Adviseurs

Kom je terug in Gennep, staan er hekken om de Martinusschool, maar dat is niet alles. Er staat ook reclame. Ik lag bijna in een deuk toen ik er langs reed.

Er is blijkbaar een adviesbureau nodig voor de sloop van de oude school. En dat terwijl ik meende (althans volgens de berichten van de gemeente) dat het gebouw zowiezo al bijna op instorten stond... Je vraagt je trouwens wel af of er nu voor alles adviseurs nodig zijn, tot en met zelfs voor het slopen van een simpel gebouw. Als het nu iets heel ingewikkelds was....

Waar misschien wel adviseurs voor ingeschakeld kunnen worden, dat is voor groen-onderhoud en voor het aanleggen van begaanbare paden. Ik kom net van een paar dagen Holten (Overijssel) en daar zijn de brandnetels met moeite te ontdekken. Keurig onderhouden bermen en paden.

Maar misschien vergis ik me ook en hoort het wel bij "natuurlijk" Gennep. Dan ga je de natuur (lees brandnetels) "natuurlijk" niet ommaaien.

Verder zag ik vandaag in de M&N bode weer een verhaaltje van Han Albers, nu over Oud Buitenzicht en de brand in de 60-er jaren (komisch verhaal trouwens over dat teruggooien in het vuur van het meubilair) en een verhaal van Wiel van Dinter over het Norbertusbeeld aan de gevel van de oude burgemeesterswoning waarover ik u op 24 aug afgelopen jaar berichtte.

Voor de dijkverhoging moet blijkbaar helaas de doorgang en trap van de Niers naar de Niersbrug worden dichtgemetseld. Een medewerker hakt hier een steen uit om als monster te dienen voor de te bestellen stenen.
De Houtstraat is weer volledig geblokkeerd. Eerst was dat voor de bouw van de appartementen. Deze blokkade zal wel voor de bouw van de woning zijn tpv het kleine zaaltje van de Kroon. Jammer. Ik meende er eindelijk weer door te kunnen.
Bewijs dat er wel degelijk groen-onderhoud gepleegd wordt.

Hier het resultaat in het Nierspark. Een paadje is vrijgemaakt tussen de bossen brandnetels.

 

Het kunstwerk nà de onderhouds-beurt. (Overigens zijn tpv het beeld en de zwarte es de brandnetels wel omgemaaid)

Martinusschool in de hekken

 

Laarzenpad??? Nee, dit is de Niersdijk.
Onderwijl is men begonnen met de aanleg van het paadje van de Martinushof om Elckerlyc heen naar PicaMare.
En kunnen bij de stadswoningen de pannen er bijna op. De woningen krijgen zo te zien "sky-boxen"
Zwanen met waterhoen (die staat ècht ook op de foto)
Meerkoeten-familie. Het jong blijft toch een lelijkerd.

America's Got Talent

Frank stuurde het volgende filmpje. Het heeft weliswaar helemaal niks met Gennep te maken, maar is tè leuk om niet te laten zien. Veel plezier.

FILMPJE

22 augustus

De sloophekken staan inmiddels om de oude Martinusschool. Het meningsverschil over de dure sloopkosten zal dus wel opgelost zijn en ze zullen binnenkort wel met de sloop beginnen, die ik natuurlijk zal volgen. Het wordt misschien ook tijd om de naam Brugstraat op te doeken. De straat heette vroeger (om logische redenen) schoolstraat. Toen de straat eind 50-er jaren werd doorgetrokken naar de in 1955 geopende verkeersbrug over de Maas, was een naamsverandering naar Brugstraat logisch. Maar inmiddels is het straatbeeld weer veranderd. De straat leidt niet meer naar een school en ook niet meer naar een brug. Het lijkt dan ook logisch om de straat maar weer een nieuwe naam te geven. Als ik een suggestie mag doen? Passende naam lijkt dan "woon-zorg boulevard". Past goed bij de geplande nieuwbouw aan het eind van de straat. Bovendien is de straat voldoende wijd (zelfs met een ventweg) om "boulevard" genoemd te mogen worden. De plannen voor dat nieuwe woon-zorg centrum beginnen trouwens langzamerhand gestalte te krijgen:

Links staat het plaatje dat inmiddels gepresenteerd is. Op donderdag 30 augustus wordt een (symbolische) aanvang gemaakt met de sloop van de 2 flats aan de (nog) Brugstraat. Vanaf 15:00h is iedereen welkom.

