100 jarige "krijgt de kogel" van de gemeente

U heeft wellicht het besluit van het College van B&W gezien om de gebruikers van de Brug per 1 juli de huur op te zeggen. BESLUIT (Het is overigens nog niet eens duidelijk waar de huurders dan allemaal naar toe zouden moeten). Het besluit is de opmaat voor de sloop van de Brug om de weg vrij te maken voor de grootgrutters en de projectontwikkelaars en om plaats te bieden voor nieuwe hoogbouw tegen de oude kern aan. Wellicht nog dit jaar zal de sloopkogel dit stukje oud Gennep tegen de vlakte slaan. De aanslagen op het beetje "eigene" dat Gennep nog heeft schijnen maar niet te stoppen. Er is overigens niets nieuws onder de zon, zoals ik u zal laten zien met een voorbeeld van 47jr geleden. Het speelt al veel langer. En het schijnt ook niet uit te maken welke politieke partij de macht heeft. Triest.

De maquette 17-20m hoog Nebuvast heeft het voor het zeggen

Triest ook, dat men niet in staat is, of beter vanwege de onwil om dit oud stukje Gennep, dit "eigene" te bewaren en uit te bouwen tot een multifunctioneel centrum. Triest dat men daar onjuiste argumenten voor gebruikt (te duur, te hoge energie-lasten: beide aantoonbaar onjuist). Een Raad die zich laat ringeloren en blijkbaar geen stukken kan lezen. Triest dat de grootgrutters en projectontwikkelaars het in Gennep voor het zeggen hebben. Triest dat men blijkbaar niet eens in de gaten heeft, waar het unieke van Gennep uit bestaat en dat dit niet de (overigens leuk uitziende) 13 in een dozijn gebouwen en flats zijn, die men overal aan kan treffen.

100jr geleden is het gebouwd, in eerste instantie als 3-klassige Mulo met daarbij een bovenmeesters-woning en nog steeds duidelijk herkenbaar anno 2007. FOTO In 1922 uitgebreid met een vleugel met 6 klassen. De straat werd er naar genoemd (de Schoolstraat), welke straat later werd omgedoopt in de Brugstraat, toen rond 1955 de verkeersbrug over de Maas in gebruik genomen werd. De school, de gebouwen heeft de watersnood overleefd FOTO , heeft de crisis-tijd overleefd, de teloorgang van de spoorlijn, de wereldoorlog, de jaren na de oorlog. Echter, dit oud stukje Gennep is blijkbaar niet opgewassen tegen de huidige bestuurders van de gemeente Gennep, met in hun kielzog de grootgrutters en projectontwikkelaars. Een trieste affaire, waar we helaas aan gewend dreigen te raken. Maar als gezegd: niets nieuws onder de zon. Al 47 jr geleden waren er ingezonden brieven in de Maas & Niersbode. Ik citeer een klein stukje uit de krant van 1960!!: "ZO GAAT HET wanneer het ganse gemeentebestuur uit niet-geboren Gennepenaren bestaat en men te rade gaat bij een architect, die geen greintje gevoel heeft voor het plaatselijke eigene. Men kent de waarde van vele dingen pas dan goed wanneer men ze vanuit de verte moet beschouwen. Het getuigt van weinig respect voor het culturele, indien men, zoals hier gebeurt, het meest markante dat 'n stadje als Gennep te bieden heeft, gewoonweg te grabbel gooit. "

Zoals u ziet: Niets nieuws onder de zon. En is het niet meer terug te draaien? Wat een onzin. Het enige wat daarvoor nodig is, is goede wil! Durf eens aan om de Gennepenaren om hun mening te vragen. De meeste echte Gennepenaren zullen vinden dat dit hèt gebouw en dè plek is voor zo'n centrum.

