Van het kastje naar de muur ........

Kent U het (strip)verhaal van Asterix en de Romeinen? Asterix wordt door overheids-dienaren van het kastje naar de muur gestuurd, van het ene loket naar het andere, totdat hij er knettergek van dreigt te worden.

Niets nieuws onder de zon blijkbaar. Hoe de gemeente Gennep te werk gaat merkte een Gennepse familie aan de Willem Boyeweg, die me een mailtje met de onderstaande inhoud stuurde. Je vraagt je af hoeveel frustratie, hartkloppingen en overspannenheid veroorzaakt wordt door de gedragingen van de overheid en in dit geval met name de gemeente Gennep. Naar mijn bescheiden mening hebben we niet zozeer behoefte aan klachtenprocedures, bemiddelaars, BOP en wat ze nog meer aan humbug verzinnen, maar meer aan een betrokken en ge-engageerd gemeentelijk apparaat dat snapt dat ze er eerst en vooral voor de burger is. Daarbij vind ik bovendien dat ambtenaren bij voorkeur uit de gemeente zelf moeten komen omdat de beste waarborg is voor kennis van de materie en betrokkenheid bij de (burger van de) gemeente Gennep. Onderstaand het mailtje dat ik ontving. Ik heb de namen verwijderd. Het verhaal begint als mensen aan de Willem Boyeweg na de bouwvakantie in alle vroegte gewekt worden door het lawaai van bouwmachines op het Pagepark en daarnaast met veel stofoverlast. En ik moet zeggen, 6 uur is inderdaad wel heel erg vroeg. Veel ernstiger wordt het verhaal als je leest hoe de gemeente Gennep reageert op overigens legitieme vragen. Ze zitten er voor de burger, nietwaar????????

PAGE PARK ( het is niet ons project )

De gemeentegids Gennep <>citaat<> Het onder de aandacht brengen van een zaak bij de gemeente kan met een telefoontje best voldoende zijn voor het inwinnen van informatie ,<einde citaat> Zo gezegd zo gedaan.

Begin september een simpele vraag aan de gemeente gesteld : Is er een vergunning verleend om 's morgens 6 uur te beginnen met bouwactiviteiten op het Page Park( het verplaatsen en egaliseren van grond door vrachtwagens en shovels) ( dit veroorzaakt veel geluidsoverlast voor omwonenden ) Antwoord gemeente: Is ons project niet maar u wordt teruggebeld. DUS NIET !

Vervolgens blijven de werkzaamheden voortgezet. De gemeente nog maar eens bellen, wederom het geijkte antwoord: u wordt teruggebeld. DUS NIET ! Vervolgens laten zij weer niets van zich horen.

Milieu klachtenlijn gebeld over geluidsoverlast, antwoord: u moet bij de gemeente zijn. Verbazing bij de gemeente alom, bent u nog niet gebeld ?, wij maken er een notitie van. Misschien weet de politie Gennep iets meer. Het wordt vervelend:  (antwoord politie) : u moet bij de gemeente zijn, het is ons project niet.

Nadat aan de politie duidelijk is gemaakt dat de gemeente niet thuis geeft is het antwoord van de politie daar op : dan bind u zich maar vast aan de balie van het gemeentehuis. Kortom, dit schiet niet op.

Nog steeds heeft de gemeente geen uitsluitsel gegeven en inmiddels is het al 26 september geworden.

Mevrouw xxxxxxxxx die belast is met conflictbemiddeling zal terugbellen binnen een kwartier, het is 11.30 uur, vervolgens horen we niets van haar. Het lijkt structureel te zijn bij de gemeente om het maar op zijn beloop te laten.

Vervolgens belt op 27 september mevrouw xxxxxxxxxx op, zij is inmiddels op de hoogte van de moeizame contacten met de gemeente en biedt namens de hr. xxxxxxxxx haar excuses aan. Zij denkt dat de werkzaamheden om 7.00 uur begonnen mogen worden, weet het vervolgens niet zeker.

Dit gesprek is nauwelijks beeïndigd of het buro van Wijnen belt:  zij weten van de prins geen kwaad," wij hebben absoluut geen klachten ontvangen " en wij zijn om 6.00 uur begonnen in het belang van het project. Ze beloven om voortaan keurig om 7.00 uur te beginnen.Gemakkelijke belofte,de grondwerkzaamheden zijn inmiddels voltooid. Op de vraag waarom de bergen zand steeds verplaatst worden is het antwoord: Oh, dat is voor het bemonsteren op vervuiling van de grond. Vervuiling van de grond ? Antwoord: ja hoor, niets verontrustends.

Vervolgens een telefoontje naar mevrouw xxxxxxx : Grondvervuiling midden in een bebouwde woonwijk, mag dat ? Antwoord: Ja dat mag op eigen terrein maar helaas is de Hr. xxxxx verantwoordelijk voor milieu pas maandag aanwezig. Bovendien is het ons project niet, u moet hier voor bij van Wijnen zijn. Is de gemeente hier niet verantwoordelijk voor ? Nu is de maat vol voor mevrouw xxxxxxxx. Ik heb genoeg voor u gedaan. Nu willen we toch het fijne er van weten en proberen Hoofd afdeling Vergunning en Handhaving te spreken. Nee hoor , dat gaat zomaar niet,  u wordt teruggebeld. Niet meer nodig, Mevrouw xxxxxxxxx is hem voor. De bodem is gesaneerd dus de vervuiling die er nog is zal niet veel voorstellen. Dit gesprek neemt een wending wanneer er geen genoegen word genomen met haar antwoord. Ze wordt enorm kwaad en beeïndigt het gesprek door de hoorn op de haak te gooien.

Nu wordt alles duidelijk, hoe een simpele vraag kan escaleren omdat er geen antwoorden zijn.(of niet gegeven willen / kunnen worden) Natuurlijk Gennep.(het is niet ons project)