Inmiddels is ook de verdere planning al beter bekend: In het najaar worden dus de 2 flats gesloopt. Verder wordt dan het "noodbejaardenhuis" gebouwd achter de Weverflat. In april 2008 zullen de oudjes dan moeten verhuizen van het bejaardenhuis en de aanleunflat naar de noodbehuizing. In de zomer en najaar van 2008 worden het huidige bejaardenhuis en aanleunflat gesloopt. In de zomer van 2008 beginnen ze vervolgens eerst met de bouw van de 2 nieuwe flats (nr 1 en 2 van de tekening) en dan volgens de planning in het voorjaar van 2009 met flat 3 en het nieuwe bejaardenhuis (gebouw 4)

Ik hoop overigens wel dat in het nieuwe bejaardenhuis meer rekening gehouden wordt met (brand)veiligheid dan in het bestaande. Compartimentering en de installatie van een sprinkler-systeem lijkt mij toch wel het minste voor dergelijk gebouw. Ik zal het volgen.

Deken Huisman vroeg me ook om nog 2 mededelingen te doen. Allereerst wordt as zaterdag weer de jaarlijkse tuin-sale gehouden van 10:00-13:00h., waarvoor u allen van harte wordt uitgenodigd. De opbrengst is voor het museum kijk-je-kerk-kunst. En verder is op zondag 2 september weer (nu alweer voor de 25e x op een rij) de jaarlijkse bedevaart naar Kranenburg. De voettocht van ruim 10 km start om 7.00 uur vanaf het plein voor de St. Martinuskerk. Een mooie tocht langs de velden en door het Reichswald. Onderweg worden koffie en frisdrank aangeboden. Men kan ook met de fiets of auto gaan. Overigens voert dit terug op een nog veel oudere traditie. Op deze site staan tenslotte al foto's van dergelijke bedevaart uit de 30-er jaren. En nu ik het toch over dhr deken heb. Hij is inmiddels 83jr, bijna deken af, en wil een eigen website beginnen!! U hoort er nog meer over. Zoals ik al in het gastenboek heb aangegeven. Inmiddels zijn er weer namen toegevoegd aan een aantal klasse-foto's van de Martinusschool. Veel plezier.

Einde van een dekenaal tijdperk

Ik had eerder al de scoop van de beëindiging van het tijdperk dat Gennep een dekenaat was. Zie: einde dekenaat Gennep en Geschiedenis dekenaat Gennep. In september is het zover. Deken Huisman is dan 25jr deken van Gennep. Dat wordt dan ook het moment van zowel de beëindiging van zijn functie als deken als de beëindiging van het bestaan van het dekenaat Gennep. Er volgt weliswaar nog een korte overgangsperiode, maar dat is het dan. Géén dekenale kerk meer in Gennep. Het jubileum van deken (of moet ik zeggen pastoor) Huisman wordt natuurlijk volop gevierd. Ook staat men uitvoerig stil bij het einde van het dekenaat Gennep. Een foto-tentoonstelling over deken Huisman is al te bezichtigen in het museum Kijkje Kerk Kunst. Heel toepasselijk dus om hier nogeens een paar foto's te laten zien van deze laatste, maar ook langstdienende deken van Gennep. Er zijn natuurlijk veel meer foto's: de watersnood van 1993, de jaarlijkse inzegening van de voertuigen, het dauwtrappen, zijn rol bij het gilde en de harmonie enzovoorts enzovoort. (natuurlijk ook de gewone "kerkelijke"taken). Voor meer foto's zult u toch naar de crypte van de Martinuskerk moeten, waar een uitgebreide tentoonstelling is te zien. Veel plezier.