Foto zo rond 1910-1915. Het schoolgebouw aan de Schoolstraat (nu Brugstraat) met de bovenmeesters-woning ernaast. Het zandpad waar de fotograaf staat voert naar de Duivenakker
We schrijven 1926: het meest ernstige hoogwater dat Gennep gekend heeft. We zien alles volledig onder water staan met roeibootjes in de Zandstraat. Links boven zien de de school fier boven het water uitsteken
Het gebouw anno nu. Het gebouw ademt de stijl van zo'n 100jr geleden.
Het gebouw in de lente van 2006 vanaf de Zuidwal gefotografeerd. Het gebouw is niet overheersend en op gepaste afstand van de oude omwalling en stadskern gelegen.

Frans Smits

Bovenstaand schilderij is van de hand van Frans Smits. We zien hier de Zandstraat met op de achtergrond het stadhuis, waarschijnlijk ergens in de 30-er jaren. We zien rechts vooraan de waterpomp die op de hoek van de Molenstraat stond. We zien de uitgebouwde erker op de 1e verdieping van Nillessen en we zien de kap van het postkantoor, en natuurlijk de tramrails en de stoepjes. Ik heb het schilderij (via Dory) van de fam van Grad van Dijck of ook wel misschien beter bekend onder de naam Grad de Mèl. Hij was een bekende Gennepenaar, waar ik binnenkort nog op terug kom. Niet voor niets is een straat naar hem vernoemd, een eer die meestal voorbehouden bleef aan koninginnen, prinsessen, burgemeesters of hooguit de direkteur van de spoorwegmaatschappij (Voorhoeve). Onder specials stond al een verzameling tekeningen van Frans Smits die hij in de oorlogsjaren van Gennep gemaakt heeft. Nu wordt dit dus uitgebreid met dit schilderij. In de special staan ook een kopie van een krantenartikel over Frans Smits en van zijn bidprentje.

Ik ben nog pas 83,

dus ik kan nog een paar jaartjes mee. Zo introduceerde dhr van Beuningen zich, die als bewoner van het bejaardenhuis optreedt als adviseur van de cliëntenraad. Dit vanavond in het verzorgingshuis waar aan bewoners en familie de plannen omtrent de sloop, tijdelijke behuizing, de verhuizing en de nieuwbouwplannen werden uitgelegd. En, ik moet zeggen dat die plannen voor de nieuwbouw er mogen wezen: kamers die 2,5 tot 3x zo groot worden (met aparte slaapkamer, ruime badkamer en eigen keuken) en met allerlei voorzieningen tot en met een fitnessruimte, buurtwinkel en als klap op de vuurpijl een eigen zwembad. Ook komt er een kinderopvang, maar dat zal wel niet voor de bewoners zijn. Echter: dat is voor over 4 jaar of langer. Voor die tijd zal er eerst een noodgebouw moeten verrijzen voor de oudjes, zal er gesloopt moeten worden en zal er ongeveer 3 jaar gebouwd gaan worden voor fase 1, die het huidige bejaardenhuis, de aanleunflat en de 2 flats aan de Brugstraat omvat. Het verpleeghuis blijft in stand.

Het tijdelijke bejaardenhuis wordt achter de Weverflat gebouwd en wordt 2 lagen hoog. Ook de vervangende ruimte voor de huidige aanleunflat is inbegrepen. Het noodgebouw wordt zeer behoorlijk ingericht. De kamers worden ongeveer even groot als nu, maar de badkamers worden ruimer. Ook worden de gangen in het noodgebouw ruimer dan nu. Alleen de bewoners van de huidige rolstoelkamers gaan er op achteruit (die hebben nu feitelijk een dubbele kamer). Ook jammer is dat de bewoners geen balkon meer zullen hebben. Men probeert wel nog voor de bewoners van de 1e verdieping een dakterrasje te realiseren. De verhuizing is voorlopig gepland op eind 2007, maar men houdt wat slagen om de arm. De verhuizing zal volledig door Pantein geregeld worden tot en met het zeil op de vloer, het vermaken van de gordijnen en het ophangen van de schilderijtjes.

Maar u bent natuurlijk benieuwd naar de plannen. Dit heet tenslotte niet voor niets "fotogalerij".

