de zendvergunning voor Stichting LOGO opnieuw te verlengen. In aanvulling op dit advies dringt de gemeenteraad aan op samenwerking tussen beide omroepen, omdat de bundeling van krachten zeer waarschijnlijk ten goede zal komen aan de kwaliteit van de lokale omroep in Gennep
Beslissing: akkoord

In de volgende nieuwsbrief wordt dit besluit nader toegelicht.

Bestuur Magic weer gewijzigd

Het bestuur van Magic is weer gewijzigd, zo is te lezen op www.omroepgennep.nl .

400 ste Hyve-vriend

Chelsea Peters uit Gennep is onze 400 ste hyve-vriend geworden. Wil je ook vriend van Goed voor Gennep worden? Wees er dan snel bij want de limiet van 500 vrienden is in zicht! Kijk op http://goedvoorgenep.hyves.nl en meld je aan.

Maasland Radio ziet af van zendtijdaanvraag

SMOG heeft een concurrent minder. Maasland Radio ziet af van een zendtijdaanvraag voor Gemeente Gennep, zo lazen wij op http://pieterjanssen.weblog.nl/pieterjanssen/2007/10/maasland_radio_.html

Het bestuur van de BAVLOS heeft na rijp beraad besloten de zendtijdaanvraag voor de gemeente Gennep niet door te zetten. Met de huidige regelgeving is het nagenoeg uitgesloten dat de BAVLOS de zendvergunning daadwerkelijk zou kunnen krijgen. Het Commissariaat voor de Media kijkt namelijk niet alleen of de omroep aan de eisen van de Mediawet voldoet; Als er meerdere initiatieven zijn krijgt het meest lokale initiatief in principe de voorkeur.

Aangezien de huidige omroep in Gennep (LOGO) de afgelopen jaren duidelijk onder de maat gepresteerd heeft en niet voldeed aan de eisen van de Mediawet, zag de BAVLOS weldegelijk een reële kans om haar zendgebied uit te breiden met de gemeente Gennep. Afgelopen zomer verscheen echter ineens de SMOG als derde partij ten tonele. De BAVLOS heeft inmiddels kennis genomen van de plannen van de SMOG. Duidelijk is dat deze serieus en realistisch zijn. Gezien de vigerende regelgeving acht de BAVLOS het dan ook nagenoeg uitgesloten nog kans te maken op de zendvergunning voor Gennep.

Achtergrond:

Nadat het bestuur van de huidige lokale omroep in Gennep (LOGO) in het voorjaar gesprekken over samenwerking met de BAVLOS definitief blokkeerde, besloot de BAVLOS om zelf een aanvraag in te dienen voor de gemeente Gennep. De afgelopen jaren zijn er namelijk veel verzoeken van inwoners uit de gemeente Gennep bij Maasland binnengekomen om ook in die gemeente uit te gaan zenden. In juli heeft er een gesprek met de gemeente Gennep plaatsgevonden, waarna de BAVLOS de formaliteiten m.b.t. de zendtijdaanvraag in gang heeft gezet. De programmaraad van de omroep heeft in de vergadering van 11 september ingestemd met de aanvraag voor gebiedsuitbreiding. Nadat kort daarop de plannen van de SMOG wereldkundig werden, heeft de BAVLOS haar zendtijdaanvraag voor Gennep heroverwogen. Gezien de huidige regelgeving, waarbij de voorkeur uitgaat naar het meest lokale initiatief, moet geconstateerd worden dat het geen zin heeft de zendtijdaanvraag voor Gennep door te zetten.

Contact

Heb je vragen over deze nieuwsbrief of over Stichting Multimediale Omroep Gennep in het algemeen? Je kunt contact met ons opnemen via onze website www.goedvoorgennep.nl of mailen naar info@goedvoorgennep.nl . Als je onze nieuwsbrieven niet meer wil ontvangen kun je dat laten merken door 'm terug te sturen naar info@goedvoorgennep.nl .