Een communie in 1995
Een vormsel in 1998
Het 60jr bestaan van Jong Nederland
Het 60jr bestaan van buurtvereniging Helpt Elkander (waarvan de deken lid is)
Een kerkelijke viering mag natuurlijk niet ontbreken
Schaapjes volgen de herder
Het aansteken van het vuur na de Martinus-optocht
Het kerk-museum
De jaarlijkse tuinsale
Carnaval, waar de deken elk jaar aan deelnam
Evenzo aan de jeugd-boerenbruiloft
En dit is natuurlijk ook een bekend plaatje: het wekelijkse "een woord tot bezinning" voor Magic

SMOG, SLOG, BAVLOS of Gennep.nu?

Er schijnt een hele strijd te ontbranden over wie nu de zendmachtiging voor Gennep voor de komende 5 jaar krijgt. De afgelopen 5 jr had Magic die zendmachtiging (Stichting Locale Omroep Gennep, SLOG=Magic). zie ook Toewijzingsbrief 2002. Maar eerst kondigde Maasland Radio (BAVLOS) al aan om de machtiging te willen ipv Magic (willen dan Maasduinen RTV gaan heten) en nu heeft recent ook SMOG (Stichting Multimediale Omroep Gennep) zich in de strijd geworpen. Wie is de volgende?? Er heerst in ieder geval de nodige kinesine, wat op zichzelf zonde is. Wordt dit nu allemaal veroorzaakt door onderlinge strijd tussen (vooral) radio-uitzenders of vinden ze allemaal die nieuwe studio zo interessant. Je krijgt tenslotte niet elke dag een spiksplinternieuwe studio van meer dan € 350.000 in de schoot geworpen. Voor het Gennepse publiek wordt dan interessant (afgezien van de vraag wie uitzendingen gaat verzorgen) hoe nou die nieuwe zaal van PicaMare eruit zal gaan zien. (??)

We zullen zien. Wordt wellicht vervolgd. En verder: Eerder deze week kreeg ik een aantal foto's toegestuurd van buurtvereniging Helpt Elkander. Ze hadden indachtig de naam van de buurtvereniging de daad bij het woord gevoegd en waren begonnen met het opruimen van de buurt. Ze ergerden zich behoorlijk aan de zooi.

Op herhaling

Uit uw reacties blijkt dat u de foto's van de natuur in Gennep op prijs stelt. Vandaar dat ik vandaag mijn apparatuur weer meegesjouwd heb naar de Niersdijk.

Vandaag kon ik de buizerds dan eindelijk "betrappen". Weliswaar nog steeds erg ver weg, maar ja. En het is tevens het bewijs dat het er 2 zijn. Verderop nog een paar foto's van dit stel.

Ook kwam ik de reiger, fuut, waterhoen en meerkoet weer tegen

De meerkoeten hadden zelfs nog een jong, dat een wel erg rood hoofd heeft. Maar dit schijnt normaal te zijn.

Verder kreeg ik vandaag nog een mailtje dat er een 3e groep is die aanspraak maakt op de zendmachtiging voor Gennep, die aan het eind van dit jaar weer voor een periode van 5jr vergeven wordt door het commissariaat voor de media. Momenteel heeft Magic de machtiging. Maasland Radio deed al eerder aanspraak en nu dus deze 3e club "SMOG" (zie www.goedvoorgennep.nl) Misschien moet gennep.nu ook maar een aanvraag indienen ( ;-) )

De buizerds op jacht
de reiger eveneens
jonge fuut
het waterhoen houdt zich schuil
meerkoet
meerkoet bij zijn nest
meerkoet duikt onder
meerkoeten verzorgen hun jong
bij de stadswoningen wordt weer driftig verder gebouwd

1953 Page

We schrijven nu 2007. 1953 is dus maar liefst 54 jaar geleden. Het was een tijd dat de papierfabriek Gennep, de PaGe, bloeide en groeide. En Gennep was met de Page vergroeid. Niet alleen lag de Page midden in Gennep, maar het was ook ver en veruit de grootste werkgever. 1953 was ook een tijd dat de kerk een zeer belangrijke rol speelde in het (dagelijks) leven van de Gennepenaar en ook van de Page. In 1953 werd de fabriek door de bisschop van Roermond Monseigneur Lemmens ingezegend. Er vond een mis plaats in de kerk (toendertijd in de noodkerk, de voormalige spoorwegloods bij de spoorweg-overgang), de fabriek werd ingezegend en er was 's avonds een grote feestavond.