De huidige en de nieuwe situatie naast elkaar (links nu, rechts nieuw). De Brabantweg ligt trouwens beneden.
Hier is nogmaals het plan voor de nieuwbouw. Ik heb er de contouren van de huidige Weverflat, bejaardenhuis, aanleunflat en ook van de noodbehuizing in gezet
Het noodgebouw (beg grond met verdieping dus) die achter de Weverflat gebouwd wordt. Een groot gebouw dus. We zien de Weverflat beneden op de tekening.
De plattegronden van de beg grond en 1e verdieping van het noodgebouw. Het roze gedeelte geeft aan wat bedoeld is voor de mensen van de aanleunflat. De Weverflat ligt telkens rechts.
Zo worden de kamers in het noodgebouw
Hier zien we het totale plan met de verdiepingshoogtes. Dit valt dus alleszins mee.
Het zogenaamde Masterplan met de pleinen
Gezicht vanaf de rotonde Brabantweg (het rechtse gebouw staat ongeveer op de plek waar nu de Weverflat staat)
Het "dorpsplein"
Het woonplein
Het 3-hoekige grasveld dat er nu ook al ligt. Het verpleeghuis ligt rechts. Links staan nu de flats aan de Brugstraat
Het "voorplein" dat komt te liggen aan de kant van de rondweg

Ooievaars ipv loopbrug??

Vandaag het artikel in de Gelderlander gelezen? D66 kan ons blijkbaar al ook niet snel die lang verwachte brug tussen Ottersum en Gennep bezorgen. Daarvoor dan maar in de plaats ooievaars???? Het schijnt in ieder geval goedkoper te zijn dan een brug. Vervlogen tijden herleven wellicht. Weet U nog?? Ik heb ze inmiddels al in het Niersdal "gesignaleerd".....

Zonder gekheid: Maar eens kijken of die ooievaarsnesten er sneller zijn dan die brug. En als die brug er dan ooit mocht komen, of ie dan ook op een fatsoenlijke plaats ligt (bij de betonfabriek van Hoesen dus en rechtstreeks naar het centrum van Gennep). Ik houd u op de hoogte.

Ik berichtte een paar dagen geleden dat het CDA bejaarden en minder-validen tegenhield (LINK). Ze hebben blijkbaar lering getrokken en het bord wat beter neergezet. Zie hieronder. Wat schetst mijn verbazing dat D66 zich nu pontificaal vóór of beter gezegd tégen deze bevolkingsgroep opstelt. Zie maar eens hoe het bord met Arnold en Paul in het Straatje opgesteld staat. (onze wethouder kan zijn ambtenaren dan meteen het trottoir daar laten fatsoeneren vóórdat iemand er zijn nek over breekt).

Ook opvallend was het bord te koop langs de Zuidwal. We wisten al dat de gemeente samen met Nebuvast Gennep wil omvormen en om te beginnen wil dicht timmeren met hoogbouw flats. Ze willen immers hoogbouw plegen tpv de Brug, flats neerzetten bij de Gennepermolen en Joost mag weten wat ze nog verder van plan zijn.

Dus wellicht is die plek langs de Zuidwal, in de oude gracht, ook weer bestemd voor een 6 of 8 lagen hoog gebouw met natuurlijk weer een hoop appartementen.

Helemáál dom zijn ze overigens nu ook weer niet bij de gemeente Gennep, want inmiddels realiseren ze zich steeds meer dat al die appartementen in en om de oude kern toch wel parkeerproblemen zal gaan veroorzaken. Ze houden dus een enquête onder de bewoners. Dan hebben díe het tenminste straks gedaan.

Hieronder het bord "te koop" in de oude stadsgracht

Bent u geïnteresseerd om die parkeer-enquête van de gemeente in te vullen?? Die kunt u vinden achter de volgende link

Test

Ik probeer een nieuwe opzet van de site uit. Dit om te proberen het navigeren binnen de site eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Het kan zijn dat (zeker in het begin) nog niet alles even goed werkt. Laat even weten wat u er van vindt.