Op de site van de Page ( Stichting historische kring Page ) is erg veel informatie en zijn veel foto's bewaard van de Gennepse papierfabriek. Ik mocht van de webmaster een aantal afbeeldingen ook hier op www.gennep.nu laten zien (waarvoor mijn dank). Dit zijn dan vooral foto's die Gennep en Gennepenaren tonen en aangaan. Op www.gennep.nu staan trouwens al behoorlijk veel afbeeldingen van de Page. In deze special toon ik zowel foto's afkomstig van de Page-site als foto's van hetzelfde onderwerp, die al op deze website staan. Ze betreffen de periode rond 1953.

De PM 38, ontwikkeld in Gennep. is net gebouwd en aangedraaid in 1952. De PM 38 is de op dat moment een van de modernste papiermachines ter wereld. In 1953 begint de ontwikkeling van de PM 39. In 1951 was de 1e steen gelegd van de nieuwe hoge gemetselde schoorsteen, die de stalen schoorsteen van dat moment, die niet meer voldeed, moest vervangen. De wederopbouw was afgesloten, een nieuw begin was gemaakt. Tijd dus om er vol en gans tegenaan te gaan.

Dat moment werd gevierd met genoemde inzegening door de bisschop. Veel plezier.

Bovenstaande foto's zijn alle afkomstig van de site van de stichting historische kring Page. De foto's zijn te dateren op mei 1953
De bisschop zorgt ook voor de daadwerkelijke inzegening van de fabriek.
Bovenstaande foto's staan al op de website in de special van dhr Heijs (maar waren abusievelijk in het jaar 1952 gedateerd). Het betreft echter dezelfde gebeurtenis. De foto bij de schoorsteen (1 rij hoger, meest links) is afkomstig van Henk. Links bovenaan is het schuurtje van Jan de Bok (Jan Janssen) nog te zien. Daarin stond bij tijd en wijlen de vrachtwagen (Dodge?). Henk mocht af en toe met hem mee.
Deze foto is ook afkomstig van de Page site. Hij toont een praalwagen van de Page op de hoek van de (nu) Brugstraat en Zandstraat. Rechts, waar op de foto het boerderijtje staat, is nu het bloemenmagazijn van van Riet. Aan de overzijde van de Zandstraat (achter de praalwagen) zien we net nog het sigarenmagazijn van van Sambeek.

Ouder-plichten

Ook in het dierenrijk hebben ouders taken en plichten. Zoals deze fuut op de Niers, die net een visje gevangen heeft (rechts). Het jong snelt al toe om de vis van pa (of ma) over te nemen en dat op 100 meter van de Markt en het stadhuis..

Het is behoorlijk uniek om als klein stadje zoveel natuur en natuurschoon voor de deur te hebben liggen. Ik vergeet even de brandnetels en de leem op de dijk (en niet te vergeten de hondedr.) en geef een impressie van dinsdag 14 aug 2007.

Omdat mij nu al 3x gevraagd is wat op dat paard aan de Ottersumse kant staat, laat ik dat nu ook maar meteen even zien.

Probeersel 1 op youtube: Ballonvaart vanaf de Groes in 2000

Probeersel 2 op youtube: Brand bij de Tulakker in 1998

nadelen van Youtube oa: lengte beperkt (jaaroverzichten bv geweigerd + matige kwaliteit)

 

een ander visje voor het 2e jong
het jong
de ouder
het paard
meerkoet
waterhoen
De runderen
en de reiger op de brug
de reiger
maar de runderen willen oversteken
dat doen ze dus
en de reiger moet maken dat ie weg komt
Op het bosje bij Hoesen

Vlammen achter de ramen van De Brug.

De lagere school vakanties zitten er weer op, net als de bouwvak. De brandweer was vanavond uitgerukt naar het leegstaande gebouw van De Brug. Vlammen waren zichtbaar achter de ramen en rook kwam naar buiten uit de hoofdingang.

Op de foto links ziet u duidelijk de vlammen achter het glas.

De brandweer nam blijkbaar de gelegenheid te baat van een leegstaand gebouw om weer een keer een zo realistisch als mogelijke oefening te doen.

De leegstaande flats aan de Brugstraat hebben ze al gehad, nu de Brug en in april volgend jaar kunnen ze oefenen in het bejaardenhuis. Het is immers de bedoeling dat de oudjes in april volgend jaar naar hun noodbehuizing verhuizen, waarna het bejaardenhuis gesloopt zal worden.

Langs de Niers heb ik de buizerd wel gehoord, maar niet gezien. Wel enig ander gevogelte.

Bovenstaande foto's tonen een meerkoet die in de Niers aan het badderen is. De bubbels verschijnen in de Niers.

Hemelvaart.

Vandaag werd Maria hemelvaart gevierd. Eigenlijk is het de 15e, maar tegenwoordig wordt het op de dichtstbijzijnde zondag gevierd. Vandaar dat deken Huisman vanochtend zijn jaarlijkse mis opdroeg in de Mariakapel aan de Touwslagersgroes. Het was, zoals hij beloofd had, mooi weer en het was behoorlijk druk. Ik vraag me overigens af of Maria die ballon nou echt nodig heeft gehad voor de hemelvaart... ( (-: )

 

Míjn dag kon trouwens ook niet meer stuk. Maar liefst 2 buizerds, een torenvalk en een fazant waren te zien in het Niersdal naast de standaard te bezichtigen dierenpopulatie van konijnen, schapen, runderen, zwanen, reigers, eekhoorns, ganzen, eenden, zwaluwen, duiven, kraaien enz enz.

De konijnen schijnen trouwens nog niet veel last te hebben van de gevreesde myxomastose. Ik zag er tenminste meer dan 50.

Naast wat plaatjes van vandaag heb ik ook de complete verzameling luchtfoto's van verleden week geupload (pagina luchtfoto's). Luchtfoto's van 5 aug 2007

Dit konijntje wilde wel poseren
Bewijs dat de konijnenpopulatie (nog) niet te lijden heeft gehad
Niersdal
Tot mijn verbazing stond de overlaat los. Zelfs graffitti aan de binnenzijde
Andere kijk op de Vogelbuurt
Deze duiven zijn blijkbaar in de war gebracht door het bord... (welke kant nu op??)

Mooi weer vandaag.

Het was vandaag eindelijk weer een behoorlijk weer na een paar zeer belabberde dagen. Alleen jammer dat het 's avonds al veel vroeger donker wordt. Maar ja, het is tenslotte ook alweer 11 augustus. Een paar plaatjes van deze mooie zaterdag.

Spelevaren op de Maas onder de Maasbrug
Pret op de Maas. Er werd zelfs gewaterskied
Achter en hier op de waterscooter
Maar er werd ook gewerkt. Het terras bij het Veerhuis was goed bezet.
Hier wordt ook gewerkt. Mooi plaatje trouwens om aan kinderen stuifmeel-verspreiding te laten zien
De Reus
en de torens plus de trapgeveltjes . NH hoger dan stadhuis.
zicht op Gennep
en nu lang gerekt.
Dat de natuur uiteindelijk overwint laat het boompje in de dakgoot van de leegstaande woning van bakker Nillessen mooi zien.

Sloop van De Brug al begonnen????