De 100m

Het koningsnummer van de atletiek kennen we allemaal. Dat is de 100m sprint. Maar ook de schietsportvereniging Gennep voelt zich aangetrokken tot die 100m en is nu bezig om een 100m schietbaan te bouwen op het sportcomplex van Vitesse. Het wordt daar zowiezo erg druk bij Vitesse, want ze zijn ook al van plan een sporthal te bouwen tussen het hoofdveld en veld 3. De schietsportvereniging Gennep bestaat officieel sinds 8 juni 1978, maar heeft wel een langere voorgeschiedenis in het Gennepse, hetgeen op deze website al eerder geïllustreerd is. De schietsportvereniging Gennep heeft nu een 25m baan op de Heykuul, onder de gebouwen van Vitesse, maar wil graag meer en is inmiddels begonnen met de aanleg van de 100m baan

Om u op de hoogte te brengen en houden toon ik u foto's van de huidige stand van zaken van de bouw-werkzaamheden, kunt u de tekeningen bekijken van de geplande schietbaan, maar ook de foto's uit een grijs verleden van de voorloper van de huidige schietsportvereniging. Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op haar website: http://www.svgennep.nl/ . Let wel op..., de kogels vliegen u om de oren. Informatie oa van Henk die als coördinator bij de bouw betrokken is. En ook nog even terug komend op carnaval: op de website van de buurtvereniging Middelweg-Steendalerstraat, vindt U nog een hele serie ("ingelijste") foto's van de optocht: adres van de website. Veel plezier.

AVG is bezig met het grondwerk
Rechts ligt de Randweg, links het Vitesseterrein
Foto vanaf het parkeerterrein van Vitesse. De ingang tot de schietbaan komt vooraan rechts
Hier is duidelijk te zien hoe de baan langs de Randweg komt te liggen
Als u op het logo van de vereniging drukt krijgt u de tekening van de baan
Meer tekeningen
Hier zijn de neefjes van Arensbergen-Noy onder het toeziend oog van Gerard H. Delahay op de kermis aan het schieten.
Schietvereniging Limburgia, begin 50-er jaren

De foto's tonen de leden van de Schietsport Vereniging Limburgia die na de tweede wereldoorlog is opgericht en heeft bestaan tot begin 60er jaren.

Heel wat bekenden uit de toenmalige samenleving staan erop. De ouderen ondere ons kennen deze beslist. Staande v.l.n.r.:Smits (Opa van Piet Sluiters Bakker-Smits) Piet Baumler, Schonenberg Sr.(Boswachter Heijen), Bert Wessels, Willy Schonenberg Jr., Toon van Uden uit Cuijk. knielend v.l.n.r.: Peters met de bijnaam Fietse Mat, Kruk, Fons van der Heijden, Wim Schutte. Deze vereniging is de voorganger van de huidige Schietsport Vereniging Gennep. SV Limburgia oefende toendertijd in de open lucht op de Blokseberg. Aldaar was een 100 meter baan aangelegd door de Militairen en Politie. Dat kon toen nog wel! Allengs werden er strengere eisen aan het schieten in de open lucht gesteld. zodat de Sv Limburgia ophield te bestaan. Echter een van hen, wijlen Fons van der Heijden, toen politie-reservist, is de schietsport altijd trouw gebleven en is langjarig voorzitter geweest van de nieuw opgerichte Schietsport Vereniging Gennep. Nu heeft de SV Gennep een binnenbaan ter beschikking en is men bezig om een 100 meter binnenschietbaan te bouwen. Op de foto met kleine kinderen is de schiettent te zien op de Gennepse kermis van 1949. Ze waren onder begeleiding van G.Lahaye, oom van Han v. Arensbergen en Gradje Noij. De jongen op die foto links van het midden is Han van Arensbergen. Hij werd tien al aangetrokken door wapens. Han is bestuurslid vanaf het begin van SV Gennep. Het manneke onderaan in de midden is Gradje Noij. De jongen boven Han van Arensbergen is Freddie Bouwmans van de kapper.