Ik kwam vandaag langs De Brug en het leek alsof de sloop van het gebouw al begonnen was en dat de Nebuvast en de gemeente het eens waren geworden over de kosten. De ruiten aan de achterzijde, waar ZowieZo zat, zijn inmiddels al ingekeild, zoals op de foto te zien is. Ook aan de voorzijde zijn de ruiten overigens al kaduuk. In het volgende nog een aantal andere plaatjes van vrijdag 10 aug 2007
Ik vraag me al een tijdje af wat voor lampen EvdW hier gebruikt heeft. Als er geen struiken op de Groes zouden staan zou dit bord genoeg licht geven voor TVG om 's avonds te kunnen tennissen
De zwanenfamilie was weer eens terug in de Niers bij het "Nierspark"
De Niersdijk ligt er wat minder florissant bij. Ofwel een slechte afwatering ofwel (wat ik vermoed) teveel leem in de toplaag

De slakken varen er echter wel bij

 

Hoe schuw de reigers ook zijn, voor de runderen in de Niersvallei is deze reiger nìet bang.
Déze Niersbrug wordt al druk gebruikt.
En ook de bramen hangen er nog florissant bij. Dus..., als u bramenjam wilt maken.. (naast PicaMare)

De Dixie bij de vroegere gemeentewerf heeft het slechter getroffen.

 

Brandnetel-festijn. Weet iemand trouwens waar dat houten vlonderpad, dat tussen de brandnetels te zien is, voor dient??
Ook de ruiten aan de voorzijde van ZowieZo hebben het moeten ontgelden.
nav het gastenboek: een plaatje van de oude omwalde kern met de wallen, de poorten en de plaats van de gracht.

Moeders was hangt buiten

Ik beloofde u al een nieuwe serie luchtfoto's uit ca 1975 (zowel uit hoge gebouwen als uit een vliegtuig). De foto's zijn afkomstig van Henk Bernards (die ze weer heeft van zijn broer Bert). De nieuwe serie is toegevoegd aan het album luchtfoto's. Een paar erg leuke zijn nu ook hier op de voorpagina te zien, te beginnen met een foto waar mijn moeder de was heeft buiten hangen. Voor het volledige album zie LINK. Veel plezier.

De was hangt buiten op Bleekstraat 2
Blik vanuit de kerktoren richting westen. We zien de Kastanjeboom de Martinusschool, de flats aan de Brugstraat en op de achtergrond de aanbouw van de aanleunflat bij het bejaardenhuis
De rondweg wordt aangelegd. We zien het begin van de Maasafsnijding. Onderaan zien we oa Hezeland
Vanuit de kerktoren richting centrum, over de oliestraat heen.
De Brugstraat. De remise van de ZO staat nog, evenals het oude winkelcentrum, het busstation op het Wilhelminaplein en garage Jetten.
De voetbalvelden van Vitesse en de oude velden van TVG. Het klooster staat nog,
De blokhut staat nog eenzaam op het terrein. De roofvogelbuurt moet nog gebouwd worden. We zien het Ambonezenkamp nog liggen
Het voormalige stationsemplacement waar nu de rotonde en de Brabantweg met Loc 94 ligt/staat. Ook het Mavo-gebouw staat nog.

Klassen

Nieuwe klassefoto's! Renee Bindels stuurde nu de klassefoto van klas 2B van het jaar 1975-1976 van de MAVO (mèt de meeste namen) en Harrie Vermeulen stuurde vanuit Munchen de klassefoto van klas 6 van de St Martinusschool van 1969. En ook Harrie wist nog de meeste namen. Ellen van Essen Spikmans wist de ontbrekende namen aan te vullen van de foto die Renee eerder stuurde van Maria Goretti. Tenslotte kende Don Hermens bijna alle namen van klas 2a van de Aloysius ULO van schooljaar 1960-1961. Dus weer aanvullingen op de albums van de St Martinus-school Maria Goretti, de MAVO en de St Aloysius ULO. Veel plezier

 

Bovenstaande foto toont klas 6 uit 1969 en is afkomstig van Harrie Vermeulen. Harrie wist ook een hele serie namen:

1. rij: Freddie Witjes, X, Joep Smeets, Rob ten Eikelder, Theo Wouters, Hans Vedder, X, X, Mh. Dohmen,
middelste rij: Harrie Vermeulen, X, X, Dufhuis, Gillisen, Jan Francissen, Albers, Paul v. Doorn,
knielend: X, Geert-Jan v.d. Lest, X, Vos, Henry Kok, Hans de Ruyter? , X.