1950

Onderstaande klassefoto komt van Wim Martens (nu woonachtig in Cuijk) en toont een kleuterklas uit 1950. De foto is blijkbaar gemaakt naast het (nu alweer door de gemeente gesloopte) gymnastieklokaal aan het Straatje. De foto is ook toegevoegd aan het album met klassefoto's van de kleuterschool van de nonnen (webalbum). De namen staan onder de foto! En binnenkort? De Gennepse schaakclub in 1951, hutkommen uit de ijzertijd (1500 vC) in het Gennepse, schieten over 100 meter en wie weet wat nog meer. Wellicht de kaalslag aan de Brugstraat (niet alleen de flats maar ook de Martinusschool, want aan de gebruikers is de huur opgezegd) en vast nog veel meer. Heeft u suggesties of foto's, laat dat dan even weten. Veel plezier.

Wim Martens: " Het betreft een foto uit 1950, genomen bij het thans gesloopte gymnastieklokaal bij de vm. St.Martinus-
school."

Bovenste rij van l naar r:Gerrit Hermsen, Robbie Reijnders, vm Chris van de Logt, onbekend, Kees en Gerrie Dorrestein, Otto Hendriks en Kees van de Ven. Tweede rij van achter van l naar r: Hannie Peters, Marijke Liebrand, Truus Ackerschot, Willy Keijzers, Diny Guelen, Anja Janssen, Adi Gerits, zuster Cornelinia, Margriet Noij.
Tweede rij van voren van l naar r: Ria Fleuren, vm Annelies dHondt, Ans Aarnoutse, Toos Peters, Tineke Gerrits, Tily Wilbers, Mimi Theunissen,
Leny Arnoldussen, Diny Goossens en Annie Bronsink.
Voorste rij van l naar r: Gerard van Schijndel, Hans Smit, vm. Gerard van Duuren, Wim van Riet, Wim Martens, Jan of Gerard Vervoort, Banje Cupppes, Henk Roosenboom en Jan Kamps.

CDA tégen bejaarden en minder validen???

Ik weet niet of ze ertegen zijn. Ik weet wel dat ze ze tegen hóuden. Je zult maar een rollator of een karretje nodig hebben en dan tegen het CDA aan lopen of rijden. (thv de Brug in de Brugstraat) Alsof er nog niet genoeg obstakels zijn. Trouwens ook de x-factor gezien en Sharon zien winnen? Ik vond "I will always love you" trouwens wel mooier dan haar nieuwe single.

Enfin. Na de hectiek van carnaval weer terug tot de orde van de dag. Ze zijn weer her en der aan het graven, ofwel om te bouwen, ofwel om het verre verleden na te speuren. De rotzooi die we met zijn allen weer eens gemaakt hebben wordt door de gemeente en door Intos namens de gemeente netjes opgeruimd, de glasbakken worden geleegd en de laatste restanten van de storm enige weken geleden worden opgeruimd. Zoals gewoonlijk houd ik u op de hoogte.
Tegenover de sporthal zijn ze druk bezig met de nieuwbouw voor de muziekschool
Ondertussen worden bij Maria Goretti de laatste bomen opgeruimd
En begeeft Intos personeel zich tussen de stekelige takken om ons aller rotzooi op te ruimen
Het is af en toe ook daadwerkelijk een groot zootje. Ik verbaas me er overigens regelmatig over hoe snel de rotzooi weer opgeruimd wordt!

Aan de overkant van de Niers is men hard bezig met de graafwerkzaamheden voor het plan "achter de hoven"

 

En bij de Kroon zijn de timmerlieden aan de kap bezig. Trouwens netjes dat hier niet zo'n 3,5 verdieping hoog gedrocht komt.
Ook bij de "stadswoningen" zijn de timmerlieden druk bezig met het stellen van de profielen. Het worden trouwens wel errug smalle woninkjes. (daarom wellicht ook de keuze voor split level)
De glasbakken worden geleegd.
En achter Norbertus zijn archeologen de bodem aan het afspeuren naar archeologische vondsten. Tenslotte wordt dit stukje Gennep binnen afzienbare tijd een grote bouwput en zal er niets meer te zoeken of te vinden zijn.
Google
WWW harmteunissen.nl

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's