1975-1976 klas 2B. De foto is afkomstig van Renee Bindels die ook de meeste namen wist: NAMEN De foto is destijds genomen door Ton de Gier. Hij gaf toentertijd handels-wetenschappen op de Mavo.

 

 

 

 

Bovenstaande foto is ingestuurd door Renee Bindels. Het is de klas van 1974, de 1e gemengde klas van Maria Goretti. Renee wist bovendien de namen: NAMEN (Ellen van Essen-Spikmans wist de ontbrekende namen aan te vullen)

 

 

 

Aloysius ULO 1960-1961 klas 2a met als klasseleraar dhr Wessels. Hans de Wit wist nog dat de klasseleraar dhr Wessels, leraar Engels was en als bijnaam Jimmy had.

Don Hermens wist bijna alle namen

NAMEN

Loc 94 en brandnetels

Henk Bernards stuurde een hele serie foto's, waaronder van het binnenhalen van Loc 94 in Gennep op 19 feb 1977. Aanleiding voor een nieuwe special met leuke plaatjes van het Gennep van zo'n 30jr geleden. Ik zag zelfs mijn eigen vader en moeder op de foto's. Henk stuurde ook luchtfoto's van rond 1975. Deze volgen later.

19 feb 1977: Loc 94 komt in Gennep aan.

En dan de brandnetels. In het gastenboek is/was er een heftige discussie. Tijd dus voor wat plaatjes van 8 aug 2007. Veel plezier

Brandnetels te over. Lekker zitten op het bankje is er in ieder geval niet bij.
Maar dit valt de gemeente niet te verwijten
En dit evenmin.
Bezoekers bekijken het informatiebord
met daarop niet alleen info maar ook graffitti
Beeldscherm op vreemde plek
En ook hier weer graffitti
De paarden van de koets hebben er weinig last van
Evenmin als deze libelles bij de Niers
Ziet u de visser???
Hier wat duidelijker
Poserende koe (of was het een stier)

Klassen en andere

Renee Bindels stuurde een foto van de 1e gemengde klas van Maria Goretti. Dat was in 1974. Bovendien wist ze de namen. De foto is toegevoegd aan het album van Maria Goretti. LINK. Van Henk komt de foto van de smederij van Beckers in de Zandstraat. Het pand dat later de 1e supermarkt van Jan Linders werd en weer later een sportzaak van van Bentum. Het pand zal binnenkort gesloopt worden. Franz Beckers was smid in Gennep en was betrokken bij een eerste reguliere busdienst (met 4 dubbeldek-bussen) nog vóór dat de MBS haar tramlijn bouwde. Dit was aan het begin van de 20e eeuw, rond 1910. Er waren nogal wat klachten over die busdienst zoals van boeren dat de beesten schrokken van die vehikels. Beckers was verder ook de drijvende kracht achter de jacht op de schatten van de Lutine, LINK, een affaire die de landelijke pers haalde in de 30-er jaren. Goudkoorts in Gennep. Franz Beckers kocht ook de moutfabriek van de oorspronkelijke eigenaar. LINK . En als al vaker aangegeven, heeft u nog afbeeldingen of foto's, laat dat dan even weten. Wilt u een specifieke luchtfoto, laat dat dan even weten in het gastenboek. Veel plezier.

Bovenstaande foto is ingestuurd door Renee Bindels. Het is de klas van 1974, de 1e gemengde klas van Maria Goretti. Renee wist bovendien de namen: NAMEN
De smederij van Beckers
De smederij staat geheel links (tegenover de Kastanjeboom, geheel rechts). Deze foto is van rond 1920
Deze foto is van rond 1910. Geheel rechts zien we Hof Limburg, daarnaast het Geveltje en daarachter weer de smederij. De plek waar de Kastanjeboom stond en de voormalige smederij staat, markeert de plaats van de vroegere stadspoort, de Zandpoort.

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!